Dokument & lagar (67 196 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1134 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2017/18:1134 av Ola Johansson C Väg 940 ny Onsalaväg Ola Johansson har frågat mig vilka de återstående oklarheter är som sedan det senaste beskedet behöver klaras ut innan regeringen kan fatta beslut som innebär att Onsalavägen kan färdigställas i hela sin sträckning från Rösan till E6 via Forsbäck. Ola Johansson

Svarsdatum: 2018-04-10 Frågeställare: Ola Johansson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1134 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1131 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/02 214 HL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1131 av Magnus Oscarsson KD Fördröjda utbetalningar till jordbrukare Magnus Oscarsson har frågat mig om jag kommer att säkerställa att de EU-ersättningar som skulle ha betalats ut 2016 och 2017 betalas ut under våren 2018,

Svarsdatum: 2018-04-10 Frågeställare: Magnus Oscarsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1131 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 94 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1128 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/02204/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1128 av Betty Malmberg M Parkeringstillstånd Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att rörelsehindrades delaktighet och möjlighet att använda sitt specialanpassade fordon ska öka. Det är glädjande

Svarsdatum: 2018-04-10 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1128 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1123 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/02206/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1123 av Pål Jonson M Bedömningar av hastighetsbestämmelser Pål Jonson har frågat mig om jag anser att det finns skäl att se över tillämpningen av varsamhetsregler i trafikförordningen i syfte att införa en mer restriktiv

Svarsdatum: 2018-04-10 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1123 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1121 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1121 av Pål Jonson M Stöd till Norge inom ramen för Pesco Pål Jonson M har frågat försvarsministern om regeringen avser vidta några åtgärder för att säkra att Norge som partnerland till EU ska få ett så bra tillträde som möjligt till den gemensamma

Svarsdatum: 2018-04-10 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1121 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1116 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/02210/TS Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1116 Per Klarberg SD Säkra vägar för alla trafikanter Per Klarberg SD har frågat mig om jag kan beskriva de konkreta systematiska åtgärder som vidtagits i den strategi om säkrare vägar och räcken för motorcyklister som regeringen

Svarsdatum: 2018-04-10 Frågeställare: Per Klarberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1116 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1114 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1114 av Anders Österberg S Utvecklingen i Bangladesh Anders Österberg har frågat mig vad jag anser om situationen i Bangladesh. Bangladesh är enligt konstitutionen en parlamentarisk demokrati med flerpartisystem och ett oberoende rättsväsende.

Svarsdatum: 2018-04-10 Frågeställare: Anders Österberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1114 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1111 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/02200/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1111 av Sten Bergheden M Kort klampningstid Sten Bergheden har frågat mig om jag anser att det verkligen räcker med endast 36 timmars klampningstid för de lastbilar som nonchalerar regler och sanktionsavgifter ute på våra

Svarsdatum: 2018-04-10 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1111 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1110 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1110 av Roland Utbult KD Lagstiftning om skydd för utländsk konst Roland Utbult har frågat mig om jag är beredd att verka för att en snabbutredning om lagstiftning om skydd för utländsk konst påbörjas innan nuvarande riksmötes slut. Jag delar

Svarsdatum: 2018-04-10 Frågeställare: Roland Utbult (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1110 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1104 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1104 av Robert Halef KD Återuppbyggnaden av norra Irak Robert Halef har frågat utrikesministern om hon kommer att ta initiativ till och aktivt verka för att frågorna om återuppbyggnaden av de kristna folkgruppernas och jezidiernas områden i

Svarsdatum: 2018-04-10 Frågeställare: Robert Halef (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1104 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1103 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1103 av Robert Halef KD Humanitärt bistånd via ideella organisationer Robert Halef har frågat mig om regeringen kommer att avsätta direkt svenskt humanitärt bistånd till behövande kristna och andra flyktingar via kyrkor och andra lokala ideella

Svarsdatum: 2018-04-10 Frågeställare: Robert Halef (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1103 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1102 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

