Dokument & lagar (62 806 träffar)

Interpellation 2016/17:436 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2016/17:436 Sveriges förhållningssätt till nya grödor av Jesper Skalberg Karlsson (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Teknikutveckling genomsyrar hela samhällets utveckling. Primär- och livsmedelsproduktionen är inget undantag. Växtförädlingsteknik som ständigt förnyas ger möjlighet att minska

Inlämnad: 2017-04-06 Svarsdatum: 2017-05-05 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:436 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1141 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1141 av Birgitta Ohlsson (L) Totalförbudet mot abort i El Salvador Birgitta Ohlsson har frågat mig hur jag avser agera för att bistå kvinnorna i El Salvador som kämpar för lagliga aborter. Att verka för kvinnors fulla åtnjutande av sexuell

Svarsdatum: 2017-04-06 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1141 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1140 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1140 av Birgitta Ohlsson (L) Guatemalas föräldralösa barn Birgitta Ohlsson har frågat mig hur jag avser agera för att förbättra villkoren för Guatemalas föräldralösa barn. Det var med förstämning som jag tog del av nyheten om branden

Svarsdatum: 2017-04-06 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1140 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 37 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1237 av Jeff Ahl (SD)

Fråga 2016/17:1237 Mångkultur av Jeff Ahl (SD) till Statsminister Stefan Löfven (S) Statsministern har uttryckt sin förfäran vid två tillfällen om den mångkultur han påstår sig företräda. Vid det första tillfället menade statsministern att vi tar i hand i Sverige när vi hälsar, oavsett om det är på en man eller

Inlämnad: 2017-04-06 Svarsdatum: 2017-04-26 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1237 av Jeff Ahl (SD) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1219 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2016/17:1219 Smuggling av vapen via posten av Boriana Åberg (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Insmugglingen av illegala skjutvapen till Sverige är omfattande. Sedan 2014 har över 1 000 illegala vapen hittats av tullen, och sju av tio smugglades in med vanliga postförsändelser. Mörkertalen är stora,

Inlämnad: 2017-04-06 Svarsdatum: 2017-04-19 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1219 av Boriana Åberg (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1218 av Mikael Cederbratt (M)

Fråga 2016/17:1218 En polis närmare medborgarna av Mikael Cederbratt (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Man ska vara försiktig med vilka ord man använder, men tyvärr blir det alltmer berättigat att använda ordet kris för att beteckna det tillstånd svensk polis befinner sig i just nu. Uppklarningsprocenten ligger

Inlämnad: 2017-04-06 Svarsdatum: 2017-04-19 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1218 av Mikael Cederbratt (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1217 av Karin Enström (M)

Fråga 2016/17:1217 Gasattacken i Syrien av Karin Enström (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Gasattacken i Syrien den 4 april är ett fruktansvärt brott, som vi kraftigt fördömer. Sverige måste agera direkt så att de skyldiga ställs till svars. Dessvärre är läget låst i FN:s säkerhetsråd. Med anledning

Inlämnad: 2017-04-06 Svarsdatum: 2017-04-24 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1217 av Karin Enström (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1216 av Ellen Juntti (M)

Fråga 2016/17:1216 Ansvarsfördelningen enligt socialtjänstlagen av Ellen Juntti (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) I många kommuner finns det inga, eller råder brist på, HVB-hem. Detta har lett till att flera kommuner har hyrt platser på HVB-hem i andra kommuner, där ensamkommande flyktingbarn och ungdomar placeras.

Inlämnad: 2017-04-06 Svarsdatum: 2017-04-20 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1216 av Ellen Juntti (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1212 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2016/17:1212 Regeringens arbetslöshetsmål av Jesper Skalberg Karlsson (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Den svenska arbetslösheten ligger i dag på 6,9 procent (SCB), säsongsrensat och utjämnat, vilket kan översättas till ungefär 366 000 personer. Regeringen har samtidigt

Inlämnad: 2017-04-06 Svarsdatum: 2017-04-19 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1212 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1211 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:1211 Attacker mot hbtq-personer i Tjetjenien av Sofia Arkelsten (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Det har den senaste tiden förekommit mycket oroande uppgifter om förföljelser, grova kränkningar och våld mot hbtq-personer i Tjetjenien. Medieuppgifter gör gällande att företrädare för det

Inlämnad: 2017-04-06 Svarsdatum: 2017-04-24 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1211 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1210 av Tina Acketoft (L)

