Dokument & lagar (64 044 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:1760 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2016/17:1760 Kostnader vid försäljning av en villa av Margareta Cederfelt (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Att det råder bostadsbrist i stora delar av Sverige är tyvärr alltför välkänt. För att öka utbudet av bostäder är det inte tillräckligt med att öka takten för nybyggnationer. Genom ökad

Inlämnad: 2017-07-28 Svarsdatum: 2017-08-14 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1760 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1759 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2016/17:1759 Antisemitismen i Sverige av Margareta Cederfelt (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) I Sverige är såväl religionsfrihet som mötesfrihet grundbultar i den svenska lagstiftningen och hets mot folkgrupp är förbjudet enligt lag. Trots detta har den judiska föreningen i Umeå

Inlämnad: 2017-07-28 Svarsdatum: 2017-08-14 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1759 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1758 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2016/17:1758 Regelförenklingar för näringslivet av Margareta Cederfelt (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Företagarnas förtroende för regeringens regelförbättringsarbete befinner sig i sluttande plan. Enligt Näringslivets Regelnämnd, NNR, har hela 78 procent av de svenska företagarna

Inlämnad: 2017-07-28 Svarsdatum: 2017-08-14 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1758 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 77 kB)

KU-anmälning 2016/17:42 (2612-2016/17) av HANS HOFF (S)

HANS HOFF Riksdagsledamot (S) 2017-07-27 Dnr 2612-2016/17 Granskning av den tidigare regeringens överväganden i samband med upphandlingen av Transportstyrelsens IT-verksamhet l januari 2017 skiljer regeringen Transportstyrelsens generaldirektör Maria Ågren från sin tjänst. Maria Ågren var då sedan ett år

2017-07-27

KU-anmälning 2016/17:42 (2612-2016/17) av HANS HOFF (S) (pdf, 746 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1747 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2016/17:1747 av Margareta Cederfelt (M) Hatbrott mot HBTQ- personer Margareta Cederfelt har frågat justitie- och migrationsminister Morgan Johansson vilka åtgärder han avser att vidta för att HBTQ- personer inte ska råka ut för hatbrott. Frågan har överlämnats till mig att besvara. Alla individer oavsett

Svarsdatum: 2017-07-27 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1747 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1696 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Dnr Fi2017/02903/KO Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1696 av Lars Beckman (M) Skönhetssalonger som inte följer ARN:s beslut Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att kunder som går till skönhetssalonger ska få ett

Svarsdatum: 2017-07-27 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1696 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 31 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1650 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Dnr Fi2017/02794/KO Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1650 av Lotta Olsson (M) Otydliga fakturor Lotta Olsson har frågat mig om jag anser att otydliga fakturor är ett problem och vad jag i så fall avser att göra åt problemet. Jag håller med

Svarsdatum: 2017-07-27 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1650 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1648 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Dnr Fi2017/02793/KO Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1648 av Lars Beckman (M) Olagliga inkassokrav Lars Beckman har frågat mig vad jag gör konkret för att få stopp på oseriösa företag och utländska inkassoföretag som verkar från utlandet för att

Svarsdatum: 2017-07-27 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1648 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1634 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Dnr Fi2017/02778/B Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1634 av Betty Malmberg (M) Tillgång till företagskonto Betty Malmberg har frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att företagare, och presumtiva företagare, inte ska drabbas

Svarsdatum: 2017-07-27 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1634 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1633 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Dnr Fi2017/02769/B Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1633 av Sten Bergheden (M) Mynt- och sedelutbytet Sten Bergheden har frågat mig om jag bedömer att det är ett rimligt förfarande från samhällets sida att låta småföretagen bära de extrakostnader

Svarsdatum: 2017-07-27 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1633 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1733 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/04090/FS Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1733 av Saila Quicklund (M) Ökad fetma i samhället Saila Quicklund har frågat mig vilka åtgärder jag ser som de mest prioriterade för att minska förekomsten av fetma i samhället. Övervikt och fetma är

Svarsdatum: 2017-07-26 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1733 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 40 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1772 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1772 Ansvarsfördelningen inom vården av Cecilia Widegren (M) till Socialminister Annika Strandhäll (S) Någonting så enkelt som tillgång till information och data, samordnat och insamlat på ett etiskt och säkert sätt, höjer kvaliteten inom vården. I dagsläget har varken patienter, forskare, företag

Inlämnad: 2017-07-26 Svarsdatum: 2017-08-16 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1772 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1730 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1730 av Robert Hannah (L) Konfiskering av kristna kyrkor i Turkiet Robert Hannah har frågat mig om jag avser att fördöma folkmordet och den turkiska statens konfiskering av kyrkorna i Mardin. Regeringen ser med djup oro på utvecklingen

Svarsdatum: 2017-07-25 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1730 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 44 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1756 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:1756 Åtgärder mot bilmålvakter av Roger Haddad (L) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Liberalerna genomförde tillsammans med alliansen en lagändring 2014 för att underlätta Polisens arbete mot s.k. bilmålvakter. Kriminella med stora skulder utnyttjar regelverkets brister och fortsätter skriva bilar

Inlämnad: 2017-07-25 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1756 av Roger Haddad (L) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1757 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1757 Offentlig förvaltning av Cecilia Widegren (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Offentlig förvaltning ska agera föredömligt när det gäller medveten konsumtion och att ha fokus på till exempel närproducerat, lokalodlat eller härförädlat. Högre konsumentmedvetenhet vid val av livsmedel

Inlämnad: 2017-07-24 Svarsdatum: 2017-08-15 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1757 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1755 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2016/17:1755 Parisavtalet av Johan Hultberg (M) till Statsrådet Isabella Lövin (MP) Klimattoppmötet i Paris 2015 blev ett viktigt genombrott för de internationella klimatförhandlingarna och därmed i kampen för att hejda och begränsa de globala klimatförändringarna. Totalt har 197 länder skrivit under Parisavtalet

Inlämnad: 2017-07-24 Svarsdatum: 2017-08-09 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1755 av Johan Hultberg (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2016/17:588 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2016/17:588 It-läckaget på Transportstyrelsen av Mikael Oscarsson (KD) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) En rad svenska medier har rapporterat om ett stort läckage av sekretessbelagda uppgifter på Transportstyrelsen i samband med en it-upphandling. Dessa uppgifter fanns tillgängliga för

Inlämnad: 2017-07-21 Svarsdatum: 2017-09-14 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2016/17:588 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1754 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1754 Upprustning av Kinnekullebanan av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Förslag på en ny nationell transportplan ska snart överlämnas till regeringen och sedan väntas regeringen fatta beslut våren 2018. Man hör mycket om regeringens planer och vilja att bygga nya höghastighetståg

Inlämnad: 2017-07-21 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1754 av Sten Bergheden (M) (pdf, 75 kB)

Interpellation 2016/17:587 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2016/17:587 Transportstyrelsens hantering av sekretessbelagda uppgifter av Mikael Oscarsson (KD) till Statsrådet Anna Johansson (S) När Transportstyrelsens generaldirektör oväntat fick avgå efter vad man då kallade oenigheter mellan henne och regeringen kunde ingen utomstående ana vad som verkligen

Inlämnad: 2017-07-20 Svarsdatum: 2017-09-07 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:587 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1732 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2017/06076/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1732 av Lotta Olsson (M) Felaktigt VMA-larm Lotta Olsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att liknande misstag avseende VMA-larm inte upprepas och för att se till att centrala

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1732 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 30 kB)