Dokument & lagar (61 429 träffar)

Interpellation 2016/17:232 av Ola Johansson (C)

Interpellation 2016/17:232 Moratorium för omprövning av småskalig vattenkraft av Ola Johansson (C) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Det har hittills varit en allmänt utbredd uppfattning att den omfattande ny­prövning av tillstånden för småskalig vattenkraft som pågår är en följd av tvingande EU-direktiv. Tvärtom

Inlämnad: 2017-01-13 Svarsdatum: 2017-01-26 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:232 av Ola Johansson (C) (pdf, 82 kB)

Interpellation 2016/17:225 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2016/17:225 Höjd skatt för fåmansföretagare av Maria Malmer Stenergard (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. Rimliga och förutsebara spelregler är avgörande om de företagen ska kunna fortsätta att skapa nya jobb. Nyligen överlämnades

Inlämnad: 2017-01-13 Svarsdatum: 2017-02-14 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:225 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:590 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:590 av Lotta Finstorp (M) Polisens arbetsmiljö Lotta Finstorp har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbättra polisernas arbetsmiljö. Det är av stor vikt att Polismyndigheten är en arbetsplats dit människor söker sig och vill stanna. Om polisanställda väljer att lämna sin anställning

Svarsdatum: 2017-01-13 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:590 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:572 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:572 av Amir Adan (M) Illegala vapen Amir Adan har frågat mig vad jag avser att göra för att minska antalet illegala skjutvapen i Sverige. Polismyndigheten och Tullverket har ett gemensamt ansvar för att motverka illegal införsel av skjutvapen. För att ge Polismyndigheten och Tullverket större

Svarsdatum: 2017-01-13 Frågeställare: Amir Adan (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:572 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:567 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:567 av Sten Bergheden (M) Förtroendet för rikspolischefen Sten Bergheden har frågat mig om jag fortfarande har förtroende för rikspolischefen Dan Eliasson. Ombildningen av svensk polis är en av de mest omfattande organisationsförändringarna inom staten på många år. I Statskontorets första delrapport

Svarsdatum: 2017-01-13 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:567 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:647 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2016/17:647 Förbättrade villkor för familjehemmen av Thomas Finnborg (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) De allra flesta barn växer upp i kärleksfulla och omtänksamma familjer, och det är nästan något som de flesta människor tar för givet. Tyvärr gäller det inte alla. Det finns vissa barn som föds in i

Inlämnad: 2017-01-12 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:647 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:646 av Agneta Gille (S)

Fråga 2016/17:646 Sexualbrott mot barn av Agneta Gille (S) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Internets framväxt är en informationsrevolution som förändrat samhället och tagit oss framåt i utvecklingen. Det råder ingen tvekan om de övervägande positiva effekterna. Samtidigt har utvecklingen fört med sig stora nya

Inlämnad: 2017-01-12 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:646 av Agneta Gille (S) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:645 av Magnus Oscarsson (KD)

Fråga 2016/17:645 Julbelysning i glesbygd av Magnus Oscarsson (KD) till Statsrådet Anna Johansson (S) I höstas ställde jag en skriftlig fråga till infrastrukturministern angående beskedet om att julbelysningen på gatulyktstolpar dras in på många ställen i mindre orter och att detta kommer att drabba fler orter

Inlämnad: 2017-01-13 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:645 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:644 av Ewa Thalén Finné (M)

Fråga 2016/17:644 Åtgärder mot den ökande hemlösheten av Ewa Thalén Finné (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Det råder i dag en stor bostadsbrist i Sverige, och bristen på bostäder har nu utvecklats till en av Sveriges allra största samhällsutmaningar. Boverket uppskattar att det behövs 710 000 nya bostäder

Inlämnad: 2017-01-13 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:644 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:643 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2016/17:643 Nedläggningen av Distansapoteket i Hässleholm av Maria Malmer Stenergard (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Statliga Apoteket AB har nu meddelat att man kommer att lägga ned Distansapoteket i Hässleholm. Distansapoteket etablerades i Hässleholm som kompensation för förlorade jobb i samband

Inlämnad: 2017-01-12 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:643 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:642 av Per-Arne Håkansson (S)

