Dokument & lagar (63 699 träffar)

Interpellation 2016/17:576 av Roger Hedlund (SD)

Interpellation 2016/17:576 Rikt- och gränsvärden för radon i Sverige av Roger Hedlund (SD) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Varje år drabbas mellan 400 och 500 personer av lungcancer som ett resultat av för höga radonnivåer i bostäder i Sverige. Detta är givetvis alldeles för många för ett land som Sverige. World

Inlämnad: 2017-06-15 Svarsdatum: 2017-08-31 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2016/17:576 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 70 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1615 av Lars-Arne Staxäng (M)

Fråga 2016/17:1615 Vattenförsörjning av Lars-Arne Staxäng (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) SVT Nyheter uppmärksammade den 15 juni att det i år är de lägsta grundvattennivåerna på 50 år. Enligt SVT har var tionde kommun bedömt att vattenförsörjningen kommer att påverkas i sommar. På många håll i Sverige

Inlämnad: 2017-06-15 Svarsdatum: 2017-06-29 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1615 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1603 av Katarina Brännström (M)

Fråga 2016/17:1603 IVO:s handläggningstider för tillstånd av Katarina Brännström (M) till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) Kvaliteten i välfärden måste alltid stå i fokus, och vi måste ställa hårda kvalitetskrav. Den 1 mars i år beslutade riksdagen att alla privata entreprenader inom socialtjänsten

Inlämnad: 2017-06-15 Svarsdatum: 2017-06-28 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1603 av Katarina Brännström (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1602 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2016/17:1602 Utredning om fackliga stridsåtgärder av Lars Hjälmered (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Konflikten i Göteborgs hamn har pågått sedan våren 2016, och någon lösning tycks fortfarande inte vara i sikte. Trots att det finns ett gällande kollektivavtal som reglerar

Inlämnad: 2017-06-15 Svarsdatum: 2017-06-28 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1602 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1557 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/03916/PBB Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1557 av Rickard Nordin (C) Energieffektiva byggnader Rickard Nordin har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen i Sverige arbetar med att uppfylla Miljömålsberedningens och Energikommissionens

Svarsdatum: 2017-06-14 Frågeställare: Rickard Nordin (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1557 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1556 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/04051/TS Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1556 av Edward Riedl (M) Torsby flygplats Edward Riedl har frågat mig om det är min mening att flygplatserna Torsby och Hagfors ska finnas kvar. I regeringens flygstrategi understryker regeringen de regionala

Svarsdatum: 2017-06-14 Frågeställare: Edward Riedl (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1556 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 50 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1555 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Dnr Ku2017/01474/MF Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1555 av Cecilia Magnusson (M) Tilläggsdirektiv till parlamentariska public service-kommittén Cecilia Magnusson har frågat mig när jag avser att presentera tilläggsdirektiven till den parlamentariska

Svarsdatum: 2017-06-14 Frågeställare: Cecilia Magnusson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1555 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1554 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/03956/TIF N2017/04054/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1519 av Gunnar Hedberg (M) Byggstart för fyrspår mellan Uppsala och Stockholm och svar på fråga 2016/2017:1554 av Gustaf Lantz (S) Näringslivspolitiska konsekvenser vid utebliven satsning

Svarsdatum: 2017-06-14 Frågeställare: Gustaf Lantz (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1554 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 32 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1552 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/02602/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1552 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) Kemikalieskattens påverkan på entreprenörskap Cecilie Tenfjord-Toftby har frågat mig om det är min bedömning att kemikalieskattens utformning stärker svensk konkurrenskraft och

Svarsdatum: 2017-06-14 Frågeställare: Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1552 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1551 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/03481/FS Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1551 Förebyggande åtgärder mot mässling Saida Quicklund har frågat mig hur jag avser att agera för att bredda kunskapen om och tillgången till det allmänna vaccinationsprogrammet för att på så sätt förebygga

Svarsdatum: 2017-06-14 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1551 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1549 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2017/03477/FST Socialdepartementet Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1549 av Thomas Finnborg (M) Rymningar från skyddade boenden Thomas Finnborg har frågat mig om jag och regeringen avser vidta några åtgärder för att förbättra skyddet för de unga som utsatts

Svarsdatum: 2017-06-14 Frågeställare: Thomas Finnborg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1549 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1548 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/04045/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1548 av Thomas Finnborg (M) Förarbevis för vattenskoter Thomas Finnborg har frågat mig om jag och regeringen kommer att vidta några åtgärder, till exempel införa åldersgräns eller krav på förarbevis, för att

Svarsdatum: 2017-06-14 Frågeställare: Thomas Finnborg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1548 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1547 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Svar på fråga 2016/17:1547 Hedersrelaterat våld och förtryck Thomas Finnborg har frågat mig om jag och regeringen kommer att vidta några åtgärder mot det hedersrelaterade våldet och förtrycket för att vända utvecklingen, och i så fall vilka. Jag delar Thomas Finnborgs uppfattning att ingen människa i Sverige ska behöva

Svarsdatum: 2017-06-14 Frågeställare: Thomas Finnborg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1547 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1546 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/04040/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1546 av Ola Johansson (C) Väg 940 – ny Onsalaväg Ola Johansson har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen avser att gå vidare med ställningstagandet kring de överklagande som inkommit på de båda vägplanerna

Svarsdatum: 2017-06-14 Frågeställare: Ola Johansson (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1546 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1543 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/03464/FS Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1543 av Jan R Andersson (M) Saklig information om svenskt snus Jan R Andersson har frågat mig om jag anser att de nya vetenskapliga rönen kring bruket av svenskt snus bör påverka hur den svenska staten genom

Svarsdatum: 2017-06-14 Frågeställare: Jan R Andersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1543 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1542 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/03446/FS Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1542 av Sten Bergheden (M) Det svenska snuset Sten Bergheden har frågat mig när jag och regeringen tänker lägga fram en tobakspolitisk proposition och om propositionen kommer att göra en tydlig skillnad

Svarsdatum: 2017-06-14 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1542 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1541 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/05063/POL Ju2017/05139/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1541 av Cecilia Widegren (M) Utvisningar trots arbetskraftsbrist samt på fråga 2016/17:1545 av Cecilia Widegren (M) Arbetskraftbrist och regeringens agerande Cecilia

Svarsdatum: 2017-06-14 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1541 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1540 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1540 av Lotta Olsson (M) Erfarenhetsutbyte i fråga om civilförsvar Lotta Olsson har frågat mig om jag ser andra länder som viktiga i arbetet med att förstärka det civila försvaret och i så fall vilka länder. Inledningsvis är det viktigt att konstatera att den säkerhetspolitiska situationen har

Svarsdatum: 2017-06-14 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1540 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 69 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1539 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2017/05048/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1539 av Johan Forsell (M) Bosättningslagen Johan Forsell har frågat mig om jag är beredd att vidta några åtgärder, t.ex. genom att förtydliga regelverket, för att den av Migrationsverket aviserade

Svarsdatum: 2017-06-14 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1539 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1538 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/02566/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1538 av Lars Beckman (M) Straffbeskattning på landsbygden Lars Beckman har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att sänka andra kostnader för de boende på landsbygden, så att man inte blir straffbeskattad

Svarsdatum: 2017-06-14 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1538 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 41 kB)