Dokument & lagar (63 245 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:1413 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2016/17:1413 Försvarsmaktens möjlighet att öva med helikopter av Hans Wallmark (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Ett inslag i försvarsuppgörelsen, som ligger till grund för rådande inriktningsbeslut för Försvarsmakten som gäller sedan 1 januari 2016, är att mer resurser ställts till förfogande

Inlämnad: 2017-05-16 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1413 av Hans Wallmark (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1412 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Fråga 2016/17:1412 Ansvar för skattebetalarnas pengar av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Sverige är ett av de länder som klarade den globala finanskrisen bäst. I nuvarande högkonjunktur kan Sverige skörda frukterna av denna, tidigare, ansvarsfulla politik. Tyvärr väljer

Inlämnad: 2017-05-15 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1412 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (pdf, 66 kB)

Interpellation 2016/17:526 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2016/17:526 Fler vägar till jobb – östlig förbindelse i Stockholm av Niklas Wykman (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Stockholm är Sveriges tillväxtmotor. I dag står Stockholms län för ungefär 30 procent av landets bnp och en tredjedel av Sveriges nyföretagande. Enligt

Inlämnad: 2017-05-16 Svarsdatum: 2017-06-02 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:526 av Niklas Wykman (M) (pdf, 83 kB)

Interpellation 2016/17:525 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Interpellation 2016/17:525 Skatteprioriteringar av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) I ett antal debatter med finansminister Magdalena Andersson har finansministern uttryckt åsikter om att det är hur man använder skatteintäkter som är det viktiga, snarare än hur man utformar

Inlämnad: 2017-05-16 Svarsdatum: 2017-06-02 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:525 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (pdf, 75 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1365 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2017/02137/K Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1365 av Lotta Olsson (M) Kommunal information Lotta Olsson har frågat mig hur jag avser att tillse att alla medborgare får tillgång till kommunal information mot bakgrund av förslaget om en webbaserad kommunal anslagstavla

Svarsdatum: 2017-05-16 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1365 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1355 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/03364/SK Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1355 av Åsa Coenraads (M) Insatser för växtförädling inom ramen för livsmedelsstrategin Åsa Coenraads har frågat mig hur jag och regeringen ställer oss till växtförädling genom genmodifiering och om uppdraget

Svarsdatum: 2017-05-16 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1355 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1343 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/03309/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1343 av Åsa Coenraads (M) Ökad livsmedelsexport Åsa Coenraads har frågat mig hur jag och regeringen avser att främja exporten för större livsmedelsföretag. Låt mig inledningsvis göra klart att regeringens uppdrag

Svarsdatum: 2017-05-16 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1343 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1342 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

Dnr U2017/02217/UF Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1342 av Roger Haddad (L) Bidrag till hatpredikanter Roger Haddad har frågat mig om vilka initiativ jag avser vidta vad gäller lagändring och ändring av regelverk kring bidrag som utbetalas

Svarsdatum: 2017-05-16 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1342 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1337 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/03288/HL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1337 av Kristina Yngwe (C) Åtgärder för unga lantbrukare Kristina Yngwe har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att underlätta för nya företagare inom lantbruk och trädgård. En förutsättning för viljan

Svarsdatum: 2017-05-16 Frågeställare: Kristina Yngwe (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1337 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1327 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/03235/SK Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1327 av Sten Bergheden (M) Skogsstyrelsens inventering av nyckelbiotoper Sten Bergheden har frågat mig om regeringen eller jag på något sätt påverkat Skogsstyrelsens beslut att återuppta inventeringen av nyckelbiotoper. Som

Svarsdatum: 2017-05-16 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1327 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1322 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/03171/SK Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1322 av Åsa Coenraads (M) Angrepp från svampen diplodia pinea Åsa Coenraads (M) har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att genomföra för att bistå enskilda skogsägare vid angrepp som medför avverkning. Låt

Svarsdatum: 2017-05-16 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1322 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1285 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017//03108/SK Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1285 av Sten Bergheden (M) Forskning om gödselkoncentrat Sten Bergheden har frågat ministern för högre utbildning och forskning vilka åtgärder statsrådet avser att vidta för att forskningen om metoder för gödselkoncentrat

Svarsdatum: 2017-05-16 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1285 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 44 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1421 av Mattias Jonsson (S)

Fråga 2016/17:1421 God tillgång till telefoni av Mattias Jonsson (S) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) För en tid sedan kom det till allmän kännedom att regeringen planerar att tillåta nedklippning av koppartråd och nedtagning av telestolpar. Det är ett utmärkt initiativ om man ser till digitaliseringens utveckling

Inlämnad: 2017-05-16 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1421 av Mattias Jonsson (S) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1420 av Sofia Fölster (M)

Fråga 2016/17:1420 Besöksnäringens förutsättningar av Sofia Fölster (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Besöksnäringen bidrar till att skapa nya arbetstillfällen, ger skatteintäkter till statskassan och stärker vårt land som ett attraktivt resmål. De senaste tio åren har hotell- och restaurangbranschen

Inlämnad: 2017-05-16 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1420 av Sofia Fölster (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1415 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2016/17:1415 Sveriges bidrag till EUs bekämpande av desinformationskampanjer av Hans Wallmark (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Vid EU:s utrikestjänst (EEAS) i Bryssel finns en liten enhet som ägnar sig åt att sprida kunskap och fakta för att därmed stå emot desinformationskampanjer. East Stratcom

Inlämnad: 2017-05-16 Svarsdatum: 2017-05-29 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1415 av Hans Wallmark (M) (pdf, 70 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1411 av Jessica Rosencrantz (M)

Fråga 2016/17:1411 Bilpooler av Jessica Rosencrantz (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Ett ökat bildelande i Sverige har potential att minska och effektivisera bilresandet, vilket är positivt för både miljön och samhällsplaneringen i stort. Tyvärr lägger dagens regelverk hinder för en fortsatt positiv utveckling. Kommuner

Inlämnad: 2017-05-16 Svarsdatum: 2017-05-31 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1411 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 72 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1410 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2016/17:1410 Svenska institutet av Boriana Åberg (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Svenska Institutet har ett konto på Twitter som varje vecka kontrolleras av en ny person som kallas för kurator. Kontot är Sveriges officiella Twitterkonto, och syftet är att spegla Sverige. Den som för veckan har

Inlämnad: 2017-05-16 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1410 av Boriana Åberg (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1400 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:1400 Hemlösa barn i Sverige av Jenny Petersson (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Rädda Barnen slår fast i en rapport att minst 5 390 barn är hemlösa, bara i landets större kommuner.  Enkätundersökningen vände sig till kommuner med över 60 000 invånare. Av 37 tillfrågade kommuner svarade 25. Kommunerna

Inlämnad: 2017-05-15 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1400 av Jenny Petersson (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1399 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2016/17:1399 Rymningar från Migrationsverkets förvar av Markus Wiechel (SD) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Efter en granskning gjord av Svenska Dagbladet visar det sig att 257 personer har rymt från Migrationsverkets fem stängda förvar i landet sedan 2010. Rymningarna har skett

Inlämnad: 2017-05-15 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1399 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1398 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2016/17:1398 Kostnadsökningar för kommuner av Boriana Åberg (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Sveriges kommuner står inför betydande utmaningar. Den demografiska utvecklingen, med ett ökande antal barn och äldre, innebär att behovet av kommunsektorns verksamheter ökar betydligt snabbare än vad

Inlämnad: 2017-05-15 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1398 av Boriana Åberg (M) (pdf, 77 kB)