Dokument & lagar (63 245 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1356 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/03362/DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1356 av Karin Svensson Smith (MP) Alkoholfri öl Karin Svensson Smith har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att säkerställa att den öl som säljs med benämningen alkoholfri verkligen är det. Det finns

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Karin Svensson Smith (MP)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1356 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 30 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1354 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/02829/FS Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1354 av Fredrik Christensson (C) om Hälsodata i Sverige Fredrik Christensson har frågat folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern om han planerar att förtydliga vilken organisation som har det övergripande

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Fredrik Christensson (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1354 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1353 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2017/02218/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1353 av Lena Emilsson (S) Kompensatoriska hjälpmedel vid högskoleprovet Lena Emilsson har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta för att underlätta för studenter med dyslexi

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Lena Emilsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1353 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1350 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1350 Skäl för borttagande av ID- kontroller och svar på fråga 2016/17:1352 Information till polisen om borttagande av ID-kontrollerna av Anders Hansson (M) Anders Hansson har frågat mig vilken analys och slutsats som låg till grund för beslutet att ta bort ID-kontrollerna med beaktande av de siffror

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Anders Hansson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1350 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 76 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1348 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1348 Konsekvenserna av borttagande av ID-kontroller och fråga 2016/17:1349 Förstärkning av gränskontrollerna vid Öresund av Anders Hansson (M) Anders Hansson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder direkt för att säkerställa att det inte blir ett glapp i tiden mellan ID-kontrollernas

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Anders Hansson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1348 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1347 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1347 av Sofia Damm (KD) Sveriges agerande i Unesco Sofia Damm har frågat mig vad som ligger till grund för Sveriges beslut att i Unescos styrelse 2 maj i år rösta för resolutionen Occupied Palestine, om jag gjort bedömningen att resolutionen

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Sofia Damm (KD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1347 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1346 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2017/02796/FST Socialdepartementet Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1346 av Markus Wiechel (SD) Undernäring bland äldre Markus Wiechel har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra för att vända trenden med undernäring bland äldre, och hur denna grupp

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1346 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1345 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1345 av Boriana Åberg (M) Samverkan mellan brottsbekämpande myndigheter Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka samverkan mellan våra olika brottsbekämpande myndigheter i syfte att stoppa smugglingen av vapen och droger. Jag håller med om att de brottsbekämpande

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1345 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1344 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/00981/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1344 av Boriana Åberg (M) Arbetsmarknadspraktik hos danska anordnare Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att reformera regelverket så att svenska medborgare kan göra

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1344 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1341 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/02795/EIS Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1341 Taiwan i WHO och WHA samt fråga 2016/17:1364 Taiwans deltagande i WHO Hans Rothenberg har frågat statsrådet Gabriel Wikström vilka insatser statsrådet och regeringen har gjort för att även fortsättningsvis aktivt

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Hans Rothenberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1341 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1334 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/02776/FS Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1334 Ökat tryck på sjukvården (M) Lotta Olsson har frågat statsrådet Gabriel Wikström vad han är beredd att vidta för åtgärder för att hantera det ökade tryck på hälso- och sjukvården som finns på grund

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1334 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1333 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/02775/FS Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1333 av Jenny Petersson (M) Analys av ökad antibiotikaförskrivning till barn Jenny Petersson har frågat folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern när analysen av den ökade antibiotikaförskrivningen till

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1333 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1317 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/02676/FS Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1317 Ökade uttag på grund av subventionerade läkemedel för unga (M) Cecilia Widegren har frågat folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern vilken analys han gör av att uttagen för mediciner för barn och

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1317 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 42 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1431 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1431 Fler undersköterskor i äldreomsorgen av Cecilia Widegren (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Statsminister Stefan Löfven lovade följande i sitt inledningsanförande i partiledardebatten i riksdagen den 10 juni 2015: Vi har en välfärd som ropar efter mer utbildad personal, operationsköer som växer.

Inlämnad: 2017-05-17 Svarsdatum: 2017-05-30 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1431 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1422 av Caroline Szyber (KD)

Fråga 2016/17:1422 Svenska institutets blockering av följare av Caroline Szyber (KD) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Svenska institutet ska vara en myndighet som skapar förtroende för Sverige och svenska kompetenser. Som myndigheten skriver på sin hemsida: Förtroende är grunden för utveckling i Sverige

Inlämnad: 2017-05-17 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1422 av Caroline Szyber (KD) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1419 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2016/17:1419 Förändringar i villkoren för företagare av Boriana Åberg (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Regeringens förslag till nya 3:12-regler som föreslås träda i kraft 1 januari 2018 slår hårt mot landets företag. Sammanlagt kommer nästan 170 000 företagare över hela landet att tillsammans

Inlämnad: 2017-05-16 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1419 av Boriana Åberg (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1418 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2016/17:1418 Konsekvenserna av kemikalieskatten av Lotta Finstorp (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Regeringens utformning av den så kallade kemikalieskatten är undermålig. Den kommer att slå mot jobb och tillväxt bland svenska återförsäljare till förmån för utländska företag i närliggande grannländer. När

Inlämnad: 2017-05-16 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1418 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1417 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:1417 Falska personuppgifter av Johan Forssell (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) TV4 Nyheterna rapporterade i april 2017 om att asylsökande registrerar olika personuppgifter hos olika myndigheter. Enligt utredningar som Skatteverket gjort har 30 till 50 procent av de asylsökande

Inlämnad: 2017-05-16 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1417 av Johan Forssell (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1416 av Lena Asplund (M)

Fråga 2016/17:1416 Försvarsmaktens behov av övningsverksamhet och generalläkarens befogenheter av Lena Asplund (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Riksdagen behandlar i närtid proposition 2016/17:144 Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret . I propositionen anges vilka befogenheter

Inlämnad: 2017-05-16 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1416 av Lena Asplund (M) (pdf, 93 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1414 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2016/17:1414 Statens möjligheter att skydda totalförsvarsintressen av Hans Wallmark (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) På initiativ av Alliansen tillkännagav riksdagen den 15 mars för regeringen som sin mening vad Försvarsutskottet angett angående statens möjligheter att skydda totalförsvarsintressen.

Inlämnad: 2017-05-16 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1414 av Hans Wallmark (M) (pdf, 80 kB)