Dokument & lagar (64 073 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1727 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Dnr Ju2017/06031/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1727 av Hillevi Larsson (S) Erkännande av föräldraskap i Norden Hillevi Larsson har frågat statsrådet Morgan Johansson om han kan tänka sig en möjlighet att erkänna andra nordiska

Svarsdatum: 2017-08-10 Frågeställare: Hillevi Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1727 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1714 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Dnr Ju2017/05929/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1714 av Caroline Szyber (KD) Fastställande av föräldraskap Caroline Szyber har frågat statsrådet Morgan Johansson om han tänker ta några initiativ för att komplettera direktiven

Svarsdatum: 2017-08-10 Frågeställare: Caroline Szyber (KD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1714 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1703 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Dnr Ju2017/05832/POL Justitiedepartementet Migrationsministern, biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1703 av Christina Höj Larsen (V) Av- och utvisningar till Afghanistan Christina Höj Larsen har frågat Morgan Johansson om han avser att ta några initiativ för att hörsamma den

Svarsdatum: 2017-08-10 Frågeställare: Christina Höj Larsen (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1703 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 39 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1804 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1804 Fusk inom personlig assistans av Cecilia Widegren (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Försäkringskassan, har enligt uppgift från Dagens Nyheter, beslutat om undantag från vissa rutiner för att säkerställa utbetalningar av assistansersättning. Detta undantag har i klartext inneburit att inga

Inlämnad: 2017-08-10 Svarsdatum: 2017-08-28 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1804 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1803 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1803 Bristande kontroll av utbetalad assistansersättning av Cecilia Widegren (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Försäkringskassan har, enligt uppgift från Svenska Dagbladet, betalat ut nära 4 miljarder kronor i assistansersättning till bolag som misstänks fuska och lura till sig assistansersättning.

Inlämnad: 2017-08-10 Svarsdatum: 2017-08-28 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1803 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1795 av Barbro Westerholm (L)

Fråga 2016/17:1795 Utredning om inrättande av trafikmedicinska enheter av Barbro Westerholm (L) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Frågan om körkortsprövning för årsrika människor med hälsoproblem har återigen kommit på dagordningen efter det att en 84-årig kvinna kört på och så allvarligt skadat en 90-årig kvinna

Inlämnad: 2017-08-10 Svarsdatum: 2017-08-29 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1795 av Barbro Westerholm (L) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1792 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2016/17:1792 Illegala trafikskolor av Maria Malmer Stenergard (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Illegala trafikskolor är ett växande problem. Det rapporteras om omfattande verksamhet på orter över hela landet.  De seriösa aktörerna, som bidrar till välfärden, får allt svårare att konkurrera med aktörer

Inlämnad: 2017-08-10 Svarsdatum: 2017-08-25 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1792 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 66 kB)

KU-anmälning 2016/17:43 (2656-2016/17) av BIRGER LAHTI (V)

BIRGER LAHTI Riksdagsledamot (V) 2017-08-09 Dnr 2656-2016/17 Granskning av den tidigare regeringens och i synnerhet näringsministerns ansvar gällande Transportsstyrelsens upphandling av IT-verksamhet Transportsstyrelsens uppmärksammade upphandling föranleder en rad frågor som rör information och ansvar. Det

2017-08-09

KU-anmälning 2016/17:43 (2656-2016/17) av BIRGER LAHTI (V) (pdf, 100 kB)

Interpellation 2016/17:590 av Allan Widman (L)

Interpellation 2016/17:590 Försvar mot ballistiska robotar av Allan Widman (L) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Vilka åtgärder är försvarsministern beredd att vidta, så att Sverige blir delaktigt i ett gemensamt försvar av vårt närområde mot ballistiska robotar? Är svensk delfinansiering av sådan förmåga aktuell?

