Dokument & lagar (65 818 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:541 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Svar på fråga 2017/18:541 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) EMA och Köpenhamn Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig om på vilka grunder som jag anser att Köpenhamn saknar de kvalifikationer som krävs för att vara en tillfredställande miljö och lokalisering för en europeisk myndighet som EMA. Alla medlemsländer

Svarsdatum: 2018-01-10 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:541 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:534 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Svar på fråga 2017/18:534 av John Widegren (M) Friskvårdsbidrag för ridning John Widegren har frågat mig om jag och regeringen avser att ändra reglerna så att ridning kan omfattas av friskvårdsbidraget. Omfattningen av friskvårdförmånen är något som engagerar många och som jag har svarat vid flera tillfällen kommer

Svarsdatum: 2018-01-10 Frågeställare: John Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:534 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:530 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

U2017/05173/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:530 av Thomas Finnborg (M) Högre kvalitet i skolan Thomas Finnborg har frågat mig vad jag och regeringen avser att vidta för åtgärder för att höja kvaliteten i den svenska skolan och säkerställa att alla elever

Svarsdatum: 2018-01-10 Frågeställare: Thomas Finnborg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:530 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:523 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

S2017/07479/FST Socialdepartementet Barn- , äldre och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:523 av John Widegren (M) om Valfrihet i äldreomsorg John Widegren har frågat mig om hur regeringen avser att behålla valfriheten i äldrevården när regeringen nu avser att föreslå vinstbegränsningar,

Svarsdatum: 2018-01-10 Frågeställare: John Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:523 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:518 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2017/07453/FST Socialdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:518 av Mikael Eskilandersson (SD) Omyndiga fruars barnbidrag Mikael Eskilandersson har frågat mig varför barn som är gifta anses mogna nog att själva förfoga över sitt barnbidrag medan ogifta barn aldrig kan få samma förfoganderätt över

Svarsdatum: 2018-01-10 Frågeställare: Mikael Eskilandersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:518 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:517 besvarad av Statsminister Stefan Löfven (S)

SB2017/ 01738/ RCK Statsrådsberedningen Statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:517 av Hans Wallmark (M) Genomlysning av informationshanteringen inom Regeringskansliet Hans Wallmark har frågat mig om den genomlysning som jag initierade i augusti 2017 i samband med händelserna på Transportstyrelsen

Svarsdatum: 2018-01-10 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:517 besvarad av Statsminister Stefan Löfven (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:509 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi201 7 /04794/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:509 av Jörgen Warborn (M) Beskattning av bilar Jörgen Warborn har frågat mig om vad jag avser att vidta för åtgärder för att skapa mer långsiktighet i bilpolitiken. Minskade utsläpp från transportsektorn

Svarsdatum: 2018-01-10 Frågeställare: Jörgen Warborn (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:509 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:506 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

U2017/ 05111/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:506 av Ida Drougge (M) Skillnader mellan nyanlända och inrikes födda elever i skolan Ida Drougge har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska skillnaderna i skolresultat mellan inrikes

Svarsdatum: 2018-01-10 Frågeställare: Ida Drougge (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:506 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:499 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

PAGE 2 Dnr U2017/05034/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:499 av Magnus Manhammar (S) Antisemitism Magnus Manhammar har frågat mig vad jag tänker göra för att stärka kunskapen om och motverka antisemitismen på grundskolenivå. Antisemitism är oacceptabelt

Svarsdatum: 2018-01-10 Frågeställare: Magnus Manhammar (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:499 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:496 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Svar på fråga 2017/18:496 av Johan Forssell (M) Återinförandet av den bortre tidsgränsen Johan Forssell har frågat mig hur tidsplanen ser ut för mig när det gäller återinförandet av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen i enlighet med riksdagens uttalade vilja. Den bortre tidsgränsen infördes av alliansregeringen

Svarsdatum: 2018-01-10 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:496 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:493 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

