Dokument & lagar (67 492 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1278 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2017/18:1278 av Christian Holm Barenfeld M Ungas företagsamhet Christian Holm Barenfeld har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att främja ungas entreprenörskap. Låt mig först konstatera att jag och Christian Holm Barenfeld är helt eniga om att det är viktigt att unga får arbetslivserfarenhet

Svarsdatum: 2018-05-15 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1278 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1269 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Svar på fråga 2017/18:1269 av Mats Green M Problem på bostadsmarknaden Mats Green har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att vända den negativa utvecklingen på bostadsmarknaden. Mats Green hänvisar till att Boverket och Sveriges Byggindustrier BI har sänkt sina prognoser över antalet påbörjade bostäder och

Svarsdatum: 2018-05-15 Frågeställare: Mats Green (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1269 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1260 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1260 av Robert Hannah L Rekvisiten för tvångsäktenskap Robert Hannah har frågat mig om regeringen avser att ändra rekvisiten för tvångsäktenskap i de fall där brottsoffret är under 18 år. Det är en självklar utgångspunkt att äktenskap ska ingås av fri vilja och att barn ska skyddas från äktenskap

Svarsdatum: 2018-05-15 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1260 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1255 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

N2018/02868/D Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1255 av Erik Ottoson M Auktionsvillkor för 700-megahertzbandet Erik Ottoson har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att säkerställa att Post- och telestyrelsen PTS genomför en grundläggande konkurrensanalys

Svarsdatum: 2018-05-15 Frågeställare: Erik Ottoson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1255 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1248 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

N2018/02866/BB Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1248 av Robert Hannah L Social housing Robert Hannah har frågat mig om jag anser att införande av social housing i Sverige, som i praktiken innebär slutet för den svenska modellen för den svenska bostadsmarknaden,

Svarsdatum: 2018-05-15 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1248 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1247 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Svar på fråga 2017/18:1247 av Rickard Nordin C om lootlådor i spel Rickard Nordin har frågat statsrådet Per Bolund hur han och regeringen ser på fenomenet lootlådor, och vilka skillnader och likheter ur ett konsumentperspektiv regeringen ser mellan lootlådor och andra slumpmässiga saker såsom hockeybilder eller Pokémonkort.

Svarsdatum: 2018-05-15 Frågeställare: Rickard Nordin (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1247 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1244 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Svar på fråga 2017/18:1244 av Johan Hultberg M Det svenska jordbrukets goda smittskydd Johan Hultberg har frågat mig om jag och regeringen kommer att ta strid, i domstol om så krävs, för Sveriges rätt att skydda sig mot smitta genom att ställa krav på provtagning i utförsellandet vid handel med levande djur, eller om regeringen

Svarsdatum: 2018-05-15 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1244 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1243 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018 02677/L5 Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till Riksdagen Svar på fråga 2017/18:1243 av Robert Hannah L Tvångskonvertering för att få gifta sig Robert Hannah har frågat mig vad regeringen gör för att förhindra att individer, antingen genom press eller på grund av tvång, väljer att konvertera

Svarsdatum: 2018-05-15 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1243 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 80 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1304 av Hans Hoff (S)

Fråga 2017/18:1304 En polishögskola i Halmstad av Hans Hoff S till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Regeringens politik för att statliga jobb ska komma hela Sverige till del har lett till att den största omlokaliseringen av statliga jobb på ett decennium nu håller på att genomföras. För västra Sverige har denna viktiga

Inlämnad: 2018-05-15 Svarsdatum: 2018-05-30 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1304 av Hans Hoff (S) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1301 av Anders Österberg (S)

Fråga 2017/18:1301 Utvecklingen i Afghanistan av Anders Österberg S till Utrikesminister Margot Wallström S Afghanistan är Sveriges största biståndsland. Men utöver biståndet så har Sverige och Afghanistan långa relationer till varandra. Svenska Afghanistankommittén är en av de få biståndsorganisationer som funnits i

Inlämnad: 2018-05-15 Svarsdatum: 2018-05-23 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1301 av Anders Österberg (S) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1300 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:1300 Västra stambanan av Sten Bergheden M till Statsrådet Tomas Eneroth S Situationen på Västra stambanan är helt ohållbar för persontrafiken och godset. Västra stambanan är pulsådern för landets järnvägstrafik både för person- och godstrafiken. Västra stambanan servar dagligen landet med varor från och

