Dokument & lagar (64 073 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:1812 av Dennis Dioukarev (SD)

Fråga 2016/17:1812 Småföretagares finansieringsmöjligheter av Dennis Dioukarev (SD) till Statsrådet Per Bolund (MP) I modern tid har den svenska kreditmarknaden kommit att domineras av de fyra storbankerna, som tillsammans med sina respektive bostadsinstitut står för mer än 80 procent av krediterna i Sverige,

Inlämnad: 2017-08-16 Svarsdatum: 2017-08-30 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1812 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1811 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2016/17:1811 Regeringens reaktion på händelseutvecklingen i Turkiet av Markus Wiechel (SD) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Europarådet är en av de få mellanstatliga instanser där svensk officiell kritik mot repressionen i Turkiet sedan det misslyckade kuppförsöket i landet i juli 2015 direkt har

Inlämnad: 2017-08-16 Svarsdatum: 2017-08-30 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1811 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1810 av Fredrik Christensson (C)

Fråga 2016/17:1810 Bro över Gullmarn av Fredrik Christensson (C) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Den tidigare infrastrukturministern Anna Johansson besökte under förra året Lysekil och fick en dragning om förslaget om att ersätta nuvarande färjeled med en bro över Gullmarn. En bro skulle stärka stadens attraktivitet

Inlämnad: 2017-08-16 Svarsdatum: 2017-08-30 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1810 av Fredrik Christensson (C) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1808 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1808 Gårdsförsäljning av öl och vin av Sten Bergheden (M) till Socialminister Annika Strandhäll (S) Enligt statistik från Skatteverket har antalet tillstånd för att producera alkoholhaltiga drycker mer än fördubblats sedan 2013. En stor del av ökningen beror på att mikrobryggerier har öppnats runt

Inlämnad: 2017-08-16 Svarsdatum: 2017-08-30 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1808 av Sten Bergheden (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1807 av Lars Beckman (M)

Fråga 2016/17:1807 Effekter i Gävleregionen vid försäljning av Metria av Lars Beckman (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Den 20 juni röstade riksdagen ja till att sälja Metria AB och avveckla Swedesurvey enligt regeringens proposition. Efter omfattande analysarbete fann regeringen att

Inlämnad: 2017-08-15 Svarsdatum: 2017-08-30 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1807 av Lars Beckman (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1806 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1806 Möjlighet att arbeta efter 65 års ålder av Sten Bergheden (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Att fler vill arbeta efter pensionsåldern är positivt, och det är viktigt att samhället tar vara på den kompetens som finns hos många äldre. Här i Skaraborg har vi exempelvis

Inlämnad: 2017-08-15 Svarsdatum: 2017-08-30 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1806 av Sten Bergheden (M) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2016/17:593 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2016/17:593 Stranderosion av Maria Malmer Stenergard (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Problemet med stranderosion kan skådas på flera ställen i Sverige. På vissa platser är läget akut, såsom vid kusten i Åhus. Havet äter sig allt längre in i kusten och egendom hotas. För kustnära kommuner

Inlämnad: 2017-08-15 Svarsdatum: 2017-09-14 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:593 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1770 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/04974/SK Dnr N2017/04973/SK Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till Riksdagen Svar på fråga 2016/17:1770 och 2016/17:1771 av Cecilia Widegren (M) Skogsnäringen samt den privata äganderätten Cecilia Widegren har frågat mig vilka åtgärder som regeringen och jag avser att vidta för att värna

Svarsdatum: 2017-08-15 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1770 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1767 besvarad av Statsminister Stefan Löfven (S)

Dnr SB2017/01171/RCK Statsrådsberedningen Statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1767 av Hans Wallmark (M) Information om Transportstyrelsen Hans Wallmark har frågat mig om vem som informerade mig om säkerhetshaveriet till följd av Transportstyrelsens lagbrott. Som jag informerade om på en

