Dokument & lagar (63 699 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1597 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2017/02723/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1597 av Ulla Andersson (V) Tandhygienistutbildning Ulla Andersson har frågat mig vad jag avser att göra för att säkerställa att till exempel tandhygienistutbildningar och andra bristyrken

Svarsdatum: 2017-06-21 Frågeställare: Ulla Andersson (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1597 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1596 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Svar på fråga 2016/17:1596 av Robert Hannah (L) Den nationella institutionen för mänskliga rättigheter Robert Hannah har frågat mig om jag och regeringen avser att placera den nationella institutionen för mänskliga rättigheter i Västra Götaland. Regeringen överlämnade den 13 oktober 2016 en skrivelse till riksdagen

Svarsdatum: 2017-06-21 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1596 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 62 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1594 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/05407/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1594 av Jenny Petersson (M) Preskriptionstiden för sexualbrott mot barn Jenny Petersson har frågat mig när vi kan se konkreta lagförslag om en slopad preskriptionstid för sexualbrott mot barn. Det

Svarsdatum: 2017-06-21 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1594 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1591 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/04051/TS Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1591 av Mikael Dahlqvist (S) Tillgången till flyg på landsbygden Mikael Dahlqvist har frågat landsbygdsministern hur han inom ramen för sitt ansvarsområde i regeringen, säkrar att den upphandlade flygtrafiken

Svarsdatum: 2017-06-21 Frågeställare: Mikael Dahlqvist (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1591 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1588 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/04167/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1588 av Gunilla Carlsson (S) Dubbelspårig järnväg Göteborg–Oslo Gunilla Carlsson har frågat mig om jag delar hennes oro och om jag är beredd att ge Trafikverket i uppdrag att ta fram en åtgärdsvalsstudie som

Svarsdatum: 2017-06-21 Frågeställare: Gunilla Carlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1588 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1586 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/04171/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1586 av Magnus Oscarsson (KD) Trafikleders dragning över åkermark Magnus Oscarsson har frågat miljöministern vad hon tänker göra för att infrastrukturprojekt, exempelvis vägar och järnvägar, i högre grad ska

Svarsdatum: 2017-06-21 Frågeställare: Magnus Oscarsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1586 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1585 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/05320/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1585 av Barbro Westerholm (L) Juridisk trygghet vid surrogatmoderskap Barbro Westerholm har frågat mig om jag kan tänka mig att utreda frågan om juridisk trygghet kring barn som tillkommit genom

Svarsdatum: 2017-06-21 Frågeställare: Barbro Westerholm (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1585 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1581 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Svar på fråga 2016/17:1581 av Markus Wiechel (SD) Svenskt förhållningssätt till Muslimska brödraskapet Markus Wiechel har frågat mig hur jag ser på Muslimska brödraskapet, och om det är min uppfattning att organisationer kopplade till Muslimska brödraskapet ska kunna erhålla stöd från den svenska staten. Organisationer

Svarsdatum: 2017-06-21 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1581 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 69 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1580 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/05287/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1580 av Lars Beckman (M) Översyn av sjöfyllerireglerna Lars Beckman har frågat mig om jag är beredd att göra en översyn av sjöfyllerireglerna. Frågan om en översyn har diskuterats i en interpellationsdebatt

Svarsdatum: 2017-06-21 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1580 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1579 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/02638/S2 Fi2017/02656/S2 Fi2017/02668/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1579 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) Återanvändning av elektronik, fråga 2016/17:1584 av Gunilla Nordgren (M) Nya kemikalieskatten och fråga 2016/17:1592 av Sofia Arkelsten

Svarsdatum: 2017-06-21 Frågeställare: Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1579 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1578 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1578 av Lars Beckman (M) Ökad brottslighet mot företagare Lars Beckman har frågat mig vad jag avser att göra för att komma till rätta med den ökande brottsligheten mot företagen i Sverige. Målet för regeringens kriminalpolitik är att minska brottsligheten, mot såväl företag som andra, och öka

Svarsdatum: 2017-06-21 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1578 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1577 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/03554/FS Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1577 Mässlingssmitta Karin Rågsjö har frågat mig hur jag bevakar situationen, och vad jag och regeringen har för planer för att öka informationen om vikten av vaccination. Till att börja med vill jag

Svarsdatum: 2017-06-21 Frågeställare: Karin Rågsjö (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1577 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1576 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

Dnr U2017/02686/UF Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1576 av Elisabeth Svantesson (M) Statliga medels användning Elisabeth Svantesson har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder mot bakgrund av de uppgifter som har framkommit genom Rebecca

Svarsdatum: 2017-06-21 Frågeställare: Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1576 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1575 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/04108/DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1575 av Åsa Coenraads (M) Förslaget om att återinrätta Djurskyddsmyndigheten Åsa Coenraads har frågat mig om jag och regeringen avser att göra verklighet av Miljöpartiets förslag och återinrätta Djurskyddsmyndigheten

Svarsdatum: 2017-06-21 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1575 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 35 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1574 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1574 av Maria Abrahamsson (M) Sveriges agerande i EU mot auktoritära medlemsländer Maria Abrahamsson har frågat mig varför den svenska regeringen inte tycks se ekonomiska sanktioner via EU:s budget som ett möjligt påtryckningsmedel när

Svarsdatum: 2017-06-21 Frågeställare: Maria Abrahamsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1574 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1572 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/01547/R Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1572 av Pål Jonson (M) Talerätten vid jakt Pål Jonson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att se över de krav som ställs för att en miljöorganisation ska ha talerätt vid jaktfrågor i syfte

Svarsdatum: 2017-06-21 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1572 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1568 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Svar på fråga 2016/17:1568 av Jörgen Warborn (M) om Mål för piracy Jörgen Warborn har frågat mig hur regeringen och jag som minister verkat för att nå målet om att bidra till en minskning av illegal spridning och användning av film, musik och böcker. Frågan är ställd mot bakgrund av de rundabordssamtal som jag som kultur-

Svarsdatum: 2017-06-21 Frågeställare: Jörgen Warborn (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1568 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 66 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1567 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1567 av Lars Beckman (M) Fler poliser i kommunerna under sommaren Lars Beckman har frågat mig om jag är beredd att stödja kommunerna i Sverige med statligt finansierade ordningsvakter som kan bidra till att skapa en ökad trygghet i Sverige redan i sommar. Det är Polismyndigheten som har huvudansvaret

Svarsdatum: 2017-06-21 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1567 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1566 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1566 av Lars Beckman (M) Supportbedrägerier Lars Beckman har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att förhindra att supportbedrägerier får fortgå. Bedrägeribrottsligheten är ett växande problem. Brottsområdet är i snabb utveckling, vilket gör både det förebyggande och det utredande

Svarsdatum: 2017-06-21 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1566 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1565 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/03507/FS Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1565 av Ewa Thalén Finné (M) Skåne som försöksregion för gårdsförsäljning av alkohol Ewa Thalén Finné har frågat mig om jag och regeringen kommer att vidta några åtgärder för att låta Skåne bli en försöksregion

Svarsdatum: 2017-06-21 Frågeställare: Ewa Thalén Finné (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1565 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 39 kB)