Inlämnad: 2018-05-15 Svarsdatum: 2018-05-23 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1300 av Sten Bergheden (M) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1299 av Fredrik Christensson (C)

Fråga 2017/18:1299 Utlysning av tjänster inom lärosäten av Fredrik Christensson C till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S För Centerpartiet är det självklart att lärosätenas rekryteringsprocess ska vara transparent och genomföras via nationella och internationella utlysningar. Nyligen presenterade Sveriges universitetslärare

Inlämnad: 2018-05-15 Svarsdatum: 2018-05-23 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1299 av Fredrik Christensson (C) (pdf, 101 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1298 av Christian Holm Barenfeld (M)

Fråga 2017/18:1298 Brott i Filipstad av Christian Holm Barenfeld M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Utsattheten för sexualbrott i Sverige har ökat de senaste årenmen samtidigt prioriteras anmälningarna om sexuella övergrepp bort när polisens få resurser läggs på att utreda mord och mordförsök. Faktum

Inlämnad: 2018-05-15 Svarsdatum: 2018-05-23 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1298 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1297 av Christian Holm Barenfeld (M)

Fråga 2017/18:1297 Brott i Eda av Christian Holm Barenfeld M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Utsattheten för sexualbrott i Sverige har ökat de senaste åren men samtidigt prioriteras anmälningarna om sexuella övergrepp bort när polisens få resurser läggs på att utreda mord och mordförsök. Faktum är

Inlämnad: 2018-05-15 Svarsdatum: 2018-05-23 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1297 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1296 av Christian Holm Barenfeld (M)

Fråga 2017/18:1296 Brott i Arvika av Christian Holm Barenfeld M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Utsattheten för sexualbrott i Sverige har ökat de senaste åren men samtidigt prioriteras anmälningarna om sexuella övergrepp bort när polisens få resurser läggs på att utreda mord och mordförsök. Faktum

Inlämnad: 2018-05-15 Svarsdatum: 2018-05-23 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1296 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1295 av Christian Holm Barenfeld (M)

Fråga 2017/18:1295 Brott i Hammarö av Christian Holm Barenfeld M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Utsattheten för sexualbrott i Sverige har ökat de senaste åren men samtidigt prioriteras anmälningarna om sexuella övergrepp bort när polisens få resurser läggs på att utreda mord och mordförsök. Faktum

Inlämnad: 2018-05-15 Svarsdatum: 2018-05-23 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1295 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1294 av Christian Holm Barenfeld (M)

Fråga 2017/18:1294 Brott i Forshaga av Christian Holm Barenfeld M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Utsattheten för sexualbrott i Sverige har ökat de senaste åren men samtidigt prioriteras anmälningarna om sexuella övergrepp bort när polisens få resurser läggs på att utreda mord och mordförsök. Faktum

Inlämnad: 2018-05-15 Svarsdatum: 2018-05-23 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1294 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1293 av Christian Holm Barenfeld (M)

Fråga 2017/18:1293 Brott i Karlstad av Christian Holm Barenfeld M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Utsattheten för sexualbrott i Sverige har ökat de senaste åren men samtidigt prioriteras anmälningarna om sexuella övergrepp bort när polisens få resurser läggs på att utreda mord och mordförsök. Faktum

Inlämnad: 2018-05-15 Svarsdatum: 2018-05-23 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1293 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1292 av Christian Holm Barenfeld (M)

Fråga 2017/18:1292 Brott i Storfors av Christian Holm Barenfeld M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Utsattheten för sexualbrott i Sverige har ökat de senaste åren men samtidigt prioriteras anmälningarna om sexuella övergrepp bort när polisens få resurser läggs på att utreda mord och mordförsök. Faktum

Inlämnad: 2018-05-15 Svarsdatum: 2018-05-23 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1292 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1291 av Christian Holm Barenfeld (M)

Fråga 2017/18:1291 Brott i Hagfors av Christian Holm Barenfeld M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Utsattheten för sexualbrott i Sverige har ökat de senaste åren men samtidigt prioriteras anmälningarna om sexuella övergrepp bort när polisens få resurser läggs på att utreda mord och mordförsök. Faktum

Inlämnad: 2018-05-15 Svarsdatum: 2018-05-23 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1291 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 75 kB)