Dokument & lagar (62 019 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:832 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2017/01138/SB Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:832 av Emma Wallrup (V) Utlokalisering av SAS Emma Wallrup har frågat mig om jag avser att ta initiativ, utöver dem som tas på EU-nivå, för att försäkra mig om att SAS verksamhet bedrivs med krav på

Svarsdatum: 2017-02-21 Frågeställare: Emma Wallrup (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:832 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:815 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/01054/D Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:815 av Ulla Andersson (V) Nedstängningen av kopparnätet Ulla Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att kopparnätet ska ersättas först i takt med att fullgoda alternativ

Svarsdatum: 2017-02-21 Frågeställare: Ulla Andersson (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:815 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 44 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:925 av Mikael Eskilandersson (SD)

Fråga 2016/17:925 Företag som stöder organiserad brottslighet av Mikael Eskilandersson (SD) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Anders Ygeman besökte som inrikesminister staden Malmö nyligen och gjorde då ett något märkligt uttalande om priset för att klippa sitt hår. Här är ett citat från Anders Ygeman: "Alla

Inlämnad: 2017-02-21 Svarsdatum: 2017-03-06 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:925 av Mikael Eskilandersson (SD) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:914 av Gunilla Nordgren (M)

Fråga 2016/17:914 Regler för tillfällig föräldrapenning av Gunilla Nordgren (M) till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) Nyligen rapporterades det om en flicka som lider av ett allvarligt hjärtfel. Flickan är opererad två gånger. På rekommendation av läkare bör flickan inte vara på förskola en tid

Inlämnad: 2017-02-21 Svarsdatum: 2017-03-08 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:914 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:907 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2016/17:907 Nationell handlingsplan för att minska drunkningsolyckor av Thomas Finnborg (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Under 2016 drunknade 115 personer. För att förhindra att antalet stiger de kommande åren måste Sverige skyndsamt anta en nollvision för antalet drunkningsolyckor. Visionen måste samtidigt

Inlämnad: 2017-02-21 Svarsdatum: 2017-03-06 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:907 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:905 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2016/17:905 Dödsfall på sjukhus till följd av platsbrist eller personalbrist av Thomas Finnborg (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Under 2016 inträffade 13 dödsfall inom sjukvården som hade kunnat undvikas, varav sju stycken på Skånes universitetssjukhus och ett på Helsingborgs lasarett. Orsakerna

Inlämnad: 2017-02-21 Svarsdatum: 2017-03-08 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:905 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 70 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:904 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:904 Åtgärder mot fusk av Cecilia Widegren (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Det är helt centralt att uppföljning sker gällande personlig assistans och att rättssäkerhet och efterlevnaden av lagar och regler avseende assistansersättningen säkerställs. Allt fusk är oacceptabelt. Enligt uppgifter

Inlämnad: 2017-02-21 Svarsdatum: 2017-03-08 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:904 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:902 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2016/17:902 Skatteverkets nya ställningstagande om kapitalvinstbeskattning av bostadsrätter av Maria Malmer Stenergard (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Enligt ett rättsligt ställningstagande som Skatteverket nyligen antagit ska en förändring av en bostadsrätts yta kunna utlösa full kapitalvinstskatt

Inlämnad: 2017-02-21 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:902 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:901 av Fredrik Christensson (C)

Fråga 2016/17:901 Resursfördelningssystemet av Fredrik Christensson (C) till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) Sverige har i dag ett system för att fördela resurserna till högskolor och universitet som inte främjar kvalitet och koppling till arbetsmarknaden. Regeringen valde även att ta bort den inriktning

Inlämnad: 2017-02-21 Svarsdatum: 2017-03-07 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:901 av Fredrik Christensson (C) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:900 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2016/17:900 Det digitala utbildningsprotokollet av Boriana Åberg (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Sveriges förarutbildningssystem och människors väg till ett körkort har stor betydelse, både för enskilda och för samhället i stort. Vi vet att ett körkort ökar möjligheterna att få ett arbete, men det

Inlämnad: 2017-02-20 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:900 av Boriana Åberg (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:898 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2016/17:898 Det nya polishuset i Rinkeby av Beatrice Ask (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Södra Järva har varit utan polishus sedan det gamla evakuerades under 2014. Tanken var att det nya polishuset skulle stå klart 2017 och då inrymma ett större antal poliser än tidigare – uppemot 240 anställda har

