Dokument & lagar (67 492 träffar)

Interpellation 2017/18:549 av Amineh Kakabaveh (V)

Interpellation 2017/18:549 Folkens situation i Mellanöstern av Amineh Kakabaveh V till Utrikesminister Margot Wallström S Turkiet en av de regionala stormakterna De båda militärt väl rustade regionala stormakterna i Mellanöstern, Iran och Turkiet, är djupt inblandade i konflikten och kriget i Syrien. Turkiet vill genomföra

Inlämnad: 2018-05-16 Svarsdatum: 2018-06-08 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2017/18:549 av Amineh Kakabaveh (V) (pdf, 162 kB)

Interpellation 2017/18:548 av Magnus Oscarsson (KD)

Interpellation 2017/18:548 Levande skärgård av Magnus Oscarsson KD till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Yrkesfisket spelar en viktig roll för skärgårdens näringsliv, kultur och attraktionskraft. Fisket i skärgården hotas i dag av brist på torsk och av en stor sälpopulation. Beståndet av gråsäl är nu uppe i omkring 50 000

Inlämnad: 2018-05-16 Svarsdatum: 2018-05-28 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2017/18:548 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2017/18:547 av Olof Lavesson (M)

Interpellation 2017/18:547 Uttalandet om stöd till filmskapare av Olof Lavesson M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Under filmfestivalen i Cannes uttalade sig Filminstitutets vd Anna Serner om ett förslag om att år 2020 bara ge produktionsstöd till filmer skapade av kvinnor. Uttalandet kan inte betraktas

Inlämnad: 2018-05-16 Svarsdatum: 2018-05-28 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2017/18:547 av Olof Lavesson (M) (pdf, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1279 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Fi2018/01967/K Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1279 av Lars Beckman M Osund konkurrens Lars Beckman har frågat mig vad jag och regeringen tänker vidta för åtgärder för att komma till rätta med det som Lars Beckman benämner osund konkurrens mellan offentliga och privata aktörer

Svarsdatum: 2018-05-16 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1279 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1277 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

M2018/01442/Ee Miljö- och energidepartementet Samordnings- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1277 av Per-Arne Håkansson S Svensk biogasproduktion Per-Arne Håkansson har frågat mig vilka initiativ jag avser ta för att på ett långsiktigt sätt främja utveckling och produktion av svensk biogas. Först

Svarsdatum: 2018-05-16 Frågeställare: Per-Arne Håkansson (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1277 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1275 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/01965/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1275 av Peter Persson s Tyst godkännande för självdeklaration Peter Persson har frågat mig om jag avser att återuppta arbetet för att införa tyst godkännande för självdeklarationer. Skatteförfarandeutredningen föreslog i sitt delbetänkande

Svarsdatum: 2018-05-16 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1275 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1273 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

M2018/ 01441/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1273 av Sten Bergheden M Vargangrepp på landsbygden Sten Bergheden har frågat landsbygdsministern vad han avser göra för att minska antalet vargar till 170-270 och därmed följa riksdagens beslut. Arbetet inom regeringen

Svarsdatum: 2018-05-16 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1273 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1272 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1272 av Sofia Damm KD Regeringens närvaro under mötet med palestiniernas nationella råd Sofia Damm har frågat mig hur regeringen tänker följa upp den eventuella kritik som framfördes under kabinettssekreterarens möte med Palestinas president

Svarsdatum: 2018-05-16 Frågeställare: Sofia Damm (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1272 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1268 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/01944/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1268 av Ann-Charlotte Hammar Johansson M Sänkt moms för naturguidning Ann-Charlotte Hammar Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att alla former av naturguidningar ska omfattas av den sänkta momsen. Den

Svarsdatum: 2018-05-16 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1268 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1265 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1265 av Lotta Olsson M Hot, våld och sabotage mot svenska djurhållare Lotta Olsson har frågat mig hur jag tänker stävja den växande typ av hot, våld, vandalism och sabotage som drabbar bönder och djurhållare. I ett demokratiskt samhälle har ingen rätt att förstöra eller stjäla någon annans egendom,

