Dokument & lagar (67 196 träffar)

Interpellation 2017/18:491 av Emma Wallrup (V)

Interpellation 2017/18:491 Färdtjänst av Emma Wallrup V till Statsrådet Tomas Eneroth S I dag görs enkätundersökningar av färdtjänsten ute i kommunerna. Det är ca 50 procent som är missnöjda, enligt företrädare för till exempel brukarorganisationen Funktionsrätt Uppsala, trots att enkätundersökningar ofta visar upp till

Inlämnad: 2018-04-12 Svarsdatum: 2018-04-24 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:491 av Emma Wallrup (V) (pdf, 86 kB)

Interpellation 2017/18:490 av Jens Holm (V)

Interpellation 2017/18:490 Åtgärder för att nå miljömålen av Jens Holm V till Miljöminister Karolina Skog MP Naturvårdsverket presenterade nyligen sin årliga uppföljning av hur arbetet med att nå de 16 miljökvalitetsmålen går i Sverige. Enligt rapporten kommer Sverige endast att nå 2 av de 16 målen, nämligen Skyddande

Inlämnad: 2018-04-12 Svarsdatum: 2018-05-18 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2017/18:490 av Jens Holm (V) (pdf, 89 kB)

Interpellation 2017/18:489 av Jeff Ahl (-)

Interpellation 2017/18:489 LSS och finansiering av Jeff Ahl till Statsrådet Lena Hallengren S Regeringen har tyvärr genomfört besparingar på de med behov utifrån LSS, detta i linje med flera utspel från regeringen innan statsbudgeten för 2018 presenterades. Detta har medfört att flera gravt handikappade, inklusive barn,

Inlämnad: 2018-04-12 Besvarare: Statsrådet Lena Hallengren (S)

Interpellation 2017/18:489 av Jeff Ahl (-) (pdf, 74 kB)

Interpellation 2017/18:488 av Magnus Oscarsson (KD)

Interpellation 2017/18:488 Hot och trakasserier mot djurägare och jägare av Magnus Oscarsson KD till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Var fjärde bonde uppger sig i dag vara rädd för att utsättas för hot eller angrepp från aktivister. Detta visar en nyligen presenterad undersökning som Lantbrukarnas Riksförbund

Inlämnad: 2018-04-12 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:488 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 89 kB)

Interpellation 2017/18:487 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2017/18:487 Ungas företagsamhet av Christian Holm Barenfeld M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Brist på arbetslivserfarenhet är ett vanligt problem för unga när de ska söka sitt första jobb efter gymnasiet. Därför är det viktigt att unga redan under gymnasietiden skapar kontakter med

Inlämnad: 2018-04-12 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2017/18:487 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2017/18:486 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2017/18:486 Regeringens jobblöften av Niklas Wykman M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Socialdemokraterna gick till val 2014 på målet om EU:s lägsta arbetslöshet. Sverige låg då på tolfte plats när det gäller lägst arbetslöshet i EU. Sverige är nu längre ifrån att ha EU:s lägsta

Inlämnad: 2018-04-12 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2017/18:486 av Niklas Wykman (M) (pdf, 87 kB)

Interpellation 2017/18:485 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2017/18:485 Gotland som pilotprojekt för självförsörjande energisystem av Jesper Skalberg Karlsson M till Statsrådet Ibrahim Baylan S Energimyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram en förstudie kring att göra Gotland till pilotprojekt för ett självförsörjande och förnybart energisystem. Bakgrunden

Inlämnad: 2018-04-12 Svarsdatum: 2018-05-04 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2017/18:485 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1133 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

PAGE 2 Dnr N2018/02247/BB Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1133 av Ola Johansson C Bärighetskrav på cisterner Ola Johansson har frågat mig om jag och regeringen har några ambitioner att påskynda arbetet med skärpta bärighetskrav på cisterner. Boverket

Svarsdatum: 2018-04-12 Frågeställare: Ola Johansson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1133 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1127 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Svar på fråga 2017/18:1127 av Sofia Arkelsten M Digitaliseringsministerns strategi för kommunikation i sociala medier Sofia Arkelsten har frågat mig på vilket sätt jag avser att inom mitt uppdrag som digitaliseringsminister bidra till demokratins utveckling och säkra ett öppet och demokratiskt samtal i en ny tid. Politikens