Inlämnad: 2017-02-20 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:898 av Beatrice Ask (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:894 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2016/17:894 Ekologisk odling och faktabaserade beslut av Betty Malmberg (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Nyligen presenterade regeringen en handlingsplan för hur den ska förverkliga målen i den presenterade livsmedelsstrategin. Handlingsplanen är relativt sparsmakad då det gäller att redovisa konkreta

Inlämnad: 2017-02-20 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:894 av Betty Malmberg (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:893 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2016/17:893 Jämställdhetsintegrering i handelspolitiken av Boriana Åberg (M) till Statsrådet Ann Linde (S) När statsrådet nyligen besökte Iran valde hon att bära slöja vid möten med representanter för den iranska staten. Iransk lag kräver att kvinnor bär slöja i offentliga sammanhang. Jag anser dock att det

Inlämnad: 2017-02-20 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2016/17:893 av Boriana Åberg (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:892 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2016/17:892 Regeringens feministiska utrikespolitik av Boriana Åberg (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) När delar av regeringen nyligen besökte Iran bar de kvinnliga deltagarna slöja vid möten med representanter för den iranska staten. Iransk lag kräver att kvinnor bär slöja i offentliga sammanhang.

Inlämnad: 2017-02-20 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:892 av Boriana Åberg (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:891 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2016/17:891 Sveriges deltagande på Natos nästa toppmöte av Hans Wallmark (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Det senaste Natotoppmötet hölls i juli 2016 i Warszawa. Där fick Sverige en framskjuten plats i egenskap av vårt medlemskap i det speciella partnersamarbetet Enhanced Opportunities Program

Inlämnad: 2017-02-20 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:891 av Hans Wallmark (M) (pdf, 82 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:890 av Lena Asplund (M)

Fråga 2016/17:890 FMV:s ansvar för utrustning till de svenska soldaterna i Mali av Lena Asplund (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Enligt uppgifter i medierna så finns det brister vad gäller den personliga utrustning som tillhandahålls de svenska soldater som tjänstgör i FN-insatsen i Mali. Inte minst

Inlämnad: 2017-02-20 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:890 av Lena Asplund (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2016/17:327 av Anette Åkesson (M)

Interpellation 2016/17:327 Jobben i Sverige av Anette Åkesson (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Tack vare högkonjunktur och alliansreformer går Sverige för närvarande riktigt bra. Men signalerna inför framtiden oroar: Jobb flyttar ut – som vi kan följa bland annat i det delvis statligt

Inlämnad: 2017-02-20 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:327 av Anette Åkesson (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2016/17:325 av Erik Andersson (M)

Interpellation 2016/17:325 Den misstänkta brottsligheten vid Statens fastighetsverk av Erik Andersson (M) till Statsrådet Per Bolund (MP) Härvan inom Statens fastighetsverk är en exempellös händelse där till och med myndighetens generaldirektör har tagits in för häktningsförhandling. Enligt medieuppgifter fick

Inlämnad: 2017-02-20 Svarsdatum: 2017-03-14 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Interpellation 2016/17:325 av Erik Andersson (M) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2016/17:324 av Michael Svensson (M)

Interpellation 2016/17:324 Fusket kring de nationella proven av Michael Svensson (M) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) Uppdrag granskning gjorde nyligen, tillsammans med Lärarnas Riksförbund, en granskning av nationella proven i Sverige. I granskningen uppger 9 procent av lärarna att det förekommer

Inlämnad: 2017-02-20 Svarsdatum: 2017-03-14 Besvarare: Statsrådet Anna Ekström (S)

Interpellation 2016/17:324 av Michael Svensson (M) (pdf, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:811 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:811 av Birgitta Ohlsson (L) Biståndsmedel för att stötta CIJA Birgitta Ohlsson har frågat mig om jag är beredd att avsätta biståndsmedel till stöd för CIJA och att stärka CIJA:s samarbete med svenska åklagare. Konflikten i Syrien är

Svarsdatum: 2017-02-20 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:811 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 38 kB)