Dokument & lagar (67 492 träffar)

Skriftlig fråga 2017/18:1281 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2017/18:1281 Fossila bränslen i vägtrafiken av Maria Malmer Stenergard M till Statsrådet Isabella Lövin MP Enligt preliminära siffror som sammanställts av 2030-sekretariatet ökade användningen av fossila drivmedel i vägtrafiken under förra året efter flera års nedgång. Till viss del går det att förklara med att

Inlämnad: 2018-05-09 Svarsdatum: 2018-05-23 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:1281 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1280 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2017/18:1280 Jämställdhet i ungdomsidrotten av Boriana Åberg M till Socialminister Annika Strandhäll S När Centrum för idrottsforskning Cif nu lämnar över sin årliga rapport till regeringen framgår det tydligt att de statliga stöden till ungdomsidrotten är ojämställda. Det lokala aktivitetsstödets utformning är

Inlämnad: 2018-05-09 Svarsdatum: 2018-05-23 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1280 av Boriana Åberg (M) (pdf, 86 kB)

Interpellation 2017/18:534 av Staffan Danielsson (C)

Interpellation 2017/18:534 Förutsättningarna för fårskötsel i Sverige av Staffan Danielsson C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Gården Molstaberg utanför Gnesta i Stockholms län betyder, med sin stora fårbesättning på tusentalet djur, mycket för det öppna landskapet i bygden. Ägarna har sedan 2007 byggt upp verksamheten.

Inlämnad: 2018-05-08 Svarsdatum: 2018-05-28 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2017/18:534 av Staffan Danielsson (C) (pdf, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1241 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Ku2018/01086/DISK Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1241 av Mia Sydow Mölleby V En samisk sanningskommission Mia Sydow Mölleby har frågat mig om jag avser att ta initiativ till en sanningskommission eller att vidta andra åtgärder. Man kan konstatera att samers situation

Svarsdatum: 2018-05-08 Frågeställare: Mia Sydow Mölleby (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1241 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1231 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1231 av Markus Wiechel SD Demonstrationerna och våldet i Nicaragua Markus Wiechel har frågat mig vilka diplomatiska åtgärder som kan förväntas från svensk sida för att minska våldet i Nicaragua och om det är aktuellt med andra åtgärder mot det

Svarsdatum: 2018-05-08 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1231 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1226 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/02680/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1226 av Thomas Finnborg M Hot och våld mot anställda inom vården Thomas Finnborg M har frågat mig vilka åtgärder regeringen och jag avser att vidta för att anställda inom vården ska jämställas med blåljuspersonal

Svarsdatum: 2018-05-08 Frågeställare: Thomas Finnborg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1226 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 89 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1279 av Lars Beckman (M)

Fråga 2017/18:1279 Osund konkurrens av Lars Beckman M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S De hälsocentraler som drivs av Region Gävleborg gör ett nytt förlustår rapporterar medier i Gävleborg. Sedan hälsovalet infördes har regionens vårdcentraler missat det ekonomiska målet varje år. Enligt siffror som helahälsingland.se

Inlämnad: 2018-05-08 Svarsdatum: 2018-05-16 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1279 av Lars Beckman (M) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1278 av Christian Holm Barenfeld (M)

Fråga 2017/18:1278 Ungas företagsamhet av Christian Holm Barenfeld M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Brist på arbetslivserfarenhet är ett vanligt problem för unga när de ska söka sitt första jobb efter gymnasiet. Därför är det viktigt att unga redan under gymnasietiden skapar kontakter till näringslivet

Inlämnad: 2018-05-08 Svarsdatum: 2018-05-16 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1278 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1277 av Per-Arne Håkansson (S)

Fråga 2017/18:1277 Svensk biogasproduktion av Per-Arne Håkansson S till Statsrådet Ibrahim Baylan S Den energipolitiska uppgörelsen har lagt grunden för en ansvarsfullt inriktad klimatpolitik med målet ett fossilfritt samhälle 2040. Ett viktigt alternativ till fossil energi är biogas. I den cirkulära och biobaserade ekonomin

Inlämnad: 2018-05-08 Svarsdatum: 2018-05-16 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1277 av Per-Arne Håkansson (S) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1276 av Christian Holm Barenfeld (M)

Fråga 2017/18:1276 Gränshandeln med Norge av Christian Holm Barenfeld M till Statsrådet Ann Linde S Sverige och Norge har en lång historia där våra länder har varit mer eller mindre sammanflätande under perioder. I dag har vi ett fortsatt stort utbyte med våra vänliga grannar, mycket tack vare turism och handel. Gränshandeln

Inlämnad: 2018-05-08 Svarsdatum: 2018-05-17 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1276 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1275 av Peter Persson (S)

