Dokument & lagar (61 434 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:596 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2016/03090/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:596 av Lars-Arne Staxäng (M) Allemansrätten och markägarens intressen Lars-Arne Staxäng har frågat landsbygdministern om han avser att vidta några åtgärder eller ta några initiativ för att finna en rimlig

Svarsdatum: 2017-01-11 Frågeställare: Lars-Arne Staxäng (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:596 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:595 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2016/04737/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:595 av Lars-Arne Staxäng (M) Det juridiska ansvaret inom lagstiftningen om kassaregistret Lars-Arne Staxäng har frågat justitie- och migrationsministern om ministern avser att ta några initiativ till en översyn av

Svarsdatum: 2017-01-11 Frågeställare: Lars-Arne Staxäng (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:595 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:589 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2016/07977/FST Socialdepartementet Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:589 av Jenny Petersson (M) Brister i socialtjänsten Jenny Petersson har frågat mig om jag avser ta några initiativ till en översyn av regelverket för tillståndsprövning avseende kompetenskrav

Svarsdatum: 2017-01-11 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:589 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:586 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2016/07973/FST Socialdepartementet Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:586 av Jenny Petersson (M) Brister på HVB-hem Jenny Petersson har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att komma till bukt med de säkerhetsbrister som förekommer på HVB-hem. Jag

Svarsdatum: 2017-01-11 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:586 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:583 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/09277/POL Dnr Ju2016/09339/POL Dnr Ju2016/09358/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:583 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Drönare i näringslivet, 2016/17:594 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Länsstyrelserna och företagsklimatet

Svarsdatum: 2017-01-11 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:583 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:582 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2016/03066/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:582 av Peter Persson (S) Vattenbrist och nationell säkerhet Peter Persson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att förbättra och säkra vattenförsörjningen för hela Sverige. Jag vill inleda med

Svarsdatum: 2017-01-11 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:582 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:580 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2016/04691/TOT Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:580 av Sten Bergheden (M) Myndigheternas budgetramar Sten Bergheden har frågat civilministern om regeringen anser att det är rimligt att skjuta till nya pengar till de myndigheter och verk som inte klarar av att

Svarsdatum: 2017-01-11 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:580 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:577 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2016/07928/FST Socialdepartementet Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:577 av Eva Lindh (S) Lättillgängligt stöd Eva Lindh har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att möjliggöra för de kommuner som vill att fortsatt kunna ge stöd och service

Svarsdatum: 2017-01-11 Frågeställare: Eva Lindh (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:577 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:575 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2016/04690/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:575 av Ewa Thalén Finné (M) Ändrade beskattningsregler för ökad privatbostadsuthyrning Ewa Thalén Finné har frågat mig om jag inom ramen för mitt ansvarsområde i regeringen kommer att se över beskattningsreglerna

Svarsdatum: 2017-01-11 Frågeställare: Ewa Thalén Finné (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:575 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:574 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2016/07927/FST Dnr S2016/07980/FST Dnr S2016/07981/FST Socialdepartementet Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:574, 2016/17:591 och 2016/17:592 av Jenny Petersson (M) om placering av barn och unga på stödboenden, kommunernas placering av barn och unga på stödboende

Svarsdatum: 2017-01-11 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:574 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:568 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2016/07925/FST Socialdepartementet Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:568 av Christina Örnebjär (L) Beredningen av barns och ungas rätt vid tvångsvård (SOU 2015:71) Christina Örnebjär har frågat mig när regeringen kommer att lägga fram förslag på ny LVU med

Svarsdatum: 2017-01-11 Frågeställare: Christina Örnebjär (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:568 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:562 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2016/07900/FST Socialdepartementet Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på skriftlig fråga 2016/17:562 av Christina Örnebjär (L) En haverikommission mot Barnäktenskap Christina Örnebjär har frågat mig om jag ämnar tillsätta en haverikommission med uppgiften att granska agerandet

Svarsdatum: 2017-01-11 Frågeställare: Christina Örnebjär (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:562 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 46 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:561 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2016/04625/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:561 av Maria Malmer Stenergard (M) Företrädaransvaret och skatteintäkter Maria Malmer Stenergard har frågat mig om det stämmer att företrädar-ansvaret inbringar ungefär 500 miljoner kronor till staten årligen, och

Svarsdatum: 2017-01-11 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:561 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:559 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:559 av Saila Quicklund (M) Polisiär närvaro i Jämtlands län Saila Quicklund har frågat mig hur jag avser att agera för att stävja de problem som folk upplever av den minskade polisiära närvaron i Jämtlands län. Ett syfte med ombildningen av polisen till en myndighet var att det skulle bli lättare

Svarsdatum: 2017-01-11 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:559 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:558 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2016/04624/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:558 av Lotta Finstorp (M) Hållbar tillväxt och höga ohälsotal Lotta Finstorp har frågat mig om jag avser att ta några initiativ till förändringar i skattereglerna för att sänka trösklarna in till arbetsmarknaden.

Svarsdatum: 2017-01-11 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:558 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:557 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:557 av Lars-Arne Staxäng (M) Tullens befogenheter Lars-Arne Staxäng har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder eller ta några initiativ för att möjliggöra för Tullverkets personal att gripa misstänkta och beslagta stöldgods i väntan på att polisen anländer till platsen. Inledningsvis

Svarsdatum: 2017-01-11 Frågeställare: Lars-Arne Staxäng (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:557 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:555 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:555 av Sofia Arkelsten (M) Uppföljning av biståndsbudgeten Sofia Arkelsten har frågat mig när jag avser lämna en budget som går att följa upp till riksdagen. Resultatredovisningen för 2015 utgick från av riksdagen fastställt mål samt

Svarsdatum: 2017-01-11 Frågeställare: Sofia Arkelsten (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:555 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:554 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/09117/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:554 av Johanna Jönsson ( C ) Överklagande av statusförklaring Johanna Jönsson har frågat mig vad jag och regeringen gör för att information om överklagande ska vara tydlig

Svarsdatum: 2017-01-11 Frågeställare: Johanna Jönsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:554 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:550 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/07824/FS Dnr S2016/07825/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:550 av Jenny Petersson (M) Smittskyddet, Svar på fråga 2016/17:551 av Jenny Petersson (M) Bortprioritering av stödet till arbetet mot hiv och andra smittsamma sjukdomar Jenny

Svarsdatum: 2017-01-11 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:550 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:549 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:549 av Amir Adan (M) Ökad otrygghet i Järvaområdet Amir Adan har frågat mig vad jag avser att göra för att bryta brottsutvecklingen och få bukt med den ökade otryggheten i Järva. Att det finns problem i vissa bostadsområden är inte en ny fråga för regeringen. På flera orter runt om i Sverige

Svarsdatum: 2017-01-11 Frågeställare: Amir Adan (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:549 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)