Dokument & lagar (64 585 träffar)

Skriftlig fråga 2017/18:97 av Larry Söder (KD)

Fråga 2017/18:97 Polisutbildning i Västsverige av Larry Söder (KD) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Vi behöver fler poliser i Sverige. Förutom att göra det attraktivare att bli polis behöver vi även göra det så attraktivt att vara polis att de som i dag är poliser vill stanna kvar i yrket.

Inlämnad: 2017-10-12 Svarsdatum: 2017-10-25 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:97 av Larry Söder (KD) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:96 av Larry Söder (KD)

Fråga 2017/18:96 Fyrspår genom Halland – en framtidsfråga för Västsverige av Larry Söder (KD) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Vikten av att kunna transportera varor och människor blir allt större. För ett läns utveckling är infrastrukturen navet i en lyckad framtid. I Halland är både järnvägar och bilvägar

Inlämnad: 2017-10-12 Svarsdatum: 2017-10-25 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:96 av Larry Söder (KD) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2017/18:30 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2017/18:30 En nationell drönarstrategi av Erik Ottoson (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Riksdagen har under det gångna riksdagsåret fattat beslut om att tillkännage för regeringen att den bör ta fram en nationell strategi angående drönare. Syftet är dels att hantera de risker som uppkommer

Inlämnad: 2017-10-11 Svarsdatum: 2017-10-24 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:30 av Erik Ottoson (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2017/18:29 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2017/18:29 Jägar-id som giltig märkning av åtelkameror och fällor av Erik Ottoson (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Regeringen bereder i skrivande stund ett lagförslag om att göra det tillåtet att sätta upp så kallade viltkameror/åtelkameror utan tillståndsplikt. Detta

Inlämnad: 2017-10-11 Svarsdatum: 2017-10-27 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:29 av Erik Ottoson (M) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2017/18:28 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2017/18:28 Öppna data i stat, landsting och kommuner av Erik Ottoson (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Digitaliseringens intåg i den offentliga förvaltningen har bara börjat och allt fler viktiga initiativ tas såväl inom staten som inom våra kommuner och landsting. I digitaliseringens tidevarv

Inlämnad: 2017-10-11 Svarsdatum: 2017-10-27 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2017/18:28 av Erik Ottoson (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2017/18:27 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2017/18:27 Falsklarm med VMA i Stockholms län av Erik Ottoson (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Under kvällen den 9 juli 2017 var vi många i Stockholms län som hörde när tutorna ljöd och meddelade att någonting hade skett och att det fanns ett viktigt meddelande till allmänheten

Inlämnad: 2017-10-11 Svarsdatum: 2017-10-27 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:27 av Erik Ottoson (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2017/18:26 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2017/18:26 Ett enhetligt biljett- och betalsystem i kollektivtrafiken av Erik Ottoson (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Utvidgning av arbetsmarknadsregioner är en fråga som många talar om men där det finns mycket kvar att göra för att underlätta kollektivt resande över länsgränser. Att kunna

Inlämnad: 2017-10-11 Svarsdatum: 2017-10-24 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:26 av Erik Ottoson (M) (pdf, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:70 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:70 av Sten Bergheden (M) Flytt av handläggningen av vapenlicenser till den nya viltmyndigheten Sten Bergheden har frågat mig om jag på något sätt avser att arbeta för att flytta vapenlicenshanteringen från polisen till den nya viltmyndigheten. Jaktlagsutredningen hade som huvuduppdrag att se

Svarsdatum: 2017-10-11 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:70 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:68 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/03837/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:68 av Peter Persson (S) Fastighetsskatt och tung industri Peter Persson har frågat mig om jag avser att se över fastighetstaxeringen för industrienheter. Frågan är ställd mot bakgrund av att man vid fastighetstaxering

