Dokument & lagar (61 434 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:637 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2016/17:637 Fortsatt utredning av en ny jakt- och viltmyndighet av Åsa Coenraads (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Jag ställde en skriftlig fråga (2016/17:564) till statsrådet Sven-Erik Bucht om när han avser att inrätta den nya myndighet med ansvar för jakt och viltvård som riksdagen har tillkännagett

Inlämnad: 2017-01-12 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:637 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 94 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:635 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:635 Järnvägsunderhåll av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Regeringen beslutade den 12 januari att Trafikverket ska genomföra åtgärder för att i egen regi organisera och bedriva verksamhet för leveransuppföljning och manuell underhållsbesiktning avseende järnvägsunderhåll. Att

Inlämnad: 2017-01-12 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:635 av Sten Bergheden (M) (pdf, 65 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:633 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:633 Sjuksköterskeflykten från landstingen av Cecilia Widegren (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Enligt aktuella uppgifter i tidningen Vårdfokus ökar nu kraftigt andelen sjuksköterskor som säger upp sina anställningar i landstingen. Det handlar i vissa landsting om en fördubbling. Denna sammanställning

Inlämnad: 2017-01-12 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:633 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:632 av Jamal El-Haj (S)

Fråga 2016/17:632 Avdragsrätt för a-kassa och fackföreningsavgift av Jamal El-Haj (S) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Som IF Metallare och socialdemokrat tycker jag att det är viktigt att alla är medlemmar i en fackförening och dess a-kassa. Även företagare bör, inte minst för sin egen skull, vara med

Inlämnad: 2017-01-12 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:632 av Jamal El-Haj (S) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:631 av Elisabeth Svantesson (M)

Fråga 2016/17:631 Gemensam skolundervisning av Elisabeth Svantesson (M) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) I Sverige ska ingen kunna ta sig rätten att neka sin dotter att leva i ett jämställt samhälle. Flickor och pojkar ska delta i skolundervisning tillsammans och på lika villkor. Det är en brist

Inlämnad: 2017-01-12 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:631 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 75 kB)

Interpellation 2016/17:224 av Christina Höj Larsen (V)

Interpellation 2016/17:224 Papperslösa barn av Christina Höj Larsen (V) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Gränspolisen i Region Syd har från Malmö stads fem socialnämnder efterfrågat uppgifter om ett par hundra personer som är efterlysta och ska utvisas. Polisen har begärt att stadsområdena kontrollerar om personerna

Inlämnad: 2017-01-12 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2016/17:224 av Christina Höj Larsen (V) (pdf, 104 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:599 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:599 av Birgitta Ohlsson (L) Dödsstraffet i Belarus (Vitryssland) Birgitta Ohlsson har frågat mig hur jag avser handla för att förmå Vitryssland att avskaffa dödsstraffet. Regeringen ser fortsatt med oro på situationen vad gäller demokrati

Svarsdatum: 2017-01-12 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:599 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:585 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/08130/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:585 av Per Klarberg (SD) Kostnader för ERTMS Per Klarberg har frågat mig om staten riskerar en extra kostnad på 28 miljarder kronor – utöver de redan beräknade 30 miljarderna – för de ställverk som måste

Svarsdatum: 2017-01-12 Frågeställare: Per Klarberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:585 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 29 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:569 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/08099/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:569 av Sten Bergheden (M) Hot mot Vänersjöfarten Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att på något sätt arbeta för att slussarna i Trollhättan ska planeras och byggas ut under infrastrukturpropositionens

Svarsdatum: 2017-01-12 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:569 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:539 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/07916/MRT Näringsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:539 av Thomas Finnborg (M) Bilmålvakter Thomas Finnborg har frågat justitie- och migrationsministern vilka åtgärder han avser att vidta för att komma till rätta med problematiken med bilmålvakter. Arbetet inom regeringen är så fördelat

