Dokument & lagar (62 434 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:992 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/01099/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:992 av Gunilla Nordgren (M) Retroaktiv skattelagstiftning Gunilla Nordgren har frågat mig vilka lagstiftningsinitiativ eller andra generella åtgärder jag är beredd att vidta med anledning av Skatteverkets rättsliga

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Gunilla Nordgren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:992 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:991 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01438/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:991 av Utfallet av regeringens satsning på Socialstyrelsen (M) Jenny Petersson Jenny Petersson har frågat mig vad jag och regeringen kan redovisa avseende utfallet av satsningen rörande

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:991 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:989 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/00359/SI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:989 av Pål Jonsson (M) Avspänning i relationen till Ryssland Pål Jonsson har frågat mig om jag kommer att verka för avspänning i relationen till Ryssland inom mitt politiska ansvarsområde. Efter Rysslands illegala

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:989 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 30 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:988 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/01097/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:988 av Robert Hannah (L) Skatteverkets nya rättsliga vägledning Robert Hannah har med anledning av Skatteverkets rättsliga ställningstagande att en väsentlig förändring av villkoren för upplåtelse av en privatbostadsrätt

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:988 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:985 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:985 av Hans Linde (V) Civilsamhället i Israel Hans Linde har frågat statsrådet Lövin vilka initiativ Sverige tar som enskilt land, såväl som medlem i EU och FN, för att värna möjligheterna för civilsamhällesorganisationer att verka i

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Hans Linde (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:985 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:983 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:983 av Magnus Oscarsson (KD) Erkännande av Somaliland Magnus Oscarsson har frågat mig om jag avser ta initiativ till att Sveriges regering erkänner Somaliland som en suverän stat. Utvecklingen i Somalia har nyligen tagit ett viktigt

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Magnus Oscarsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:983 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 35 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:982 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/02205/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:982 av Robert Hannah (L) Migrationsverkets icke utnyttjade boendeplatser på asylboenden Robert Hannah har frågat mig vad jag avser att göra för att Migrationsverkets boenden som i dag står tomma

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:982 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:981 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/00358/MFU Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:981 av Hans Wallmark (M) Utökade möjligheter att mönstra Hans Wallmark har frågat mig om jag avser verka för att utöka möjligheterna att mönstra på flera platser i landet och om det i så fall är intressant att

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:981 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:980 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/01731/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:980 av Lars Tysklind (L) Utkastförbud Lars Tysklind har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen kommer att vidta för att förbättra kontroll- och tillsynspraxis för att komma till rätta med problemet med

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Lars Tysklind (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:980 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:979 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01432/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:979 av Jenny Petersson (M) En nationell plan för sällsynta diagnoser Jenny Petersson har frågat mig om regeringen och jag, precis som myndigheten Tillväxtanalys, anser att det är dags att

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:979 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:978 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/01095/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:978 av Thomas Finnborg (M) Ökade resurser till tullen Thomas Finnborg har frågat mig om jag inom ramen för mitt ansvarsområde i regeringen kommer att se till att Tullverket tillförs mer resurser och i så fall när. Jag

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Thomas Finnborg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:978 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:977 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:977 av Cassandra Sundin (SD) Nordiskt Arktis-samarbete om näringslivsutveckling Cassandra Sundin har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra för Sveriges delaktighet i det nordiska Arktissamarbetet om näringslivs-utveckling. Regeringen

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Cassandra Sundin (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:977 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:975 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01431/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:975 av Johan Hultberg (M) Översyn av alkohollagen Johan Hultberg har frågat mig om jag avser att se över alkohollagen och dess tillämpning i syfte att göra lagstiftningen bättre anpassad

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:975 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:974 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/0142/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:974 av Jenny Petersson (M) Klinisk forskning och läkemedelsprövningar Jenny Petersson har frågat mig på vilket sätt regeringen och jag kommer att förbättra klimatet för klinisk forskning

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:974 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:973 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:973 av Tina Acketoft (L) Glastaket i Asien Tina Acketoft har frågat mig hur jag avser att agera för att bistå de unga kvinnor i Asien som kämpar för att krossa glastaket. I Asien finns flera exempel på inflytelserika kvinnliga ledare.

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Tina Acketoft (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:973 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:972 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi01093/SE Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:972 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) Konsekvensanalys av kilometerskatten Cecilie Tenfjord-Toftby har frågat mig om jag avser att ta fram en konsekvensanalys inför nästa förslag om kilometerskatten och dess påverkan på svensk

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:972 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:971 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Dnr M2017/00587/Ee Miljö- och energidepartementet Samordnings- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:971 av Lars-Axel Nordell (KD) Fortsatt biodrift av busstrafiken Lars-Axel Nordell har frågat vad jag avser göra för att andelen biodriv-medel i driften av bussar och andra tunga fordon ska

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Lars-Axel Nordell (KD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:971 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:968 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/01089/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:968 av Pål Jonson (M) Tullen i Hån Pål Jonson har frågat mig om jag kan verifiera att tullstationen i Hån även fortsättningsvis kommer att vara öppen på natten. Enligt vad jag har erfarit från Tullverket har myndigheten

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:968 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:967 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01419/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:967 av Jenny Petersson (M) Ökad försäljning av antibiotika för barn Jenny Petersson har frågat mig vilka konkreta åtgärder och analyser regeringen och jag avser att vidta i och med den ökade

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:967 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:965 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01417/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:965 av Cecilia Widegren (M) Larm från tillsynsmyndighet Cecilia Widegren har frågat mig vilken analys jag gör av Inspektionen för vård och omsorgs (IVO:s )tillsynsrapport för 2016, och vilka

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:965 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 43 kB)