Dokument & lagar (63 699 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1563 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Svar på fråga 2016/17:1563 Åtgärder mot hedersvåld Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att öka kunskapen om hedersbrott så att de barn och ungdomar som drabbas ska kunna få rätt hjälp och stöd av samhället så tidigt som möjligt. Jag delar Boriana Åbergs uppfattning att vi måste se hedersförtryck

Svarsdatum: 2017-06-21 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1563 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1562 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/02613/E2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1562 av Anette Åkesson (M) Åtgärder för realistisk bedömning av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet Anette Åkesson har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att ta fram en så realistisk bedömning som möjligt

Svarsdatum: 2017-06-21 Frågeställare: Anette Åkesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1562 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1560 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/01528/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1560 av Jesper Skalberg Karlsson (M) Den svartmunnade smörbulten Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att komma till rätta med utbredningen av den

Svarsdatum: 2017-06-21 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1560 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1559 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/03500/FS Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1559 av Cecilia Widegren (M) om Kvalitet för patienten Cecilia Widegren (M) har frågat mig vilken analys jag gör av möjligheterna att styra, följa upp och redovisa kvalitet i vården, och vilka nya konkreta

Svarsdatum: 2017-06-21 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1559 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1558 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/05171/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1558 av Rasmus Ling (MP) Säkerhetssituationen i Afghanistan Rasmus Ling har frågat mig vad jag anser att det förändrade säkerhetsläget har för påverkan på avvisningarna till Afghanistan. Vare

Svarsdatum: 2017-06-21 Frågeställare: Rasmus Ling (MP)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1558 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 38 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1669 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1669 Utvärdering av promillegränsen på sjön av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Sedan 2010 har Sverige haft en alkoholpromillegräns på 0,2 för sjöfylleri. Det har nu gått sju år sedan denna gräns infördes, och det är därför viktigt att man gör en uppföljning och utvärdering

Inlämnad: 2017-06-21 Svarsdatum: 2017-07-05 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1669 av Sten Bergheden (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1667 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2016/17:1667 Polisens bemanning av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Nu stundar en skön sommarledighet för många svenskar, så också för vårt lands poliser. Det innebär dock även att stora delar av Sverige lider av brist på poliser under sommarmånaderna. Förra sommaren rapporterades

Inlämnad: 2017-06-21 Svarsdatum: 2017-07-20 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1667 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1651 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:1651 Reduktionsplikt i kombination med skattebefrielse för höginblandade biobränslen av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsrådet Ibrahim Baylan (S) Jag välkomnar regeringens avsikt att gå fram med ett förslag om reduktionsplikt, eftersom Alliansen länge drivit denna linje som ett led i att skapa

Inlämnad: 2017-06-20 Svarsdatum: 2017-06-28 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1651 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1649 av Lars Beckman (M)

Fråga 2016/17:1649 Personlig assistans av Lars Beckman (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Personlig assistans är den mest kostnadseffektiva insatsen för människor med funktionsnedsättning. Det framgår av en rapport som Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) publicerade nyligen. I rapporten

Inlämnad: 2017-06-20 Svarsdatum: 2017-06-28 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1649 av Lars Beckman (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1647 av Birgitta Ohlsson (L)

Fråga 2016/17:1647 Kinas statsskick av Birgitta Ohlsson (L) till Statsminister Stefan Löfven (S) Statsminister Stefan Löfven ska nästa vecka, den 26 juni, besöka Kina. Tidigare har statsministern vidhållit att han inte vill kalla landet för en diktatur.  Inför sitt besök i Kina i mars 2015 vidhöll statsministern

Inlämnad: 2017-06-20 Svarsdatum: 2017-06-28 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1647 av Birgitta Ohlsson (L) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1646 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1646 Personalförsörjningen i räddningstjänsten av Cecilia Widegren (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Blåljuspersonal är kärnan i tryggheten i vårt samhälle. När nu räddningstjänsten med brandmän i täten runt om i Sverige och i Skaraborg i synnerhet visar på oro och otrygghet och är beredda

