Dokument & lagar (64 585 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:56 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:56 Antalet inre utlänningskontroller av Johan Forssell (M) Johan Forssell har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen vidtar för att säkerställa en väl fungerande statistikrapportering inom polisen i stort och särskilt vad gäller antalet inre utlänningskontroller. Inre utlänningskontroll

Svarsdatum: 2017-10-11 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:56 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:54 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/02370/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:54 av Lars Beckman (M) Vargstammen Lars Beckman har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder så att riksdagens intentioner om antalet vargar i Sverige följs. Regeringens övergripande mål avseende

Svarsdatum: 2017-10-11 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:54 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:53 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:53 av Roger Haddad (L) Rekrytering till polisutbildningen Roger Haddad har frågat mig om jag och regeringen har gett Rekryteringsmyndigheten ett nytt uppdrag med en budget för att utöka kapaciteten för antagning till polisutbildningen. Den förra regeringen lät utbilda allt för få poliser, vilket

Svarsdatum: 2017-10-11 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:53 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:51 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:51 Arbetsförmedlingens förändringsresa av Lars Beckman (M) Lars Beckman har frågat mig vad jag gör för att reda ut de uppenbara internorganisatoriska problemen på Arbetsförmedlingen. För att arbetsmarknadspolitiken ska få genomslag är det avgörande att Arbetsförmedlingen fungerar väl. Myndigheten

Svarsdatum: 2017-10-11 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:51 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:50 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2017/03874/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:50 av Jesper Skalberg Karlsson (M) Gymnasiebehörighet Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig hur jag och regeringen avser att stävja utvecklingen där allt färre niondeklassare uppnår grundläggande behörighet

Svarsdatum: 2017-10-11 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:50 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:49 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/07701/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:49 av Jeff Ahl (SD) Symboler och hets mot folkgrupp Jeff Ahl har frågat kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke om det är ministerns och regeringens mening att tyr-runan ska förbjudas att

Svarsdatum: 2017-10-11 Frågeställare: Jeff Ahl (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:49 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (doc, 57 kB) Svar på skriftlig fråga 2017/18:49 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 30 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:48 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

Dnr U2017/03865/GV Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:48 av Lars Mejern Larsson (S) Bristen på trafiklärare Lars Mejern Larsson har frågat mig vilka initiativ som jag tänker ta för att säkerställa att det finns tillräckligt med utbildade trafiklärare

Svarsdatum: 2017-10-11 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:48 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:46 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/02366/Ke Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:46 av Lars Hjälmered (M) Flytten av Strålsäkerhetsmyndigheten till Katrineholm Lars Hjälmered har frågat civilministern vilka risker för förlorad kritisk kompetens inom myndigheten statsrådet har identifierat

Svarsdatum: 2017-10-11 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:46 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 38 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:95 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2017/18:95 Den svenska vargstammen av Erik Ottoson (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Vargen är ett mycket omdebatterat vilt i den svenska faunan. Många upprörda känslor leder till svåra diskussioner om vargens antal och om dess existens i den svenska skogen. Riksdagen har fattat beslut om en nivå

Inlämnad: 2017-10-11 Svarsdatum: 2017-10-18 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:95 av Erik Ottoson (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:94 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2017/18:94 Renare eldning i bostäder av Erik Ottoson (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) En öppen spis, eldstad eller kakelugn är något som de flesta ser som en mysig del i vardagen, främst under vinterhalvåret. Att tända en brasa i en kamin bidrar till trivsel och kompletterar andra värmekällor när

Inlämnad: 2017-10-11 Svarsdatum: 2017-10-31 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:94 av Erik Ottoson (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:93 av Caroline Szyber (KD)

Fråga 2017/18:93 Taiwans politiska roll i FN-sammanhang av Caroline Szyber (KD) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Taiwan är ett land med 23 miljoner invånare som utan att behöva ansöka om visum kan besöka 165 av världens länder. Landet möter de krav som definierar demokratiska och mänskliga rättigheter

Inlämnad: 2017-10-11 Svarsdatum: 2017-10-18 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2017/18:93 av Caroline Szyber (KD) (pdf, 83 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:92 av Jens Holm (V)

