Dokument & lagar (62 434 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1021 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1021 av Karin Enström (M) Utrikesministerns möte med Sergej Lavrov samt Sveriges syn på situationen i Syrien Karin Enström har frågat mig hur Sveriges syn på situationen i Syrien mottogs under överläggningarna med Rysslands utrikesminister

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Karin Enström (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1021 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1020 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Dnr M2017/00637/Kl M2017/00640/Kl Miljö- och energidepartementet Ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:1020 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Värnande av det svenska självbestämmandet över skogen och 2016/17:1024

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1020 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 49 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1019 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/00628/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1019 av Åsa Coenraads (M) Viltförvaltningsdelegationernas sammansättning Åsa Coenraads har frågat mig vilka åtgärder jag har för avsikt att vidta för att stärka den lokala förankringen i viltförvaltningen. Regeringen

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1019 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1014 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/00622/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1014 av Solveig Zander (C) Pengar till myggbekämpning vid nedre Dalälven Solveig Zander har frågat mig vad jag tänker göra åt att medel för bekämpning av översvämningsmygg saknas i statens budget för 2017. Delar

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Solveig Zander (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1014 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1013 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2017/01105/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1013 av Per Lodenius (C) Lägre värdering av åländska gymnasiebetyg Per Lodenius har frågat mig vilka åtgärder jag och Utbildningsdepartementet är beredda att vidta för att ge ålänningar

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Per Lodenius (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1013 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1012 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01513/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1012 av Barbro Westerholm (L) Åtgärder för människor med sällsynta diagnoser Barbro Westerholm har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta, och när, för att människor med sällsynta diagnoser

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Barbro Westerholm (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1012 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1011 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Svar på fråga 2016/17: 1011 Nedläggning av Arbetsförmedlingens lokala kontor av Kristina Yngwe (C ) Kristina Yngwe har frågat mig om jag och regeringen är beredda att vidta åtgärder för att stoppa nedläggningen av AF-kontoren till dess att konsekvenserna av nedläggningarna och införandet av alternativa

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Kristina Yngwe (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1011 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1008 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1008 av Birgitta Ohlsson (L) Korruptionen i Nigeria Birgitta Ohlsson har frågat mig på vilket sätt jag anser att Sverige kan bistå Nigeria i dess kamp mot korruptionen. President Muhammadu Buhari vann presidentvalet 2015 med löften om

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1008 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1007 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Dnr M2017/00613/Ee Miljö- och energidepartementet Samordnings- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1007 av Sofia Fölster (M) Vikten av kärnkraftsforskning i Sverige Sofia Fölster har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att kärnkraftsforskning ska kunna ta del av

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Sofia Fölster (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1007 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 48 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1006 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/00367/SI Försvar sdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1006 av Sofia Fölster (M) Ryska rör i Karlshamn Sofia Fölster har frågat vilka åtgärder jag avser vidta för att säkerställa säkerheten i Karlshamn och dess närområde efter beslutet av Karlshamns hamn. Den

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Sofia Fölster (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1006 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 32 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1005 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/01768/DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1005 av Åsa Coenraads (M) Bristen på djursjukvårdare Åsa Coenraads har frågat mig vilka initiativ jag avser ta med anledning av bristen på djursjukvårdare i landet. Låt mig börja med att klargöra att den yrkeskategori

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1005 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1004 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/00607/Ke Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1004 av Kristina Yngwe (C) Kommunala förbud mot biltvätt på gatan Kristina Yngwe har frågat mig om jag och regeringen har för avsikt att förändra lagstiftningen för att möjliggöra att enskilda kommuner kan

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Kristina Yngwe (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1004 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1003 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1003 av Karin Enström (M) Utrikesministerns möte med Rysslands utrikesminister Karin Enström har ställt frågan om Georgien diskuterades under överläggningarna med Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov den 21 februari 2017 i Moskva. Vi

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Karin Enström (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1003 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1002 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01484/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1002 Bilförlossningar av Lars Beckman (M) Lars Beckman har frågat mig vad jag kommer att vidta för åtgärder på kort sikt så att föräldrar kan känna sig trygga och säkra att föda barn oavsett

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1002 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:999 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01482/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:999 av Cecilia Widegren (M) Vårdbehandlingar som avgörs av bostadsort Cecilia Widegren har frågat mig vilken analys jag gör av att Öppna jämförelser 2016 visar att de regionala skillnaderna

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:999 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:998 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/01131/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:998 av Helena Bouveng (M) Skatteregler för delägare i fåmansföretag Helena Bouveng har frågat mig om jag kommer att lägga förslagen från Utredningen om översyn av 3:12-reglerna på riksdagens bord trots att förslaget

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Helena Bouveng (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:998 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:996 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/01760/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:996 av Tina Acketoft (L) Danmarks fiskeregler Tina Acketoft har frågat mig på vilket sätt jag avser att agera med anled-ning av att Danmark gett tillstånd att fiska på ett sätt och inom ett områ-de som indirekt

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Tina Acketoft (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:996 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:995 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:995 av Pål Jonson (M) Utländska studenter vid svenska folkhögskolor Pål Jonson har frågat mig om regeringen avser verka för att Svenska institutet ska återuppta möjligheten att erbjuda stipendier genom friplatstermin för utlandsstudenter

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:995 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:994 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2017/01052/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:994 av Anneli Karlsson (S) Avslag från Skolinspektionen Anneli Karlsson har frågat mig om jag är beredd att verka för att det ska ges möjlighet för kommunala skolor att skapa profilklasser. Låt mig först

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Annelie Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:994 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:993 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/01100/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:993 av Maria Malmer Stenergard (M) Sveriges småföretagare Maria Malmer Stenergard har frågat mig om Miljöpartiets senaste besked om de föreslagna förändringarna av 3:12-reglerna innebär att jag och regeringen inte

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:993 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 38 kB)