Dokument & lagar (68 221 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1630 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/ 04175 POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1630 av Laila Naraghi S Valhemligheten för synskadade Laila Naraghi har frågat mig hur arbetet på Regeringskansliet går med att hitta en lösning på frågan om valhemlighet för personer med synnedsättning. Det

Svarsdatum: 2018-09-06 Frågeställare: Laila Naraghi (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1630 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1628 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1628 av Sten Bergheden M Handläggning av vapenlicenser hos Polismyndigheten Sten Bergheden har frågat mig om jag har kännedom om uppgifter rörande ett internt uppdrag på Polismyndigheten om att inte handlägga vapenlicenser avseende halvautomatiska vapen efter den 14 september och vilka åtgärder regeringen

Svarsdatum: 2018-09-06 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1628 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1623 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/04463/DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1623 av Betty Malmberg M Handel med levande djur Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Statens jordbruksverk Jordbruksverket ska kunna förhindra att Sverige får in de allvarliga sjukdomarna

Svarsdatum: 2018-09-06 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1623 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 83 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1640 av Emma Hult (MP)

Fråga 2017/18:1640 Ersättning vid expropriation av bostäder av Emma Hult MP till Statsrådet Heléne Fritzon S Den 3 juli 2015 fick Bertil Bengtsson i uppdrag att se över vissa regler i expropriationslagen om ersättning till ägare av småhusfastigheter, bostadsrättshavare och bostadshyresgäster. I februari 2016 överlämnade

Inlämnad: 2018-09-06 Svarsdatum: 2018-09-19 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1640 av Emma Hult (MP) (pdf, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1625 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

U2018/03325/F Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1625 av Betty Malmberg M Forskning om djurfria metoder Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att de försök som i dag görs på levande djur i antingen vetenskapliga

Svarsdatum: 2018-09-05 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1625 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1621 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/04461/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1621 av Sten Bergheden M Vägunderhållet i Skaraborg Sten Bergheden har frågat mig vad jag avser att göra för att se till att vägarna i Skaraborg blir lagade till farbart skick igen. Att de statliga vägarna håller en hög

Svarsdatum: 2018-09-05 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1621 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 87 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1641 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2017/18:1641 Väntetid vid mammografi av Jenny Petersson M till Socialminister Annika Strandhäll S Den 1 juli 2016 blev det avgiftsfritt för alla mellan 40 och 74 år att få genomgå screening för bröstcancer med mammografi. Regeringen beskriver syftet i sin proposition 2015/16:138 Avgiftsfrihet för viss screening

Inlämnad: 2018-09-05 Svarsdatum: 2018-09-19 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1641 av Jenny Petersson (M) (pdf, 103 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1627 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2018/ 04496/BSÄ Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1627 av Katarina Brännström M SJ och driftsäkerhet Katarina Brännström har frågat mig vilka initiativ jag och regeringen avser att ta för att säkerställa att de nya tågen har hög driftsäkerhet oavsett klimat,

Svarsdatum: 2018-09-04 Frågeställare: Katarina Brännström (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1627 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1620 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Svar på fråga 2017/18:1620 av Lars Beckman M Handläggningstider för fastighetsbildning Lars Beckman har frågat mig om jag och regeringen överväger att lagstifta om handläggningstider för fastighetsbildning och genomföra en omfattande strukturförändring beträffande huvudmannaskap och konkurrensförutsättning inom fastighetsbildningsområdet.

Svarsdatum: 2018-09-04 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1620 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1619 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

M2018/02220/Ee Miljö- och energidepartementet Samordnings- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1619 av Lars Tysklind L Ökad gasanvändning Lars Tysklind har frågat mig om jag och regeringen kommer att bidra till att Sverige och Göteborg ska satsa på nya fossila anläggningar med rådande klimathot.