Svarsdatum: 2017-01-12 Frågeställare: Thomas Finnborg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:539 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:534 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/07896/TS Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:534 av Nina Lundström (L) Extra bidrag till Gotland Nina Lindström har frågat mig om hur och när de 49 miljoner kronor som omfördelats på trafikavtal ska komma Gotland till del? Staten upphandlar genom Trafikverket

Svarsdatum: 2017-01-12 Frågeställare: Nina Lundström (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:534 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:476 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2016/01607/SI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:476 av Pål Jonson (M) Svenskt stöd till finskt kunskapscentrum om hybridhot Pål Jonson (M) har frågat om jag kan ge besked om regeringen avser stödja det finska initiativet att etablera ett kunskapscentrum mot

Svarsdatum: 2017-01-12 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:476 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 45 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:636 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2016/17:636 Förtroendet för svensk jakt och viltförvaltning av Åsa Coenraads (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Viltförvaltningsdelegationerna vid de svenska länsstyrelserna fungerar med blandad framgång. I till exempel Västmanlands län har flera intresse- och brukarorganisationer lämnat viltförvaltningsdelegationen,

Inlämnad: 2017-01-12 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:636 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:634 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:634 Kvinnors rättigheter i Saudiarabien av Tina Ghasemi (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Förra hösten besökte statsminister Stefan Löfven Saudiarabien. Under besöket, i samtal med svenska medier, fällde statsministern ett yttrande som lät antyda att statsministern anser att de hinder

Inlämnad: 2017-01-12 Svarsdatum: 2017-01-26 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:634 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2016/17:223 av Allan Widman (L)

Interpellation 2016/17:223 Samhällets beredskap i händelse av kris eller krig av Allan Widman (L) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 9 januari i år yttrade inrikesminister Anders Ygeman att det saknades anledning att lagra livsmedel inför en kris eller ett krig. Ministern

Inlämnad: 2017-01-11 Svarsdatum: 2017-01-27 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:223 av Allan Widman (L) (pdf, 89 kB)

Interpellation 2016/17:222 av Marie Granlund (S)

Interpellation 2016/17:222 Fyrverkerier av Marie Granlund (S) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Under det gångna nyårsfirandet inträffade flera incidenter med raketer på många platser i Sverige, bland annat i Malmö. Det gäller raketer som riktades mot såväl människor och kollektivtrafik som blåljuspersonal. Detta

Inlämnad: 2017-01-11 Svarsdatum: 2017-02-03 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:222 av Marie Granlund (S) (pdf, 64 kB)

Interpellation 2016/17:221 av Lars-Arne Staxäng (M)

Interpellation 2016/17:221 Allmänhetens förtroende för polisen av Lars-Arne Staxäng (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Enligt en undersökning som Aftonbladet har presenterat har förtroendet för den svenska polisen rasat. Enligt undersökningen har antalet personer som känner stort förtroende för polisen rasat

Inlämnad: 2017-01-11 Svarsdatum: 2017-01-27 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:221 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2016/17:220 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Interpellation 2016/17:220 Migrationsverkets handläggningstider av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Många människor har sökt sig till Sverige när krig och oroligheter dragit fram över världen. Sverige har tagit ett stort ansvar för mottagandet av flyktingar

Inlämnad: 2017-01-11 Svarsdatum: 2017-01-20 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:220 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Migrationsverkets handläggningstider

Svar på skriftlig fråga 2016/17:601 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/00085/D Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:601 av Saila Quicklund (M) Post i glesbygd Saila Quicklund har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att förslagen till ny postlag inte ska försämra postgången i glesbygd. Postmarknaden

Svarsdatum: 2017-01-11 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:601 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:600 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/00123/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:600 av Roger Haddad (L) Straffrättslig reglering av våld mot polishundar Roger Haddad har frågat inrikesministern om han tänker verka för att den straffrättsliga regleringen gällande attacker

Svarsdatum: 2017-01-11 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:600 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 38 kB)