Dokument & lagar (63 245 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:1425 av Catharina Bråkenhielm (S)

Fråga 2016/17:1425 Tillgängligheten till viktiga särläkemedel av Catharina Bråkenhielm (S) till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) Utvecklingen av nya avancerade läkemedel inriktade mot små ovanliga sjukdomsgrupper har pågått länge. Ny forskning har möjliggjort förståelse för de bakomliggande orsakerna

Inlämnad: 2017-05-17 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1425 av Catharina Bråkenhielm (S) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1424 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2016/17:1424 Myndigheternas informationsarbete i fråga om svenskt snus av Jan R Andersson (M) till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) Myndigheternas information kring riskerna med tobaksbruk ska bygga på saklighet och beprövad vetenskap. Enligt en ny stor vetenskaplig studie från Karolinska Institutet

Inlämnad: 2017-05-17 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1424 av Jan R Andersson (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1423 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2016/17:1423 Delpension för poliser av Thomas Finnborg (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Sverige har i dag stora problem med växande otrygghet och bristande lag och ordning. Samtidigt befinner sig den svenska polisen i en allvarlig kris. Polisens utredningsresultat är det lägsta på 16 år. Endast vart

Inlämnad: 2017-05-17 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1423 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2016/17:527 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2016/17:527 Fyrspår till Uppsala av Mikael Oscarsson (KD) till Statsrådet Anna Johansson (S) I början av maj kördes det första tåget genom dubbelspårtunneln i Gamla Uppsala. Äntligen! var vi många som sa då. Järnvägen mellan Uppsala och Gävle är högt trafikerad. Där går regionaltåg, fjärrtåg och

Inlämnad: 2017-05-17 Svarsdatum: 2017-06-09 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:527 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1376 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/02916/FS Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1376 av Cecilia Widegren (M) Växande vårdköer Cecilia Widegren har frågat mig vilken analys jag gör av att vårdköerna växer, och vilka konkreta prestationsbundna åtgärder jag och regeringen avser att patientmiljarden

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1376 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1375 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/02167/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1375 av Thomas Finnborg (M) Ökade resurser till Tullverket Thomas Finnborg har frågat mig om jag och regeringen kommer att skjuta till mer resurser till Tullverket, och i så fall när. Jag delar din beskrivning att

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Thomas Finnborg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1375 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1374 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/01024/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1374 av Margareta Cederfelt (M) Nyanländas etablering på arbetsmarknaden Margareta Cederfelt har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att underlätta för alla att få ett

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1374 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1373 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/02915/FS Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1373 av Ann-Britt Åsebol (M) Ökande överbeläggningar inom vården Ann-Britt Åsebol har frågat mig hur jag och regeringen skyndsamt kommer att agera för att förebygga överbeläggningar på sjukhusen för att

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Ann-Britt Åsebol (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1373 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1372 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1372 av Roger Haddad (L) Säkerheten vid landets polisstationer Roger Haddad har frågat mig om jag och regeringen kommer att ta initiativ för att tillåta kontroller av besökare som ska in till polisens slutna eller skyddade delar. Inom ramen för befintlig lagstifting finns redan i dag möjlighet

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1372 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 76 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1371 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2017/03433/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1371 av Margareta Cederfelt (M) Näringslivets regelbörda Margareta Cederfelt har frågat mig vilka åtgärder jag är bredd att vidta med anledning av det som hon anför i frågan om näringslivets behov

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1371 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1369 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1369 av Margareta Cederfelt (M) Sanktioner mot Vitryssland Margareta Cederfelt har frågat mig om jag är beredd att vid utrikesministrarnas möte i Bryssel ta upp frågan om att återinföra de borttagna EU-sanktionerna gentemot Vitryssland

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1369 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1368 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/ 03430/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1368 av Sten Bergheden (M) Kapacitetshöjande åtgärder på Västra stambanan Sten Bergheden har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att bygga bort flaskhalsar och därigenom öka kapaciteten på

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1368 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1367 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1367 av Karin Enström (M) Demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland Karin Enström har frågat mig vad jag har gjort och vad jag avser göra för att stärka demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland. Den svenska regeringen för

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Karin Enström (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1367 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1366 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/02155/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1366 av Maria Malmer Stenergard (M) Hotad rättssäkerhet Maria Malmer Stenergard har frågat inrikesministern vilka åtgärder statsrådet och regeringen avser att vidta med anledning av ökningen av de otillbörliga påtryckningarna.

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1366 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1363 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/03379/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1363 av Lars Tysklind (L) Ett totalförbud mot bottentrålning Lars Tysklind har frågat mig om jag kommer att driva på för ett total-förbud mot bottentrålning och lägga förslag om detta i riksdagen. Som ansvarigt

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Lars Tysklind (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1363 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1362 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/02121/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1362 av Helena Lindahl (C) Orättvisa villkor för återbetalning av elskatt Helena Lindahl har frågat mig om jag kommer att låta små och medelstora företag få samma förutsättningar som större elintensiva och/eller metallurgiska

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Helena Lindahl (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1362 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1360 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1351 Förstärkt gränskontroll och polisens kapacitet av Anders Hansson (M) och fråga 2016/17:1360 ID- kontrollerna vid Öresund av Gunilla Nordgren (M) Anders Hansson har frågat mig hur jag och regeringen tänker säkerställa att förstärkt gränskontroll kan genomföras utan att polisens brottsbekämpande

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Gunilla Nordgren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1360 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1359 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/01170/Ke Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1359 av Lotta Finstorp (M) Studsvikslagen Lotta Finstorp har frågat statsrådet Ibrahim Baylan om regeringen avser förlänga Studsvikslagen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1359 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1358 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1358 från Beatrice Ask (M) om polisers rätt till kränkningsersättning Beatrice Ask har frågat mig om jag avser lämna ett tilläggsdirektiv till utredningen om ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner (dir. 2016:115), för att möjliggöra för fler

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Beatrice Ask (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1358 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1357 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/02109/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1357 av Gunilla Nordgren (M) Översyn av reglerna för friskvårdsbidrag Gunilla Nordgren har frågat mig hur långt arbetet med den översyn som jag hänvisat till under det senaste året har kommit och när ett förslag gällande

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Gunilla Nordgren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1357 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 37 kB)