Dokument & lagar (63 245 träffar)

Interpellation 2016/17:524 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Interpellation 2016/17:524 Våld och hot mot blåljuspersonal av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Redan i februari 2016 diskuterade statsrådet Anders Ygeman möjligheten att se över skyddet för blåljuspersonal. Det dröjde sedan flera månader, närmare bestämt till den 22 december 2016,

Inlämnad: 2017-05-15 Svarsdatum: 2017-06-02 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:524 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (pdf, 94 kB)

Interpellation 2016/17:521 av Sofia Fölster (M)

Interpellation 2016/17:521 Incitament att jobba av Sofia Fölster (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) DN rapporterade den 11 maj om att jobbklyftan blir allt djupare. Samtidigt som arbetslösheten är låg bland svenskfödda stiger nu arbetslösheten bland utrikes födda. 123 kommuner har

Inlämnad: 2017-05-15 Svarsdatum: 2017-06-02 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:521 av Sofia Fölster (M) (pdf, 75 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1340 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Svar på fråga 2016/17:1340 Arbetsmarknadsministerns uttalande om manliga riksdagsledamöter av Lotta Olsson (M ) Lotta Olsson har frågat mig vad jag menade med uttalandet "pojkar" och om det är mitt ställningstagande att detta är ett jämställt sätt att uppträda i Sveriges riksdag. Under interpellationsdebatten

Svarsdatum: 2017-05-15 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1340 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1408 av Annicka Engblom (M)

Fråga 2016/17:1408 Helikopterflottiljens flygtillstånd på Malmen av Annicka Engblom (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) I mitten av augusti genomförs den största försvarsmaktsövningen på över 20 år, Aurora 17. Ca 19 000 kvinnor och män kommer att delta i övningsområden i och kring Stockholm, Mälardalen,

Inlämnad: 2017-05-15 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1408 av Annicka Engblom (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1401 av Annicka Engblom (M)

Fråga 2016/17:1401 Veterandagen som allmän flaggdag av Annicka Engblom (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Sverige har i över 60 år deltagit i internationella fredsinsatser världen över, många gånger under mycket svåra förhållanden. Svenska veteraner från såväl militära som civila myndigheter

Inlämnad: 2017-05-15 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1401 av Annicka Engblom (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1397 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2016/17:1397 Information om friskolor av Boriana Åberg (M) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) Två av tre kommuner har en fristående grundskola, och fristående förskola finns i åtta av tio kommuner. Siffrorna visar tydligt att friskolor är populära hos elever och föräldrar, men inställningen till

Inlämnad: 2017-05-15 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1397 av Boriana Åberg (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1396 av Lars Tysklind (L)

Fråga 2016/17:1396 Krafttag mot plast i hav av Lars Tysklind (L) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Nedskräpningen av våra hav är ett av vår tids största miljöproblem. Haven håller på att förvandlas till stora soptippar. Skräpet vållar stor skada på fåglar, fiskar och däggdjur. Plast bryts ned till mikroplast,

Inlämnad: 2017-05-15 Svarsdatum: 2017-05-29 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1396 av Lars Tysklind (L) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1395 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:1395 Växande vårdköer av Jenny Petersson (M) till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) Ingen blir frisk av att stå i vårdkö. Över 100 000 människor i Sverige väntar i vårdköer. När regeringen avskaffade Alliansens kömiljard ökade vårdköerna kraftigt. För tre år sedan var vårdköerna halverade

Inlämnad: 2017-05-10 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1395 av Jenny Petersson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1393 av Jörgen Warborn (M)

Fråga 2016/17:1393 Arbetslösheten bland nyanlända av Jörgen Warborn (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Många har gjort mycket för att ta emot och integrera nyanlända in i samhället, men trots detta ökar utanförskapet i Sverige. Filipstad är en av de städer som gjort mycket,

Inlämnad: 2017-05-12 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1393 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 66 kB)

Interpellation 2016/17:528 av Maj Karlsson (V)

Interpellation 2016/17:528 Rättslösa och hemlösa barn av Maj Karlsson (V) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Det har kommit flera kartläggningar från storstäderna som visar att hemlösa barnfamiljer ökar. Majoriteten av dessa har försörjningsstöd och blir hänvisade till vandrarhem och liknande. De flesta finns inte

Inlämnad: 2017-05-12 Svarsdatum: 2017-06-13 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2016/17:528 av Maj Karlsson (V) (pdf, 91 kB)

Interpellation 2016/17:523 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2016/17:523 Översyn av artskyddsförordningen av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Den privata äganderätten av skog säkerställer ett långsiktigt och aktivt skogsbruk som samtidigt värnar olika miljövärden. Jag har flera gånger tidigare uppmärksammat skogsägarnas oro

Inlämnad: 2017-05-12 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:523 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 81 kB)

Interpellation 2016/17:522 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2016/17:522 Friskvårdsaktiviteter av Lars Beckman (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Jag ställde en skriftlig fråga till finansministern om hon är beredd att se över möjligheten att låta arbetsmarknadens parter själva bestämma vilka aktiviteter som friskvårdsbidraget skulle inkludera.