Fråga 2016/17:1210 Diskriminering av romer av Tina Acketoft (L) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Den 8 april uppmärksammar vi romernas dag. Det är en dag att fira men också en dag att uppmärksamma romers situation. Alldeles för länge behandlades romer som andra klassens medborgare i Sverige,

Inlämnad: 2017-04-06 Svarsdatum: 2017-04-12 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1210 av Tina Acketoft (L) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1208 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2016/17:1208 Skogen och miljöbalken av Jesper Skalberg Karlsson (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Miljöbalken innehåller regler om bland annat skydd av områden, vattenverksamhet och genteknik. Skogsvårdslagen ingår däremot inte i miljöbalken. I stället finns det en väl utvecklad modell, där frihet

Inlämnad: 2017-04-06 Svarsdatum: 2017-04-12 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1208 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 77 kB)

KU-anmälning 2016/17:36 (1710-2016/17) av Jessica Polfjärd (M)

JESSICA POLFJÄRD Riksdagsledamot (M) 2017-04-05 Dnr 1710-2016/17 Till konstitutionsutskottet Granskning av Regeringens informationshantering, rutiner för informationsspridning och informationsutbyte samt av inrikesministerns uttalanden Under hösten 2015 var migrationsströmmarna till Sverige mycket

2017-04-05

Interpellation 2016/17:435 av Roger Haddad (L)

Interpellation 2016/17:435 Polisavhopp och rekrytering av Roger Haddad (L) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Liberalerna har i riksdagen lagt fram ett antal förslag för att vända utvecklingen inom svensk polis. Det gäller frågan om mer resurser för att anställa fler utredare samt inte minst få fler poliser till

Inlämnad: 2017-04-05 Svarsdatum: 2017-04-21 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:435 av Roger Haddad (L) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Polisavhopp och rekrytering

Interpellation 2016/17:434 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2016/17:434 Sveriges förmåga att stävja cyberattacker av Mikael Oscarsson (KD) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Flera svenska medier avslöjade den 5 april 2017 att en rekordstor cyberattack riktats mot Sverige. Attacken har fått namnet Cloud hopper. Angreppets komplexitet beskrivs som sådan att

Inlämnad: 2017-04-05 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:434 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 96 kB)

Interpellation 2016/17:433 av Cecilia Magnusson (M)

Interpellation 2016/17:433 Ekonomiskt stöd till svensk film av Cecilia Magnusson (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) År 2016 underkändes regeringens förslag till ny helstatlig filmpolitik på hela sju punkter. De farhågor som Alliansen och stora delar av filmbranschen då uttryckte ser alltmer

Inlämnad: 2017-04-05 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2016/17:433 av Cecilia Magnusson (M) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2016/17:432 av Eva Lohman (M)

Interpellation 2016/17:432 Försäkringsskydd för ambulanspersonal av Eva Lohman (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Den svenska ambulanspersonalen omfattas av samma försäkringsskydd som övrig vårdpersonal. Detta innebär att de som yrkesgrupp ingår i försäkringen Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för kommun-

Inlämnad: 2017-04-05 Svarsdatum: 2017-05-02 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2016/17:432 av Eva Lohman (M) (pdf, 70 kB)

Interpellation 2016/17:431 av Elisabeth Svantesson (M)

Interpellation 2016/17:431 Jämställdhet i förorten av Elisabeth Svantesson (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Kvinnor som berättar att de lever mer isolerat här än i det land de flytt ifrån, som inte kan vistas fritt i det offentliga rummet och inte kan vara klädda hur de vill. Flickor som tvingas kliva på längst

Inlämnad: 2017-04-05 Svarsdatum: 2017-04-21 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2016/17:431 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 87 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Jämställdhet i förorten

Interpellation 2016/17:430 av Elisabeth Svantesson (M)

Interpellation 2016/17:430 Sysselsättningsgapet på svensk arbetsmarknad av Elisabeth Svantesson (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Integrationen av de nyanlända är en av politikens viktigaste uppgifter att ta sig an. Fler som kommit till Sverige måste komma in i samhället och kunna

Inlämnad: 2017-04-05 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:430 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1153 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/00831/Kl M2017/00832/Kl M2017/00833/Kl Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:1153 av Boriana Åberg (M) Jämställd bilkörning, 2016/17:1154 av Boriana Åberg (M) Jämnare könsfördelning när det gäller bilkörning och 2016/17:1155 av Boriana

Svarsdatum: 2017-04-05 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1153 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 42 kB)