Fråga 2017/18:92 Flygets utsläpp och Århuskonventionen av Jens Holm (V) till Statsrådet Isabella Lövin (MP) Just nu utformas detaljerna kring den utsläppsmarknad för internationell flygtrafik (Corsia) som beslutades av det internationella flygorganet (ICAO) förra året. De mål som sattes upp av ICAO är svaga och

Inlämnad: 2017-10-11 Svarsdatum: 2017-10-20 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:92 av Jens Holm (V) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:91 av Fredrik Christensson (C)

Fråga 2017/18:91 Kopparstölder på Bohusbanan av Fredrik Christensson (C) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Bohusbanan mellan Strömstad och Göteborg är den värst drabbade järnvägen i Sverige av kopparstölder. Sveriges Radio P4 Väst har nyligen rapporterat att enligt Trafikverket har Bohusbanan fram till en bit

Inlämnad: 2017-10-11 Svarsdatum: 2017-10-18 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:91 av Fredrik Christensson (C) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:90 av Annicka Engblom (M)

Fråga 2017/18:90 Sydostlänken av Annicka Engblom (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Djuphamnen i Karlshamn är en av de snabbast växande hamnarna i landet och har ett strategiskt bra läge för snabba och miljövänliga järnvägstransporter. Hamnen utgör en av utgångspunkterna för en stärkt nationell förmåga att

Inlämnad: 2017-10-11 Svarsdatum: 2017-10-18 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:90 av Annicka Engblom (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:89 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2017/18:89 Situationen i Kambodja av Margareta Cederfelt (M) till Statsrådet Isabella Lövin (MP) Situationen i Kambodja förvärras för varje dag. Premiärminister Hun Sen har arresterat oppositionspolitiker, stängt ned oberoende medier och fängslat människorättsförsvarare. Genom en lång rad av lagändringar

Inlämnad: 2017-10-11 Svarsdatum: 2017-10-18 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:89 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2017/18:25 av Peter Helander (C)

Interpellation 2017/18:25 Regler för trafikplikt av Peter Helander (C) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Alla har vi lärt oss att Sverige är ett avlångt och delvis glest befolkat land, och det stämmer. Sverige är EU:s näst mest glesbefolkade land, vilket skapar speciella utmaningar för vårt näringsliv som konkurrerar

Inlämnad: 2017-10-10 Svarsdatum: 2017-10-24 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:25 av Peter Helander (C) (pdf, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:69 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/06136/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:69 av Sten Bergheden (M) Införandet av alkobommar Sten Bergheden har frågat mig när alkobommarna kommer att vara uppsatta, och vad jag avser att göra för att detta ska ske så snabbt som möjligt. Jag delar

Svarsdatum: 2017-10-10 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:69 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 40 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:88 av Lars Beckman (M)

Fråga 2017/18:88 Arbeten med lägre löner av Lars Beckman (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) I SVT:s partiledarledardebatt den 8 oktober 2017 påstod statsminister Stefan Löfven att 1 miljon svenskar riskerar att få sänkt lön om en kommande alliansregering skulle införa så kallade

Inlämnad: 2017-10-10 Svarsdatum: 2017-10-18 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:88 av Lars Beckman (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:87 av Agneta Gille (S)

Fråga 2017/18:87 Det kustnära fisket av Agneta Gille (S) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) För svenskt yrkesfiske är de övergripande målen formulerade i strategin Svenskt yrkesfiske 2020 – hållbart fiske och nyttig mat. Målen kan sammanfattas enligt följande: En förvaltning som tar både biologisk, social

Inlämnad: 2017-10-10 Svarsdatum: 2017-10-18 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:87 av Agneta Gille (S) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:86 av Johanna Haraldsson (S)

Fråga 2017/18:86 Yrkesvux av Johanna Haraldsson (S) till Statsrådet Anna Ekström (S) Den svenska modellen bygger på att det offentliga tar ett stort ansvar för utbildning och kompetensförsörjning. Detta skapar förutsättningar för människor att växa och växla genom livet, vilket är ett krav på en alltmer föränderlig

Inlämnad: 2017-10-10 Svarsdatum: 2017-10-20 Besvarare: Statsrådet Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2017/18:86 av Johanna Haraldsson (S) (pdf, 76 kB)