Dokument & lagar (66 885 träffar)

Interpellation 2017/18:432 av Erik Andersson (M)

Interpellation 2017/18:432 Vårdköerna i Sverige av Erik Andersson M till Socialminister Annika Strandhäll S Efter nära fyra år med en rödgrön regering och avskaffad kömiljard har Sverige bland Europas längsta väntetider i vården. Tidigare, mellan 2007 och 2014, halverades köerna när det var Alliansen som styrde landet.

Inlämnad: 2018-03-14 Svarsdatum: 2018-04-17 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2017/18:432 av Erik Andersson (M) (pdf, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:980 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern T ill riksdagen Svar på fråga 2017/18:980 av Sofia Damm KD Regeringens feministiska utrikespolitik och Wikipediasatsning Sofia Damm har frågat mig om vad jag tror att WikiGap-satsningen kommer att betyda för världens kvinnor och med vilka medel skrivstugorna finansieras. För drygt

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Sofia Damm (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:980 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:978 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

U2018/01135/F Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:978 av Hans Rothenberg M Regeringens rymdstrategi Hans Rothenberg har frågat mig vilka konsekvenserna blir för de företag som verkar inom den svenska rymdindustrin på grund av rymdstrategins försening.

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Hans Rothenberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:978 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:977 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Svar på fråga 2017/18:977 av Barbro Westerholm L HPV-vaccin för pojkar Barbro Westerholm har frågat mig hur långt i processen behandlingen av frågan om HPV-vaccination av pojkar har kommit. Folkhälsomyndighetens beslutsunderlag om att vaccination av pojkar mot HPV uppfyller kraven för att införas i det nationella vaccinationsprogrammet

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Barbro Westerholm (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:977 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:976 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Fö2018/00363/MFI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:976 av Lena Asplund M Veteraner och psykisk ohälsa Lena Asplund har frågat mig vad jag och regeringen konkret gör för att se till att våra veteraner får adekvat hjälp, i synnerhet när det gäller psykiska problem. Veteranpolitiken

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Lena Asplund (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:976 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:975 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Svar på fråga 2017/18:975 av Per-Ingvar Johnsson C Trafikskadenämndens oberoende Per-Ingvar Johnsson har frågat mig om jag anser att regeringen bör ändra på att nämndens beslutande ledamöter är alltför beroende av de medicinska rådgivande experterna. De trafikskadades situation är en angelägen fråga för regeringen. Den

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Per-Ingvar Johnsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:975 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 94 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:973 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Fö2018/00372/MFI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:973 av Hans Wallmark M Resurser för internationella insatser Hans Wallmark har frågat finansministern om det finns en beredskap från regeringens sida att skjuta till mer resurser så att Sverige kan axla ansvar för internationella

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:973 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:971 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Svar på fråga 2017/18:971 av Johan Forsell M Rättssäker asylprocess Johan Forsell har frågat mig hur regeringen avser säkerställa att Migrationsverket förbättrar kvaliteten i asylutredningar och asylbeslut i syfte att fatta rättssäkra beslut i asylärenden. Inledningsvis kan jag bara instämma i vikten av en rättssäker asylprocess.

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:971 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 99 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:970 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Fi2018/ 01076 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:970 Korruption av Johan Nissinen SD Johan Nissinen SD har frågat mig hur regeringen och jag ska arbeta vidare i fråga om en handlingsplan mot korruption. Regeringen arbetar aktivt för en god förvaltningskultur och mot korruption och

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Johan Nissinen (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:970 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:969 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Svar på fråga 2017/18:969 LAN-spel och omreglerad spelpolitik av Isabella Hökmark M Isabella Hökmark har frågat mig om jag redan nu kan intyga att förslag till förändringar gällande tillståndsplikten för LAN-spel kommer att läggas fram med anledning av förslaget till en omreglerad spelmarknad. Regeringen arbetar intensivt

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Isabella Hökmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:969 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:968 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Ku2018/ 00551/KO Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:968 av Markus Wiechel SD Skattemedel till tvivelaktiga integrationsprojekt Markus Wiechel har mot bakgrund av de bidrag som delats ut till Mångkulturellt centrum MKCfrågat mig om jag anser att det är rimligt att

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:968 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:966 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/01062/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:966 av Boriana Åberg M Skatteverkets namnbyte på Republiken Kina Taiwan Boriana Åberg har frågat mig om jag kommer att vidta några generella åtgärder för att Skatteverkets namnbyte på Republiken Kina Taiwan inte ska göras. Skatteverkets

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:966 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:965 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:965 av Boriana Åberg M Namnbyte på Republiken Kina Taiwan Boriana Åberg har frågat mig om det namnbyte som Skatteverket meddelade den 28 februari har skett under påtryckningar från Utrikesdepartementet. Utrikesdepartementet har inte utövat några påtryckningar på Skatteverket. Stockholm den 14 mars 2018 Margot Wallström

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:965 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:964 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:964 av Jamal El-Haj S Situationen i Ghouta Jamal El-Haj har frågat mig vad mer jag och Sverige kan göra för att hjälpa Syriens plågade folk och för att stoppa den omänskliga krigföringen mot civila och barn. Jag är förfärad över utvecklingen

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Jamal El-Haj (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:964 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:962 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:962 av Yasmine Posio Nilsson V Situationen i turkiska fängelser Yasmine Posio Nilsson har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att Sverige som såväl enskilt land som medlem i EU och FN ska uppmärksamma situationen i de turkiska fängelserna

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Yasmine Posio Nilsson (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:962 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:961 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

M2018/ 00721 Kl Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:961 av Maria Malmer Stenergard M Utsläppen från vägtrafiken Maria Malmer Stenergard har frågat mig om jag anser att regeringens miljöpolitik är förenlig med Miljömålsberedningens målsättning om reducerade utsläpp av

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:961 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:960 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Svar på fråga 2017/18:960 av Hans Wallmark M Granskning av Försvarets materielverk Hans Wallmark har frågat mig om jag och regeringen har för avsikt att låta Statskontoret granska även Försvarets materielverk, dess ekonomi och styrning kring materielprojekt. Uppdraget till Statskontoret omfattar att granska Försvarsmaktens

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:960 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:956 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Ku2018/ 00520/KO Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:956 av Saila Quicklund M Driften av Nationalmuseum Norr på Jamtli Saila Quicklund har frågat mig om hur jag och regeringen avser att agera för att Nationalmuseum ska kunna säkerställa sin del av samarbetet kring

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:956 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:954 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:954 av Christian Holm Barenfeld M Situationen i Vitryssland Christian Holm Barenfeld har frågat mig om Sveriges stöd till utvecklingssamarbete med Vitryssland numera riktas mer mot mellanstatligt samarbete än till stöd för demokratiarbete och

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:954 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:953 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:953 av Robert Hannah L Nederländernas erkännande av folkmordet 1915 Robert Hannah har frågat mig när den svenska regeringen avser att erkänna folkmordet 1915 och hur jag ser på det faktum att det är olagligt i Turkiet att hävda att folkmordet

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:953 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 92 kB)