Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Frågor? Kontakta riksdagsinformation

Dokument & lagar (25 793 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1080 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/02196/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1080 av Erik Ottoson (M) Kostnaderna för Ostlänken Erik Ottoson har frågat mig om jag ämnar ta några initiativ till att djupare analysera anledningarna till de stora kostnadsökningarna för Ostlänken. Erik

Svarsdatum: 2017-03-27 Frågeställare: Erik Ottoson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1080 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1078 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/02195/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1078 av Sten Bergheden (M) Tågbärgning Sten Bergheden har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att bärgningsarbetet vid olyckor likt den på Västra stambanan inte ska fördröjas på grund av brister

Svarsdatum: 2017-03-27 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1078 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1057 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/02579/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1057 av Ellen Juntti (M) Regeringens översyn av barnpornografibrottet Ellen Juntti har frågat mig om översynen av barnpornografibrottet kommer att vara klar under året och när riksdagen kan förvänta

Svarsdatum: 2017-03-24 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1057 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1049 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/02545/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1049 av Jenny Petersson (M) Surrogatmoderskap i Sverige Jenny Petersson har frågat mig om jag och regeringen bestämt oss i frågan om surrogatmoderskap och i så fall när regeringen avser att lägga

Svarsdatum: 2017-03-24 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1049 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1046 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/02502/POL Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1046 av Cecilia Widegren (M) Rättssäker prövning för alla i Skaraborg Cecilia Widegren har frågat mig vilka konkreta åtgärder och förslag jag och regeringen avser att ta fram för att varje individ ska få en tydlig och rättssäker prövning, när det råder arbetskompetensbrist

Svarsdatum: 2017-03-24 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1046 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1039 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/02494/POL Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1039 av Johan Forssell (M) Förändringar i regelverket angående arbetskraftsinvandring Johan Forssell har frågat mig när jag och regeringen avser att tillmötesgå riksdagens tillkännagivande om tilläggsdirektiv rörande arbetskraftsinvandring och ta fram förslag

Svarsdatum: 2017-03-24 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1039 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1036 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/02493/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Svar på fråga 2016/17:1036 av Anders Åkesson (C) Integrationsåtgärder i Migrationsverkets uppdrag Anders Åkesson har frågat mig om jag överväger att se över Migrationsverkets uppdrag så att myndigheten kan gynna integration och etablering.

Svarsdatum: 2017-03-24 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1036 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1035 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/02534/POL Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1035 av Cecilia Widegren (M) Tillvaratagande av arbetsviljan i Skaraborg Cecilia Widegren har frågat arbetsmarknadsminister Ylva Johansson vilka konkreta åtgärder och förslag regeringen och ansvarig minister avser ta fram för att tillvarata arbetsviljan

Svarsdatum: 2017-03-24 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1035 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1032 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/02448/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1032 av Cecilia Widegren (M) Återtagandeavtal Cecilia Widegren har frågat mig om jag och regeringen avser att initiera en utvärdering av återtagandeavtal, till exempel det mellan Sverige och Afghanistan,

Svarsdatum: 2017-03-24 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1032 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1059 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1059 av Rossana Dinamarca (V) Avskaffandet av danstillståndet Rossana Dinamarca har frågat mig vilka åtgärder jag har vidtagit för att hörsamma riksdagens tillkännagivande om att ordningslagens krav på tillstånd för att anordna offentliga danstillställningar ska tas bort. Som jag den 25 januari

Svarsdatum: 2017-03-22 Frågeställare: Rossana Dinamarca (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1059 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1058 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Svar på fråga 2016/17:1058 av Rossana Dinamarca (V) Evenemangslista Rossana Dinamarca har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att en evenemangslista ska kunna komma på plats inom en snar framtid. Myndigheten för press, radio och tv har lämnat förslag om utformning av en evenemangslista. Myndigheten

Svarsdatum: 2017-03-22 Frågeställare: Rossana Dinamarca (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1058 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1056 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1056 av Ellen Juntti (M) Polisens arbete mot brott i sociala medier Ellen Juntti har frågat vilka åtgärder jag vidtar för att polisens samarbete med ägare till sociala medier ska förbättras. Polismyndigheten har under de senaste åren byggt upp ett väl fungerande samarbete med de flesta stora

Svarsdatum: 2017-03-22 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1056 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1055 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/01293/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1055 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) Tidsåtgång för att få svenskt personnummer Cecilie Tenfjord-Toftby har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att komma till rätta med de långa handläggningstiderna i Skatteverkets

Svarsdatum: 2017-03-22 Frågeställare: Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1055 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1054 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/02043/TS Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1054 av Sten Bergheden (M) Säkra vägar för motorcyklar Sten Bergheden har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att göra landets vägar säkrare för motorcykelförare? Under 2016 omkom enligt preliminär

Svarsdatum: 2017-03-22 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1054 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 31 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1052 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1052 av Lotta Finstorp (M) Möjligheten att frikoppla Sveriges Internet Lotta Finstorp har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser vidta för att möjliggöra att Sverige har förmågan att frikoppla ett eget internet från världens internet. Att antalet it-angrepp, och framför allt it-angrepp

Svarsdatum: 2017-03-22 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1052 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 69 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1051 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/00688/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1051 av Lars Mejern Larsson (S) Vattendirektivet Lars Mejern Larsson har frågat mig om jag avser att ta något initiativ till en bredare konsekvensanalys för att granska effekterna av att införa förslaget

Svarsdatum: 2017-03-22 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1051 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1050 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2017/01682/FST Socialdepartementet Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Enheten för familj och sociala tjänster Malin Larsson 08 405 3420 076 835 3420 malin.larsson@regeringskansliet.se Svar lämnas senast den måndagen den 20 mars Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1050 av Jenny

Svarsdatum: 2017-03-22 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1050 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1047 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01681/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1047 av Cecilia Widegren (M) Digitalisering i vården Cecilia Widegren har frågat mig vilken analys jag och regeringen gör av ersättningsmodeller som snarare riskerar tilliten till digitalisering

Svarsdatum: 2017-03-22 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1047 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1045 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/00395/MFI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1045 av Daniel Bäckström (C) Försvarsmaktens behov av officerare Daniel Bäckström har frågat mig hur jag avser säkerställa att det finns tillräckligt många officerare för att utbilda de kommande årens ökande

Svarsdatum: 2017-03-22 Frågeställare: Daniel Bäckström (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1045 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 30 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1044 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/00394/MFI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1044 av Daniel Bäckström (C) Arbete med incitament i det nya pliktsystemet Daniel Bäckström har frågat mig hur jag avser att stärka och utforma de positiva incitament som behövs för att graden av frivillighet

Svarsdatum: 2017-03-22 Frågeställare: Daniel Bäckström (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1044 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 38 kB)