Dokument & lagar (62 482 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1098 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/00674/I Arbetsmarknadsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1098 av Tina Ghasemi (M) Samhällsorientering för nyanlända Tina Ghasemi har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att se till att alla nyanlända informeras om demokratiska värderingar, mänskliga fri-

Svarsdatum: 2017-03-28 Frågeställare: Tina Ghasemi (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1098 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1070 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/00650/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1070 av Annika Qarlsson (C) Nya villkor för nystartsjobben Annika Qarlsson har frågat mig om de nya reglerna för nystartsjobb även ska omfatta anställningsavtal som har ingåtts före

Svarsdatum: 2017-03-28 Frågeställare: Annika Qarlsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1070 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1063 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

Dnr U2017/01261/GV Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1063 av Betty Malmberg (M) Övningskörning under studier Betty Malmberg har frågat mig om på vilket sätt jag ämnar se till att kvaliteten och kompetensen hos fordonsprogrammets elever inte

Svarsdatum: 2017-03-28 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1063 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1060 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

Dnr U2017/01367/UF Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1060 av Cassandra Sundin (SD) Nordisk forskning inom välfärd för unga Cassandra Sundin har frågat utrikesministern om hon och regeringen avser att ta initiativ till forskning om välfärd för

Svarsdatum: 2017-03-28 Frågeställare: Cassandra Sundin (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1060 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 40 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1126 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1126 Tillvaratagande av allas arbetskraft av Cecilia Widegren (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Alla behövs för att bygga Sverige starkare. Varje individ ska ha en trygg och rättssäker prövning av arbetstillstånd. Lagar och regler ska följa utvecklingen och förändras

Inlämnad: 2017-03-27 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1126 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1125 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1125 Rättssäker prövning för alla av Cecilia Widegren (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Varje individ ska ha en trygg och rättssäker prövning av arbetstillstånd. Lagar och regler ska följa utvecklingen och förändras vid behov. Goda arbetsvillkor ska gälla för alla som

Inlämnad: 2017-03-27 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1125 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1124 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2016/17:1124 Arbetskraftsinvandring och spetskompetens till Sverige av Lars Hjälmered (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) För att vårt land ska kunna vara en fortsatt ledande kunskapsnation är det viktigt att vi har tillgång till en väl fungerande kompetensförsörjning. Vi behöver

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1124 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1123 av Niclas Malmberg (MP)

Fråga 2016/17:1123 Tågstoppen i Knivsta och Märsta av Niclas Malmberg (MP) till Statsrådet Anna Johansson (S) Regeringen har på ett mycket klokt sätt agerat för att långsiktigt säkerställa nattågstrafiken. Utöver att rädda nattågstrafiken som sådan visar regeringens agerande att den politiska styrningen över SJ

Inlämnad: 2017-03-27 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1123 av Niclas Malmberg (MP) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1122 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2016/17:1122 Telias konkurrensmetoder på landsbygden av Boriana Åberg (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Ett mindre företag i södra Skåne har blivit tilldelat statligt bredbandsstöd och pengar från EU:s landsbygdsutveckling för att kunna bygga ut fibernätet på landsbygden i ett område

Inlämnad: 2017-03-27 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1122 av Boriana Åberg (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1121 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1121 Sällsynta diagnoser av Cecilia Widegren (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Socialstyrelsen redogör i rapporten Om sällsynta diagnoser för hur organisering av resurser för personer med sällsynta diagnoser och information till patienter med sällsynta diagnoser och deras anhöriga ser ut

Inlämnad: 2017-03-27 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1121 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 95 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1120 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:1120 Felaktiga siffror om inbrott av Jenny Petersson (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Inbrott, stöld, skadegörelse och ofredande. Så kallade vardagsbrott utgör den övervägande delen av alla brott som begås i Sverige. Dessa brott var 86 procent av alla brott som hanterades 2016. Totalt var de

Inlämnad: 2017-03-27 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1120 av Jenny Petersson (M) (pdf, 69 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1119 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:1119 Skillnader i andel kejsarsnitt och allvarliga bristningar av Jenny Petersson (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Ny statistik från Socialstyrelsen visar att andelen kejsarsnitt och allvarliga bristningar varierar stort i landet. I Stockholm läns landsting drabbas drygt 7 procent av förstföderskorna

Inlämnad: 2017-03-27 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1119 av Jenny Petersson (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1118 av Helena Lindahl (C)

Fråga 2016/17:1118 Norrbotniabanan av Helena Lindahl (C) till Statsrådet Anna Johansson (S) I förra veckan presenterade infrastrukturminister Anna Johansson direktiv till åtgärdsplanering, nästa steg i regeringens infrastrukturplanering. Norrbotniabanan omnämndes över huvud taget inte som ett prioriterat infrastrukturprojekt.

Inlämnad: 2017-03-27 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1118 av Helena Lindahl (C) (pdf, 74 kB)

Interpellation 2016/17:401 av Anti Avsan (M)

Interpellation 2016/17:401 Terrorhotet och återvändande terroriststridande av Anti Avsan (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Ett av de största terrorhoten mot Sverige är – enligt Säkerhetspolisen – de ungefär 140 personer som har återvänt hit efter att ha rest och anslutit sig till terroristgruppen

Inlämnad: 2017-03-23 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2016/17:401 av Anti Avsan (M) (pdf, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1080 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/02196/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1080 av Erik Ottoson (M) Kostnaderna för Ostlänken Erik Ottoson har frågat mig om jag ämnar ta några initiativ till att djupare analysera anledningarna till de stora kostnadsökningarna för Ostlänken. Erik

Svarsdatum: 2017-03-27 Frågeställare: Erik Ottoson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1080 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1078 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/02195/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1078 av Sten Bergheden (M) Tågbärgning Sten Bergheden har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att bärgningsarbetet vid olyckor likt den på Västra stambanan inte ska fördröjas på grund av brister

Svarsdatum: 2017-03-27 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1078 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1048 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1048 av Tina Acketoft (L) Mänskliga rättigheter i Belarus (Vitryssland) Tina Acketoft har frågat mig på vilket sätt jag avser att agera för att förhindra att Vitrysslands regim fortsätter sina övergrepp mot oppositionen. Regeringen följer

Svarsdatum: 2017-03-27 Frågeställare: Tina Acketoft (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1048 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1041 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1041 av Tina Acketoft (L) Barnen i Syrien Tina Acketoft har frågat mig på vilket sätt jag avser att utifrån platsen i FN:s säkerhetsråd agera för att hjälpa barnen som nu växer upp drabbade av Syrienkriget. Jag delar helt Tina Acketofts

Svarsdatum: 2017-03-27 Frågeställare: Tina Acketoft (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1041 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1040 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1040 av Karin Enström (M) Utrikesministerns möte med chefen för Provstoppsavtalets genomförandeorganisation (CTBTO) Karin Enström har frågat mig vad som diskuterades på mötet med chefen för Provstoppsavtalets genomförandeorganisation

Svarsdatum: 2017-03-27 Frågeställare: Karin Enström (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1040 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 44 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1117 av Jimmy Ståhl (SD)

Fråga 2016/17:1117 Godstransporter av Jimmy Ståhl (SD) till Statsrådet Anna Johansson (S) Regeringen har tydligt uttalat att man vill minska de stora godsflöden som i dag transporteras på väg och att flytta över dessa på järnväg och sjötransporter. Ur miljösynpunkt och ur ett trängselperspektiv är det mycket positivt

Inlämnad: 2017-03-23 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1117 av Jimmy Ståhl (SD) (pdf, 74 kB)