Svarsdatum: 2018-04-12 Frågeställare: Sofia Arkelsten (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1127 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1118 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Svar på fråga 2017/18:1118 av Kalle Olsson S Postnords samhällsuppdrag Kalle Olsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att säkerställa att postservicen håller hög kvalitet i hela landet. Kalle Olsson får samma svar som företrädarna för näringslivet i Östersunds kommun och företrädarna för Region

Svarsdatum: 2018-04-12 Frågeställare: Kalle Olsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1118 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 93 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1177 av Pål Jonson (M)

Fråga 2017/18:1177 Bankers närvaro i landsbygdskommuner av Pål Jonson M till Statsrådet Per Bolund MP Bristen på riskvilligt kapital och banker utgör en utmaning för landsbygdens utveckling. I många landsbygdskommuner runt om i landet har ett stort antal banker stängt sina kontor. Detta är delvis ett resultat av digitaliseringen

Inlämnad: 2018-04-11 Svarsdatum: 2018-04-25 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:1177 av Pål Jonson (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1176 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2017/18:1176 Omlokalisering av myndigheter av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Regeringen har sedan 2017 påbörjat en omlokalisering av myndigheter under parollen hela Sverige ska levaDock har många av de planerade flyttarna inneburit kompetenstapp, då personal som arbetat på myndigheterna

Inlämnad: 2018-04-12 Svarsdatum: 2018-04-25 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1176 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1175 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2017/18:1175 Anmälningsplikt för kyltorn av Beatrice Ask M till Socialminister Annika Strandhäll S Fyra personer dog efter att ha smittats av legionella som spridits från ett kylsystem på ett tak i Kista i norra Stockholm. Händelsen inträffade förra sommaren, men myndigheterna gick aldrig ut med någon information

Inlämnad: 2018-04-12 Svarsdatum: 2018-04-25 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1175 av Beatrice Ask (M) (pdf, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1148 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S)

S2018/ 02248/FST Socialdepartementet Barn- äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1148 av Caroline Szyber KD Allmänna arvsfonden Caroline Szyber har frågat mig om jag och regeringen avser att gå vidare med Statskontorets rekommendationer och ge Kammarkollegiet en större roll i linje

Svarsdatum: 2018-04-11 Frågeställare: Caroline Szyber (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1148 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1146 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/02237/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1146 av Maria Malmer Stenergard M Systembolagets behandling av småskaliga producenter Maria Malmer Stenergard har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Systembolaget inte ska hindra möjligheterna för små producenter

Svarsdatum: 2018-04-11 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1146 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1145 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1145 av Jonas Jacobsson Gjörtler M Mänskliga rättigheter och Nordkorea Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat mig vilka synpunkter och krav angående mänskliga rättigheter jag framförde vid besöket av Nordkoreas utrikesminister nyligen. Den nordkoreanske

Svarsdatum: 2018-04-11 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1145 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1144 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2018/02159/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1144 av Lars Beckman M Information till försäkringstagare Lars Beckman har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att försäkringsbolag ska ge tydlig information till försäkringstagare

Svarsdatum: 2018-04-11 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1144 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1143 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

A2018/ 00825/ARM Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1143 av Karin Enström M En arbetsmyndighet på EU-nivå Karin Enström har frågat mig hur jag och regeringen har förvaltat mandatet om kommissionens aviserade förslag om en europeisk arbetsmyndighet.

Svarsdatum: 2018-04-11 Frågeställare: Karin Enström (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1143 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1138 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/01515/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1138 av Cecilia Widegren M Brexits effekter för Tullverket Cecilia Widegren har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag och regeringen avser att vidta redan i vårpropositionen för att underlätta för Tullverket att kunna förbereda

Svarsdatum: 2018-04-11 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1138 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1137 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/01514/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1137 av Cecilia Widegren M Tullverkets behov av besked från regeringen Cecilia Widegren har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag och regeringen avser att vidta redan i vårpropositionen för att Tullverket inte ska stagnera, då

Svarsdatum: 2018-04-11 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1137 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)