Dokument & lagar (62 458 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1044 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/00394/MFI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1044 av Daniel Bäckström (C) Arbete med incitament i det nya pliktsystemet Daniel Bäckström har frågat mig hur jag avser att stärka och utforma de positiva incitament som behövs för att graden av frivillighet

Svarsdatum: 2017-03-22 Frågeställare: Daniel Bäckström (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1044 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1037 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/01238/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1037 av Helena Bouveng (M) Marginalskatter Helena Bouveng har frågat mig om jag kommer att återställa beräkningsgrunden för statlig inkomstskatt för att öka drivkraften för yrken som väljer bort att arbeta, till exempel

Svarsdatum: 2017-03-22 Frågeställare: Helena Bouveng (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1037 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1034 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01650/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1034 av Saila Quicklund (M) Psykisk ohälsa hos barn och unga Saila Quicklund har frågat mig hur jag avser att agera för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga. Andelen barn

Svarsdatum: 2017-03-22 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1034 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1033 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Svar på fråga 2016/17:1033 av Sofia Fölster (M) Nyanlända som byter namn för att få arbete Sofia Fölster har frågat Ylva Johansson om ministern avser ta några särskilda initiativ för att säkerställa att utrikesfödda inte ska diskrimineras på svensk arbetsmarknad. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag

Svarsdatum: 2017-03-22 Frågeställare: Sofia Fölster (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1033 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 65 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1031 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/00659/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1031 av Per Åsling (C) Myskoxens status Per Åsling har frågat mig om jag anser att den svenska stammen av myskoxe bör ges ett formellt stöd i form av klassificering som statligt vilt enligt 33 § jaktförordningen. I

Svarsdatum: 2017-03-22 Frågeställare: Per Åsling (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1031 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1030 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01626/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1030 Riktade medel till förlossningsvården av Jenny Petersson (M) Jenny Petersson har frågat mig på vilket sätt jag anser att de riktade pengarna till förlossningsvården kan anpassas efter

Svarsdatum: 2017-03-22 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1030 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1028 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01604/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1028 av Ann-Britt Åsebol (M) Bristen på undersköterskor Ann-Britt Åsebol har frågat mig vilka planer jag och regeringen har för att stärka yrket som undersköterska och göra det mer attraktivt

Svarsdatum: 2017-03-22 Frågeställare: Ann-Britt Åsebol (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1028 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1000 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2017/01483/FST Socialdepartementet Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1000 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Bemanning inom individ- och familjeomsorgen Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig vad jag och regeringen gör för att kontinuitet ska vara i

Svarsdatum: 2017-03-22 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1000 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:970 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2017/01425/FST Socialdepartementet Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:970 av Boriana Åberg (M) Assistansfusk Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att eliminera fusket med assistansersättning? Jag delar Boriana Åbergs uppfattning

Svarsdatum: 2017-03-22 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:970 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:966 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2017/01418/JÄM Socialdepartementet Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:966 av Ewa Thalén Finné (M) Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck Ewa Thalén Finné har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att säkerställa att den

Svarsdatum: 2017-03-22 Frågeställare: Ewa Thalén Finné (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:966 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 40 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1110 av Anders Åkesson (C)

Fråga 2016/17:1110 Ansökan och utfärdande av förarkort av Anders Åkesson (C) till Statsrådet Anna Johansson (S) Sveriges behov av förare till tunga fordon, som lastbilar och bussar, är stort. Nyligen presenterade Transportstyrelsen ett förslag till ändring av regelverket kring ansökan och utfärdande av förarkort

Inlämnad: 2017-03-22 Svarsdatum: 2017-03-31 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1110 av Anders Åkesson (C) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1106 av Helena Lindahl (C)

Fråga 2016/17:1106 Fjärrstyrning av flygtrafik av Helena Lindahl (C) till Statsrådet Anna Johansson (S) Fjärrstyrning av flygtrafiken är ett aktuellt ämne, inte minst för flygplatser i norra Sverige, bland annat i mitt hemlän Västerbotten där Umeå står på tur att fjärrstyras från Stockholm. Detta innebär i praktiken

Inlämnad: 2017-03-22 Svarsdatum: 2017-03-31 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1106 av Helena Lindahl (C) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1105 av Michael Svensson (M)

Fråga 2016/17:1105 Distanshandel med kvalitetsvin av Michael Svensson (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Socialdepartementet publicerade i höstas en promemoria (Ds 2016:33) som föreslår att privatpersoners möjlighet att köpa vin via e-handel från annat EU-land hindras. Om lagförslaget genomförs kommer det

Inlämnad: 2017-03-22 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1105 av Michael Svensson (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1104 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2016/17:1104 Energieffektivisering av Betty Malmberg (M) till Statsrådet Ibrahim Baylan (S) I december 2016 presenterades en rapport som skulle redovisa resultatet och effekten av Energimyndighetens mångåriga satsning på energieffektivisering i järn- och stålindustrin. I det refererade fallet handlar det

Inlämnad: 2017-03-22 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1104 av Betty Malmberg (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1103 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:1103 Arbetet i Bryssel för att säkra självbestämmandet över skogen av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsrådet Isabella Lövin (MP) Den 7 mars frågade jag statsrådet vilka ståndpunkter de svenska representanterna har fört fram i samband med arbetet i rådsarbetsgrupperna då LULUCF har behandlats.

Inlämnad: 2017-03-22 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1103 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1102 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2016/17:1102 Lika villkor för levande organdonatorer av Betty Malmberg (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Alliansregeringen tillsatte 2013 en utredning med syfte att öka tillgången till organ för transplantation. Det var ett synnerligen viktigt beslut med tanke på alla sjuka som väntar på att få organ

Inlämnad: 2017-03-22 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1102 av Betty Malmberg (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1101 av Lotta Olsson (M)

Fråga 2016/17:1101 Rekryteringsmyndigheten och väntetider av Lotta Olsson (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Rekryteringsmyndigheten signalerar nu att man har svårt att hinna med sitt uppdrag. Sedan 2010, då den allmänna värnplikten ersattes av en frivillig grundläggande militär utbildning till soldat,

Inlämnad: 2017-03-22 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1101 av Lotta Olsson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1100 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1100 Patientlagen av Cecilia Widegren (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Sverige placerar sig vid internationella jämförelser i mitten av 35 undersökta länder gällande patienternas rättigheter inom hälso- och sjukvården. Detta enligt den årliga mätningen genomförd av Euro Health Consumer Index.

Inlämnad: 2017-03-22 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1100 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1099 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:1099 Skolans värderingsuppdrag av Tina Ghasemi (M) till Statsrådet Anna Ekström (S) Skolan fyller en av de viktigaste funktionerna i samhället. Där ska grunden läggas för ett livslångt lärande. Efter att skolgången är avklarad ska de tjejer och killar som lämnar skolan vara utrustade med många av

Inlämnad: 2017-03-22 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Statsrådet Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1099 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1098 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:1098 Samhällsorientering för nyanlända av Tina Ghasemi (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Flyktingkrisen ställer Sverige inför många utmaningar. Utanförskapet bland utrikes födda, som var stort redan före krisen, riskerar att fördjupas och förvärras utan reformer för

Inlämnad: 2017-03-22 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1098 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 80 kB)