Dokument & lagar (66 320 träffar)

Interpellation 2017/18:391 av Erik Bengtzboe (M)

Interpellation 2017/18:391 Ostlänken förbi Skavsta flygplats av Erik Bengtzboe M till Statsrådet Tomas Eneroth S Den 31 januari lämnade Trafikverket över sitt förslag till sträckning av Ostlänken, den nya järnvägen mellan Järna/Södertälje och Linköping, till regeringen. Efter långa förhandlingar mellan region, kommuner,

Inlämnad: 2018-02-22 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:391 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:769 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:769 av Jens Holm V COP 24 och demonstrationsfriheten Jens Holm har frågat ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat vilka åtgärder som hon och regeringen kommer att vidta gentemot den polska regeringen för att säkerställa

Svarsdatum: 2018-02-22 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:769 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:763 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:763 av Sofia Arkelsten M Resultaten av Sveriges plats i FN:s säkerhetsråd Sofia Arkelsten har frågat mig om vilka konkreta resultat Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd har haft för Sveriges säkerhet, vårt närområde och fundament för EU.

Svarsdatum: 2018-02-22 Frågeställare: Sofia Arkelsten (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:763 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 96 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:734 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Ku2018/00192/DISK Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:734 av Markus Wiechel SD Statlig finansiering av texter med olämpligt innehåll Markus Wiechel har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att stoppa den statliga finansieringen av vissa projekt. Svenska

Svarsdatum: 2018-02-22 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:734 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 88 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:827 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2017/18:827 Ökade bränslekostnader för jordbruket av Maria Malmer Stenergard M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Trots att Stefan Löfven inför valet 2014 lovade att inte höja bensinskatten räknas sedan januari 2016 skatten på bensin och diesel efter regeringens beslut upp med 2 procentenheter plus konsumentprisindex

Inlämnad: 2018-02-21 Svarsdatum: 2018-02-28 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:827 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:826 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2017/18:826 Nytt förslag på kilometerskatt av Maria Malmer Stenergard M till Finansminister Magdalena Andersson S Kilometerskatt för tunga fordon var ett vallöfte från Socialdemokraterna, och efter valet 2014 tillsattes en utredning för att utreda hur skatten skulle utformas. Förslaget kritiserades dock mycket hårt

Inlämnad: 2018-02-21 Svarsdatum: 2018-02-28 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:826 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:825 av Jessika Roswall (M)

Fråga 2017/18:825 Minskad sysselsättningsgrad bland utrikes födda av Jessika Roswall M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Konjunkturen i dag gynnar Sverige företag kan expandera och därigenom anställa fler men trots detta visar arbetskraftsundersökningarna AKU från SCB att det råder en negativ

Inlämnad: 2018-02-21 Svarsdatum: 2018-02-28 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:825 av Jessika Roswall (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:734 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2017/18:734 Statlig finansiering av texter med olämpligt innehåll av Markus Wiechel SD till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP I en modern demokrati ska ingen diskrimineras, attackeras eller trakasseras. Det är särskilt illa om denna typ av företeelse sker på basis av kulturell eller religiös härkomst,

Inlämnad: 2018-02-07 Svarsdatum: 2018-02-14 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:734 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 91 kB)

Interpellation 2017/18:390 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Interpellation 2017/18:390 Kollektivavtal vid upphandling av Carl-Oskar Bohlin M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S I maj 2017 antogs proposition 2016/17:163 om arbetsrättsliga villkor vid upphandling. De nya reglerna innebär enligt min mening inte att det är tillåtet att ställa krav på att den upphandlade leverantören

Inlämnad: 2018-02-21 Svarsdatum: 2018-03-09 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2017/18:390 av Carl-Oskar Bohlin (M) (pdf, 75 kB)

Interpellation 2017/18:389 av Helena Lindahl (C)

Interpellation 2017/18:389 Svenska bioraffinaderier och tillgången till svensk skog av Helena Lindahl C till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S I dagsläget finns långt framskridna planer på ett gigantiskt bioraffinaderi i Domsjö, några kilometer utanför Örnsköldsvik, där investeringarna är i storleksordningen

