Dokument & lagar (62 806 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1172 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2017/02536/IFK Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1172 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) Sverige som finanscentrum Cecilie Tenfjord-Toftby har frågat mig vad den negativa trenden i The Global Financial Centres Index beror på och vilka åtgärder jag

Svarsdatum: 2017-04-07 Frågeställare: Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1172 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1169 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Svar på fråga 2016/17: 1169 Tilläggsdirektiv om Arbetsförmedlingens av Elisabet h Svantesson (M ) Elisabeth Svantesson har frågat mig vilka åtgärder jag har vidtagit med anledning av de tilläggsdirektiv till Arbetsmarknadsutredningen som riksdagen fattat beslut om skulle tillföras utredningen

Svarsdatum: 2017-04-07 Frågeställare: Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1169 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 76 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1167 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Dnr U2017/01616/UF Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1167 av Andreas Norlén (M) Uppdrag till MUCF Andreas Norlén har frågat kultur- och demokratiministern om hon anser att det är lämpligt att ge vissa viktiga uppdrag, som syftar till att tillgodose

Svarsdatum: 2017-04-07 Frågeställare: Andreas Norlén (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1167 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1166 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

Dnr U2017/01541/UF Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1166 av Andreas Norlén (M) MUCF:s bidragsgivning Andreas Norlén har frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta för att säkerställa att skattebetalarnas pengar inte går till organisationer

Svarsdatum: 2017-04-07 Frågeställare: Andreas Norlén (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1166 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1164 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2017/01619/SFÖ Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1164 av Fredrik Christensson (C) Utlokaliserade myndigheter Fredrik Christensson har frågat mig vad jag och regeringen gör för att kvalificerade tjänster ska stanna kvar på de utlokaliserade myndigheternas officiella

Svarsdatum: 2017-04-07 Frågeställare: Fredrik Christensson (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1164 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1158 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/03060/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1158 av Johan Forssell (M) Grovt organiserande av människosmuggling Johan Forssell har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att utöka det kriminaliserade området rörande

Svarsdatum: 2017-04-07 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1158 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1131 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/03094/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1131 av Nooshi Dadgostar (V) Ökat byggande i landsbygdskommuner Nooshi Dadgostar har frågat bostads- och digitaliseringsministern om han avser att ta några initiativ för att förändra nedskrivningsreglerna

Svarsdatum: 2017-04-07 Frågeställare: Nooshi Dadgostar (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1131 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 40 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1220 av Tina Acketoft (L)

Fråga 2016/17:1220 Den omänskliga behandlingen av flyktingar på Balkan av Tina Acketoft (L) till Statsrådet Ann Linde (S) Flyktingkrisen pågår fortfarande. Många människor har i sin förhoppning att kunna starta ett nytt liv i Västeuropa tagit den så kallade Balkanrutten. I stället har de fått utstå det exakt motsatta.

Inlämnad: 2017-04-07 Svarsdatum: 2017-04-24 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1220 av Tina Acketoft (L) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2016/17:454 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2016/17:454 Regeringens beredskapsjobb av Christian Holm Barenfeld (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Trots misslyckanden med traineejobb och extratjänster har regeringen fortsatt på den inslagna vägen och ställt ut ytterligare jobblöften. På första maj i fjol deklarerade

Inlämnad: 2017-04-06 Svarsdatum: 2017-04-28 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:454 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 69 kB)

Interpellation 2016/17:447 av Roger Haddad (L)

Interpellation 2016/17:447 Bidrag till organisationer som motverkar demokratiska principer av Roger Haddad (L) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Den 10 december ingick vi från Liberalerna en överenskommelse med regeringen och de övriga allianspartierna om ett antal åtgärder mot terrorism.