Fråga 2017/18:1275 Tyst godkännande för självdeklaration av Peter Persson S till Finansminister Magdalena Andersson S I pressen har uppmärksammats att Skatteverket i år stängt sina lådor för att ta emot deklarationsblanketter, av säkerhetsskäl.Nöjt förklarar verkets deklarationsexpert att det ändå är bara 1,7 miljoner

Inlämnad: 2018-05-08 Svarsdatum: 2018-05-16 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1275 av Peter Persson (S) (pdf, 103 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1274 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:1274 Utvisning på grund av brott av Tomas Tobé M till Statsrådet Heléne Fritzon S Av de utländska medborgare som inte är folkbokförda i Sverige och som döms för allvarliga brott utvisas majoriteten. Men för att utvisa en person på grund av brott krävs i dag att den som döms för en gärning döms till fängelse.

Inlämnad: 2018-05-08 Svarsdatum: 2018-05-18 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1274 av Tomas Tobé (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1272 av Sofia Damm (KD)

Fråga 2017/18:1272 Regeringens närvaro under mötet med palestiniernas nationella råd av Sofia Damm KD till Utrikesminister Margot Wallström S Det har framkommit uppgifter om att utrikesministerns närmaste medarbetare, kabinettsekreterare Annika Söder, var närvarande under sammanträdet med palestiniernas nationella råd i

Inlämnad: 2018-05-08 Svarsdatum: 2018-05-16 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1272 av Sofia Damm (KD) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2017/18:535 av Mats Green (M)

Interpellation 2017/18:535 Kreditrestriktioner på bostadsmarknaden av Mats Green M till Statsrådet Per Bolund MP Bostadsbyggandet i Sverige är förvisso på en relativt sett hög nivå, och det är positivt. Detta beror dock inte på regeringens förda politik utan snarare på den rådande högkonjunkturen, en positiv arbetskraftsutveckling,

Inlämnad: 2018-05-07 Svarsdatum: 2018-05-28 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Interpellation 2017/18:535 av Mats Green (M) (pdf, 87 kB)

Interpellation 2017/18:533 av Helena Lindahl (C)

Interpellation 2017/18:533 Expropriering av skog av Helena Lindahl C till Miljöminister Karolina Skog MP Politiken i Sverige har bestämt att en viss mängd skog ska avsättas eftersom det finns höga naturvärden som man vill bevara. Samtidigt har vi en grundlagsskyddad äganderätt som ska respekteras. Tyvärr ser vi att dessa

Inlämnad: 2018-05-07 Svarsdatum: 2018-05-28 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2017/18:533 av Helena Lindahl (C) (pdf, 86 kB)

Interpellation 2017/18:532 av Mats Green (M)

Interpellation 2017/18:532 Regelförenklingar i bostadspolitiken av Mats Green M till Statsrådet Peter Eriksson MP Delar av regeringens mål i bostadspolitiken har varit att verka för fler bygglovsbefriade åtgärder och se över Boverkets byggregler för att öka bostadsbyggandet. Detta är en välkommen ambition från regeringens

Inlämnad: 2018-05-07 Svarsdatum: 2018-05-18 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2017/18:532 av Mats Green (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regelförenklingar i bostadspolitiken

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1237 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2018/02785/BSÄ Näringsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1237 av Ann-Charlotte Hammar Johansson M Regeringen och SJ Ann-Charlotte Hammar Johansson har frågat mig om jag menar att regeringen inte har möjlighet att styra SJ AB med egna ägardirektiv där ekonomiska mål ingår. Bakgrunden till frågan är

Svarsdatum: 2018-05-07 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1237 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 94 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1225 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/02565 POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1225 av Thomas Finnborg M Miljardaffärer med olaglig tobak Thomas Finnborg har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra för att polisen och Ekobrottsmyndigheten ska hinna med fler tillslag och fler förundersökningar

Svarsdatum: 2018-05-07 Frågeställare: Thomas Finnborg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1225 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1194 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2018/02665/BSÄ Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1194 av Lars Beckman M Försäljningen av Metria. Lars Beckman har frågat mig hur jag bedömer att försäljningsprocessen i Metria AB går. Bakgrunden till frågan är mitt tidigare svar där jag angav att processen med

Svarsdatum: 2018-05-07 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1194 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 67 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1273 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:1273 Vargangrepp på landsbygden av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Återigen har vargen slagit till och dödat djur på Molstaberg. Först ett angrepp på ca 50 får som dödades direkt eller fick avlivas, och sedan ett nytt angrepp dagen efter på ytterligare ca 1020 får. Detta trots att man

Inlämnad: 2018-05-07 Svarsdatum: 2018-05-16 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:1273 av Sten Bergheden (M) (pdf, 85 kB)