Dokument & lagar (25 941 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1224 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1224 av Amineh Kakabaveh (V) Situationen i Turkiet Amineh Kakabaveh har frågat mig om jag avser att som stöd till och försvar för en demokratisk utveckling i Turkiet kräva att de fängslade parlamentarikerna och partiordförandena från

Svarsdatum: 2017-04-24 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1224 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1220 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1220 av Tina Acketoft (L) Den omänskliga behandlingen av flyktingar på Balkan Tina Acketoft har frågat hur EU- och handelsministern avser att agera för att stoppa den omänskliga behandlingen av flyktingar på Balkan. Arbetet inom regeringen

Svarsdatum: 2017-04-24 Frågeställare: Tina Acketoft (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1220 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 46 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1217 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1217 av Karin Enström (M) Gasattacken i Syrien Karin Enström har frågat mig vilka initiativ och åtgärder jag avser vidta för att få slut på de brott som gasattacken i Syrien utgör samt ställa de skyldiga inför rätta, med tanke på det

Svarsdatum: 2017-04-24 Frågeställare: Karin Enström (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1217 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1205 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1205 av Birgitta Ohlsson (L) Svältkatastrof i östra Afrika Birgitta Ohlsson har frågat mig om jag mot bakgrund av risken för somaliska liv till följd av svältkatastrofen i regionen avser ta initiativ för att stödja den goda demokratiska

Svarsdatum: 2017-04-24 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1205 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1201 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1201 av Hans Wallmark (M) Rysk atomubåt i Östersjön Hans Wallmark har frågat mig om jag avser ta upp frågan om den ryska atomubåten Dmitrij Donskojs förväntade passage genom Östersjön med min ryska motpart. Jag kan försäkra Hans Wallmark

Svarsdatum: 2017-04-24 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1201 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1200 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1200 av Amir Adan (M) Torkan i Afrika som hotar miljontals barns liv Amir Adan har frågat mig på vilka konkreta sätt Sverige stöder hjälpinsatserna i de delar av Afrika som drabbats av torka. Jag delar Amir Adans oro över de rekordstora

Svarsdatum: 2017-04-24 Frågeställare: Amir Adan (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1200 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 47 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1198 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1198 av Eva-Lena Jansson (S) Övergrepp mot hbt-personer i den ryska delrepubliken Tjetjenien, fråga 2016/17:1204 av Birgitta Ohlsson (L) Tjetjeniens förföljelse av hbtq-personer, fråga 2016/17:1207 av Sofia Damm (KD) Utrensning av homosexuella

Svarsdatum: 2017-04-24 Frågeställare: Eva-Lena Jansson (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1198 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 47 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1194 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1194 av Faradj Koliev (S) Rankningar som diplomatiskt verktyg Faradj Koliev har frågat mig om jag anser att rankningar kan vara en kompletterande påverkansstrategi för att uppnå utrikespolitiska mål, och om jag i så fall är beredd att

Svarsdatum: 2017-04-24 Frågeställare: Faradj Koliev (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1194 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1188 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1188 av Markus Wiechel (SD) Rivalitet mellan olika grupper i Irak och Syrien Markus Wiechel har frågat mig om hur jag och regeringen, inte minst genom Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd, avser agera för att minska rivaliteten mellan

Svarsdatum: 2017-04-24 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1188 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1202 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/02635/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1202 av Gunilla Nordgren (M) Extra kostnader i samband med id-kontroller Gunilla Nordgren har frågat mig hur långt regeringen har kommit i sin beredning av kompensation för extra kostnader i samband med id-kontroller

Svarsdatum: 2017-04-21 Frågeställare: Gunilla Nordgren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1202 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1193 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/02592/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1193 av Lars Mejern Larsson (S) Trafikskolor Lars Mejern Larsson har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att få ordning och reda inom trafikskoleområdet. Grunden för Sveriges trafiksäkerhetsarbete

Svarsdatum: 2017-04-21 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1193 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 32 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1181 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/02587/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1181 av Johan Hedin (C) Allvarlig fara för den allmänna ordningen eller inre säkerheten Johan Hedin har frågat inrikesministern enligt vilka kriterier statsrådet och regeringen anser att Sverige befinner sig

Svarsdatum: 2017-04-21 Frågeställare: Johan Hedin (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1181 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1216 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2017/02289/FST Socialdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1216 av Ellen Juntti (M) Ansvarsfördelningen enligt socialtjänstlagen Ellen Juntti har frågat mig om jag avser att ändra ansvarsfördelningen enligt socialtjänstlagen för att det ska bli lättare för kommuner att ingripa vid misstanke

Svarsdatum: 2017-04-20 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1216 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1227 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/ 02779/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1227 av Johan Hultberg (M) EU-stöd för utbyggnad av tankstationer för vätgas Johan Hultberg har frågat mig om jag och regeringen bedömer att vätgas är ett intressant alternativ för Sverige, och vilka åtgärder

Svarsdatum: 2017-04-19 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1227 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 31 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1226 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/01799/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1226 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Reduktionsplikt för bensin och diesel samt skattesänkning på biodrivmedel Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat samordnings- och energiministern på vilket sätt statsrådet och regeringen

Svarsdatum: 2017-04-19 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1226 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1225 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/00970/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1225 av Sten Bergheden (M) Regelverk för småskaliga vattenkraftverk Sten Bergheden har frågat mig när regeringen, i enlighet med tillkänna-givanden och den energipolitiska överenskommelsen, ämnar genomföra

Svarsdatum: 2017-04-19 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1225 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1221 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/00551/SI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1221 av Hans Wallmark (M) Svenskt deltagande i Joint Expeditionary Force Hans Wallmark har frågat mig om Sverige kommer att delta i Joint Expeditionary Force, och hur ett sådant deltagande i så fall kommer att

Svarsdatum: 2017-04-19 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1221 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1219 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2017/01805/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1219 av Boriana Åberg (M) Smuggling av vapen via posten Boriana Åberg har frågat inrikesministern om vilka åtgärder som han avser att vidta för att stoppa insmuggling av vapen till Sverige via posten. Arbetet inom

Svarsdatum: 2017-04-19 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1219 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1218 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1218 av Mikael Cederbratt (M) En polis närmare medborgarna Mikael Cederbratt har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att säkerställa att polisreformens mål om en polis närmare medborgarna ska förverkligas. Som Mikael Cederbratt nämner är en av utgångspunkterna för

Svarsdatum: 2017-04-19 Frågeställare: Mikael Cederbratt (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1218 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1215 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/01762/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1215 av Jörgen Warborn (M) Sänkt moms på guidning av naturområden Jörgen Warborn har frågat mig vilka effekter på arbetslösheten som den föreslagna mervärdesskatteändringen kommer medföra enligt min bedömning. Syftet

Svarsdatum: 2017-04-19 Frågeställare: Jörgen Warborn (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1215 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 37 kB)