Dokument & lagar (61 429 träffar)

Interpellation 2016/17:230 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2016/17:230 Inhemska adoptioner av Maria Stockhaus (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Alla barn behöver trygga och kärleksfulla hem att växa upp i, men alla har inte det. Samtidigt finns det många barnlösa par som gärna vill adoptera ett barn som kan växa upp i deras hem och bli älskad och uppfostrad

Inlämnad: 2017-01-16 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2016/17:230 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2016/17:229 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2016/17:229 Utvärdering av sjöfyllerilagen av Maria Stockhaus (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) År 2010 ändrades sjölagen, och gränsen för sjöfylleri sattes till 0,2 promille. Förändringen genomfördes för att minska olyckor och dödsfall på sjön. Lagstiftningen ifrågasattes

Inlämnad: 2017-01-16 Svarsdatum: 2017-03-03 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:229 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 69 kB)

Interpellation 2016/17:228 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2016/17:228 Digitaliseringspolitiken av Erik Ottoson (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) När Digitaliseringskommissionen nu har avlagt sin slutrapport finns ett stort arbete för regeringen att göra. Det kräver ett politiskt ledarskap i frågor som rör digitalisering och en strategi för det fortsatta

Inlämnad: 2017-01-16 Svarsdatum: 2017-01-31 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2016/17:228 av Erik Ottoson (M) (pdf, 75 kB)

Interpellation 2016/17:227 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Interpellation 2016/17:227 Otryggheten i Malmö och Skåne av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Brottsförebyggande rådets (BRÅ) nya trygghetsundersökning, som presenterades i början av januari, visar att allt fler människor känner sig otrygga i sitt eget bostadsområde kvällstid.

Inlämnad: 2017-01-16 Svarsdatum: 2017-02-03 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:227 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 91 kB)

Interpellation 2016/17:226 av Helena Bouveng (M)

Interpellation 2016/17:226 Enkla jobb av Helena Bouveng (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Områdena där är möjligt att använda RUT-avdraget har breddats under det senaste året. Det är nu möjligt att göra avdrag för bland annat flyttjänster och vissa it-tjänster. En del av breddningen är en del i den

Inlämnad: 2017-01-13 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:226 av Helena Bouveng (M) (pdf, 74 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:606 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/00025/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:606 av Jenny Petersson (M) Avvecklingen av sysselsättningsfasen Jenny Petersson har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att se till att den pågående avvecklingen

Svarsdatum: 2017-01-16 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:606 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:598 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/00014/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:598 av Lotta Finstorp (M) Arbetslöshet under ungdomsåren Lotta Finstorp har frågat mig om vilka initiativ jag är beredd att ta med anledning av de risker som framförts med att vara arbetslös

Svarsdatum: 2017-01-16 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:598 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:581 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Svar på fråga 2016/17:581 Jämställdhet på svensk arbetsmarknad av Jenny Petersson (M) Jenny Petersson har frågat mig vilka insatser jag avser att vidta för att öka jämställdheten bland utrikes födda kvinnor på svensk arbetsmarknad. Sysselsättningen är lägre för kvinnor än för män, såväl bland utrikes födda som bland

Svarsdatum: 2017-01-16 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:581 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:570 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2016/02503/ARM Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:570 av Peter Persson (S) Begränsning av övertidsarbetet Peter Person har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska övertidsarbetet i Sverige. Regeringens arbetsmiljöpolitik

Svarsdatum: 2017-01-16 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:570 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 53 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:658 av Birgitta Ohlsson (L)

Fråga 2016/17:658 Den iranska diktaturens brott mot de mänskliga rättigheterna av Birgitta Ohlsson (L) till Statsminister Stefan Löfven (S) Den 11–12 februari reser statsminister Stefan Löfven med en näringslivsdelegation till Iran. Landet har sedan kärnvapenavtalet påbörjat en långsam process för att kanske närma

Inlämnad: 2017-01-16 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:658 av Birgitta Ohlsson (L) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:657 av Roza Güclü Hedin (S)

Fråga 2016/17:657 Förskola för alla av Roza Güclü Hedin (S) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) Tidningen Metro har nyligen visat att flera barn har blivit av med sin förskoleplats med anledning av att deras föräldrar inte har betalat förskoleavgiften. Naturligtvis är det viktigt att familjer sköter sin