Svarsdatum: 2017-08-15 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1767 besvarad av Statsminister Stefan Löfven (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1766 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Svar på fråga 2016/17:1766 av Elisabeth Svantesson (M) Könsuppdelningen i skolan Elisabeth Svantesson har frågat mig om jag avser att se över diskrimineringslagstiftningen. Sverige ska vara ett samhälle fritt från diskriminering. Ett starkt rättsligt skydd mot diskriminering är en grundläggande förutsättning för

Svarsdatum: 2017-08-15 Frågeställare: Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1766 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1757 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/04949/DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1757 av Cecilia Widegren (M) Offentlig förvaltning Cecilia Widegren har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag och regeringen avser vidta för att offentlig förvaltning ska agera som föredöme för den svenska livsmedelsstrategin

Svarsdatum: 2017-08-15 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1757 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1750 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/04838/RTS Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1750 av Laila Naraghi (S) Myndigheters regionalpolitiska uppdrag Laila Naraghi har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att myndigheter, inklusive Myndigheten för yrkeshögskolan ska ha ett regionalpolitiskt/geografiskt

Svarsdatum: 2017-08-15 Frågeställare: Laila Naraghi (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1750 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1745 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/04854/HL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1745 av Cecilia Widegren (M) Hotat landsbygdsföretagande Cecilia Widegren har frågat miljöminister Karolina Skog om vilka åtgärder regeringen och ansvarigt statsråd kommer att vidta för att värna den privata

Svarsdatum: 2017-08-15 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1745 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1742 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2017/03036/SFÖ Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1742 av Boriana Åberg (M) Opolitiska länsöverdirektörer Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att högt uppsatta tjänstemän på länsstyrelserna iakttar opartiskhet. Det

Svarsdatum: 2017-08-15 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1742 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1720 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2017/02952/K Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1720 av Isabella Hökmark (M) Underskott inom offentlig välfärd Isabella Hökmark har frågat mig hur jag avser agera för att utvärdera de förluster som drabbar svensk välfärd genom de underskott som präglar många offentliga

Svarsdatum: 2017-08-15 Frågeställare: Isabella Hökmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1720 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1715 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1715 av Isabella Hökmark (M) Välfärdsutredningens förslag Isabella Hökmark har frågat mig om hur jag avser att hörsamma de synpunkter som har inkommit med anledning av Välfärdsutredningens förslag. Den rapport som Isabella Hökmark hänvisar till bygger på två tänkta scenarier. I det

Svarsdatum: 2017-08-15 Frågeställare: Isabella Hökmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1715 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1809 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2016/17:1809 Inre utlänningskontroll av Boriana Åberg (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) I samband med demonstrationen på Mynttorget har den högst rimliga frågan väckts om inte polisen borde ha gjort så kallade inre utlänningskontroller i anslutning till demonstrationen. Via

Inlämnad: 2017-08-15 Svarsdatum: 2017-08-31 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1809 av Boriana Åberg (M) (pdf, 66 kB)

Interpellation 2016/17:591 av Roger Haddad (L)

Interpellation 2016/17:591 Regeringens åtgärder kring återvändare som stridit för IS av Roger Haddad (L) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Nyligen medverkade justitie- och inrikesministern i SVT Aktuellt för att kommentera att regeringen nu vidtar skärpta åtgärder mot återvändande som stridit

Inlämnad: 2017-08-14 Svarsdatum: 2017-09-15 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:591 av Roger Haddad (L) (pdf, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1776 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2017/03122/K Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1776 av Cecilia Widegren (M) Riktade statsbidrag Cecilia Widegren har frågat mig vilka åtgärder regeringen och jag avser att vidta för att säkerställa att riktade statsbidrag går till verksamheter de är avsedda för,

Svarsdatum: 2017-08-14 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1776 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1762 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1762 av Margareta Cederfelt (M) Situationen för de syriska flyktingarna i Turkiet Margareta Cederfelt har frågat mig hur jag har agerat för att EU ska säkerställa att Turkiet upprätthåller grundläggande rättigheter gentemot de syriska

Svarsdatum: 2017-08-14 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1762 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 40 kB)