Dokument & lagar (64 585 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:73 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Svar på fråga 2017/18:73 Böcker och värderingar Markus Wiechel har frågat mig om hur jag ser på att boken Farfar har fyra fruar sprids till barn och om det generellt är en riktning regeringen tycker är positiv. Frågan är ställd mot bakgrund av att ovan nämnda bok, enligt uppgift, har beställts av ett antal bibliotek. Enligt

Svarsdatum: 2017-10-18 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:73 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 57 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:72 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/01882/ARM Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:72 av Mats Persson (L) Hamnkonflikten i Göteborg Mats Persson har frågat mig när jag avser att vidta åtgärder – i form av tidigareläggande och utvidgning av pågående utredning. Regeringen

Svarsdatum: 2017-10-18 Frågeställare: Mats Persson (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:72 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:71 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/01348/MFI Försvarsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:71 av Lena Asplund (M) Visbykorvetterna och operativ förmåga Lena Asplund har frågat mig hur jag bedömer att ett deltagande med två Visbykorvetter i JEF påverkar Sveriges operativa förmåga, och varför detta inte förankrades i Sveriges

Svarsdatum: 2017-10-18 Frågeställare: Lena Asplund (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:71 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:55 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/05399/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:55 av Cecilia Widegren (M) Statliga bolag och reklamkampanjer Cecilia Widegren har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen kommer att se till att svensk alkoholpolitik styrs från riksdagen och via regleringsbrev

Svarsdatum: 2017-10-18 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:55 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 46 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:52 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/05383/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:52 av Lars Beckman (M) Bemanningsföretagens verksamhet i sjukvården Lars Beckman har frågat mig om det är min avsikt att vidta åtgärder för att förhindra bemanningsföretagen från att verka i sjukvården. Låt mig

Svarsdatum: 2017-10-18 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:52 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:47 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/05369 Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:47 av Jenny Petersson (M) Oförsäkrade läkemedel utan information till patient Jenny Petersson har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra för att komma till rätta med att patienter får oförsäkrade läkemedel utan

Svarsdatum: 2017-10-18 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:47 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:29 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/02435/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:29 av Betty Malmberg (M) Säkrad tillgång på dricksvatten Betty Malmberg har frågat vilka åtgärder landsbygdsministern är beredd att vidta för att öka skyddet av Vättern och andra presumtivt värdefulla dricksvattentäkter,

Svarsdatum: 2017-10-18 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:29 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 40 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:125 av Saila Quicklund (M)

Fråga 2017/18:125 Åtgärder mot hot och hat inom idrottsrörelsen av Saila Quicklund (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Göteborgs-Postens kartläggning visar att fyra allsvenska ordförande har utsatts för hot, en av dem ordföranden i IFK Göteborg. Så sent som i förra veckan avgick ordföranden

Inlämnad: 2017-10-18 Svarsdatum: 2017-10-25 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:125 av Saila Quicklund (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:124 av Saila Quicklund (M)

Fråga 2017/18:124 Åtgärder mot fallolyckor av Saila Quicklund (M) till Socialminister Annika Strandhäll (S) Årligen leder fallolyckor till runt 1 700 dödsfall och över 300 000 sjukhusbesök. Samhällskostnaden för fallolyckor beräknas till över 24 miljarder kronor varje år. Företrädare för landets större pensionärsorganisationer

Inlämnad: 2017-10-18 Svarsdatum: 2017-10-25 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2017/18:124 av Saila Quicklund (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:120 av ClasGöran Carlsson (S)

Fråga 2017/18:120 Åtgärder mot tjuvfiske av ClasGöran Carlsson (S) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Under sommaren har det gått att följa hur en stor tjuvfiskehärva nystats upp nere i Kronobergs län. Den illegala fångsten har uppgått till så mycket som 1,7 ton och består av stora mängder gös, kräftor och gädda

Inlämnad: 2017-10-18 Svarsdatum: 2017-10-30 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:120 av ClasGöran Carlsson (S) (pdf, 69 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:117 av Mikael Oscarsson (KD)

Fråga 2017/18:117 It-säkerheten på Ekobrottsmyndigheten av Mikael Oscarsson (KD) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Dagens Nyheter rapporterar nu att Ekobrottsmyndigheten slängs ut från sitt och Åklagarmyndighetens gemensamma nätverk. Det är ännu en i raden av alla häpnadsväckande uppgifter

