Dokument & lagar (25 387 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:670 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/ 00396/TS Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:670 av Lars Hjälmered (M) Test av moderna transportlösningar i Göteborg Lars Hjälmered (M) har frågat mig om jag är beredd att genomföra ett fullskaleförsök av moderna transportlösningar i Göteborg och någon

Svarsdatum: 2017-01-24 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:670 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:656 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/00310/PBB Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:656 av Ewa Thalén Finné (M) Ledtider vid bostadsbyggande Ewa Thalén Finné har frågat mig vilka åtgärder jag har vidtagit eller kommer att vidta för att få till stånd en mer utvecklad översiktsplanering

Svarsdatum: 2017-01-24 Frågeställare: Ewa Thalén Finné (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:656 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:654 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/00307/PBB Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:654 av Ola Johansson (C) Dubbelreglering vid byggnation av cisterner Ola Johansson har frågat mig vilka åtgärder eller initiativ det föranleder mig att det saknas en reglering av kontroller

Svarsdatum: 2017-01-24 Frågeställare: Ola Johansson (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:654 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:650 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/0295/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:650 av Nina Lundström (L) Trafiksäkerheten på väg 225 Nina Lundström har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att öka trafiksäkerheten på väg 225. Trafikverket har tillsammans med Nynäshamns kommun,

Svarsdatum: 2017-01-24 Frågeställare: Nina Lundström (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:650 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:648 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/ 00294/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:648 av Anders Åkesson (C) Godstrafik Anders Åkesson har frågat mig när jag avser att lägga fram propositionen om en samlad politik för de viktiga godstrafikfrågorna. Regeringen har under mandatperioden vidtagit

Svarsdatum: 2017-01-24 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:648 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:645 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/00262/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:645 av Magnus Oscarsson (KD) Julbelysning i glesbygd Magnus Oscarsson har frågat mig vad jag avser att göra för att möjliggöra julbelysning i gatulyktstolpar även i mindre orter. I mitt svar till Magnus

Svarsdatum: 2017-01-24 Frågeställare: Magnus Oscarsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:645 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:644 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/00265/PBB Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:644 av Ewa Thalén Finné (M) Åtgärder mot den ökande hemlösheten Ewa Thalén Finné har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta inom ramen för mitt ansvarsområde för att komma till rätta med

Svarsdatum: 2017-01-24 Frågeställare: Ewa Thalén Finné (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:644 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:642 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/00267/PBB Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:642 av Per-Arne Håkansson (S) Trähusbyggande Per-Arne Håkansson har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att öka trähusbyggnationen i Sverige. Jag instämmer i de positiva aspekter

Svarsdatum: 2017-01-24 Frågeställare: Per-Arne Håkansson (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:642 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:635 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/00268/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:635 av Sten Bergheden (M) Järnvägsunderhåll Sten Bergheden har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tillse att kostnaderna inte skenar och kvaliteten inte försämras om järnvägsunderhållet

Svarsdatum: 2017-01-24 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:635 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:629 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/00202/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:629 av Barbro Westerholm (L) Behandlings- och rehabiliteringsmetoder PTSD Barbro Westerholm har frågat mig hur jag och regeringen svarar på riksdagens tillkännagivande om forskning om behandlings-

Svarsdatum: 2017-01-18 Frågeställare: Barbro Westerholm (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:629 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 32 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:628 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/00377/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:628 av Boriana Åberg (M) Utvisningar av dömda brottslingar Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att dömda brottslingar som ska utvisas lämnar landet efter avtjänat

Svarsdatum: 2017-01-18 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:628 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:627 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2016/17:627 av Boriana Åberg (M) Privat näringsverksamhet och jäv Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att se till att anställda hos Migrationsverket inte bedriver näringsverksamhet som gynnas av beslut som de anställda har varit med om att fatta. Lagen om offentlig anställning,

Svarsdatum: 2017-01-18 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:627 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:626 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/00104/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:626 av Lotta Olsson (M) Åtgärder med anledning av ökad efterfrågan på svartarbete Lotta Olsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att motverka svartarbetet och dess olagliga och osunda konkurrens. Arbetet

Svarsdatum: 2017-01-18 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:626 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:623 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/00330/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:623 av Boriana Åberg (M) Våld och trakasserier på allmän plats Boriana Åberg har frågat inrikesministern om han avser att ta initiativ till översyn av lagstiftningen för att möjliggöra tillträdesförbud

Svarsdatum: 2017-01-18 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:623 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:621 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/00325/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:621 av Roger Haddad (L) Utvisning efter avtjänat straff Roger Haddad har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag och regeringen avser vidta för att bättre säkerställa att utvisningar kan verkställas

Svarsdatum: 2017-01-18 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:621 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:619 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/00098/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:619 av Helena Bouveng (M) Övergripande konsekvensanalyser Helena Bouveng har frågat mig om det görs någon övergripande konsekvensanalys av regeringens politik, över hur de planerade skattehöjningarna tillsammans påverkar

Svarsdatum: 2017-01-18 Frågeställare: Helena Bouveng (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:619 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:618 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/00324/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:618 av Laila Naraghi (S) Migrationsverkets rutiner vid mottagandet av asylsökande Laila Naraghi har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att människor ska kunna känna förtroende för

Svarsdatum: 2017-01-18 Frågeställare: Laila Naraghi (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:618 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:617 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Dnr M2017/00053/Kl Miljö- och energidepartementet Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:617 av Jens Holm (V) Nollutsläpp Jens Holm har frågat mig om när jag anser att Sverige senast ska vara fossilfritt och ha uppnått nollutsläpp. Miljömålsberedningen

Svarsdatum: 2017-01-18 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:617 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:615 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/00169/HL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:615 av Jesper Skalberg Karlsson (M) Nedskräpning nära betande djur Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig om det inom Regeringskansliet, eller hos myndigheter som ligger under mitt ansvar, bereds förslag till

Svarsdatum: 2017-01-18 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:615 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:611 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/00118/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:611 av Saila Quicklund (M) Sjukvillkor för nyföretagare Saila Quicklund har frågat mig hur jag avser att agera för att utjämna orättvisorna mellan olika företagsformer när det kommer till beräkning av sjukpenning

Svarsdatum: 2017-01-18 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:611 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 39 kB)