Dokument & lagar (62 019 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:820 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:820 av Sofia Fölster (M) Avskaffande av tillståndplikt för dans Sofia Fölster har frågat mig hur länge frågan om avskaffande av tillståndplikt för dans kommer att beredas i Regeringskansliet och när jag och regeringen kommer att följa riksdagens tillkännagivande och släppa dansen fri. Som jag

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Sofia Fölster (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:820 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:819 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/01082/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:819 av Anders Åkesson (C) Lotsplikt på de inre vattenvägarna Anders Åkesson har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra för att underlätta för trafik på våra inre vattenvägar. Den 30 december 2016

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:819 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:818 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/01079/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:818 av Edward Riedl (M) Norrbotniabanan Edward Riedl har frågat mig när jag har för avsikt att föreslå att bygget mellan Umeå och Skellefteå påbörjas. Regeringen har i budgetpropositionen för 2017 konstaterat

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Edward Riedl (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:818 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:817 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:817 av Markus Wiechel (SD) Statsministerbesöket i Iran Markus Wiechel har frågat statsministern hur besöket till Iran kan motiveras, och hur statsministern och regeringen framöver avser att tydliggöra Sveriges syn på Irans systematiska

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:817 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:816 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:816 av Birgitta Ohlsson (L) Dödsstraff i Iran Birgitta Ohlsson har frågat om statsministern är beredd att under besöket sätta press på den iranska regeringen att släppa Ahmadreza Djalali. Frågan har överlämnats till mig. Regeringen är

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:816 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:814 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/00208/SI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:814 av Stig Henriksson (V) Sverige, Joint Expeditionary Force och Nato Stig Henriksson har frågat mig hur jag, vid ett svenskt deltagande i JEF, avser att hantera detta dilemma? Bakgrunden till Stig Henrikssons

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Stig Henriksson (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:814 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 41 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:923 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:923 Underlättande för arbetslösa att ta säsongsjobb av Sten Bergheden (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Närings- och innovationsminister Mikael Damberg skrev nyligen i en debattartikel att han vill att okvalificerade jobb i första hand ska gå till svenska arbetssökande,

Inlämnad: 2017-02-22 Svarsdatum: 2017-03-06 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2016/17:923 av Sten Bergheden (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:922 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:922 Bärplockning av Sten Bergheden (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Närings- och innovationsminister Mikael Damberg skrev nyligen i en debattartikel att han vill att okvalificerade jobb i första hand ska gå till svenska arbetssökande, och han använde bärplockning som ett

Inlämnad: 2017-02-22 Svarsdatum: 2017-03-06 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2016/17:922 av Sten Bergheden (M) (pdf, 65 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:920 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2016/17:920 Granskning och översyn av MSB av Hans Wallmark (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Den 1 mars träder Helena Lindberg i tjänst som en av tre riksrevisorer. Hon slutar därmed som generaldirektör för MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Hon har varit dess enda chef sedan bildandet

Inlämnad: 2017-02-22 Svarsdatum: 2017-03-06 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:920 av Hans Wallmark (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:919 av Erik Bengtzboe (M)

Fråga 2016/17:919 Rättssäkerheten för företag som anställer arbetskraftsinvandrare av Erik Bengtzboe (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Återigen nås vi via medierna av nyheter om rättslösheten för arbetskraftsinvandrare till Sverige. Det handlar om hederliga, hårt arbetande människor som

Inlämnad: 2017-02-22 Svarsdatum: 2017-03-06 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:919 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:918 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:918 E-hälsomyndighetens flytt av Jenny Petersson (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) E-hälsomyndighetens flytt från Stockholm till Kalmar ska vara klar den 1 maj nästa år. I Stockholm är det runt 140 personer som har arbetat på myndigheten, men bara fyra av dem har valt att flytta till Kalmar

Inlämnad: 2017-02-22 Svarsdatum: 2017-03-08 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:918 av Jenny Petersson (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:912 av Anders Hansson (M)

Fråga 2016/17:912 Polisnärvaro i hela landet av Anders Hansson (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) I dagarna fick de fem skånska kommunerna Skurup, Tomelilla, Sjöbo, Ystad och Simrishamn besked från Polismyndigheten att Polismyndigheten, på grund av den rådande situationen i Malmö och polisregionen med stora

Inlämnad: 2017-02-22 Svarsdatum: 2017-03-06 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:912 av Anders Hansson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:911 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:911 Insatser för att få hem bortförda barn av Tina Ghasemi (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Varje år förs flera barn ut ur Sverige för att giftas bort i något annat land. Anledningen härtill är ofta ett planerat tvångsäktenskap. Det planerade tvångsäktenskapet föranleds av att föräldrar

Inlämnad: 2017-02-22 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:911 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:910 av Robert Hannah (L)

Fråga 2016/17:910 Krav på frigivande av Gui Minhai av Robert Hannah (L) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Göteborgaren, förläggaren och den svenske medborgaren Gui Minhai kidnappades för ett och ett halvt år sedan och sitter sedan dess fängslad i Kina. Hans så kallade brott är att ha gett ut regimkritisk

Inlämnad: 2017-02-21 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:910 av Robert Hannah (L) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:909 av Birgitta Ohlsson (L)

Fråga 2016/17:909 Kenyansk demokrati av Birgitta Ohlsson (L) till Utrikesminister Margot Wallström (S) I augusti går Kenya till val. Enligt The Economist den 17 februari pågår nu rekrytering av ungdomar till påtryckningsgrupper, politiska gäng, för partierna. Dessa ska skrämma motståndare och väljare. Väljare betalas

Inlämnad: 2017-02-21 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:909 av Birgitta Ohlsson (L) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:908 av Birgitta Ohlsson (L)

Fråga 2016/17:908 Utomrättsliga avrättningar i Kenya av Birgitta Ohlsson (L) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Terrororganisationen al-Shabab rekryterar många unga män på den kenyanska kusten. En del av dem utför terrorattacker i hemlandet medan andra strider i Somalia. Den kenyanska regeringen har under

Inlämnad: 2017-02-21 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:908 av Birgitta Ohlsson (L) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:906 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2016/17:906 Bristerna i socialtjänsten av Thomas Finnborg (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Den sittande regeringen är passiv. Den står och tittar på när krisen inom socialtjänsten växer sig allt starkare. Det finns inga strukturella och långsiktiga nationella reformer på väg fram. Det finns en yrkesgrupp

Inlämnad: 2017-02-22 Svarsdatum: 2017-03-08 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:906 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2016/17:326 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2016/17:326 Lagstiftningen runt drönare av Erik Ottoson (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Lagförslaget som skulle göra det möjligt för privatpersoner och företag att flyga med drönare utrustade med kamera på allmänna platser har stött på motstånd. Datainspektionen säger

Inlämnad: 2017-02-21 Svarsdatum: 2017-03-31 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:326 av Erik Ottoson (M) (pdf, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:861 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2017/01213/SB Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:861 av Birger Lahti (V) Vattenfalls investeringar i fossil energiproduktion Birger Lahti har frågat mig om jag anser att nämnda investering är i linje med en miljömässig, hållbar energiproduktion och

Svarsdatum: 2017-02-21 Frågeställare: Birger Lahti (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:861 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:853 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2016/17:853 av Lotta Finstorp (M) Valfrihet inom välfärden Lotta Finstorp har frågat mig om jag tänker verka för att fler välfärdsföretag startas. Sverige ska ha en välfärd av högsta kvalitet. Regeringen har därför genomfört stora satsningar på vård, skola och omsorg. I budgetpropositionen för 2017

Svarsdatum: 2017-02-21 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:853 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 78 kB)