U2018/01590/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1102 av Betty Malmberg M MOOC-kurser Betty Malmberg har frågat mig när jag kommer presentera mitt förslag om att införa öppen nätbaserad utbildning MOOC i svensk högskola. Jag delar Betty Malmbergs

Svarsdatum: 2018-04-10 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1102 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1101 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

U2018/ 01588/F Utbildningsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1101 av Betty Malmberg M Forskning om virus Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att öka forskningen inom virologi och/eller antivirala läkemedel. Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att stärka den medicinska

Svarsdatum: 2018-04-10 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1101 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 92 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1170 av Lars Mejern Larsson (S)

Fråga 2017/18:1170 Medborgarguider av Lars Mejern Larsson S till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP För en tid sedan träffade jag tio pensionärer i Karlstad, diskussionsgruppen Dispyterna. De träffas varje måndag förmiddag för att prata politik. Tio moderna människor med e-postadress och bankkort. Men de

Inlämnad: 2018-04-10 Svarsdatum: 2018-04-23 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:1170 av Lars Mejern Larsson (S) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1169 av Dennis Dioukarev (SD)

Fråga 2017/18:1169 Försämrad kreditvärdighet efter kreditupplysning av Dennis Dioukarev SD till Statsrådet Heléne Fritzon S Vid samtliga fakturaköp eller lån tas i dag en kreditupplysning där ett externt företag samlar in och sammanställer information om individens lån och skulder. Verktyget i form av kreditupplysning

Inlämnad: 2018-04-10 Svarsdatum: 2018-04-18 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1169 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1168 av Nooshi Dadgostar (V)

Fråga 2017/18:1168 Transport av nytillverkade hus och hussektioner av Nooshi Dadgostar V till Statsrådet Tomas Eneroth S Tidigare under våren besökte riksdagsledamot Birger Lahti och jag hustillverkaren Lindbäcks i Piteå. Lindbäcks producerar prefabricerade hus och hussektioner, som därefter transporteras till olika delar

Inlämnad: 2018-04-10 Svarsdatum: 2018-04-18 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1168 av Nooshi Dadgostar (V) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1167 av Lars Beckman (M)

Fråga 2017/18:1167 Ökning av antalet brott i Gävleborg av Lars Beckman M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Brottsförebyggande rådet, Brå, sammanställer varje år antalet inkomna polisanmälningar i landet. Nu är rapporten för 2017 släppt. Sett till Polisregion mitt, där Gävleborgs län ingår, har antalet

Inlämnad: 2018-04-10 Svarsdatum: 2018-04-18 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1167 av Lars Beckman (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1166 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:1166 Utbyggnad av Västra stambanan av Sten Bergheden M till Statsrådet Tomas Eneroth S Vid ett möte i Falköping den 5 april där jag deltog framkom det tydligt att Västra stambanan är i ett akut behov av att byggas ut omgående. Näringslivsrepresentanter som deltog på mötet pekade tydligt på att om företagen

Inlämnad: 2018-04-10 Svarsdatum: 2018-04-18 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1166 av Sten Bergheden (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1165 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:1165 Nedlagd flyglinje Mora-Arlanda av Sten Bergheden M till Statsrådet Tomas Eneroth S Trafikverket har inte har prioriterat flyget från Mora till Arlanda trots att näringslivet och företagen i området på ett mycket tydligt sätt meddelat att detta är mycket viktigt för företagen och jobben i området. Vi

Inlämnad: 2018-04-10 Svarsdatum: 2018-04-24 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1165 av Sten Bergheden (M) (pdf, 74 kB)

Interpellation 2017/18:482 av Anders Hansson (M)

Interpellation 2017/18:482 Kostnader för domstolstolk av Anders Hansson M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Att som misstänkt för ett brott kunna göra dig förstådd och förstå de anklagelser som riktas mot dig är en samhällelig rättighet. Samtidigt kan inte rätten till domstolstolk obehindrat få kosta

Inlämnad: 2018-04-09 Svarsdatum: 2018-04-27 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:482 av Anders Hansson (M) (pdf, 86 kB)