Dokument & lagar (62 458 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:1080 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:1080 Kostnaderna för Ostlänken av Erik Ottoson (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) På bara ett par år har kostnaderna för järnvägsprojektet Ostlänken, mellan Järna och Linköping, stigit markant och är nu uppe i 55 miljarder kronor. Eftersom sträckan endast är 15 mil lång är kostnaden per mil järnväg

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1080 av Erik Ottoson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1079 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1079 Stora regionala skillnader i fråga om överbeläggningar och effektivitet av Cecilia Widegren (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Regeringen och ansvarigt statsråd har i dagarna beslutat att återigen ge Socialstyrelsen i uppdrag att utreda hur brister i kompetensförsörjning och bemanning påverkar

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1079 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 98 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1078 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1078 Tågbärgning av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Nyligen spårade ett arbetsfordon på Västra stambanan ur med stora förseningar i trafiken som följd. Trots att urspårningen inte var speciellt våldsam tog det över sju timmar innan bärgningsarbetet påbörjades. Enligt uppgifter

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1078 av Sten Bergheden (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1076 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:1076 Den svenska ubåtsjaktförmågan av Erik Ottoson (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Sveriges territorium har vid upprepade tillfällen kränkts av utländska undervattensfarkoster som befunnit sig i svenska vatten. Det är oerhört allvarligt och det är därför av stor vikt att vi som nation

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1076 av Erik Ottoson (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1075 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:1075 Lönen för poliser av Erik Ottoson (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Det svenska rättsväsendet är beroende av en välfungerande polis och av att medarbetarna inom poliskåren är många och gör ett bra jobb. En viktig del i att göra polisyrket mer attraktivt är att ha attraktiva löner som gör

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1075 av Erik Ottoson (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1074 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:1074 Digitaliseringsrådets befogenheter av Erik Ottoson (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Det är glädjande att regeringen har tillsatt ett digitaliseringsråd. Hur det framtida samhället kommer att se ut till följd av den ökade digitaliseringen, automatiseringen och robotiseringen är en av våra

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1074 av Erik Ottoson (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1072 av Carl Schlyter (MP)

Fråga 2016/17:1072 Tillämpning av AP-fondernas etiska riktlinjer av Carl Schlyter (MP) till Statsrådet Per Bolund (MP) I Sjätte AP-fondens etiska riktlinjer kan man läsa bland annat följande: 1) "En medarbetare ska inte ens kunna misstänkas för att låta sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1072 av Carl Schlyter (MP) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1071 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2016/17:1071 Förslaget om slopad övernattbefordran och dess konsekvenser för företag på landsbygden av Lotta Finstorp (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Förra våren kom delbetänkandet till 2015 års postlagsutredning med titeln Som ett brev på posten (SOU 2016:27) i vilket det bland annat föreslås

Inlämnad: 2017-03-17 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1071 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 92 kB)

Interpellation 2016/17:384 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2016/17:384 Sjukfrånvaron i offentlig respektive privat välfärdsverksamhet av Lotta Finstorp (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) En rapport från Försäkringskassan visar på stora skillnader mellan sjukfrånvaron för anställda inom offentlig välfärdsverksamhet jämfört med anställda inom den privata

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-04-04 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2016/17:384 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2016/17:383 av Staffan Danielsson (C)

Interpellation 2016/17:383 Körkortsregler för de med mindre brister i sitt synfält av Staffan Danielsson (C) till Statsrådet Anna Johansson (S) Jag har i tiotalet år som riksdagsledamot arbetat för att de tiotusentals eller hundratusentals personer som har mindre brister i sina synfält, varav ett antal tusen anmälts

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-04-04 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:383 av Staffan Danielsson (C) (pdf, 116 kB)

Interpellation 2016/17:382 av Eva Lohman (M)

Interpellation 2016/17:382 Försäkringsskydd för ambulanspersonal av Eva Lohman (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Den svenska ambulanspersonalen omfattas av samma försäkringsskydd som övrig vårdpersonal. Detta innebär att de som yrkesgrupp ingår i försäkringen Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för kommun-

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-04-04 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2016/17:382 av Eva Lohman (M) (pdf, 71 kB)

Interpellation 2016/17:381 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2016/17:381 Valuta för pengarna av Lotta Finstorp (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Om några år väntas underskotten i de svenska kommunerna ligga på nära 50 miljarder kronor. Detta är en mycket oroande utveckling, framför allt om inget görs för att bryta denna negativa trend. Regeringen

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-04-04 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2016/17:381 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 75 kB)

Interpellation 2016/17:380 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2016/17:380 Statlig service på landsbygden av Lotta Finstorp (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Statsminister Stefan Löfven berättade i sitt senaste jultal att statsrådet Ardalan Shekarabi fått uppdraget att säkra hela landets tillgång till grundläggande statlig service. Hela landet ska leva,

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-04-04 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2016/17:380 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 68 kB)

Interpellation 2016/17:379 av Stig Henriksson (V)

Interpellation 2016/17:379 Försvarsmaktens kommunikation och hantering av säkerhetsfrågor av Stig Henriksson (V) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Många utlandsinsatser befaras medföra risker även på hemmaplan för såväl deltagande soldater som anhöriga. Detta med tanke på många konflikters internationella

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-04-04 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2016/17:379 av Stig Henriksson (V) (pdf, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1042 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/01956/TS Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1042 av Solveig Zander (C) Försenad nationell cykelstrategi Solveig Zander har frågat mig varför den nationella cykelstrategin dröjer. Regeringen arbetar för en ökad och säker cykling. Ett led i arbetet är

Svarsdatum: 2017-03-20 Frågeställare: Solveig Zander (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1042 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 33 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1038 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/01949/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1038 av Nina Lundström (L) Vinterdäck för tunga fordon Nina Lundström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tunga fordon ska vara utrustade med däck anpassade för vinterväglag i syfte

Svarsdatum: 2017-03-20 Frågeställare: Nina Lundström (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1038 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1026 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1026 av Cecilia Widegren (M) Villkorat bistånd Cecilia Widegren har frågat mig hur jag avser återkomma till riksdagen för att säkerställa ett ansvarsfullt förfarande med skattebetalares pengar när det gäller bistånd. Vidare har hon frågat

Svarsdatum: 2017-03-20 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1026 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 42 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1087 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:1087 Förutsättningarna för reduktionsplikten av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsrådet Isabella Lövin (MP) Regeringen har aviserat att man avser att införa ett system med så kallad reduktionsplikt för bensin och diesel. Det är bra att regeringen äntligen avser att lägga fram ett sådant förslag,

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1087 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1083 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:1083 Veterandagen som allmän flaggdag av Erik Ottoson (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) I Sverige har vi varit förskonade från krig under en mycket lång följd av år. Detta har sannolikt varit en bidragande faktor till att vi inte har en lång tradition av att hedra våra veteraner som återvänt

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1083 av Erik Ottoson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1081 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2016/17:1081 Viltförvaltningsdelegationerna av Åsa Coenraads (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Med anledning av miljöminister Karolina Skogs svar på min skriftliga fråga 2016/17:1019 om viltförvaltningsdelegationernas sammansättning skulle jag vilja ställa en uppföljande fråga. Miljöministern är

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1081 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 76 kB)