Dokument & lagar (65 780 träffar)

Interpellation 2017/18:318 av Ann-Britt Åsebol (M)

Interpellation 2017/18:318 Situationen på arbetsmarknaden för funktionsnedsatta av Ann-Britt Åsebol (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) En funktionsnedsättning ska inte begränsa möjligheterna för den som kan och vill jobba att bidra utifrån sin förmåga. I Sverige ska alla ha möjlighet att delta i samhället utifrån

Inlämnad: 2018-01-12 Svarsdatum: 2018-01-26 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2017/18:318 av Ann-Britt Åsebol (M) (pdf, 107 kB)

Interpellation 2017/18:316 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2017/18:316 Arbetsmiljöverket och företagsklimatet av Jörgen Warborn (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Arbetsmiljöverket har lanserat ett mobilspel som kallas The Boss i syfte att informera företag inom restaurangnäringen och byggbranschen om de lagar som reglerar

Inlämnad: 2018-01-12 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2017/18:316 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2017/18:315 av Ann-Britt Åsebol (M)

Interpellation 2017/18:315 Bostäder för seniorer av Ann-Britt Åsebol (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) I många av landets kommuner saknas bra och prisvärda bostäder för seniorer att flytta till eller för den delen bo kvar i. Även om alla pensionärer i en kommun har en bostad är denna sällan långsiktigt

Inlämnad: 2018-01-12 Svarsdatum: 2018-01-23 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2017/18:315 av Ann-Britt Åsebol (M) (pdf, 105 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:554 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2017/00140 Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:554 av Sten Bergheden (M) Stödet till brottsoffer Sten Bergheden har frågat mig om vilka initiativ jag ämnar ta för att landets brottsoffer ska få hjälp via Brottsofferjouren. Det är viktigt att brottsoffer

Svarsdatum: 2018-01-12 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:554 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 96 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:539 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2017 / 10056/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017 /18:539 av Thomas Finnborg (M) Polisens vidareutbildning och bristande resurser Thomas Finnborg har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att komma till rätta med bristsituationer i polisen.

Svarsdatum: 2018-01-12 Frågeställare: Thomas Finnborg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:539 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:521 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:521 av John Widegren (M) Polisens närvaro på landsbygden John Widegren har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att säkerställa att vi har en närvarande polis även på landsbygden. Som jag har framfört i tidigare frågesvar har regeringen en målsättning att öka antalet polisanställda

Svarsdatum: 2018-01-12 Frågeställare: John Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:521 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:520 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2017/ 09812 /POL Ju2017/ 09988 /POL Justitiedepartementet Justitie- och i nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:485 av Krister Hammarbergh (M) Implementering av vapendirektivet och fråga 2017/18:520 av Kristina Yngwe (C) Översättning av vapendirektivet Krister Hammarbergh

Svarsdatum: 2018-01-12 Frågeställare: Kristina Yngwe (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:520 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 68 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:511 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2017/09969/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikes ministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:511 av Thomas Finnborg (M) Outredda brott Thomas Finnborg har frågat mig vilka åtgärder regeringen och jag avser att vidta för att komma till rätta med det ökande antalet outredda brott, och i så

Svarsdatum: 2018-01-12 Frågeställare: Thomas Finnborg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:511 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:507 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2017/09891 Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:507 av Åsa Coenraads (M) om missvisande statistik om jaktbrott Åsa Coenraads (M) har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att skilja viltolyckor och jaktbrott åt i statistiken. Det är Brottsförebyggande

Svarsdatum: 2018-01-12 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:507 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:504 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

PAGE 2 Dnr Ju2017/09849/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:504 av Thomas Finnborg (M) Sexualbrott Thomas Finnborg har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser vidta för att komma till rätta med den stora ökningen av antalet brott i