Inlämnad: 2017-06-20 Svarsdatum: 2017-06-28 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1646 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1645 av Jessika Roswall (M)

Fråga 2016/17:1645 Åtgärder med anledning av hamnkonflikten av Jessika Roswall (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Sedan över ett år tillbaka pågår en facklig strid mellan APM Terminals och Hamnarbetarförbundet. Eftersom Hamnarbetarförbundet inte har något kollektivavtal finns

Inlämnad: 2017-06-21 Svarsdatum: 2017-06-28 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1645 av Jessika Roswall (M) (pdf, 82 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1644 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:1644 Hedersrelaterade brott och hur de utreds av Tina Ghasemi (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Hedersrelaterad brottslighet avser gärningar vilka av en familj och släkt riktas mot en eller flera av familjens medlemmar. De som drabbas av detta har på något sätt genom sitt agerande utsatt – eller

Inlämnad: 2017-06-21 Svarsdatum: 2017-06-28 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1644 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1643 av Jörgen Warborn (M)

Fråga 2016/17:1643 Regelförenklingar av Jörgen Warborn (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Närings- och innovationsminister Mikael Damberg svarade mig nyligen på en skriftlig fråga om ökad konkurrenskraft vid införande av EU-beslut. Där beskrev ministern hur regeringen arbetar med tre

Inlämnad: 2017-06-21 Svarsdatum: 2017-06-29 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1643 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1642 av Pål Jonson (M)

Fråga 2016/17:1642 Ökat stöd till Ukraina av Pål Jonson (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Det råder en bred politisk samsyn i riksdagen om vikten av att stödja Ukrainas suveränitet och territoriella integritet i ljuset av Rysslands illegala annektering av Krim samt dess aktiva stöd till rebeller i

Inlämnad: 2017-06-21 Svarsdatum: 2017-06-28 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1642 av Pål Jonson (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1639 av Maria Weimer (L)

Fråga 2016/17:1639 Barnsexhandeln i Indien av Maria Weimer (L) till Utrikesminister Margot Wallström (S) I Aftonbladet den 18 juni kunde vi läsa om att mer än hälften av de barn som utnyttjas i sexhandel finns i Indien. Där finns tusentals prostituerade som är barn. Småbarn säljs till bordeller för några hundra

Inlämnad: 2017-06-20 Svarsdatum: 2017-06-28 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1639 av Maria Weimer (L) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1637 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2016/17:1637 Breddad rekrytering till högskolan av Betty Malmberg (M) till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) Den 1 april 2016 överlämnade Universitets- och högskolerådet (UHR) sin rapport om breddad rekrytering och breddat deltagande till högskolan. Rapporten var resultatet av ett regeringsuppdrag.

Inlämnad: 2017-06-20 Svarsdatum: 2017-06-28 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1637 av Betty Malmberg (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1635 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:1635 Utredning om flygbränslebyte av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Regeringen föreslår en flygskatt med motiveringen att flyget ska bära sina egna klimatkostnader. Det är fullt rimligt att även flyget ska involveras i arbetet med att möta de klimatutmaningar

Inlämnad: 2017-06-19 Svarsdatum: 2017-06-28 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1635 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2016/17:580 av Sofia Fölster (M)

Interpellation 2016/17:580 Rekrytering av internationell kompetens av Sofia Fölster (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Möjligheten för svenska företag att rekrytera medarbetare med den kompetens som företaget behöver är avgörande för verksamhetens konkurrenskraft och tillväxt. När kompetensen

Inlämnad: 2017-06-20 Svarsdatum: 2017-09-07 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:580 av Sofia Fölster (M) (pdf, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1595 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/04202/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1595 av Maria Weimer (L) Det kustnära fisket i Gräsö-Öregrund Maria Weimer har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att värna det kustnära fisket i Gräsö-Öregrund. Mot bakgrund av målen i regeringens

Svarsdatum: 2017-06-20 Frågeställare: Maria Weimer (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1595 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 36 kB)