Dokument & lagar (64 044 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1766 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Svar på fråga 2016/17:1766 av Elisabeth Svantesson (M) Könsuppdelningen i skolan Elisabeth Svantesson har frågat mig om jag avser att se över diskrimineringslagstiftningen. Sverige ska vara ett samhälle fritt från diskriminering. Ett starkt rättsligt skydd mot diskriminering är en grundläggande förutsättning för

Svarsdatum: 2017-08-15 Frågeställare: Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1766 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1757 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/04949/DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1757 av Cecilia Widegren (M) Offentlig förvaltning Cecilia Widegren har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag och regeringen avser vidta för att offentlig förvaltning ska agera som föredöme för den svenska livsmedelsstrategin

Svarsdatum: 2017-08-15 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1757 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1750 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/04838/RTS Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1750 av Laila Naraghi (S) Myndigheters regionalpolitiska uppdrag Laila Naraghi har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att myndigheter, inklusive Myndigheten för yrkeshögskolan ska ha ett regionalpolitiskt/geografiskt

Svarsdatum: 2017-08-15 Frågeställare: Laila Naraghi (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1750 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1745 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/04854/HL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1745 av Cecilia Widegren (M) Hotat landsbygdsföretagande Cecilia Widegren har frågat miljöminister Karolina Skog om vilka åtgärder regeringen och ansvarigt statsråd kommer att vidta för att värna den privata

Svarsdatum: 2017-08-15 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1745 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1742 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2017/03036/SFÖ Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1742 av Boriana Åberg (M) Opolitiska länsöverdirektörer Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att högt uppsatta tjänstemän på länsstyrelserna iakttar opartiskhet. Det

Svarsdatum: 2017-08-15 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1742 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1720 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2017/02952/K Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1720 av Isabella Hökmark (M) Underskott inom offentlig välfärd Isabella Hökmark har frågat mig hur jag avser agera för att utvärdera de förluster som drabbar svensk välfärd genom de underskott som präglar många offentliga

Svarsdatum: 2017-08-15 Frågeställare: Isabella Hökmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1720 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1715 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1715 av Isabella Hökmark (M) Välfärdsutredningens förslag Isabella Hökmark har frågat mig om hur jag avser att hörsamma de synpunkter som har inkommit med anledning av Välfärdsutredningens förslag. Den rapport som Isabella Hökmark hänvisar till bygger på två tänkta scenarier. I det

Svarsdatum: 2017-08-15 Frågeställare: Isabella Hökmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1715 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1809 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2016/17:1809 Inre utlänningskontroll av Boriana Åberg (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) I samband med demonstrationen på Mynttorget har den högst rimliga frågan väckts om inte polisen borde ha gjort så kallade inre utlänningskontroller i anslutning till demonstrationen. Via

Inlämnad: 2017-08-15 Svarsdatum: 2017-08-31 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1809 av Boriana Åberg (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1804 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1804 Fusk inom personlig assistans av Cecilia Widegren (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Försäkringskassan, har enligt uppgift från Dagens Nyheter, beslutat om undantag från vissa rutiner för att säkerställa utbetalningar av assistansersättning. Detta undantag har i klartext inneburit att inga

Inlämnad: 2017-08-10 Svarsdatum: 2017-08-29 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1804 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2016/17:591 av Roger Haddad (L)

Interpellation 2016/17:591 Regeringens åtgärder kring återvändare som stridit för IS av Roger Haddad (L) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Nyligen medverkade justitie- och inrikesministern i SVT Aktuellt för att kommentera att regeringen nu vidtar skärpta åtgärder mot återvändande som stridit

Inlämnad: 2017-08-14 Svarsdatum: 2017-09-15 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:591 av Roger Haddad (L) (pdf, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1776 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2017/03122/K Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1776 av Cecilia Widegren (M) Riktade statsbidrag Cecilia Widegren har frågat mig vilka åtgärder regeringen och jag avser att vidta för att säkerställa att riktade statsbidrag går till verksamheter de är avsedda för,

Svarsdatum: 2017-08-14 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1776 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1762 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1762 av Margareta Cederfelt (M) Situationen för de syriska flyktingarna i Turkiet Margareta Cederfelt har frågat mig hur jag har agerat för att EU ska säkerställa att Turkiet upprätthåller grundläggande rättigheter gentemot de syriska

Svarsdatum: 2017-08-14 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1762 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1761 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1761 av Margareta Cederfelt (M) Konflikten i Nagorno-Karabach-regionen Margareta Cederfelt har frågat mig om jag är beredd att aktivt verka för en fredlig lösning i konflikten i Nagorno-Karabach genom att lyfta frågan i internationella

Svarsdatum: 2017-08-14 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1761 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1760 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/03121/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1760 av Margareta Cederfelt (M) Kostnader vid försäljning av en villa Margareta Cederfelt har frågat mig om jag är beredd att förändra reavinstbeskattningen vid försäljning av bostäder i syfte att undvika inlåsningseffekter. Det

Svarsdatum: 2017-08-14 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1760 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1759 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Svar på fråga 2016/17:1759 av Margareta Cederfelt (M) Antisemitism i Sverige Margareta Cederfelt har frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att stoppa antisemitism och säkerställa att religionsfrihet samt mötesfrihet också garanteras judar i Sverige. Sverige ska vara ett land fritt från rasism och

Svarsdatum: 2017-08-14 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1759 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1758 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2017/04955/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1758 av Margareta Cederfelt (M) Regelförenklingar för näringslivet Margareta Cederfelt har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att få en nystart vad gäller regelförenklingsarbetet

Svarsdatum: 2017-08-14 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1758 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 41 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1805 av Johan Nissinen (SD)

Fråga 2016/17:1805 Det tilltagande sexuella våldet mot kvinnor i Sverige av Johan Nissinen (SD) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) I ett Sverige där våldshandlingarna och kriminaliteten rent allmänt nu ökar exponentiellt utgör det sexuella våldet mot samt kränkandet och förnedringen av landets

Inlämnad: 2017-08-14 Svarsdatum: 2017-08-31 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1805 av Johan Nissinen (SD) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1803 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1803 Bristande kontroll av utbetalad assistansersättning av Cecilia Widegren (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Försäkringskassan har, enligt uppgift från Svenska Dagbladet, betalat ut nära 4 miljarder kronor i assistansersättning till bolag som misstänks fuska och lura till sig assistansersättning.

Inlämnad: 2017-08-10 Svarsdatum: 2017-08-28 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1803 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1802 av Dennis Dioukarev (SD)

Fråga 2016/17:1802 Statlig inkomstskatt av Dennis Dioukarev (SD) till Finansminister Magdalena Andersson (S) De demografiska förändringar som föranletts av migrationspolitiken innebär påfrestningar för en redan belastad sjukvård och rättsväsende. Trots detta och med knappa resurser fullgör sjuksköterskorna, poliserna

Inlämnad: 2017-08-14 Svarsdatum: 2017-08-28 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1802 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1801 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1801 Lantmäteriets långa handläggningstider av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) De långa handläggningstiderna på Lantmäteriet är helt oacceptabla. Men vid varje frågetillfälle hänvisar ansvariga statsråd till att man vidtagit åtgärder och att man följer lantmäteriets arbete

Inlämnad: 2017-08-10 Svarsdatum: 2017-08-28 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1801 av Sten Bergheden (M) (pdf, 77 kB)