Dokument & lagar (62 516 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1079 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01807/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1079 av Cecilia Widegren (M) Stora regionala skillnader i fråga om överbeläggningar och effektivitet Cecilia Widegren har frågat mig vilken analys jag och regeringen gör av framlagda rapporter

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1079 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1077 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1077 av Erik Ottoson (M) Ryska spioner på svenskt territorium Erik Ottoson har frågat försvarsministern vad han och regeringen avser att vidta för åtgärder för att komma till rätta med den spionage- och sabotage-verksamhet som främmande makt bedriver på svenskt territorium. Arbetet inom regeringen

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Erik Ottoson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1077 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1076 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/00447/MFI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1076 av Erik Ottoson (M) Den svenska ubåtsjaktförmågan Erik Ottoson har frågat mig på vilket sätt det svenska försvarets förmåga att bedriva ubåtsjakt har förstärkts sedan hösten 2014. Riksdagen har fattat beslut

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Erik Ottoson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1076 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 30 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1075 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1075 av Erik Ottoson (M) Lönen för poliser Erik Ottoson har frågat mig om jag och regeringen avser att dra lärdomar av arbetet med att göra läraryrket mer attraktivt i våra ansträngningar att få fler att söka sig till jobbet som polis i yttre tjänst. Regeringen ska ge polisen så goda förutsättningar

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Erik Ottoson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1075 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1074 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/02198/D Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1074 av Erik Ottoson (M) Digitaliseringsrådets befogenheter Erik Ottoson har frågat mig vilka befogenheter Digitaliseringsrådet kommer ha för att kunna påverka beslutsfattande som rör frågor inom

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Erik Ottoson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1074 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1073 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/00446/MFI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1073 av Jan R Andersson (M) Försvarsmaktens användning av reservofficerare Jan R Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att fler reservofficerare ska få möjlighet att tjänstgöra vid de svenska

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Jan R Andersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1073 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 31 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1072 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Dnr Fi2017/01397/FPM Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1072 av Carl Schlyter (MP) Tillämpning av AP-fondernas etiska riktlinjer Carl Schlyter har frågat mig om vilka åtgärder jag tänker vidta så att Sjätte AP-fondens styrelseordförande och övriga

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Carl Schlyter (MP)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1072 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1071 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/02200/D Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1071 av Lotta Finstorp (M) Förslaget om slopad övernattbefordran och dess konsekvenser för företag på landsbygden Lotta Finstorp har frågat mig om jag och regeringen avser att gå vidare med utredningens

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1071 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1066 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2017/01753/FST Socialdepartementet Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1066 av Cecilia Widegren (M) Välfärdsfinansierade terrorresor Cecilia Widegren har frågat mig vilken analys jag och regeringen gör av att assistansersättning förefaller ha finansierat terrorresor,

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1066 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1064 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/02096/PBB Näringsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1064 av Nooshi Dadgostar (V) Upplåtelseform i detaljplan Nooshi Dadgostar har frågat mig när jag och regeringen avser att genomföra förslaget om att kunna definiera upplåtelseform i detaljplan. För många är hyresrätten det första

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Nooshi Dadgostar (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1064 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1061 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/02599/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1061 av Johan Forssell (M) AT-UND och krav på att klargöra sin identitet Johan Forssell har frågat mig hur jag och regeringen säkerställer att kraven för AT-UND tillämpas på ett rimligt sätt så

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1061 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 42 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1130 av Barbro Westerholm (L)

Fråga 2016/17:1130 Oförsäkrade läkemedel av Barbro Westerholm (L) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Läkemedelsförsäkringen infördes 1978 genom en frivillig överenskommelse mellan läkemedelsföretag i Sverige. Den har inneburit att patienter som skadats av ett läkemedel kan få ersättning i stället för att gå till

Inlämnad: 2017-03-28 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1130 av Barbro Westerholm (L) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1129 av Nina Lundström (L)

Fråga 2016/17:1129 Signalsystemet ERTMS och Bombardier av Nina Lundström (L) till Statsrådet Anna Johansson (S) Trafikverket ansvarar för införandet av det EU-gemensamma signalsystemet European Rail Traffic Management System (ERTMS) i Sverige. ERTMS införs successivt på det svenska järnvägsnätet, och beslut om

Inlämnad: 2017-03-28 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1129 av Nina Lundström (L) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1128 av Birgitta Ohlsson (L)

Fråga 2016/17:1128 Stöd till demokratiaktivister av Birgitta Ohlsson (L) till Statsrådet Isabella Lövin (MP) Under de senaste veckorna har massprotester genomförts inte bara i Minsk utan också på andra håll i Belarus. Nu måste den svenska regeringen agera för att visa sitt stöd. Stödet till demokratiaktivister

Inlämnad: 2017-03-28 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1128 av Birgitta Ohlsson (L) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1127 av Maria Andersson Willner (S)

Fråga 2016/17:1127 Ciderregler av Maria Andersson Willner (S) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) 2003 drevs ett mål i marknadsdomstolen där en ciderproducent stämde en annan ciderproducent för vilseledande märkning. Det handlade om att den starkcider som konkurrenten sålde inte var baserad på äppel- eller päronjuice

Inlämnad: 2017-03-28 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1127 av Maria Andersson Willner (S) (pdf, 74 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1098 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/00674/I Arbetsmarknadsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1098 av Tina Ghasemi (M) Samhällsorientering för nyanlända Tina Ghasemi har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att se till att alla nyanlända informeras om demokratiska värderingar, mänskliga fri-

Svarsdatum: 2017-03-28 Frågeställare: Tina Ghasemi (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1098 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1070 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/00650/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1070 av Annika Qarlsson (C) Nya villkor för nystartsjobben Annika Qarlsson har frågat mig om de nya reglerna för nystartsjobb även ska omfatta anställningsavtal som har ingåtts före

Svarsdatum: 2017-03-28 Frågeställare: Annika Qarlsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1070 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1063 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

Dnr U2017/01261/GV Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1063 av Betty Malmberg (M) Övningskörning under studier Betty Malmberg har frågat mig om på vilket sätt jag ämnar se till att kvaliteten och kompetensen hos fordonsprogrammets elever inte

Svarsdatum: 2017-03-28 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1063 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1060 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

Dnr U2017/01367/UF Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1060 av Cassandra Sundin (SD) Nordisk forskning inom välfärd för unga Cassandra Sundin har frågat utrikesministern om hon och regeringen avser att ta initiativ till forskning om välfärd för

Svarsdatum: 2017-03-28 Frågeställare: Cassandra Sundin (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1060 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 40 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1126 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1126 Tillvaratagande av allas arbetskraft av Cecilia Widegren (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Alla behövs för att bygga Sverige starkare. Varje individ ska ha en trygg och rättssäker prövning av arbetstillstånd. Lagar och regler ska följa utvecklingen och förändras

Inlämnad: 2017-03-27 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1126 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 79 kB)