Inlämnad: 2017-01-16 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:657 av Roza Güclü Hedin (S) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:656 av Ewa Thalén Finné (M)

Fråga 2016/17:656 Ledtider vid bostadsbyggande av Ewa Thalén Finné (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Regeringen presenterade för över ett halvt år sedan ett bostadspolitiskt paket med förslag till 22 steg för fler bostäder. Ett av stegen fanns under rubriken Kortare ledtider och handlade om en utvecklad

Inlämnad: 2017-01-16 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:656 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:655 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2016/17:655 Internationella förskolor av Camilla Waltersson Grönvall (M) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) Alla världens länder konkurrerar om att attrahera nya, och behålla befintliga, talanger. Samtidigt är kompetensrörligheten över gränserna i sig viktig. För att kunna vara en relevant aktör

Inlämnad: 2017-01-16 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:655 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:654 av Ola Johansson (C)

Fråga 2016/17:654 Dubbelreglering vid byggnation av cisterner av Ola Johansson (C) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Den 9 juni 2015 interpellerade jag med dåvarande bostadsminister Mehmet Kaplan om problematiken kring dubbelreglering vid byggnation av cisterner. Dubbelregleringen innebär att det i praktiken

Inlämnad: 2017-01-13 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:654 av Ola Johansson (C) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:653 av Jens Holm (V)

Fråga 2016/17:653 Definition av klimatinvesteringar hos Världsbanken av Jens Holm (V) till Finansminister Magdalena Andersson (S) I fjol presenterade Världsbanken sin handlingsplan för klimatet (Climate Change Action Plan). I handlingsplanen har man bland annat målsättningen att de klimatrelaterade investeringarna

Inlämnad: 2017-01-13 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:653 av Jens Holm (V) (pdf, 70 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:652 av Jens Holm (V)

Fråga 2016/17:652 Ökad andel klimatrelaterade investeringar hos Världsbanken av Jens Holm (V) till Finansminister Magdalena Andersson (S) I fjol presenterade Världsbanken sin handlingsplan för klimatet (Climate Change Action Plan). I handlingsplanen har man bland annat målsättningen att de klimatrelaterade investeringarna

Inlämnad: 2017-01-13 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:652 av Jens Holm (V) (pdf, 69 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:651 av Roza Güclü Hedin (S)

Fråga 2016/17:651 Polisens förutsättningar i Dalarna av Roza Güclü Hedin (S) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Vi har under en tid följt utvecklingen inom och lyssnat till polisen i Dalarna utifrån deras upplevda situation beträffande bemanningen, de många fallen av sjukskrivningar, stress och känslan av att inte

Inlämnad: 2017-01-13 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:651 av Roza Güclü Hedin (S) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:650 av Nina Lundström (L)

Fråga 2016/17:650 Trafiksäkerheten på väg 225 av Nina Lundström (L) till Statsrådet Anna Johansson (S) Nynäshamn har betydande sjöfart, som dessutom utvecklas i snabb takt. I dag finns sjötransporter till Gotland, Gdansk, Ventspils samt internationella kryssningsfartyg. Nu pågår även utvecklingen av nya containerhamnen

Inlämnad: 2017-01-13 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:650 av Nina Lundström (L) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:649 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:649 Bristen på socialsekreterare av Cecilia Widegren (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Det är kris i socialtjänsten. Vad gör regeringen och ansvarigt statsråd Åsa Regner? Enligt aktuella uppgifter i form av enkätsvar, sammanställda av tidningen Dagens Samhälle, saknas det nära 1 000 socialsekreterare

Inlämnad: 2017-01-13 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:649 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:648 av Anders Åkesson (C)

Fråga 2016/17:648 Godstrafik av Anders Åkesson (C) till Statsrådet Anna Johansson (S) Jag noterade i propositionsförteckningen för hösten 2016 att regeringen skulle presentera en proposition om godstrafikfrågor i oktober 2016. Särskilt såg jag fram emot att det skulle föreslås en ny bärighetsklass, BK4, som

Inlämnad: 2017-01-13 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:648 av Anders Åkesson (C) (pdf, 74 kB)