Dokument & lagar (61 429 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:667 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:667 Paracetamolförgiftning av Cecilia Widegren (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Den 1 november 2015 införde regeringen ett förbud mot försäljning av paracetamol i tablettform på andra försäljningsställen än apotek. Detta beslut genomfördes av regeringen utan hänsyn tagen till vetenskaplig

Inlämnad: 2017-01-17 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:667 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:666 av Christina Höj Larsen (V)

Fråga 2016/17:666 Europakonventionen av Christina Höj Larsen (V) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Jag har tidigare frågat utrikesminister Margot Wallström om ministern avser att verka för att Sverige står upp för Europakonventionen och principerna i den samt aktivt motarbetar en förändring av konventionen

Inlämnad: 2017-01-17 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:666 av Christina Höj Larsen (V) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:665 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2016/17:665 Handelsavtalet mellan EU och Kanada (CETA) av Lars Hjälmered (M) till Statsrådet Ann Linde (S) Sverige är ett land som är beroende av handel. Nyttan av handel och i synnerhet frihandel för företag och jobb i Sverige kan inte nog understrykas. Handelsavtalet mellan Europa och Kanada, kallat

Inlämnad: 2017-01-17 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2016/17:665 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:663 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:663 Utvisning på grund av brott av Johan Forssell (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Enligt SVT Nyheter (den 10 januari) har 188 personer som dömts till utvisning släppts fria i Sverige efter avtjänat straff eftersom de inte gått att utvisa efter avtjänat straff. 54 av

Inlämnad: 2017-01-17 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:663 av Johan Forssell (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2016/17:234 av Shadiye Heydari (S)

Interpellation 2016/17:234 Akutsjukvården i Göteborgsområdet av Shadiye Heydari (S) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Vittnesuppgifterna är många om att allt inte står rätt till på akutmottagningarna i Göteborgsområdet. Några exempel: Personal på akuten på Sahlgrenska mår dåligt, skriver flera fackliga skyddsombud

Inlämnad: 2017-01-17 Svarsdatum: 2017-01-31 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2016/17:234 av Shadiye Heydari (S) (pdf, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:625 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:625 av Lotta Olsson (M) Myndigheternas it-säkerhet Lotta Olsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att myndigheterna fullgör sin rapporteringsskyldighet när det gäller it-incidenter. Vikten av en god informationssäkerhet och ett systematiskt informationssäkerhetsarbete

Svarsdatum: 2017-01-17 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:625 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:624 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:624 av Roger Haddad (L) Neddragningar inom polisen i Västmanland Roger Haddad har frågat mig hur jag och regeringen ser på att polisen i Västerås tvingas att vidta åtgärder som innebär att polisens beredskap nattetid försämras och vilka åtgärder detta föranleder från min sida. En av utgångspunkterna

Svarsdatum: 2017-01-17 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:624 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:622 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/00168/D DnrN2017/00220/D Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:622 av Cecilia Widegren (M) Problem med postleveranser för Skaraborgs företag och svar på fråga 2016/17:630 av Cecilia Widegren (M) Postleveranser på landsbygden Cecilia Widegren

Svarsdatum: 2017-01-17 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:622 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:620 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:620 av Sten Bergheden (M) Medborgargarden Sten Bergheden har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att förstärka polisen så att inte medborgargarden bildas som riskerar att i värsta fall ta lagen i egna händer. Att invånare engagerar sig för att öka tryggheten, exempelvis genom nattvandring

Svarsdatum: 2017-01-17 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:620 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:614 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/00128/PBB Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:614 av Boriana Åberg (M) Detaljplanen för Science Village i Lund Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder som jag avser att vidta för att förebygga att kommunernas detaljplaner upphävs på

Svarsdatum: 2017-01-17 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:614 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:613 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:613 av Boriana Åberg (M) Fyrverkerier och 2016/17:616 av Sten Bergheden (M) Fyrverkerirelaterade brott Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att åstadkomma en bättre efterlevnad av reglerna om fyrverkerier och Sten Bergheden har frågat mig vilka åtgärder jag avser

Svarsdatum: 2017-01-17 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:613 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:612 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2016/17:612 av Sten Bergheden (M) Åtgärder för att skydda eftersöksjägare Sten Bergheden har frågat justitie- och migrationsministern vilka åtgärder han avser att vidta för att öka insatserna i syfte att förhindra att jägare och eftersöksjägare återkommande utsätts för olika typer av brott samt om ministern

Svarsdatum: 2017-01-17 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:612 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:609 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/00100/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:609 av Boriana Åberg (M) Utvecklingsmöjligheterna för sjöfarten Boriana Åberg har frågat mig om jag avser att följa Sjöfartsverkets rekommendation om en konsekvensanalys av Sjöfartsverkets nya avgiftsmodell

Svarsdatum: 2017-01-17 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:609 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:607 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/00134/PBB Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:607 av Boriana Åberg (M) Länsstyrelsernas befogenhet Boriana Åberg har frågat statsministern om han är beredd att ta något lagstiftningsinitiativ eller vidta någon annan åtgärd med anledning

Svarsdatum: 2017-01-17 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:607 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 40 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:664 av Jens Holm (V)

Fråga 2016/17:664 Försenade utbetalningar av stöd från Jordbruksverket av Jens Holm (V) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Stödet till landets lantbrukare har kraftigt försenats på grund av utveckling och byggande av it-system på Jordbruksverket. Jordbruksverket hade i november förra året betalat ut ca 65 procent

Inlämnad: 2017-01-17 Svarsdatum: 2017-01-26 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:664 av Jens Holm (V) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:662 av Annika Eclund (KD)

Fråga 2016/17:662 Stöd till ämnesföreningar av Annika Eclund (KD) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) Förra året avslutades med ett par goda nyheter för Skolsverige. Både Timss- och PISA-undersökningarna visade på positiva trendbrott efter decennier av sjunkande resultat. Allt talar för att det beror

Inlämnad: 2017-01-13 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:662 av Annika Eclund (KD) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:661 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:661 Extra avgift för vissa SJ-biljetter av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Från och med den 11 januari 2017 kostar det 100 kronor per köptillfälle att köpa SJ:s biljetter via deras manuella försäljningsställen och via telefon, serviceställen, resebyrå eller ombud. Det går givetvis

Inlämnad: 2017-01-13 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:661 av Sten Bergheden (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:660 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:660 Extra avgift för vissa SJ-biljetter av Sten Bergheden (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Från och med den 11 januari 2017 kostar det 100 kronor per köptillfälle att köpa SJ:s biljetter via deras manuella försäljningsställen, via telefon, serviceställen, resebyrå eller

Inlämnad: 2017-01-13 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2016/17:660 av Sten Bergheden (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:659 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2016/17:659 Stenkastning mot poliser av Boriana Åberg (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Den 23 december 2016 avkunnade Solna tingsrätt en dom som har fått starka reaktioner. En ung man blev dömd till ett kortare fängelsestraff för bland annat trafikbrott och våldsamt motstånd.

Inlämnad: 2017-01-13 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:659 av Boriana Åberg (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2016/17:231 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2016/17:231 Åtgärder för jämställdhet av Maria Stockhaus (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) På senare tid har invandrarkvinnors situation i Sverige aktualiserats. Hedersvåld och förtryck är ett stort problem. I juni lämnades en slutrapport från utredningen om en nationell strategi mot mäns våld mot

Inlämnad: 2017-01-16 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2016/17:231 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 79 kB)