Svarsdatum: 2018-05-16 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1265 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1263 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1259 Svenskt direktstöd till Iraks religiösa minoriteter samt fråga 2017/18:1263 Direktstöd till Iraks folkmordsutsatta religiösa minoriteter av Robert Hannah L Robert Hannah har frågat mig om jag anser att svenskt bistånd har önskad effekt

Svarsdatum: 2018-05-16 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1263 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1261 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på frågorna 2017/18:1252 av Hans Wallmark M Långa väntetider för utfärdande av pass och 2017/18:1261 av Anders Hansson M Väntetider för pass Hans Wallmark har frågat mig om det finns en punkt där problemen kring passhanteringen uppfattas som så svåra och omfattande att regeringen har för avsikt att göra något gentemot

Svarsdatum: 2018-05-16 Frågeställare: Anders Hansson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1261 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1259 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1259 Svenskt direktstöd till Iraks religiösa minoriteter samt fråga 2017/18:1263 Direktstöd till Iraks folkmordsutsatta religiösa minoriteter av Robert Hannah L Robert Hannah har frågat mig om jag anser att svenskt bistånd har önskad effekt

Svarsdatum: 2018-05-16 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1259 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1258 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/01908/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1258 av Lotta Finstorp M Utredningen av företrädaransvaret Lotta Finstorp har frågat mig när jag avser att utvidga utredningens direktiv enligt riksdagens vilja om det skatterättsliga företrädaransvaret till att utreda hela företrädaransvaret.

Svarsdatum: 2018-05-16 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1258 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1257 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/02656/POL Justitiedepartementet Justitie- och i nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1257 av Roger Haddad L Kommunernas brottsförebyggande arbete Roger Haddad har frågat mig om jag är beredd att återkomma med lagstiftning eller instruktion till Polismyndigheten för att underlätta kommunernas

Svarsdatum: 2018-05-16 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1257 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 66 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1256 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/01907/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1256 av Hans Wallmark M Problem med inlämning av årets deklaration Hans Wallmark har frågat mig om jag och regeringen har för avsikt att i dialog med Skattemyndigheten understryka att medborgarna ska ha att förvänta sig bra och

Svarsdatum: 2018-05-16 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1256 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1254 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/02 654 POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1254 av Magnus Oscarsson KD Polisens närvaro på landsbygden Magnus Oscarsson har frågat mig vad jag tänker göra för att säkerställa tryggheten för dem som bor på landsbygden. Sverige ska vara ett tryggt land

Svarsdatum: 2018-05-16 Frågeställare: Magnus Oscarsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1254 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1252 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på frågorna 2017/18:1252 av Hans Wallmark M Långa väntetider för utfärdande av pass och 2017/18:1261 av Anders Hansson M Väntetider för pass Hans Wallmark har frågat mig om det finns en punkt där problemen kring passhanteringen uppfattas som så svåra och omfattande att regeringen har för avsikt att göra något gentemot

Svarsdatum: 2018-05-16 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1252 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1251 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Ku2018/01113/KL Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1251 av Cecilie Tenfjord-Toftby M om att underlätta för att bebygga områden med fornminnen Cecilie Tenfjord-Toftby har ställt frågan till bostads- och digitaliseringsministern om vilka åtgärder som statsrådet och

Svarsdatum: 2018-05-16 Frågeställare: Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1251 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1250 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1250 av Robert Hannah L Krav på frisläppande av Gui Minhai Robert Hannah har frågat mig vilka nya initiativ jag avser ta för att få Gui Minhai frisläppt. Situationen för Gui Minhai är utan tvivel mycket allvarlig. Vårt arbete med hans fall fortsätter

Svarsdatum: 2018-05-16 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1250 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 79 kB)