Dokument & lagar (61 467 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:670 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/ 00396/TS Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:670 av Lars Hjälmered (M) Test av moderna transportlösningar i Göteborg Lars Hjälmered (M) har frågat mig om jag är beredd att genomföra ett fullskaleförsök av moderna transportlösningar i Göteborg och någon

Svarsdatum: 2017-01-24 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:670 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:656 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/00310/PBB Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:656 av Ewa Thalén Finné (M) Ledtider vid bostadsbyggande Ewa Thalén Finné har frågat mig vilka åtgärder jag har vidtagit eller kommer att vidta för att få till stånd en mer utvecklad översiktsplanering

Svarsdatum: 2017-01-24 Frågeställare: Ewa Thalén Finné (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:656 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:654 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/00307/PBB Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:654 av Ola Johansson (C) Dubbelreglering vid byggnation av cisterner Ola Johansson har frågat mig vilka åtgärder eller initiativ det föranleder mig att det saknas en reglering av kontroller

Svarsdatum: 2017-01-24 Frågeställare: Ola Johansson (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:654 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:650 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/0295/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:650 av Nina Lundström (L) Trafiksäkerheten på väg 225 Nina Lundström har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att öka trafiksäkerheten på väg 225. Trafikverket har tillsammans med Nynäshamns kommun,

Svarsdatum: 2017-01-24 Frågeställare: Nina Lundström (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:650 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:648 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/ 00294/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:648 av Anders Åkesson (C) Godstrafik Anders Åkesson har frågat mig när jag avser att lägga fram propositionen om en samlad politik för de viktiga godstrafikfrågorna. Regeringen har under mandatperioden vidtagit

Svarsdatum: 2017-01-24 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:648 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:645 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/00262/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:645 av Magnus Oscarsson (KD) Julbelysning i glesbygd Magnus Oscarsson har frågat mig vad jag avser att göra för att möjliggöra julbelysning i gatulyktstolpar även i mindre orter. I mitt svar till Magnus

Svarsdatum: 2017-01-24 Frågeställare: Magnus Oscarsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:645 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:644 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/00265/PBB Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:644 av Ewa Thalén Finné (M) Åtgärder mot den ökande hemlösheten Ewa Thalén Finné har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta inom ramen för mitt ansvarsområde för att komma till rätta med

Svarsdatum: 2017-01-24 Frågeställare: Ewa Thalén Finné (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:644 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:642 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/00267/PBB Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:642 av Per-Arne Håkansson (S) Trähusbyggande Per-Arne Håkansson har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att öka trähusbyggnationen i Sverige. Jag instämmer i de positiva aspekter

Svarsdatum: 2017-01-24 Frågeställare: Per-Arne Håkansson (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:642 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:635 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/00268/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:635 av Sten Bergheden (M) Järnvägsunderhåll Sten Bergheden har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tillse att kostnaderna inte skenar och kvaliteten inte försämras om järnvägsunderhållet

Svarsdatum: 2017-01-24 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:635 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 40 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:709 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:709 Familjeklassning av nätdroger av Cecilia Widegren (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Den 8 april 2015 röstade riksdagen med röstsiffrorna 168 mot 144 för att uppmana regeringen att agera skyndsamt för en så kallad familjeklassning av narkotika. Därtill var beslutet tvådelat. Den andra delen

Inlämnad: 2017-01-19 Svarsdatum: 2017-02-01 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:709 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:708 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2016/17:708 Statens ägarintresse i Telia av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) I dag äger svenska staten 37 procent av aktierna i Telia. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg har alltsedan regeringen tillträdde 2014 meddelat att det inte är

Inlämnad: 2017-01-20 Svarsdatum: 2017-02-01 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2016/17:708 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2016/17:241 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2016/17:241 Arbetsförmedlingens upphandlingar av Katarina Brännström (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Den senaste tiden har det än en gång rapporterats om stora brister hos Arbetsförmedlingen när det gäller upphandling av utbildningar. Valideringen av yrkeskompetenser

Inlämnad: 2017-01-20 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:241 av Katarina Brännström (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2016/17:240 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2016/17:240 Avvecklingen av sysselsättningsfasen av Katarina Brännström (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Drygt ett år har gått sedan regeringen påbörjade avvecklingen av sysselsättningsfasen. Deltagarna blev, inte minst i valrörelsen 2014, lovade bland annat extratjänster

Inlämnad: 2017-01-20 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:240 av Katarina Brännström (M) (pdf, 91 kB)

Interpellation 2016/17:238 av Christina Höj Larsen (V)

Interpellation 2016/17:238 Rätten till familjeåterförening av Christina Höj Larsen (V) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Jag har tidigare frågat justitie- och migrationsminister Morgan Johansson om han avser att ta initiativ för att säkerställa att de som har rätt till familjeåterförening verkligen får

Inlämnad: 2017-01-18 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2016/17:238 av Christina Höj Larsen (V) (pdf, 93 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:707 av Jeff Ahl (SD)

Fråga 2016/17:707 Sexuella ofredanden på festivaler av Jeff Ahl (SD) till Statsrådet Anders Ygeman (S) I SVT Nyheter påstås inrikesministern ha sagt att sexuellt ofredande på festivaler var vanligare förekommande förr. Därför vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman: Vad har statsrådet för statistiskt underlag för den analysen?

Inlämnad: 2017-01-19 Svarsdatum: 2017-02-01 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:707 av Jeff Ahl (SD) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:706 av Ellen Juntti (M)

Fråga 2016/17:706 Straffrabatt för unga lagöverträdare av Ellen Juntti (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Nyligen tillsatte regeringen en utredning som ska se över nya påföljder för unga lagöverträdare. Detta för att visa en tydlig reaktion från samhällets sida när unga personer begår

Inlämnad: 2017-01-19 Svarsdatum: 2017-02-01 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:706 av Ellen Juntti (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:705 av Hillevi Larsson (S)

Fråga 2016/17:705 Besittningsskyddet vid brand i bostaden av Hillevi Larsson (S) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Hyresgäster som inte själva orsakat brand i sin lägenhet kan trots detta mista besittningsskyddet. De drabbas dubbelt, först av branden och sedan genom att riskera att mista

Inlämnad: 2017-01-19 Svarsdatum: 2017-02-01 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:705 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:704 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:704 Bristen på utredare för Barnahus av Tina Ghasemi (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) När minderåriga barn utsätts för brott i nära relationer, såsom misshandel eller sexuella övergrepp, hanteras det av så kallade barnahus. Polis och åklagare samverkar med socialtjänst och andra berörda parter

Inlämnad: 2017-01-19 Svarsdatum: 2017-02-01 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:704 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:703 av Per Klarberg (SD)

Fråga 2016/17:703 Trafikverkets kostnadsberäkning för ERTMS av Per Klarberg (SD) till Statsrådet Anna Johansson (S) I danska tidningar kan man i dagarna läsa om den oro som finns rörande ERTMS-implementeringen i landet. Röster höjs, precis som här, varnande för betydligt högre kostnader samt minskad nytta från

Inlämnad: 2017-01-19 Svarsdatum: 2017-02-01 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:703 av Per Klarberg (SD) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:702 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:702 Tulltjänstemäns möjlighet att utföra sitt arbete av Sten Bergheden (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Smugglingen av illegala skjutvapen till Sverige är ett stort problem, och varken polisen eller tullen har i dag möjlighet att helt stoppa införseln. Tullverket har enligt lokaltidningen

Inlämnad: 2017-01-19 Svarsdatum: 2017-02-01 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:702 av Sten Bergheden (M) (pdf, 77 kB)