Svarsdatum: 2017-10-11 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:68 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:67 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/01872/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:67 av Peter Persson (S) Snabbspår för hela landet Peter Persson har frågat mig genom vilka åtgärder jag avser att försäkra mig om att hela landet och då även Jönköpings län får del

Svarsdatum: 2017-10-11 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:67 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:66 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/01871/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:66 av Christian Holm Barenfeld (M) om Fler enkla jobb Christian Holm Barenfeld (M) har frågat mig om jag och regeringen kommer att vidta ytterligare åtgärder för att fler personer med

Svarsdatum: 2017-10-11 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:66 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:65 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/01343/MFI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:65 av Stig Henriksson (V) Försvarsmakt för demokrati Stig Henriksson har frågat mig om jag avser ta initiativ för att Försvarsmakten ska se över hur man arbetar med att implementera målsättningarna om att främja

Svarsdatum: 2017-10-11 Frågeställare: Stig Henriksson (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:65 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 28 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:64 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:64 Kostnader för av- och utvisningar av Johan Forssell (M) Johan Forssell har frågat mig vad jag avser vidta för åtgärder med tanke på otydligheten kring polisens kostnader för arbetet med av- och utvisningar totalt och per verkställd av- och utvisning. Det är givetvis angeläget att Polismyndigheten

Svarsdatum: 2017-10-11 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:64 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:63 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Dnr M2017/02410/Kl Miljö- och energidepartementet Ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:63 av Rickard Nordin (C) Klimateffekten av regeringens reviderade flygskatt Rickard Nordin har frågat mig vilken nettoeffekt det blir

Svarsdatum: 2017-10-11 Frågeställare: Rickard Nordin (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:63 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:62 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:62 av Yasmine Posio Nilsson (V) Övergreppen mot rohingyer Yasmine Posio Nilsson har frågat mig om ytterligare initiativ för att Sverige som enskilt land såväl som medlem i EU och FN verkar för ett omedelbart stopp på övergreppen av rohingyer

Svarsdatum: 2017-10-11 Frågeställare: Yasmine Posio Nilsson (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:62 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:61 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:60 av Tina Acketoft (L) Folkomröstningen i Katalonien och fråga 2017/18:61 av Markus Wiechel (SD) Folkomröstningen i Katalonien Tina Acketoft har frågat mig om hur jag avser att agera för att ansvar utkrävs för det våld som tilltogs

Svarsdatum: 2017-10-11 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:61 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 52 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:60 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:60 av Tina Acketoft (L) Folkomröstningen i Katalonien och fråga 2017/18:61 av Markus Wiechel (SD) Folkomröstningen i Katalonien Tina Acketoft har frågat mig om hur jag avser att agera för att ansvar utkrävs för det våld som tilltogs

Svarsdatum: 2017-10-11 Frågeställare: Tina Acketoft (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:60 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 52 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:59 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2017/06102/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:59 av Edward Riedl (M) Arlandas preclearance Edward Riedl har frågat infrastrukturministern vad han avser att göra för att motverka flygskattens inverkan och underlätta arbetet kring avtalet om

Svarsdatum: 2017-10-11 Frågeställare: Edward Riedl (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:59 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:58 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:58 av Tomas Tobé (M) Statskontorets utvärdering av polisen Tomas Tobé har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta, mot bakgrund av Statskontorets rapport, för att förbättra polisens styrning och för att vända utredningsresultaten. Den 1 januari 2015 ombildades Polismyndigheten

Svarsdatum: 2017-10-11 Frågeställare: Tomas Tobé (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:58 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:57 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Svar på fråga 2017/18:57 av Cecilia Widegren (M) Förenkling för vägsamfällighetförening Cecilia Widegren har frågat statsrådet Morgan Johansson vilka åtgärder han kommer att vidta för att se till att Sveriges samfällighetsföreningar kan göra förändring av andelsantal enklare och billigare, med anledning av att allt fler

Svarsdatum: 2017-10-11 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:57 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 79 kB)