Inlämnad: 2018-02-20 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2017/18:389 av Helena Lindahl (C) (pdf, 91 kB)

Interpellation 2017/18:388 av Penilla Gunther (KD)

Interpellation 2017/18:388 Satellituppskjutning och rymdstrategi av Penilla Gunther KD till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Det planeras nu en statsstödd satsning på satellituppskjutning från Esrange, har närings- och innovationsministern meddelat. Detta sker i samband med upprättandet av en svensk nationell

Inlämnad: 2018-02-20 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2017/18:388 av Penilla Gunther (KD) (pdf, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:778 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Svar på fråga 2017/18:778 av Camilla Waltersson Grönvall M Tydliga nationella riktlinjer Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig vilka åtgärder socialministern ämnar vidta för att minska antalet patienter som riskerar att drabbas av hypotermi i samband med operation till följd av brister i efterlevnad och implementering

Svarsdatum: 2018-02-21 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:778 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:777 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/01062/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:777 av Camilla Waltersson Grönwall M Kunskap om organdonationer Camilla Waltersson Grönwall har frågat mig på vilket sätt jag ämnar säkerställa att Socialstyrelsens regelverk efterlevs av vårdgivarna och därmed säkerställa att färre

Svarsdatum: 2018-02-21 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:777 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:776 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/01032/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:776 av Saila Quicklund M Åtgärder mot de växande köerna inom BUP Saila Quicklund har frågat mig vilka ytterligare åtgärder jag avser att vidta för att förbättra tillgången till barn- och ungdomspsykiatrin. Andelen som upplever psykiska

Svarsdatum: 2018-02-21 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:776 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:775 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Svar på fråga 2017/18:775 av Sofia Fölster M Försäljning av snus på internet Sofia Fölster har frågat mig på vilka grunder jag menar att regeringens förslag om exponeringsförbud för snusförsäljning stärker folkhälsan. Rökning är den enskilt största påverkbara orsaken till en rad allvarliga sjukdomar och hälften av alla

Svarsdatum: 2018-02-21 Frågeställare: Sofia Fölster (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:775 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:771 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

U2018/00562/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:771 av Christer Nylander L Basårsutbildningarnas fortlevnad Christer Nylander har frågat mig vad jag avser att göra för att säkerställa basårsutbildningarnas fortlevnad vad gäller både finansiering

Svarsdatum: 2018-02-21 Frågeställare: Christer Nylander (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:771 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:767 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2017/18:767 av Jessica Rosencrantz M Undantagen från mobilförbud i bil Jessica Rosencrantz har frågat mig om jag bedömer att den nya förordningen kommer att fungera som tänkt i och med de nya undantagen, eller löper ytterligare verksamheter risk att påverkas negativt av det nya förbudet. Att förbättra trafiksäkerheten

Svarsdatum: 2018-02-21 Frågeställare: Jessica Rosencrantz (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:767 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 94 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:766 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

S2018/0976/FST Socialdepartementet Barn- äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:766 av Barbro Westerholm L Näthandel som alternativ till hemtjänst Barbro Westerholm har frågat mig om jag avser att verka för att förtydliga regelverket, så att den som behöver hjälp med matinköp inte ska

Svarsdatum: 2018-02-21 Frågeställare: Barbro Westerholm (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:766 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:764 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

S2018/ 00975/FST Socialdepartementet Barn- äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:764 av Camilla Waltersson Grönvall M Sis-regler som hindrar snabb hjälp till barn och unga Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig vad jag gör konkret för att se till att även Statens institutions styrelse

Svarsdatum: 2018-02-21 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:764 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:762 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

M2018/00418/Ee Miljö- och energidepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:762 av Anders Åkesson C En kraftledning genom Småland och Blekinge Anders Åkesson har frågat mig hur jag och regeringen kommer att utöva inflytande över Affärsverket svenska kraftnät genom instruktionsförordning och årliga regleringsbrev

Svarsdatum: 2018-02-21 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:762 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 92 kB)