Dokument & lagar (65 490 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:337 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

PAGE 2 Dnr M2017/02927/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:337 av Daniel Bäckström (C) Regeringens inställning till en flexibel rovdjurspolitik Daniel Bäckström har frågat mig hur jag ställer mig till Europarlamentets uppmaning om att medlemsstaterna

Svarsdatum: 2017-12-14 Frågeställare: Daniel Bäckström (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:337 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 41 kB)

Interpellation 2017/18:282 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2017/18:282 Lantmäteriets handläggningstider av Lars Beckman (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Enskilda vägar utgör den allra största delen av Sveriges vägnät. Det rör sig om totalt 44 000 mil, varav endast 7 800 mil får statsbidrag. Det finns 35 000 samfällighetsföreningar som förvaltar

Inlämnad: 2017-12-12 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2017/18:282 av Lars Beckman (M) (pdf, 87 kB)

Interpellation 2017/18:281 av Emma Wallrup (V)

Interpellation 2017/18:281 Gotland som föregångare i fråga om förnybar energi av Emma Wallrup (V) till Statsrådet Ibrahim Baylan (S) Den 30 mars 2018 kommer Energimyndigheten att presentera en plan för hur Gotland ska bli helt oberoende av elproduktion från omvärlden. Den goda tillgången till förnybar energi

Inlämnad: 2017-12-13 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2017/18:281 av Emma Wallrup (V) (pdf, 91 kB)

Interpellation 2017/18:280 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2017/18:280 Hantering av dieselfusket av Maria Malmer Stenergard (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Under 2015 avslöjades Volkswagens mycket omfattande utsläppsfusk. Cirka elva miljoner bilar omfattades globalt av fusket, och cirka 220 000 av dessa finns i Sverige. Fusket är oacceptabelt

Inlämnad: 2017-12-13 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2017/18:280 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 99 kB)

Interpellation 2017/18:279 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2017/18:279 Mikroplast av Jesper Skalberg Karlsson (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Det senaste århundradet har innehållit mer mänsklig utveckling än kanske något annat århundrade. Fattigdomen har minskat, barnadödligheten har tryckts tillbaka och den förväntade livslängden har ökat radikalt.

Inlämnad: 2017-12-12 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2017/18:279 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 112 kB)

Interpellation 2017/18:278 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2017/18:278 Väg- och järnvägsinvesteringar av Christian Holm Barenfeld (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) I Riksrevisionens granskningsrapport Väg- och järnvägsinvesteringar i Sverige – saknas ett EU-perspektiv? riktas kritik mot regeringen, och myndigheten konstaterar att regeringen varit

Inlämnad: 2017-12-12 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:278 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 95 kB)

Interpellation 2017/18:277 av Ali Esbati (V)

Interpellation 2017/18:277 Samhalls utveckling av Ali Esbati (V) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Statligt ägda Samhall har ett tydligt samhällsuppdrag: att utveckla och visa anställningsbarheten hos personer med funktionsnedsättning. Samtidigt är bolaget affärsdrivande, i meningen

Inlämnad: 2017-12-12 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2017/18:277 av Ali Esbati (V) (pdf, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:427 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2017/ 09634/POL Justitiedepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:427 av Tomas Tobé (M) Polisens tillgång till information från datalagring Tomas Tobé har frågat mig vilka slutsatser jag drar av den kritik som Polismyndigheten och Säkerhetspolisen framfört mot förslagen som Utredningen om datalagring

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Tomas Tobé (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:427 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 66 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:426 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

PAGE 2 Dnr U2017/04871/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:426 av Helene Petersson (S) Skolplikt Helene Petersson har frågat mig hur regeringen kan stödja skolledningarna i hanterandet av och ansvaret för skolplikten i de fall eleverna med föräldrarnas

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Helene Petersson i Stockaryd (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:426 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:425 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

PAGE 2 Dnr U2017/04870/F Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:425 av Betty Malmberg (M) Effekten för ESS Betty Malmberg har frågat mig vilka kommentarer jag har rörande medieuppgifter om effekten för ESS, och vilka åtgärder jag kommer

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:425 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:424 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

PAGE 2 Dnr Ju2017/09621/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:424 av Mikael Eskilandersson (SD) Barnäktenskap Mikael Eskilandersson har frågat mig om jag och regeringen delar utredarens prioriteringsordning, där europeiska

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Mikael Eskilandersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:424 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:423 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

PAGE 2 Dnr S2017/07086/FST Socialdepartementet Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:423 av Bengt Eliasson (L) Villkorade kommunala assistansbeslut Bengt Eliasson har frågat mig hur jag arbetar för att resurser som skulle kunna användas till stöd till personer

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Bengt Eliasson (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:423 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:422 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2017 / 09633 /POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Svar på fråga 2017/18:422 av Saila Quicklund (M) Polisresurser i Jämtlands län Saila Quicklund har frågat mig hur jag avser att agera för att säkerställa en högre polisnärvaro i landets mest glesbefolkade delar, som Strömsunds

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:422 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 65 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:421 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

PAGE 2 Dnr Ju2017/09609/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:421 av Dennis Dioukarev (SD) En human flyktingpolitik Dennis Dioukarev har frågat mig hur jag avser agera i syfte att minska pull-faktorerna och därmed reducera

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Dennis Dioukarev (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:421 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:420 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:420 av Dennis Dioukarev (SD) Sveriges ambassad till Jerusalem Dennis Dioukarev har frågat mig hur jag ser på att flytta Sveriges ambassad från Tel Aviv till västra Jerusalem för att markera min uppriktiga neutralitet och

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Dennis Dioukarev (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:420 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:419 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Svar på fråga 2017/18:419 av Dennis Dioukarev (SD) Unga hushåll på bostadsmarknaden Dennis Dioukarev har frågat mig om vad regeringen gör för att underlätta för unga att ta sig in på bostadsmarknaden? Vi har under en längre tid sett bostadspriserna och hushållens skuldsättning stiga i en hög takt, en utveckling som

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Dennis Dioukarev (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:419 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:418 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Svar på fråga 2017/18:418 av Kristina Yngwe (C) Jämställdhet i de gröna näringarna Kristina Yngwe har frågat mig hur jag ämnar verka för att de gröna näringarna ska vara en sund, trygg och sjyst för både kvinnor och män att verka i. För att de gröna näringarna, liksom alla näringar, ska kunna vara sunda, trygga och

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Kristina Yngwe (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:418 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 140 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:417 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Fi2017/ 04625 /B Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:417 av Håkan Svenneling (V) Bristen på tillgång till kontanter Håkan Svenneling har frågat mig om vad jag avser göra för att säkerställa att det finns en fungerande kontanthantering i hela

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Håkan Svenneling (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:417 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:415 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

PAGE 2 Dnr Fi2017/04624/ESA Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:415 av Jonas Millard (SD) Statistik om kusingifte Jonas Millard har frågat mig och regeringen om vi har för avsikt att agera för förbättrad statistik om äktenskap mellan kusiner och i så fall på vilket

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Jonas Millard (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:415 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 33 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:414 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

PAGE 2 Dnr M2017/03085/Ee Miljö- och energidepartementet Samordnings- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:414 av Rickard Nordin (C) Svensk biogasproduktion i kris Rickard Nordin har frågat mig när och hur jag avser att lösa den akuta situationen för svensk biogas. Först av allt

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Rickard Nordin (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:414 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 40 kB)