Svarsdatum: 2018-01-12 Frågeställare: Thomas Finnborg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:504 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:498 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2017/09970/POL Justitiedepartementet Justitie- och i nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:498 av Jenny Peterson (M) Kravet på danstillstånd Jenny Petersson har frågat mig om jag och regeringen har som ambition att avskaffa kravet på danstillstånd riksdagsåret 2017/18 eller när kan

Svarsdatum: 2018-01-12 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:498 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 67 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:491 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:491 av Jörgen Warborn (M) Trygghet för företagare Jörgen Warborn har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att öka tryggheten för företagare. Den typ av brottslighet som Jörgen Warborn syftar på måste vi ta på stort allvar. Näringsidkare måste kunna bedriva sin verksamhet utan att riskera

Svarsdatum: 2018-01-12 Frågeställare: Jörgen Warborn (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:491 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 147 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:485 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2017/ 09812 /POL Ju2017/ 09988 /POL Justitiedepartementet Justitie- och i nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:485 av Krister Hammarbergh (M) Implementering av vapendirektivet och fråga 2017/18:520 av Kristina Yngwe (C) Översättning av vapendirektivet Krister Hammarbergh

Svarsdatum: 2018-01-12 Frågeställare: Krister Hammarbergh (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:485 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 68 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:475 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2017 / 09777 /POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Svar på fråga 2017/18:475 av Markus Wiechel (SD) Förhör med återvändande IS-krigare Markus Wiechel har frågat mig om jag och regeringen avser att möjliggöra för Säkerhetspolisen att föra samtal med återvändande terrorister, oavsett

Svarsdatum: 2018-01-12 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:475 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 65 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:458 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2017/09 753 /POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:458 av Birgitta Ohlsson (L) Ökat stöd för att skydda judiska institutioner Birgitta Ohlsson har frågat mig på vilket sätt jag avser att öka stödet för att skydda judiska institutioner i Sverige. Rasism

Svarsdatum: 2018-01-12 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:458 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:457 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:457 av Jan Ericson (M) Säkerhetsläckan vid Transportstyrelsen Jan Ericson har frågat statsministern om han fått information om Transportstyrelsefrågan i samband med något av säkerhetspolitiska rådets möten. Frågan har överlämnats till mig. Som tidigare uppgetts så har Transportstyrelsefrågan

Svarsdatum: 2018-01-12 Frågeställare: Jan Ericson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:457 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 90 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:573 av Christer Nylander (L)

Fråga 2017/18:573 Censur och självcensur av Christer Nylander (L) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Frågan om censur och självcensur är viktig för kulturpolitiken. Konst måste vara fri, och konstnärer måste få känna sig fria. Man måste inte utmana och vara kontroversiell men man måste känna

Inlämnad: 2018-01-11 Svarsdatum: 2018-01-24 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:573 av Christer Nylander (L) (pdf, 99 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:572 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:572 Falska identiteter av Tomas Tobé (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Enligt uppgifter i TV4 den 10 januari 2018 misstänks det förekomma att fordon används för att skapa falska identiteter genom samordningsnummer som utfärdas av Transportstyrelsen i samband med ägarbyten.

Inlämnad: 2018-01-11 Svarsdatum: 2018-01-24 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:572 av Tomas Tobé (M) (pdf, 74 kB)

Interpellation 2017/18:314 av Johan Hultberg (M)

Interpellation 2017/18:314 Intrångsersättning till ägare av fjällnära skog av Johan Hultberg (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Den 7 januari 2018 rapporterade Nyheterna på TV4 att ett flertal ägare av fjällnära skog har nekats tillstånd till avverkning samtidigt som de inte har rätt till ersättning

Inlämnad: 2018-01-11 Svarsdatum: 2018-01-30 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2017/18:314 av Johan Hultberg (M) (pdf, 101 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:551 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2018/00002/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:551av Johan Forsell (M) Finansministerns uttalande om flyktingmottagande Johan Forsell har frågat finansministern om uttalandet i Dagens Nyheter den 22 december är finansministerns

Svarsdatum: 2018-01-11 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:551 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 92 kB)