Dokument & lagar (62 806 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1174 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1174 av Birgitta Ohlsson (L) Venezuelas brott mot demokratin Birgitta Ohlsson har frågat mig på vilket sätt jag kommer att markera mot de brott mot demokrati, mänskliga rättigheter och rättstatens principer som den venezuelanska regimen

Svarsdatum: 2017-04-11 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1174 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1168 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1168 av Lars-Arne Staxäng (M) Tullverkets befogenheter och 2016/17:1180 av Thomas Finnborg (M) Utförselkontroll av stöldgods Lars-Arne Staxäng har frågat mig om jag avser att ta några initiativ eller vidta några åtgärder för att se över Tullverkets befogenheter att förhindra utförsel av stöldgods

Svarsdatum: 2017-04-11 Frågeställare: Lars-Arne Staxäng (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1168 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 68 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1160 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1160 av Krister Hammarbergh (M) Polisens tillgång till information om vissa it-incidenter Krister Hammarbergh har frågat mig hur jag avser agera i fråga om förslaget som lämnats i promemorian Polisens tillgång till information om vissa it-incidenter (Ds 2016:22) om att Myndigheten för samhällsskydd

Svarsdatum: 2017-04-11 Frågeställare: Krister Hammarbergh (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1160 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1156 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1156 av Margareta Cederfelt (M) Vitryssland, fråga 2016/17:1203 av Tina Acketoft (L) Övergrepp mot regimkritiker i Belarus samt fråga 2016/17:1175 av Hans Linde (V) Den ökade repressionen i Vitryssland/Belarus Margareta Cederfelt har

Svarsdatum: 2017-04-11 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1156 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 38 kB)

Interpellation 2016/17:451 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2016/17:451 SAS flytt av verksamhet utomlands av Jörgen Warborn (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) I början av februari månad kom beskedet att SAS flyttar delar av sin verksamhet utomlands. Ett luftfartstillstånd etableras på Irland, och operativa baser i Spanien och London

Inlämnad: 2017-04-10 Svarsdatum: 2017-04-21 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:451 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: SAS flytt av verksamhet utomlands

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1186 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

Dnr U2017/01645/GV Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1186 av Lars Beckman (M) Yrkesutbildningens år 2016 Lars Beckman har frågat mig på vilket sätt en uppföljning av satsningen yrkesutbildningens år har skett. Gymnasieskolans yrkesprogram är

Svarsdatum: 2017-04-10 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1186 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1170 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på frågor 2016/17:1170 Inre utlänningskontroll och 2016/17:1171 Antalet inre utlänningskontroller av Johan Forssell (M) Johan Forssell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att verka för att fler inre utlänningskontroller genomförs i Sverige och om jag kan redogöra för hur stor effektivitetsförbättringen

Svarsdatum: 2017-04-10 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1170 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1165 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

Dnr U2017/01540/GV Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1165 av Ida Drougge (M) Asylsökande ungdomars möjlighet att läsa klart påbörjad gymnasieutbildning Ida Drougge har frågat mig om vad regeringen gör för att säkerställa att alla 18-åringar

Svarsdatum: 2017-04-10 Frågeställare: Ida Drougge (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1165 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1086 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Dnr M2017/00761/Kl Miljö- och energidepartementet Ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1086 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Reduktionsplikt i stället för flygskatt Jonas Jacobsson Gjörtler (M) har frågat mig varför jag

Svarsdatum: 2017-04-10 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1086 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 50 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1227 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2016/17:1227 EU-stöd för utbyggnad av tankstationer för vätgas av Johan Hultberg (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Vätgas är ett alternativt drivmedel som kan framställas från förnybara energikällor. Drivmedel för transporter som utgörs av vätgas tillsammans med bränslecellsteknik minskar transporternas

Inlämnad: 2017-04-10 Svarsdatum: 2017-04-19 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1227 av Johan Hultberg (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1226 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:1226 Reduktionsplikt för bensin och diesel samt skattesänkning på biodrivmedel av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsrådet Ibrahim Baylan (S) Regeringen har aviserat att man avser att införa ett system med så kallad reduktionsplikt för bensin och diesel. Reduktionsplikten fokuserar på att minska