Inlämnad: 2017-05-12 Svarsdatum: 2017-06-02 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:522 av Lars Beckman (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2016/17:520 av Anette Åkesson (M)

Interpellation 2016/17:520 Finanspolitikens långsiktiga hållbarhet av Anette Åkesson (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Som vanligt är vårpropositionens kapitel om finanspolitikens långsiktiga hållbarhet mycket intressant läsning. Befolkningsutvecklingen har en stor och direkt påverkan på offentlig

Inlämnad: 2017-05-12 Svarsdatum: 2017-06-02 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:520 av Anette Åkesson (M) (pdf, 84 kB)

Interpellation 2016/17:519 av Daniel Bäckström (C)

Interpellation 2016/17:519 Åtgärder för strandskydd av Daniel Bäckström (C) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Förändringarna i miljöbalken som avser LIS-områden trädde i kraft den 1 februari 2010. Enligt proposition 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden syftar förändringarna till att,

Inlämnad: 2017-05-12 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:519 av Daniel Bäckström (C) (pdf, 106 kB)

Interpellation 2016/17:518 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:518 Dubbdäck efter den 15 april av Edward Riedl (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Sveriges geografiska position och att vi är ett väldigt avlångt land gör att under vår- och hösttider kan väderförhållandena skilja sig väldigt mycket åt beroende på var du befinner dig i landet. I maj

Inlämnad: 2017-05-12 Svarsdatum: 2017-05-19 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:518 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Dubbdäck efter den 15 april

Skriftlig fråga 2016/17:1407 av Lars Beckman (M)

Fråga 2016/17:1407 Väg 717 av Lars Beckman (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Trafikverket har beslutat att inte längre ta hand om den allmänna vägen 717 i byn Lillhamra i Ljusdals kommun. Efter en tioårig process med flera överklaganden från boende har Trafikverket nu fått tillåtelse av regeringen att lämna

Inlämnad: 2017-05-12 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1407 av Lars Beckman (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1406 av Birgitta Ohlsson (L)

Fråga 2016/17:1406 Lagliga aborter i Latinamerika av Birgitta Ohlsson (L) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Det är totalförbjudet att utföra aborter i sju länder i Latinamerika. Där spelar det ingen roll om det handlar om en våldtäkt eller om graviditeten medför hälsorisk för kvinnan. Amnesty rapporterar

Inlämnad: 2017-05-12 Svarsdatum: 2017-05-29 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1406 av Birgitta Ohlsson (L) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1405 av Per Åsling (C)

Fråga 2016/17:1405 Mittuniversitets lokalisering och framtida utveckling av Per Åsling (C) till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) Tillsammans med förre statsministern Thorbjörn Fälldin hade jag uppdraget att medverka i förhandlingarna kring uppbyggnaden av dåvarande Mitthögskolan. En viktig utgångspunkt för

Inlämnad: 2017-05-12 Svarsdatum: 2017-06-02 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1405 av Per Åsling (C) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1404 av Aron Modig (KD)

Fråga 2016/17:1404 Fler platser för östkyrkliga studier av Aron Modig (KD) till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) Teologiska högskolan och Sankt Ignatios utbildningsinstitut i Södertälje har nyligen inlett ett samarbete för att erbjuda en kvalificerad akademisk utbildning i Sverige för östkyrkliga invandrare,

Inlämnad: 2017-05-12 Svarsdatum: 2017-06-02 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1404 av Aron Modig (KD) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1403 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2016/17:1403 Företagskapningar av Boriana Åberg (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Ett antal fall av företagskapningar, och försök till kapningar, har uppmärksammats den senaste tiden. För att visa hur enkelt det är att ta kontrollen över ett företag kapade två skånska journalister

Inlämnad: 2017-05-12 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1403 av Boriana Åberg (M) (pdf, 75 kB)