Dokument & lagar (62 019 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:876 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2016/17:876 Organtransplantationer i Kina av Margareta Cederfelt (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Den officiella kinesiska siffran över antalet organtransplantationer som årligen utförs i landet är ca 10 000. Den verkliga siffran är med största säkerhet avsevärt högre. Enligt rapporten Bloody Harvest

Inlämnad: 2017-02-17 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:876 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:875 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2016/17:875 Antalet hivsmittade i Europa av Margareta Cederfelt (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Statistiken för 2014 visar att 142 197 nya fall av hiv rapporterades i Europa, det högsta antalet smittade sedan statistiken introducerades i början av 1980-talet. 77 procent av fallen upptäcktes i östra

Inlämnad: 2017-02-17 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:875 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:872 av Lena Asplund (M)

Fråga 2016/17:872 Anpassad utrustning för de svenska soldaterna i Mali av Lena Asplund (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Den svenska militära insatsen i Mali är en av de mest utmanande internationella insatser som Sverige någonsin har deltagit i. Hotbilden i området har förvärrats betydligt sedan insatsen

Inlämnad: 2017-02-16 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:872 av Lena Asplund (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:871 av Rickard Nordin (C)

Fråga 2016/17:871 Skattereduktion för andelsägd förnybar elproduktion av Rickard Nordin (C) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Centerpartiet har tidigare välkomnat att regeringen genomförde alliansregeringens förslag om en skattereduktion för mikroproducerad förnybar elproduktion. Centerpartiet vill

Inlämnad: 2017-02-16 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:871 av Rickard Nordin (C) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:868 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:868 Anonyma vittnen av Roger Haddad (L) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Domstolarna har en central roll i vår demokrati med att lagföra de personer som begår allvarliga brott. Vi ser nu att flera städer drabbas av grov kriminalitet med skjutningar och mord. I flera fall

Inlämnad: 2017-02-16 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:868 av Roger Haddad (L) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:867 av Fredrik Malm (L)

Fråga 2016/17:867 Den politiska dialogen med Iran av Fredrik Malm (L) till Statsrådet Ann Linde (S) I en debattartikel i Aftonbladet den 13 juni 2016 skriver statsrådet, med anledning av Irans utrikesminister Mohammad Javad Zarifs besök i Sverige: Under Zarifs besök gjordes en överenskommelse om att Sverige och

Inlämnad: 2017-02-16 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2016/17:867 av Fredrik Malm (L) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:874 av Lena Asplund (M)

Fråga 2016/17:874 Felaktiga uppgifter om rysk närvaro i Karlshamn av Lena Asplund (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) I slutet av januari beslutade Karlshamns kommun, trots omfattande kritik inte minst från Försvarsmakten, att upplåta plats i Karlshamns hamn för lastning av de rör som avses användas vid

Inlämnad: 2017-02-16 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:874 av Lena Asplund (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:870 av Hans Hoff (S)

Fråga 2016/17:870 Häktet i Halmstad av Hans Hoff (S) till Statsrådet Anders Ygeman (S) I juni 2010 lades häktet i Halmstad ned. Konsekvenserna för polisen i Halland var mycket negativa. Stora polisresurser fick användas till att transportera häktade till Göteborg eller andra häkten runt om i Sverige. Dessutom fick

Inlämnad: 2017-02-16 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:870 av Hans Hoff (S) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:869 av Ewa Thalén Finné (M)

Fråga 2016/17:869 Nationellt centrum för kvinnofrid av Ewa Thalén Finné (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld

Inlämnad: 2017-02-16 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:869 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:866 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:866 Tullens kapacitet att stoppa införseln av illegala vapen av Roger Haddad (L) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Tillgången till illegala vapen och handgranater utgör ett stort problem och är en del av förklaringen till varför den grova organiserade kriminaliteten väldigt enkelt kan införskaffa

Inlämnad: 2017-02-16 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:866 av Roger Haddad (L) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:863 av Tina Acketoft (L)

Fråga 2016/17:863 Hot mot torsken av Tina Acketoft (L) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Torsken har länge varit hotad av överfiske i Östersjön. Fiskens tillväxt i delar av Östersjön har aldrig varit så dålig som nu, men detta är inte något Danmark verkar bekymra sig över. Att skydda torsken från utfiskning och

Inlämnad: 2017-02-16 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:863 av Tina Acketoft (L) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:862 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:862 Transnationella ärenden kopplade till hedersrelaterat våld och förtryck av Tina Ghasemi (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Frågan om barn och tvångsäktenskap har ofta en transnationell dimension. Att flickor och unga kvinnor förs utomlands för att därstädes tvingas gifta sig mot sin

Inlämnad: 2017-02-16 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:862 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:861 av Birger Lahti (V)

Fråga 2016/17:861 Vattenfalls investeringar i fossil energiproduktion av Birger Lahti (V) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Den 6 februari i år beslutade Vattenfall om en investering på 325 miljoner euro i ett nytt fossileldat kraftvärmeverk i Berlin. Verket kommer att använda sig av naturgas,

Inlämnad: 2017-02-16 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2016/17:861 av Birger Lahti (V) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2016/17:322 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2016/17:322 Inhemska adoptioner av Maria Stockhaus (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Alla barn behöver trygga och kärleksfulla hem att växa upp i, men inte alla har det. Samtidigt finns det många barnlösa par som gärna vill adoptera ett barn som kan växa upp i deras hem och bli älskat och uppfostrat

Inlämnad: 2017-02-15 Svarsdatum: 2017-03-03 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2016/17:322 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2016/17:321 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2016/17:321 Åtgärder för jämställdhet av Maria Stockhaus (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) På senare tid har invandrarkvinnors situation i Sverige aktualiserats. Hedersvåld och hedersförtryck är ett stort problem. I juni lämnades en slutrapport från utredningen om en nationell strategi mot mäns

Inlämnad: 2017-02-15 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2016/17:321 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:813 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/00302/Ke Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:813 av Lars Tysklind (L) Skärpta krav på återvinningsindustrin Lars Tysklind har frågat mig på vilket sätt jag avser att agera för att skärpa kraven på återvinningsindustrin att återvinna mer. Regeringens

Svarsdatum: 2017-02-15 Frågeställare: Lars Tysklind (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:813 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:812 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:812 av Robert Halef (KD) Återuppbyggnaden av förstörda områden i Irak Robert Halef har frågat mig på vilket sätt Sverige kommer, till exempel via FN:s säkerhetsråd och EU, att bidra till att hjälpa till att påskynda återuppbyggandet

Svarsdatum: 2017-02-15 Frågeställare: Robert Halef (KD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:812 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:810 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:810 av Birgitta Ohlsson (L) Korruptionen i Rumänien Birgitta Ohlsson har frågat mig vad jag avser att göra för att stötta korruptionsbekämpningen i Rumänien. Korruptionen i Rumänien är fortfarande omfattande och återfinns på många

Svarsdatum: 2017-02-15 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:810 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:809 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:809 av Birgitta Ohlsson (L) Grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna Birgitta Ohlsson har frågat mig om jag är beredd att i FN:s säkerhetsråd driva på för en internationell brottmålsdomstolsprocess mot Assad. Konflikten i Syrien

Svarsdatum: 2017-02-15 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:809 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:807 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/00284/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:807 av Lars-Axel Nordell (KD) Rättssäkerheten för skogsägare Lars-Axel Nordell har frågat mig om jag avser att ta initiativ till ändringar i regelverket kring rådighetsinskränkningar med stöd av artskyddsförordningen.

Svarsdatum: 2017-02-15 Frågeställare: Lars-Axel Nordell (KD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:807 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 45 kB)