Svarsdatum: 2018-09-04 Frågeställare: Lars Tysklind (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1619 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1618 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

M2018/ 02208/Kl Miljö- och energidepartementet Ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1618 av Jens Holm V Nya myndighetsinstruktioner som en följd av klimatlagen Jens Holm frågat mig om alla statens myndigheter innan slutet av år 2018

Svarsdatum: 2018-09-04 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1618 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 82 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1639 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Fråga 2017/18:1639 Rätten till assistans av Cecilie Tenfjord-Toftby M till Statsrådet Lena Hallengren S Assistansreformen LSS infördes av regeringen Bildt 1994 och är en viktig frihetsreform med syfte att hjälpa människor med funktionshinder och svåra sjukdomar till ett bättre, värdigare och tryggare liv. Vi vill säkerställa

Inlämnad: 2018-09-04 Svarsdatum: 2018-09-12 Besvarare: Statsrådet Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1639 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (pdf, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1624 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1624 av Anders Österberg S Den aktuella situationen i Bangladesh Anders Österberg har frågat mig hur jag agerar med anledning av utvecklingen i Bangladesh. Kränkningar av de medborgerliga och politiska rättigheterna ökar i Bangladesh sedan några

Svarsdatum: 2018-09-03 Frågeställare: Anders Österberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1624 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 81 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1638 av Anders Österberg (S)

Fråga 2017/18:1638 Systematiska attacker mot hazarer i Afghanistan av Anders Österberg S till Utrikesminister Margot Wallström S Sverige och Afghanistan har djupa och långa relationer med varandra. Sverige är ett mycket uppskattat land i Afghanistan, något som Sverige ska vara stolt över. Vårt bistånd och våra biståndsorganisationer

Inlämnad: 2018-09-03 Svarsdatum: 2018-09-12 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1638 av Anders Österberg (S) (pdf, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1626 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/ 04509/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1626 av Thomas Finnborg M Lotsplikt i Öresund Thomas Finnborg har frågat utrikesministern hur ministern ämnar agera i Nordiska ministerrådet för att skynda på frågan om lots med tanke på sommarens incidenter. Arbetet inom

Svarsdatum: 2018-08-30 Frågeställare: Thomas Finnborg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1626 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1622 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1622 av Sten Bergheden M Kostnader för fordon, drivmedel och redskap under bränderna Sten Bergheden har frågat landsbygdsministern Sven-Erik Bucht om han på något sätt avser att ersätta de lantbrukare och frivilliga som utöver sin arbetstid dessutom haft omkostnader för sina fordon och drivmedel.

Svarsdatum: 2018-08-30 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1622 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1617 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1617 av Birgitta Ohlsson L Stöd till demokratin i Gambia Birgitta Ohlsson har frågat mig hur jag avser stötta den unga demokratin i Gambia såväl genom EU som nationellt. Sverige välkomnar de demokratiska framsteg som gjorts efter Adama Barrows

Svarsdatum: 2018-08-30 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1617 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1616 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1616 av Roger Haddad L Dömda som begår brott i avvaktan på att avtjäna sitt straff Roger Haddad har frågat mig om regeringen avser vidta några åtgärder för att förändra och därmed förkorta tiden från domstolsbeslut till dess att en person som dömts för brott börjar avtjäna sitt straff. Om en misstänkt

Svarsdatum: 2018-08-30 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1616 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1615 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1615 av Markus Wiechel SD Straffskärpningar och ändrade rutiner för häktning Markus Wiechel har frågat mig om det är rimligt att personer som begår flertalet brott och uppenbarligen har en kriminell livsstil kan försättas på fri fot efter en fällande dom, eller om jag avser att verka för en förändring

Svarsdatum: 2018-08-30 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1615 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1606 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/04119 POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1606 av Maria Malmer Stenergard M Frakt av foder via sjöfart Maria Malmer Stenergard har frågat landsbygdsministern vilka åtgärder han och regeringen har vidtagit för att åtgärda de problem som förhindrar import

Svarsdatum: 2018-08-30 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1606 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 80 kB)