Dokument & lagar (62 806 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:1242 av Jens Holm (V)

Fråga 2016/17:1242 Fällfångst av lodjur av Jens Holm (V) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Vid årets licensjakt på lodjur har Naturvårdsverket delegerat besluten om jakt med typgodkända fångstredskap till länsstyrelserna. I till exempel Norrbotten och Västerbotten har lodjursjakt med fångstredskap tillåtits.

Inlämnad: 2017-04-18 Svarsdatum: 2017-04-26 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1242 av Jens Holm (V) (pdf, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1213 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/01728/BATOT Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1213 av Anette Åkesson (M) Den svenska statsbudgeten och EU-budgeten Anette Åkesson har frågat mig om jag är beredd att i arbetet med den svenska statsbudgeten agera utifrån samma synsätt som jag redovisat inför

Svarsdatum: 2017-04-18 Frågeställare: Anette Åkesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1213 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1159 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/ 01618/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1159 av Jörgen Warborn (M) Färre hinder för jobb och entreprenörskap Jörgen Warborn har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta så att skatte- och momsreglerna förenklas. Warborn pekar på att

Svarsdatum: 2017-04-18 Frågeställare: Jörgen Warborn (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1159 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 43 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1240 av Sofia Fölster (M)

Fråga 2016/17:1240 Läskskatt av Sofia Fölster (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Statsrådet Gabriel Wikström har i flera medier uttalat att regeringen nu öppnar för möjligheten att införa en skatt på läsk eller socker. Till Sveriges Radio sa statsrådet att läskskatt "kan vara en väg att gå" och att den nya

Inlämnad: 2017-04-05 Svarsdatum: 2017-04-26 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1240 av Sofia Fölster (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1239 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:1239 Hiv och andra smittsamma sjukdomar av Jenny Petersson (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Regeringen har valt att halvera det statliga stödet till arbetet mot hiv och andra smittsamma sjukdomar. Halveringen av det statliga stödet skedde därtill utan att dialog förts med vare sig Folkhälsomyndigheten

Inlämnad: 2017-04-12 Svarsdatum: 2017-04-26 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1239 av Jenny Petersson (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1238 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1238 Kulturmiljöer på landsbygden av Sten Bergheden (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) I statsbudgeten för 2017 har regeringen avsatt 253 miljoner kronor till kulturmiljövård. Riksantikvarieämbetet fördelar i sin tur dessa pengar till landets länsstyrelser. På landsbygden

Inlämnad: 2017-04-11 Svarsdatum: 2017-04-26 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1238 av Sten Bergheden (M) (pdf, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1209 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2017/02650/BSÄ Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1209 av Mats Persson (L) Statliga bolags ersättningar Mats Persson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att framöver förhindra att statliga bolag har ersättningar och ekonomiska konstruktioner

Svarsdatum: 2017-04-13 Frågeställare: Mats Persson (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1209 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1199 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/02181/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1199 av Amir Adan (M) Tandvårdsbidraget Amir Adan har frågat mig om vilka verktyg jag avser ge Försäkringskassan för att öka kontrollen vad gäller tandvårdsbidraget. Försäkringskassans

Svarsdatum: 2017-04-13 Frågeställare: Amir Adan (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1199 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 49 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1191 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/00897/Ke Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1191 av Jesper Skalberg Karlsson (M) Förbud mot polymerer Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen vidtar för att säkerställa att Kemikalieinspektionen ska kunna hantera de

Svarsdatum: 2017-04-13 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1191 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1190 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/02146/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1190 av Åsa Coenraads (M) Antibiotikaresistens Åsa Coenraads har frågat mig om jag avser ge utredningen beträffande finansiering, subvention och prissättning av läkemedel (dir. 2016:95)

Svarsdatum: 2017-04-13 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1190 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1187 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/02143/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1187 av Tina Ghasemi (M) Långtidssjukskrivna Tina Ghasemi har frågat mig vad jag och regeringen avser att vidta för åtgärder för att hjälpa den ökande andelen långtidssjukskrivna människor att komma tillbaka

