Dokument & lagar (62 019 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:843 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:843 Tillgång till uppgifter av stor vikt för säkerhet och brottsbekämpning Johan Forssell har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag vidtar mot bakgrund av EU-domstolens dom om datalagring. Anders Hansson ställde i januari 2017 en liknande fråga till mig. Som jag svarade då är de brottsbekämpande

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:843 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:842 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/01152/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:842 av Anders Åkesson (C) ERTMS och det svenska järnvägssystemet Anders Åkesson har frågat mig vad jag avser göra, med anledning av riksdagens tillkännagivande, för att säkerställa att implementeringen av

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:842 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:841 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/00977/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:841 av Ann-Britt Åsebol (M) Stora regionala skillnader inom vården Ann-Britt Åsebol har frågat mig när jag och regeringen kommer att analysera och vidta konkreta åtgärder för att komma till

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Ann-Britt Åsebol (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:841 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:838 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/01477/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:838 av Erik Bengtzboe (M) Rättssäkerhet för arbetskraftsinvandrare Erik Bengtzboe har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen tänker vidta för att garantera arbetskraftsinvandrares rättssäkerhet

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Erik Bengtzboe (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:838 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:837 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/00964/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:837 av Jenny Petersson (M) Överbeläggningar och utlokaliseringar i vården Jenny Petersson har frågat mig hur jag och regeringen konkret kommer att förebygga överbeläggningar och utlokaliseringar

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:837 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:836 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:836 av Marta Obminska (M) Personrån i Uppsala Marta Obminska har frågat mig vad jag, inom ramen för mitt ansvarsområde, avser göra för att narkotikamissbruket hos unga ensamkommande samt personrånen i Uppsala ska minska. Narkotika innebär stora risker för människors liv och hälsa. Det är särskilt

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Marta Obminska (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:836 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:835 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/00369/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:835 av Sten Bergheden (M) Förbud att avverka skog på grund av förekomst av icke rödlistad art Sten Bergheden har frågat statsrådet Sven-Erik Bucht vilka åtgärder han avser att vidta för att enskilda skogsägare

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:835 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:834 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:834 av Saila Quicklund (M) Polisflyget i Östersund Saila Quicklund har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att Nationella operativa avdelningen kan utföra sina uppgifter på ett optimalt sätt. Polismyndighetens omfattande uppdrag innebär ofta svåra avvägningar när

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:834 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:833 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/00231/MFI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:833 av Lars Hjälmered (M) Namnändring av Försvarsmedicincentrum Lars Hjälmered har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till en snar namnändring av Försvarsmedicincentrum till Göteborgs regemente. Ett

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:833 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:831 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Svar på fråga 2016/17:831 av Lars Tysklind (L) Åtgärder för att minska jordbrukets läckage Lars Tysklind har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att bidra till att minska jordbrukets läckage av näringsämnen generellt och att öka efterlevnaden av nitratdirektivets regler specifikt. Det är ett känt faktum

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Lars Tysklind (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:831 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:830 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:830 av Lena Asplund (M) Säkerheten i Mali och utbildningsinsatsen EUTM Lena Asplund har frågat mig om hur jag och regeringen avser att agera, inte minst i FN:s säkerhetsråd, för att Mali på sikt ska ta ett större ansvar för sin egen säkerhet

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Lena Asplund (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:830 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:829 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/01450/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:829 av Maria Andersson Willner (S) Ensamkommande från Afghanistan Maria Andersson Willner har frågat mig vad för arbete jag och regeringen har på gång för att säkerställa att asylprocessen är

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Maria Andersson Willner (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:829 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:828 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/01449/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:828 av Margareta Cederfelt (M) Föräldraskap Margareta Cederfelt har frågat vad jag tänker göra för att utländska, lesbiska mödrar som flyttar till Sverige inte ska förlora sitt juridiska föräldraskap

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:828 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:827 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/00907/FS S2017/00973/FS Socialdepartementet Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:827 och 2016/17:840 av Saila Quicklund (M) Straff för dopningsbrott respektive Dopningstester på gym Saila Quicklund har frågat mig om jag avser att verka för att regeringen ska lämna förslag om skärpta straff

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:827 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:826 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/01398/POL Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:826 av Markus Wiechel (SD) Straff för människosmuggling Markus Wiechel har frågat mig om jag ämnar att ta något lagstiftningsinitiativ för att dels höja straffskalan för människosmuggling, dels tydliggöra vad som gäller i fråga om humanitära skäl. Markus

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:826 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:825 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/00891/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:825 av Jenny Petersson (M) Eliminering av hepatit C Jenny Petersson har frågat mig om jag och regeringen avser att arbeta fram en nationell elimineringsstrategi för Sverige. Frågeställaren

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:825 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:824 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/00883 Socialdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:824 av Jenny Petersson (M) Bättre information och skydd vid val av läkemedel Jenny Petersson har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra för att komma till rätta med att patienter får oförsäkrade läkemedel utan information om detta.

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:824 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:823 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2017/00882/FST Socialdepartementet Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:823 av Jenny Petersson (M) Nolltolerans mot barnäktenskap Jenny Petersson har frågat mig vad jag och regeringen avser vidta för konkreta åtgärder för att uppnå nolltolerans mot barnäktenskap. Att

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:823 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:822 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2017/00881/FST Socialdepartementet Barn-, äldre- och jämställdhetsministern S/FST Anna Gralberg, tel: 08-405 23 19, 070-335 23 19 Anna.gralberg@regeringskansliet.se GB med SB SAM, Fi/BA, Fi OFA K, Fi OFA OU, N KSR, A/A Synpunkter/vidi senast Måndag 20/2 kl 17:00 Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:822

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:822 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:821 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/01365/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:821 av Ellen Juntti (M) Skärpta straff för barnpornografibrott Ellen Juntti har frågat mig om jag tänker vidta några åtgärder för att straffen för barnpornografibrott ska skärpas. Barnpornografi

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:821 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 41 kB)