Dokument & lagar (26 087 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1421 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/03629/D Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på skriftlig fråga 2016/17:1421 av Mattias Jonsson (S) God tillgång till telefoni Mattias Jonsson har frågat mig hur jag och regeringen kommer att säkerställa att alla människor har fortsatt god tillgång till

Svarsdatum: 2017-05-23 Frågeställare: Mattias Jonsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1421 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1420 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2017/03630/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1420 av Sofia Fölster (M) Besöksnäringens förutsättningar Sofia Fölster har frågat mig vilka konkreta initiativ jag avser att lägga fram för att stärka och minska regelbördan för besöksnäringen i

Svarsdatum: 2017-05-23 Frågeställare: Sofia Fölster (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1420 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1409 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/03590/PBB Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1409 av Cassandra Sundin (SD) Tätortsnära friluftsliv Cassandra Sundin har frågat mig om jag och regeringen anser att det är av vikt att i planerna för nya bostadsområden lägga in tätortsnära

Svarsdatum: 2017-05-23 Frågeställare: Cassandra Sundin (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1409 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1397 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2017/02348/GV Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1397 av Boriana Åberg (M) Information om friskolor Boriana Åberg har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att alla landets kommuner ska följa lagen när det gäller skyldigheten att informera

Svarsdatum: 2017-05-23 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1397 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1385 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Svar på fråga 2016/17:1385 av Gunilla Svantorp (S) om Fredsmonumentet vid Morokulien Gunilla Svantorp har frågat mig om jag anser att fredsmonumentet vid Morokulien ska ses som en nationell angelägenhet och hur jag då avser att verka för att en renovering kan finansieras och komma till stånd. Jag vill först och främst

Svarsdatum: 2017-05-23 Frågeställare: Gunilla Svantorp (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1385 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1407 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/03565/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1407 av Lars Beckman (M) Väg 717 Lars Beckman har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder och i så fall vilka med anledning av den kostnad som indragningen av aktuell väg från allmänt underhåll medför.

Svarsdatum: 2017-05-19 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1407 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1370 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/03428/PBB Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1370 av Margareta Cederfelt (M) Bostadsbristen i Sverige Margareta Cederfelt har frågat mig om jag omgående kommer att agera för att åtgärda bostadsbristen så att fler människor får möjlighet

Svarsdatum: 2017-05-18 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1370 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1376 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/02916/FS Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1376 av Cecilia Widegren (M) Växande vårdköer Cecilia Widegren har frågat mig vilken analys jag gör av att vårdköerna växer, och vilka konkreta prestationsbundna åtgärder jag och regeringen avser att patientmiljarden

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1376 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1375 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/02167/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1375 av Thomas Finnborg (M) Ökade resurser till Tullverket Thomas Finnborg har frågat mig om jag och regeringen kommer att skjuta till mer resurser till Tullverket, och i så fall när. Jag delar din beskrivning att

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Thomas Finnborg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1375 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1374 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/01024/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1374 av Margareta Cederfelt (M) Nyanländas etablering på arbetsmarknaden Margareta Cederfelt har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att underlätta för alla att få ett

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1374 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1373 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/02915/FS Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1373 av Ann-Britt Åsebol (M) Ökande överbeläggningar inom vården Ann-Britt Åsebol har frågat mig hur jag och regeringen skyndsamt kommer att agera för att förebygga överbeläggningar på sjukhusen för att

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Ann-Britt Åsebol (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1373 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1372 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1372 av Roger Haddad (L) Säkerheten vid landets polisstationer Roger Haddad har frågat mig om jag och regeringen kommer att ta initiativ för att tillåta kontroller av besökare som ska in till polisens slutna eller skyddade delar. Inom ramen för befintlig lagstifting finns redan i dag möjlighet

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1372 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 76 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1371 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2017/03433/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1371 av Margareta Cederfelt (M) Näringslivets regelbörda Margareta Cederfelt har frågat mig vilka åtgärder jag är bredd att vidta med anledning av det som hon anför i frågan om näringslivets behov

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1371 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1369 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1369 av Margareta Cederfelt (M) Sanktioner mot Vitryssland Margareta Cederfelt har frågat mig om jag är beredd att vid utrikesministrarnas möte i Bryssel ta upp frågan om att återinföra de borttagna EU-sanktionerna gentemot Vitryssland

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1369 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1368 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/ 03430/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1368 av Sten Bergheden (M) Kapacitetshöjande åtgärder på Västra stambanan Sten Bergheden har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att bygga bort flaskhalsar och därigenom öka kapaciteten på

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1368 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1367 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1367 av Karin Enström (M) Demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland Karin Enström har frågat mig vad jag har gjort och vad jag avser göra för att stärka demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland. Den svenska regeringen för

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Karin Enström (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1367 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1366 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/02155/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1366 av Maria Malmer Stenergard (M) Hotad rättssäkerhet Maria Malmer Stenergard har frågat inrikesministern vilka åtgärder statsrådet och regeringen avser att vidta med anledning av ökningen av de otillbörliga påtryckningarna.

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1366 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1363 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/03379/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1363 av Lars Tysklind (L) Ett totalförbud mot bottentrålning Lars Tysklind har frågat mig om jag kommer att driva på för ett total-förbud mot bottentrålning och lägga förslag om detta i riksdagen. Som ansvarigt

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Lars Tysklind (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1363 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1362 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/02121/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1362 av Helena Lindahl (C) Orättvisa villkor för återbetalning av elskatt Helena Lindahl har frågat mig om jag kommer att låta små och medelstora företag få samma förutsättningar som större elintensiva och/eller metallurgiska

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Helena Lindahl (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1362 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1360 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1351 Förstärkt gränskontroll och polisens kapacitet av Anders Hansson (M) och fråga 2016/17:1360 ID- kontrollerna vid Öresund av Gunilla Nordgren (M) Anders Hansson har frågat mig hur jag och regeringen tänker säkerställa att förstärkt gränskontroll kan genomföras utan att polisens brottsbekämpande

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Gunilla Nordgren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1360 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)