Svarsdatum: 2017-04-13 Frågeställare: Tina Ghasemi (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1187 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1179 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/02112/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1179 av Cecilia Widegren (M) Narkolepsidrabbade Cecilia Widegren har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen följer upp den angelägna lagstiftningen kring ersättningen för dem drabbade

Svarsdatum: 2017-04-13 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1179 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1173 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/02095/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1173 av Lars-Arne Staxäng (M) Pensionärers vinprovningar Lars-Arne Staxäng har frågat mig om jag avser verka för att ett förslag lämnas om en översyn av den svenska alkohollagstiftningen

Svarsdatum: 2017-04-13 Frågeställare: Lars-Arne Staxäng (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1173 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 39 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1236 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1236 En ny uppgraderad cancerstrategi av Cecilia Widegren (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Sverige behöver en uppdaterad nationell cancerstrategi. Dessa ord kunde vara hämtade ur Moderaternas motion En ny nationell och samlad cancerstrategi . Men orden är hämtade direkt ur Cancerfondens

Inlämnad: 2017-04-12 Svarsdatum: 2017-04-26 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1236 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 94 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1235 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2016/17:1235 Mikroplaster i kosmetik av Johan Hultberg (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) För en tid sedan lade regeringen fram ett förslag om att förbjuda vissa mikroplaster i kosmetik. Effekten av förslaget kan starkt ifrågasättas eftersom produktionslagstiftning av detta slag bäst hör hemma på

Inlämnad: 2017-04-12 Svarsdatum: 2017-04-26 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1235 av Johan Hultberg (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1233 av Amineh Kakabaveh (V)

Fråga 2016/17:1233 Hushållsslavar av Amineh Kakabaveh (V) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Många i Sverige har läst om den sexslavhandel som Daish/IS bedriver med yazidiska kvinnor. Men vid sidan av terroristernas slavhandel finns det en vardaglig ekonomi av människohandel i Asien och Afrika, som framför

Inlämnad: 2017-04-12 Svarsdatum: 2017-04-26 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1233 av Amineh Kakabaveh (V) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1232 av Lars-Arne Staxäng (M)

Fråga 2016/17:1232 Kopparstölder i Bohuslän av Lars-Arne Staxäng (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) SR P4 Väst rapporterade förra veckan (den 4 april) om de omfattande kopparstölder som stoppar tågen i Bohuslän. Enligt SR P4 Väst är det en kopparstöldliga som ligger bakom de många kopparstölderna. Kopparstölderna

Inlämnad: 2017-04-12 Svarsdatum: 2017-04-26 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1232 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1231 av Dennis Dioukarev (SD)

Fråga 2016/17:1231 Flyttavgifter på pensionsförsäkringskapital av Dennis Dioukarev (SD) till Statsrådet Per Bolund (MP) Fri konkurrens är grunden för en effektiv marknad. Om det finns hinder mot eller begränsningar av konkurrensen, vilka de än må vara, är risken att marknaden inte fungerar som den ska, och kostnaden

Inlämnad: 2017-04-11 Svarsdatum: 2017-04-26 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1231 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 94 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1230 av Fredrik Eriksson (SD)

Fråga 2016/17:1230 Särskilda åtgärder efter terrordådet av Fredrik Eriksson (SD) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Trots otaliga varningar under många år för att terrorattacker kan och förmodligen kommer att inträffa även i Sverige verkar inte regeringen ha tagit detta på fullt allvar,

Inlämnad: 2017-04-11 Svarsdatum: 2017-04-26 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1230 av Fredrik Eriksson (SD) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1229 av Fredrik Christensson (C)

Fråga 2016/17:1229 Säljakt av Fredrik Christensson (C) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) I Västerhavets svenska vatten finns det 25 000 knubbsälar. År 2014 rapporterade Havs- och vattenmyndigheten att sälar orsakar ekonomiska skador för 33,3 miljoner kronor per år på infiskningsvärdet. Naturvårdsverket har

Inlämnad: 2017-04-11 Svarsdatum: 2017-04-26 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1229 av Fredrik Christensson (C) (pdf, 74 kB)