Dokument & lagar (25 597 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:865 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Dnr Ku2017/00389/MF Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:865 av Björn Söder (SD) Användandet av radio- och tv-avgifter Björn Söder har frågat mig om jag tänker vidta några åtgärder med anledning av uppgiften om att SVT är berett att finansiera en medarbetares

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:865 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:860 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:860 av Birgitta Ohlsson (L) Stödfond till iranska feminister Birgitta Ohlsson har frågat mig om jag är beredd att starta en stödfond till feministiska aktivister i Iran. Jag delar Birgitta Ohlssons oro för de bristande möjligheterna

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:860 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:859 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2017/01033/FST Socialdepartementet Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:859 av Elisabeth Svantesson (M) Delat rum i stödboende Elisabeth Svantesson har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra för att kommuner ska kunna låta unga i åldern 16–20 år dela

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:859 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:858 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2017/01565/POL Justitiedepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:858 av Ewa Thalén Finné (M) Id-kapningar Ewa Thalén Finné har frågat mig om jag kommer att vidta några ytterligare åtgärder för att vända utvecklingen och bromsa antalet id-kapningar. Flera åtgärder har vidtagits för att förbättra

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Ewa Thalén Finné (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:858 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 46 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:856 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17: 856 av Birgitta Ohlsson (L) Stöd till den indonesiska demokratin Birgitta Ohlsson har frågat mig vilka initiativ jag kommer att ta för att säkerställa stödet till den indonesiska demokratin. Indonesien har genomgått en snabb och långtgående

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:856 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:855 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/00387/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:855 av Cecilia Widegren (M) Stöd till den småskaliga vattenkraften Cecilia Widegren har frågat mig om jag avser att ta initiativ till ett mora-torium för omprövningar av småskalig vattenverksamhet som redan

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:855 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:854 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2017/00979/FST Socialdepartementet Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:854 av Johan Forsell (M) Kommunernas ansvar för personer som vistas olovligen i landet Johan Forsell har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag vidtar för att skapa klarhet i vilket ansvar

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:854 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:852 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/00339/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:852 av Elisabeth Svantesson (M) Ökad arbetslöshet bland förgymnasialt utbildade Elisabeth Svantesson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att vända den negativa utvecklingen

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:852 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:850 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/00679/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:850 av Jens Holm (V) Beskattning av plastbärkassar Jens Holm har frågat miljöministern om hon avser verka för att Naturvårdsverket får i uppdrag att föreslå lämplig beskattning av plastbärkassar. Arbetet inom regeringen

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:850 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 52 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:848 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på frågorna 2016/17:848 Besparingar på Polisregion Syd och 2016/17:849 Ekonomisk kompensation för gräns- och id-kontroller av Tobias Billström (M) Tobias Billström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att det ekonomiska underskottet i Polisregion Syd inte leder till neddragningar

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Tobias Billström (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:848 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:847 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/01479/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:847 av Cecilia Widegren (M) Skärpta straff för återfallsförbrytare Cecilia Widegren har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen avser att skärpa straffen och åtgärderna för återfallsförbrytare,

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:847 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:846 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:846 av Birgitta Ohlsson (L) Stöd till kulturarvet i MENA-regionen Birgitta Ohlsson har frågat mig om jag mot bakgrund av ISIL/Daeshs härjningar i bland annat Syrien är beredd att med biståndsmedel stödja organisationer som arbetar med

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:846 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:845 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2017/01472 Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:845 av Erik Ottoson (M) Utlämning av fångar till USA Erik Ottoson har frågat mig om regeringen, i de fall det finns misstanke om att personer som utlämnas till USA löper risk att utsättas för behandling

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Erik Ottoson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:845 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:844 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2017/00627/F Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:844 av Erik Ottoson (M) De regionala etikprövningsnämnderna Erik Ottoson har frågat statsrådet Gabriel Wikström om regeringen avser att vidta åtgärder för att samla de regionala etikprövningsnämnderna

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Erik Ottoson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:844 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:843 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:843 Tillgång till uppgifter av stor vikt för säkerhet och brottsbekämpning Johan Forssell har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag vidtar mot bakgrund av EU-domstolens dom om datalagring. Anders Hansson ställde i januari 2017 en liknande fråga till mig. Som jag svarade då är de brottsbekämpande

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:843 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:842 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/01152/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:842 av Anders Åkesson (C) ERTMS och det svenska järnvägssystemet Anders Åkesson har frågat mig vad jag avser göra, med anledning av riksdagens tillkännagivande, för att säkerställa att implementeringen av

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:842 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:841 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/00977/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:841 av Ann-Britt Åsebol (M) Stora regionala skillnader inom vården Ann-Britt Åsebol har frågat mig när jag och regeringen kommer att analysera och vidta konkreta åtgärder för att komma till

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Ann-Britt Åsebol (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:841 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:838 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/01477/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:838 av Erik Bengtzboe (M) Rättssäkerhet för arbetskraftsinvandrare Erik Bengtzboe har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen tänker vidta för att garantera arbetskraftsinvandrares rättssäkerhet

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Erik Bengtzboe (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:838 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:837 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/00964/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:837 av Jenny Petersson (M) Överbeläggningar och utlokaliseringar i vården Jenny Petersson har frågat mig hur jag och regeringen konkret kommer att förebygga överbeläggningar och utlokaliseringar

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:837 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:836 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:836 av Marta Obminska (M) Personrån i Uppsala Marta Obminska har frågat mig vad jag, inom ramen för mitt ansvarsområde, avser göra för att narkotikamissbruket hos unga ensamkommande samt personrånen i Uppsala ska minska. Narkotika innebär stora risker för människors liv och hälsa. Det är särskilt

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Marta Obminska (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:836 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 79 kB)