U2017/05033/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:493 av Annika Eclund (KD) Skolavslutningar i kyrkan Annika Eclund har frågat mig när jag som minister och regeringen avser återkomma till riksdagen med förslag på lagstiftning i enlighet med det som riksdagen

Svarsdatum: 2018-01-10 Frågeställare: Annika Eclund (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:493 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:492 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Fi2017/04858/B Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:492 av Sofia Fölster (M) Amorteringskravet och bostadsmarknaden Sofia Fölster har frågat bostads- och digitaliseringsministern vilka konsekvenser för bostadsmarknaden det nya amorteringskravet kommer

Svarsdatum: 2018-01-10 Frågeställare: Sofia Fölster (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:492 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:484 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Fi2017/04763 Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:484 av Mikael Eskilandersson (SD) Kryptovalutor på svenska marknaden Mikael Eskilandersson har frågat mig och regeringen vilka möjligheter och risker vi ser med att kryptovalutor blir allt vanligare

Svarsdatum: 2018-01-10 Frågeställare: Mikael Eskilandersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:484 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:483 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Fi2017/ 04762/KO Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:483 av Mikael Eskilandersson (SD) Framtiden inom den digitala marknaden Mikael Eskilandersson har frågat mig hur jag och regeringen avser att säkerställa att Sverige blir ett ledande land inom

Svarsdatum: 2018-01-10 Frågeställare: Mikael Eskilandersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:483 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 94 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:478 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2017/07290/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:478 av Cecilia Widegren (M) Nya dödliga droger Cecilia Widegren har frågat mig vilka konkreta åtgärder regeringen och jag vidtagit med anledning av riksdagens tillkännagivande om att även andra åtgärder ska övervägas

Svarsdatum: 2018-01-10 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:478 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 91 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:568 av Kristina Yngwe (C)

Fråga 2017/18:568 Levande djur i konsumentköplagstiftningen av Kristina Yngwe (C) till Statsrådet Heléne Fritzon (S) Våren 2017 riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen gällande levande djur i konsumentköplagstiftningen. Bakgrunden till tillkännagivandet är den problematik som många företagare upplever

Inlämnad: 2018-01-10 Svarsdatum: 2018-01-17 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:568 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:567 av Helena Lindahl (C)

Fråga 2017/18:567 Intrångsersättning för fjällnära skog av Helena Lindahl (C) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Flera markägare till fjällnära skog är nu oroade över att deras skogsmark kan bli värdelös – skogsägare som investerat miljontals kronor i skogsmark som de inte får bestämma över trots att äganderätten

Inlämnad: 2018-01-10 Svarsdatum: 2018-01-17 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:567 av Helena Lindahl (C) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2017/18:308 av Ola Johansson (C)

Interpellation 2017/18:308 Fordonsmålvakter av Ola Johansson (C) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Riksdagen beslutade i maj 2017 om ett tillkännagivande om att regeringen bör se över möjligheten att skärpa lagstiftningen mot fordonsmålvakter. Genom att låta en fordonsmålvakt, normalt en person utan utmätningsbara

Inlämnad: 2018-01-09 Svarsdatum: 2018-01-23 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:308 av Ola Johansson (C) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2017/18:307 av Markus Wiechel (SD)

Interpellation 2017/18:307 Stödet till diktaturens Iran av Markus Wiechel (SD) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Det modiga iranska folket har i flera dagar genomfört omfattande massprotester mot den förtryckande regimen. Något liknande har inte skett sedan 2009. Desperata människor riskerar allt för

Inlämnad: 2018-01-09 Svarsdatum: 2018-01-19 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2017/18:307 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 100 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:550 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2017/07939/TS Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:550 av Jimmy Ståhl (SD) Trafikanalys Jimmy Ståhl har frågat mig vad jag tänker göra för att tillgodose att Trafikanalys statistik håller måttet. Frågan är föranledd av en skrivelse till mig från organisationen

Svarsdatum: 2018-01-09 Frågeställare: Jimmy Ståhl (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:550 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 89 kB)