Inlämnad: 2017-08-09 Svarsdatum: 2017-09-14 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2016/17:590 av Allan Widman (L) (pdf, 65 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1755 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Dnr M2017/01889/Kl Miljö- och energidepartementet Ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1755 av Johan Hultberg (M) Parisavtalet Johan Hultberg har frågat mig vad regeringen gör för att förhindra att fler länder följer

Svarsdatum: 2017-08-09 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1755 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1744 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/04188/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1744 av Cecilia Widegren (M) Vikten av att inte bromsa digitalisering av vård Cecilia Widegren har frågat bostads- och digitaliseringsministern vilka konkreta åtgärder han avser att vidta med anledning av det stoppade

Svarsdatum: 2017-08-09 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1744 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1741 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/06135/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1741 av Krister Örnfjäder (S) Ändring av lagstiftning vid trafikbrott Krister Örnfjäder har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att förhindra situationer där en person som under en tid

Svarsdatum: 2017-08-09 Frågeställare: Krister Örnfjäder (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1741 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 36 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1790 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2016/17:1790 Antalet antagna till polisutbildningen av Beatrice Ask (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Trots 5 926 sökande inför polisutbildningens höstterminsstart har bara 693 studenter antagits. Det innebär att utbildningsplatser står tomma i en tid när behovet av fler poliser

Inlämnad: 2017-08-09 Svarsdatum: 2017-08-23 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1790 av Beatrice Ask (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1786 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2016/17:1786 Harmonisering av regler för syn och körkort av Betty Malmberg (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) I samband med vissa sjukdomar måste körkortsinnehavare genomgå test för att se huruvida deras synfält har påverkats. Det är ett område inom vilket Sverige har västvärldens strängaste krav. Det

Inlämnad: 2017-08-09 Svarsdatum: 2017-08-23 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1786 av Betty Malmberg (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2016/17:592 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2016/17:592 Statsministerns ansvar för att rädda Findus av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsminister Stefan Löfven (S) Beskedet våren 2016 att verksamheten vid Findus anläggning i Bjuv skulle avvecklas slog ned som en bomb i hela Livsmedelssverige. Tonläget var högt från många håll, bland

Inlämnad: 2017-08-08 Svarsdatum: 2017-09-14 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2016/17:592 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1724 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/02975/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1724 av Saila Quicklund (M) Halva basbeloppsregeln och friluftslivets organisationer Saila Quicklund har frågat mig hur jag avser att agera i frågan om att även friluftslivets organisationer ska omfattas av halva

Svarsdatum: 2017-08-08 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1724 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 40 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1791 av Helena Lindahl (C)

Fråga 2016/17:1791 Polisens närvaro på landsbygden av Helena Lindahl (C) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) För en kort tid sedan utsattes matbutiken i Klimpfjäll i Västerbottens inland för inbrott. 200 000 kronor stals från kassaskåpet, pengar som till största delen tillhörde butiksinnehavaren

Inlämnad: 2017-08-08 Svarsdatum: 2017-08-24 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1791 av Helena Lindahl (C) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1789 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1789 Länsstyrelsernas regler gällande fäbodar av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) En fäbod är en primitiv utgård där man vistas för att kunna hålla boskapsdjur på betesmark som ligger mer eller mindre avlägset från den gård som äger boskapen. I tidningen Land Lantbruk

Inlämnad: 2017-08-08 Svarsdatum: 2017-08-23 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1789 av Sten Bergheden (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1785 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1785 Dubbdäckslagstiftningen av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Sedan 2013 ska man enligt lag ha vinterdäck mellan 1 december-31 mars för att sedan ha tagit av dubbdäcken senast den 15 april. Eftersom det är en skarp lagstiftning som kan medföra böter om du kör med dubbdäck

Inlämnad: 2017-08-08 Svarsdatum: 2017-08-23 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1785 av Sten Bergheden (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1784 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1784 Attraktiva utbildningar inom skogs- och lantbruk av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Anna Ekström (S) Sverige är ett stort land med stora marker som kan användas för lantbruk och skogsbruk. Vår skogsmark är en av våra viktigaste näringsgrenar och är en av anledningarna till vårt nutida välstånd.

Inlämnad: 2017-08-08 Svarsdatum: 2017-08-23 Besvarare: Statsrådet Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1784 av Sten Bergheden (M) (pdf, 79 kB)