Inlämnad: 2017-04-10 Svarsdatum: 2017-04-19 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1226 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1225 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1225 Regelverk för småskaliga vattenkraftverk av Sten Bergheden (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Under interpellationsdebatten om tillståndsprocessen för småskalig vattenkraft (2016/17:387 och 391) nämnde miljöminister Karolina Skog (MP) att hennes förhoppning är att en lagrådsremiss ska

Inlämnad: 2017-04-10 Svarsdatum: 2017-04-19 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1225 av Sten Bergheden (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1224 av Amineh Kakabaveh (V)

Fråga 2016/17:1224 Situationen i Turkiet av Amineh Kakabaveh (V) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Situationen i Turkiet blir alltmer bisarr. President Erdoğan har drivit fram en folkomröstning om en förändring av den turkiska konstitutionen. Om konstitutionsändringen går igenom kommer Erdoğan praktiskt

Inlämnad: 2017-04-10 Svarsdatum: 2017-04-24 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1224 av Amineh Kakabaveh (V) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1223 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1223 Personer som gömmer sig efter utvisningsbeslut av Sten Bergheden (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Efter terrorattacken i Stockholm den 7 april har det framkommit uppgifter om att det finns runt 12 000 personer i Sverige som har gått under jorden eller gömmer sig

Inlämnad: 2017-04-10 Svarsdatum: 2017-04-26 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1223 av Sten Bergheden (M) (pdf, 65 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1222 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1222 Verkställande av avvisningsbeslut av Sten Bergheden (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Efter terrorattacken i Stockholm den 7 april har det framkommit uppgifter om att det finns runt 12 000 personer i Sverige som har gått under jorden eller gömmer sig efter avslag

Inlämnad: 2017-04-10 Svarsdatum: 2017-04-26 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1222 av Sten Bergheden (M) (pdf, 65 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1221 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2016/17:1221 Svenskt deltagande i Joint Expeditionary Force av Hans Wallmark (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Moderaterna har vid flera tillfällen lyft frågan om att Sverige bör delta i den brittiskledda multinationella snabbinsatsstyrkan Joint Expeditionary Force (JEF). Detta för att bidra till

Inlämnad: 2017-04-10 Svarsdatum: 2017-04-19 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1221 av Hans Wallmark (M) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2016/17:455 av Erik Andersson (M)

Interpellation 2016/17:455 Integrationsinsatser för kvinnor av Erik Andersson (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Den 6 april presenterade Sveriges Kvinnolobby en granskning som visar att kvinnor missgynnas i alla delar av etableringen och att skillnaderna är särskilt stora i de

Inlämnad: 2017-04-07 Svarsdatum: 2017-04-25 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:455 av Erik Andersson (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2016/17:450 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2016/17:450 Regionala undantag från nationell flygskatt av Jesper Skalberg Karlsson (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Trots kritik från åtta av tio remissinstanser går den rödgröna regeringen vidare med förslaget om en ny nationell flygskatt. Flera experter pekar på att en nationell

Inlämnad: 2017-04-07 Svarsdatum: 2017-05-02 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:450 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2016/17:449 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2016/17:449 En EU-plattform för djurskydd av Jesper Skalberg Karlsson (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) I början av 2015 inledde Sverige ett samarbete om djurskyddsfrågor inom Europeiska unionen med Danmark, Tyskland och Nederländerna. Detta har hittills resulterat i en gemensam deklaration

Inlämnad: 2017-04-07 Svarsdatum: 2017-05-02 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2016/17:449 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2016/17:448 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2016/17:448 Funktionsnedsattas möjlighet till jakt av Jesper Skalberg Karlsson (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Jakt och viltvård är en viktig möjlighet till rekreation och friluftsliv i Sverige, samtidigt som den ökar förståelsen för djur och natur. En svensk modell för jaktpolitiken – där

Inlämnad: 2017-04-07 Svarsdatum: 2017-05-02 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2016/17:448 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 79 kB)