Dokument & lagar (66 885 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:983 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/01093/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:983 av Cecilia Widegren M En ny kapitalskatt Cecilia Widegren har frågat mig om jag och regeringen avser att höja skatter och införa nya förmögenhets- eller kapitalskatter och i så fall när. Enligt de skattepolitiska riktlinjer

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:983 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 90 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1072 av Agneta Gille (S)

Fråga 2017/18:1072 Användningen av ordet särskola i grundskolan av Agneta Gille S till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP För ett kort tid sedan hade jag äran att välkomna en engagerad skolelev från min valkrets, 14-årige Leo Lust, som är bosatt i Morgongåva, till riksdagen. Leo var inbjuden av en speciell anledning.

Inlämnad: 2018-03-21 Svarsdatum: 2018-03-28 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:1072 av Agneta Gille (S) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1071 av Agneta Gille (S)

Fråga 2017/18:1071 Användningen av ordet särskola i gymnasiet av Agneta Gille S till Statsrådet Anna Ekström S För ett kort tid sedan hade jag äran att välkomna en engagerad skolelev från min valkrets, 14-årige Leo Lust som är bosatt i Morgongåva, till riksdagen. Leo var inbjuden av en speciell anledning. För några månader

Inlämnad: 2018-03-21 Svarsdatum: 2018-03-28 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:1071 av Agneta Gille (S) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1070 av Rickard Nordin (C)

Fråga 2017/18:1070 Biogas 2.0 av Rickard Nordin C till Statsrådet Ibrahim Baylan S Krisen för den svenska biogasen fördjupas för varje dag som passerar. Svensk biogas håller i snabb takt på att konkurreras ut av dubbelsubventionerad importerad dansk biogas. Våren 2017 ställde jag en fråga till statsrådet om vad denne

Inlämnad: 2018-03-21 Svarsdatum: 2018-04-04 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1070 av Rickard Nordin (C) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1069 av Cecilia Magnusson (M)

Fråga 2017/18:1069 Birgit Nilssons 100-årsjubileum av Cecilia Magnusson M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Regeringen har gett Kungliga Operan 500 000 kronor i bidrag för att uppmärksamma Birgit Nilsson som skulle ha fyllt 100 år i år. Bidraget kommer bland annat att användas till en jubileumskonsert

Inlämnad: 2018-03-21 Svarsdatum: 2018-03-28 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:1069 av Cecilia Magnusson (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1068 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:1068 Information till pensionärerna av Sten Bergheden M till Socialminister Annika Strandhäll S Den senaste tiden har det framkommit att Pensionsmyndigheten i sitt orangefärgade kuvert har tagit bort dels information om till vilken ålder respektive årskull bör arbeta den så kallade alternativa pensionsålderndels

Inlämnad: 2018-03-21 Svarsdatum: 2018-03-28 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1068 av Sten Bergheden (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1067 av Anders Österberg (S)

Fråga 2017/18:1067 Situationen i Etiopien av Anders Österberg S till Utrikesminister Margot Wallström S Etiopien är ett land med snabbt växande ekonomi, och Afrikas näst folkrikaste. Sverige och Etiopien har många historiska anknytningar till varandra, och sedan 1930-talet har Sverige investerat inom såväl den privata som

Inlämnad: 2018-03-21 Svarsdatum: 2018-03-28 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1067 av Anders Österberg (S) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1066 av Lars Beckman (M)

Fråga 2017/18:1066 Vägsamfälligheter av Lars Beckman M till Statsrådet Heléne Fritzon S Trafikverket utvecklar och förvaltar det statliga vägnätet på drygt 10 000 mil samt betalar ut ekonomiskt stöd för ytterligare 7 500 mil väg i Sverige. Trafikverket har i uppdrag att ständigt följa trafikutvecklingen och göra löpande

Inlämnad: 2018-03-20 Svarsdatum: 2018-03-28 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1066 av Lars Beckman (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1065 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2017/18:1065 Politisk opinionsbildning i skolan av Boriana Åberg M till Statsrådet Anna Ekström S Sedan den 1 januari 2018 får skolor begränsa vilka partier de bjuder in till sig, så länge detta sker på objektiva grunder. Exempelvis är det fullt möjligt att begränsa inbjudningar till att enbart avse partier som