Fråga 2016/17:642 Trähusbyggande av Per-Arne Håkansson (S) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) I ett av de samverkansprogram som regeringen lanserat för att stärka Sveriges konkurrenskraft finns ett särskilt fokus på den svenska träindustrin. Det handlar om smart industri med hänsyn till en hållbar klimatpolitik

Inlämnad: 2017-01-12 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:642 av Per-Arne Håkansson (S) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:641 av Håkan Svenneling (V)

Fråga 2016/17:641 Beredning av och beslut om CETA-avtalet II av Håkan Svenneling (V) till Statsrådet Ann Linde (S) Under 2017 kommer regeringen att lägga fram en proposition med anledning av handelsavtalet mellan EU och Kanada, kallat CETA. För att förbättra regeringens och riksdagens beslutsunderlag kan regeringen

Inlämnad: 2017-01-12 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2016/17:641 av Håkan Svenneling (V) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:640 av Anders Hansson (M)

Fråga 2016/17:640 Framtiden för nödvändig datalagring av Anders Hansson (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) I december 2016 underkände EU-domstolen i ett förhandsavgörande de svenska reglerna för datalagring. I förhandsavgörandet dömer EU-domstolen ut den svenska lagstiftningen som alltför omfattande och

Inlämnad: 2017-01-12 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:640 av Anders Hansson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:639 av Håkan Svenneling (V)

Fråga 2016/17:639 Beredning av och beslut om CETA-avtalet av Håkan Svenneling (V) till Statsrådet Ann Linde (S) Under 2017 kommer regeringen att lägga fram en proposition med anledning av handelsavtalet mellan EU och Kanada, kallat CETA. I regeringens propositionsförteckning från den 10 januari 2017 finns dock

Inlämnad: 2017-01-12 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2016/17:639 av Håkan Svenneling (V) (pdf, 69 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:638 av Håkan Svenneling (V)

Fråga 2016/17:638 Kommerskollegiums uppdrag att analysera CETA-avtalet av Håkan Svenneling (V) till Statsrådet Ann Linde (S) Den 4 januari offentliggjordes det att Kommerskollegium har fått i uppdrag av regeringen att göra en analys av Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA. I uppdraget till Kommerskollegium

Inlämnad: 2017-01-12 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2016/17:638 av Håkan Svenneling (V) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:637 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2016/17:637 Fortsatt utredning av en ny jakt- och viltmyndighet av Åsa Coenraads (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Jag ställde en skriftlig fråga (2016/17:564) till statsrådet Sven-Erik Bucht om när han avser att inrätta den nya myndighet med ansvar för jakt och viltvård som riksdagen har tillkännagett

Inlämnad: 2017-01-12 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:637 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 94 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:635 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:635 Järnvägsunderhåll av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Regeringen beslutade den 12 januari att Trafikverket ska genomföra åtgärder för att i egen regi organisera och bedriva verksamhet för leveransuppföljning och manuell underhållsbesiktning avseende järnvägsunderhåll. Att

Inlämnad: 2017-01-12 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:635 av Sten Bergheden (M) (pdf, 65 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:634 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:634 Kvinnors rättigheter i Saudiarabien av Tina Ghasemi (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Förra hösten besökte statsminister Stefan Löfven Saudiarabien. Under besöket, i samtal med svenska medier, fällde statsministern ett yttrande som lät antyda att statsministern anser att de hinder

Inlämnad: 2017-01-12 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:634 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:633 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:633 Sjuksköterskeflykten från landstingen av Cecilia Widegren (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Enligt aktuella uppgifter i tidningen Vårdfokus ökar nu kraftigt andelen sjuksköterskor som säger upp sina anställningar i landstingen. Det handlar i vissa landsting om en fördubbling. Denna sammanställning

Inlämnad: 2017-01-12 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:633 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:632 av Jamal El-Haj (S)

Fråga 2016/17:632 Avdragsrätt för a-kassa och fackföreningsavgift av Jamal El-Haj (S) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Som IF Metallare och socialdemokrat tycker jag att det är viktigt att alla är medlemmar i en fackförening och dess a-kassa. Även företagare bör, inte minst för sin egen skull, vara med

Inlämnad: 2017-01-12 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:632 av Jamal El-Haj (S) (pdf, 78 kB)