Inlämnad: 2017-10-17 Svarsdatum: 2017-10-25 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:117 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2017/18:36 av Rikard Larsson (S)

Interpellation 2017/18:36 Förtroendeuppdrag i Norden av Rikard Larsson (S) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) I Norden har vi rätt att vara tjänstlediga för politiska uppdrag. Det är en viktig del av vår demokrati. Det innebär att alla har möjlighet att engagera sig politiskt och att man

Inlämnad: 2017-10-17 Svarsdatum: 2017-10-27 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2017/18:36 av Rikard Larsson (S) (pdf, 67 kB)

Interpellation 2017/18:35 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2017/18:35 Långa kötider till körprov av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Ett körkort fyller många funktioner, inte bara rätten att köra bil. Körkortet ger både större frihet och ökad anställningsbarhet. Möjligheten att få ett jobb är betydligt större för den som har ett körkort

Inlämnad: 2017-10-17 Svarsdatum: 2017-11-07 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:35 av Sten Bergheden (M) (pdf, 81 kB)

Interpellation 2017/18:34 av Fredrik Malm (L)

Interpellation 2017/18:34 Lång handläggningstid i asylprocessen av Fredrik Malm (L) till Statsrådet Heléne Fritzon (S) Att vänta länge på asylbesked är destruktivt och svårt för varje människa som berörs. Långa väntetider är också kostsamt för samhället. Antalet asylsökande som kommit till Sverige under senare

Inlämnad: 2017-10-16 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Interpellation 2017/18:34 av Fredrik Malm (L) (pdf, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:91 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/ 06269/SUBT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:91 av Fredrik Christensson (C) Kopparstölder på Bohusbanan Fredrik Christensson har frågat mig vad jag avser att göra åt de ökade kopparstölderna i allmänhet och den särskilt drabbade Bohusbanan i synnerhet.

Svarsdatum: 2017-10-17 Frågeställare: Fredrik Christensson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:91 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:76 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/07776/POL Till riksdagen Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Svar på fråga 2017/18:76 av Johan Büser (S) NMR och demonstrations-rätten Johan Büser har frågat mig om det är dags att göra en genomlysning av lagstiftningen och därmed inskränka densamma när det kommer till regleringen

Svarsdatum: 2017-10-17 Frågeställare: Johan Büser (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:76 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (doc, 58 kB) Svar på skriftlig fråga 2017/18:76 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 32 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:118 av Barbro Westerholm (L)

Fråga 2017/18:118 Digitala samhällets tillgänglighet för årsrika personer av Barbro Westerholm (L) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) I generationen 76 år och äldre är det mindre än 40 procent som regelbundet använder internet. Inom äldreomsorgen vittnas det om vilka problem det skapar för dem som står utan

Inlämnad: 2017-10-17 Svarsdatum: 2017-10-31 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:118 av Barbro Westerholm (L) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:116 av Kerstin Lundgren (C)

Fråga 2017/18:116 Uttalanden från Sveriges ambassadör på Island av Kerstin Lundgren (C) till Utrikesminister Margot Wallström (S) De senaste dagarna har det med all önskvärd tydlighet framgått att Sverige har en ambassadör i vårt nordiska grannland Island som mer verkar fly än företräda Sverige och svenska intressen.

Inlämnad: 2017-10-17 Svarsdatum: 2017-10-25 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2017/18:116 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:115 av Håkan Bergman (S)

Fråga 2017/18:115 Specialpedagogiskt stöd till folkhögskolor av Håkan Bergman (S) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) Folkhögskolorna är en unik, fristående del av det svenska utbildningssystemet men en oerhört viktig del. Folkhögskolorna bidrar till att utjämna utbildningsklyftor i samhället och till

Inlämnad: 2017-10-17 Svarsdatum: 2017-10-25 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:115 av Håkan Bergman (S) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:114 av Niklas Karlsson (S)

Fråga 2017/18:114 Trafiksituationen på E6 av Niklas Karlsson (S) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Trafiksituationen på E6 genom västra Skåne är sårbar. Den tunga trafiken är betydande. Köbildningar på grund av olyckor eller andra trafikhinder uppstår allt som oftast. Motorvägen är som en pulsåder i en region

Inlämnad: 2017-10-17 Svarsdatum: 2017-10-25 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:114 av Niklas Karlsson (S) (pdf, 81 kB)