Inlämnad: 2018-03-20 Svarsdatum: 2018-03-28 Besvarare: Statsrådet Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1065 av Boriana Åberg (M) (pdf, 85 kB)

Interpellation 2017/18:442 av Erik Slottner (KD)

Interpellation 2017/18:442 Påföljder för unga kriminella av Erik Slottner KD till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Unga förbrytare utgör ett växande problem gentemot sitt omgivande samhälle. De utnyttjas också av etablerade kriminella som utförare av kriminella handlingar då eventuella påföljder drabbar

Inlämnad: 2018-03-20 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:442 av Erik Slottner (KD) (pdf, 119 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1027 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/01828/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1027 av Nina Lundström M Tilläggsavgifter på giltig biljett i kollektivtrafik Nina Lundström har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förstärka betalande resenärers rättigheter i kollektivtrafiken.

Svarsdatum: 2018-03-20 Frågeställare: Nina Lundström (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1027 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1022 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2018/01776/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1022 av Cecilia Magnusson M Regeringens inställning till illegal nedladdning Cecilia Magnusson har frågat kultur- och demokratiministern om regeringen har för avsikt att föreslå skärpta straff

Svarsdatum: 2018-03-20 Frågeställare: Cecilia Magnusson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1022 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 96 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1020 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/01786/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1020 av Lars Beckman M Förlängd tid för däckbyten Lars Beckman har frågat mig om jag är beredd att förlänga tiden för däckbyten i år. Reglerna om dubb- och vinterdäck finns i trafikförordningen 1998:1276Personbil, lätt

Svarsdatum: 2018-03-20 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1020 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1019 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2018/01730/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1019 av Johan Forssell M Praxis gällande arbetstillstånd Johan Forssell har frågat mig hur regeringen avser att utforma lagstiftningen beträffande arbetskraftsinvandringen i syfte att tillvarata

Svarsdatum: 2018-03-20 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1019 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1016 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Svar på fråga 2017/18:1016 av Jörgen Warborn M Immaterialrättsbrott Jörgen Warborn har frågat mig när jag avser att inkomma med en proposition till riksdagen angående skärpta straff för de allvarligaste fallen av upphovsrättsintrång och varumärkesintrång. Betänkandet Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott SOU

Svarsdatum: 2018-03-20 Frågeställare: Jörgen Warborn (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1016 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 97 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1015 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2018/ 01715/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1015 av Jan Ericson M Unga ensamkommande Jan Ericson har frågat mig om jag anser att bidraget till de ideella organisationerna sänder dubbla signaler till dem som fått utvisningsbeslut,

Svarsdatum: 2018-03-20 Frågeställare: Jan Ericson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1015 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1013 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/01752/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1013 av Per Åsling C Underhåll av vägar Per Åsling har frågat mig om jag kommer att införa krav på lägsta standard som svar på varningssignaler från Trafikverket om ökande underhållsskuld. Behoven av att underhålla de statliga

Svarsdatum: 2018-03-20 Frågeställare: Per Åsling (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1013 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1011 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/00 Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1011 av Betty Malmberg M Ökning av andelen enskilda vägar Betty Malmberg M har frågat mig om budskapet i nyhetsinslaget är korrekt, och om jag i så fall kommer att vidta några åtgärder för att förhindra den utvecklingen. Frågan

Svarsdatum: 2018-03-20 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1011 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1009 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2018/01713/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1009 av Marta Obminska M Utvisning av utländska studenter Marta Obminska har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser vidta för att förhindra fler fall av kompetensutvisningar av

Svarsdatum: 2018-03-20 Frågeställare: Marta Obminska (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1009 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1007 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Fi2018/ 01120 ESA Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1007 av Hans Wallmark M Relevanta kunskaper för verksamhetsområdet Hans Wallmark har frågat försvarsministern om vilka initiativ denne är beredd att ta för att inom sitt ansvarsområde bevaka Försvarsmaktens

Svarsdatum: 2018-03-20 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1007 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 89 kB)