Inlämnad: 2017-04-06 Svarsdatum: 2017-05-02 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2016/17:447 av Roger Haddad (L) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2016/17:446 av Bengt Eliasson (L)

Interpellation 2016/17:446 Egenvård och personlig assistans av Bengt Eliasson (L) till Statsrådet Åsa Regnér (S) I medierna har uppgifter framkommit om att nyfödda barn tvingas stanna i upp till ett halvår på sjukhus, då Försäkringskassan enligt ny praxis inte anser att egenvårdsinsatser, som sondmatning eller

Inlämnad: 2017-04-06 Svarsdatum: 2017-05-02 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2016/17:446 av Bengt Eliasson (L) (pdf, 94 kB)

Interpellation 2016/17:445 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2016/17:445 Kvinnors integration av Christian Holm Barenfeld (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Den största integrationsutmaningen är att öka utrikes födda kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Detta bör återspeglas i regeringens politik. Sveriges Kvinnolobby

Inlämnad: 2017-04-06 Svarsdatum: 2017-04-25 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:445 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 66 kB)

Interpellation 2016/17:444 av Erik Andersson (M)

Interpellation 2016/17:444 Förlegade normer och ojämställdhet i förorter av Erik Andersson (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Sveriges kanske största jämställdhetsutmaning är att bryta utrikes födda kvinnors utanförskap. Inte sällan är det förlegade normer som håller kvinnorna tillbaka. I TV4:s Kalla Fakta

Inlämnad: 2017-04-06 Svarsdatum: 2017-05-02 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2016/17:444 av Erik Andersson (M) (pdf, 87 kB)

Interpellation 2016/17:443 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2016/17:443 Tudelningen på svensk arbetsmarknad av Niklas Wykman (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Svensk arbetsmarknad är tudelad. Samtidigt som de flesta har relativt goda möjligheter att hitta arbete växer antalet arbetssökande som stått utan jobb en längre tid.

Inlämnad: 2017-04-06 Svarsdatum: 2017-05-02 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:443 av Niklas Wykman (M) (pdf, 96 kB)

Interpellation 2016/17:442 av Jens Holm (V)

Interpellation 2016/17:442 Nya åtgärder för miljömålen av Jens Holm (V) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Naturvårdsverkets årliga uppföljning av miljökvalitetsmålen visar att Sverige endast kommer att uppnå 2 av de uppsatta 16 miljökvalitetsmålen till 2020 med nuvarande beslut och styrmedel. Naturvårdsverket

Inlämnad: 2017-04-06 Svarsdatum: 2017-05-05 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:442 av Jens Holm (V) (pdf, 82 kB)

Interpellation 2016/17:441 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2016/17:441 Centralbron i Stockholm av Erik Ottoson (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) När Stockholm växer är det viktigt att man tänker nytt för att jobba mot visionen om en modern, hållbar och tät storstad. Den 4 april 2017 presenterade Moderaterna i Stockholms stad en ny vision för en

Inlämnad: 2017-04-06 Svarsdatum: 2017-05-02 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:441 av Erik Ottoson (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2016/17:440 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2016/17:440 Stöd från Arbetsförmedlingen för att starta eget av Christian Holm Barenfeld (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Arbetsmarknaden blir allt mer tudelad. De allra flesta har relativt enkelt att hitta jobb, men samtidigt växer den grupp som står utan arbete

Inlämnad: 2017-04-06 Svarsdatum: 2017-04-25 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:440 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 68 kB)

Interpellation 2016/17:439 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2016/17:439 Praktik genom Arbetsförmedlingens garantier av Katarina Brännström (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Arbetsmarknaden blir alltmer tudelad. De allra flesta har relativt enkelt att hitta jobb, men samtidigt växer den grupp som står utan arbete en längre

Inlämnad: 2017-04-06 Svarsdatum: 2017-04-25 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:439 av Katarina Brännström (M) (pdf, 70 kB)

Interpellation 2016/17:438 av Jessika Roswall (M)

Interpellation 2016/17:438 Social pelare i EU av Jessika Roswall (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) I slutet av april väntas EU-kommissionen föreslå en social pelare, samlingsnamnet på olika mål för arbetsmarknaden och den sociala politiken i EU. För inte länge sedan skrev arbetsmarknadsminister

Inlämnad: 2017-04-06 Svarsdatum: 2017-04-25 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:438 av Jessika Roswall (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2016/17:437 av Magnus Oscarsson (KD)

Interpellation 2016/17:437 Bredband till alla av Magnus Oscarsson (KD) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Vi lever i en tid där den offentliga servicen – men även den kommersiella – alltmer upphör att finnas till hands i form av kontor och anställda av kött och blod. I stället förväntas vi som enskilda medborgare

Inlämnad: 2017-04-06 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2016/17:437 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 88 kB)