Dokument & lagar (258 463 träffar)

Motion 2018/19:394 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:394 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Kulturpolitiska frågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en statlig utredning för att genomlysa musiklivets villkor på alla nivåer från statliga subventioner, turnéstrukturer och

2018-11-15

Motion 2018/19:394 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 95 kB) Motion 2018/19:394 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 111 kB)

Motion 2018/19:393 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:393 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Samers rättigheter 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillse att en oberoende sanningskommission om relationen mellan svenska staten och det samiska folket etableras och tillkännager detta

2018-11-15

Motion 2018/19:393 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 90 kB) Motion 2018/19:393 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 131 kB)

Motion 2018/19:392 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:392 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Klimaträttvisa 1  Innehåll 1Innehåll 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 4Vänsterpartiets utgångspunkter i klimatpolitiken 4.1Tre fokusområden 4.1.1Rättvist miljöutrymme 4.1.2Klimaträttvisa 4.1.3Klimat, klass och kön 4.2Rika påverkar klimatet mest

2018-11-15

Motion 2018/19:392 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 129 kB) Motion 2018/19:392 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 216 kB)

Motion 2018/19:391 av Magnus Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:391 av Magnus Oscarsson KD Erkänn Somaliland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna Somaliland som en suverän stat och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan lång tid tillbaka har Sverige haft tre uttalade kriterier

2018-11-15

Motion 2018/19:391 av Magnus Oscarsson (KD) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:391 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:390 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:390 av Kjell-Arne Ottosson KD Rättvisande märkning av honung Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda frågan om ursprungsmärkningsregler för honung så att de överensstämmer med gällande EU-regler och tillkännager detta för regeringen.

2018-11-15

Motion 2018/19:390 av Kjell-Arne Ottosson (KD) (docx, 84 kB) Motion 2018/19:390 av Kjell-Arne Ottosson (KD) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:389 av Joar Forssell (L)

Motion till riksdagen 2018/19:389 av Joar Forssell L Gör Sverige till delstat i Europas förenta stater Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om verka för att EU utvecklas till en federation och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det var 2001 som Europas ledande

2018-11-15

Motion 2018/19:389 av Joar Forssell (L) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:389 av Joar Forssell (L) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:388 av Magnus Jacobsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:388 av Magnus Jacobsson KD Höga kostnader med liten miljönytta Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett skaderekvisit samt göra det möjligt för enskilda att avstå ifrån att ingå i ett va-område och tillkännager detta för regeringen.

2018-11-15

Motion 2018/19:388 av Magnus Jacobsson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:388 av Magnus Jacobsson (KD) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:387 av Ingemar Kihlström (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:387 av Ingemar Kihlström KD Se över möjligheten att utöka ROT-avdraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att utöka ROT-avdraget och tillkännager detta för regeringen. Motivering Införande av ett ROT-avdrag för arbetskostnader

2018-11-15

Motion 2018/19:387 av Ingemar Kihlström (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:387 av Ingemar Kihlström (KD) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:386 av Magnus Jacobsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:386 av Magnus Jacobsson KD Flytta Sveriges ambassad till Jerusalem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges ambassad på sikt bör flyttas till Jerusalem och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

2018-11-14

Motion 2018/19:386 av Magnus Jacobsson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:386 av Magnus Jacobsson (KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:385 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:385 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. V Statlig fond för arkitektur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning som ser över möjligheterna att skapa en statlig fond i syfte att främja den långsiktiga utvecklingen

2018-11-14

Motion 2018/19:385 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (docx, 85 kB) Motion 2018/19:385 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:384 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:384 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. V Idrottspolitiska frågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag om avgiftsfri idrottsskola för alla barn och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom

2018-11-14

Motion 2018/19:384 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:384 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (pdf, 112 kB)

Motion 2018/19:383 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:383 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Ett tryggt och hållbart arbetsliv 1  Innehåll 1Innehåll 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 4Ordning och reda på arbetsmarknaden 4.1Individuell redovisning av skatter och arbetsgivaravgifter 4.2Tydligare villkor för F-skatt 4.3Bättre utstationeringsregler

2018-11-14

Motion 2018/19:383 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 138 kB) Motion 2018/19:383 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 299 kB)

Motion 2018/19:382 av Ingemar Kihlström (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:382 av Ingemar Kihlström KD Åtgärda farliga korsningar mellan väg och järnväg på Västra stambanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att åtgärda farliga korsningar mellan väg och järnväg på Västra stambanan mellan Floby och Göteborg och

2018-11-14

Motion 2018/19:382 av Ingemar Kihlström (KD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:382 av Ingemar Kihlström (KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:381 av Ingemar Kihlström (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:381 av Ingemar Kihlström KD Ytterligare dubbelspår på Västra stambanan mellan Alingsås och Göteborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till ytterligare dubbelspår mellan Alingsås och Göteborg och tillkännager detta

2018-11-14

Motion 2018/19:381 av Ingemar Kihlström (KD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:381 av Ingemar Kihlström (KD) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:380 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:380 av Patrick Reslow m.fl. SD En förskola i världsklass Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att all undervisning inom förskolan ska vara evidensbaserad och att politiska trender liksom genusstyrande verksamhet inte ska få förekomma inom

2018-11-14

Motion 2018/19:380 av Patrick Reslow m.fl. (SD) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:380 av Patrick Reslow m.fl. (SD) (pdf, 107 kB)

Motion 2018/19:379 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:379 av Patrick Reslow m.fl. SD En högskolepolitik för framtiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka anslagen till den högre utbildningen i enlighet med vad Sverigedemokraterna föreslår i sin budgetmotion för att öka kvaliteten på

2018-11-14

Motion 2018/19:379 av Patrick Reslow m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:379 av Patrick Reslow m.fl. (SD) (pdf, 101 kB)

Motion 2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. SD En skola i världsklass Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att svensk grundskola ska få ett statligt huvudmannaskap samt att regeringen skyndsamt ska utreda hur övergången till ett statligt huvudmannaskap ska

2018-11-14

Motion 2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) (docx, 91 kB) Motion 2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) (pdf, 152 kB)

Motion 2018/19:377 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:377 av Patrick Reslow m.fl. SD Forskning en satsning för framtiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka basanslagen till forskningen inom högskolorna och samtidigt dra ned motsvarande summa för strategiska satsningar och tillkännager

2018-11-14

Motion 2018/19:377 av Patrick Reslow m.fl. (SD) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:377 av Patrick Reslow m.fl. (SD) (pdf, 98 kB)

Motion 2018/19:376 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:376 av Patrick Reslow m.fl. SD Politik för friskolorna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det för att starta en ny friskola ska finnas ett påvisbart behov av den utbildning som en ny friskola avser att ge och tillkännager detta för regeringen.

2018-11-14

Motion 2018/19:376 av Patrick Reslow m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:376 av Patrick Reslow m.fl. (SD) (pdf, 97 kB)

Motion 2018/19:375 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:375 av Patrick Reslow m.fl. SD Svensk gymnasieskola och vuxenutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att svensk gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning ska få ett statligt huvudmannaskap och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen

2018-11-14

Motion 2018/19:375 av Patrick Reslow m.fl. (SD) (docx, 93 kB) Motion 2018/19:375 av Patrick Reslow m.fl. (SD) (pdf, 105 kB)