Dokument & lagar (65 499 träffar)

Interpellation 2017/18:275 av Jessica Polfjärd (M)

Interpellation 2017/18:275 Åldersdiskriminering av Jessica Polfjärd (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) De sju grunder som diskrimineringslagen består av är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning,

Inlämnad: 2017-12-08 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2017/18:275 av Jessica Polfjärd (M) (pdf, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:349 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

PAGE 2 Dnr Fi2017/04505/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:349 av Edward Riedl (M) Flygskatt utan brytpunkt Edward Riedl har frågat mig om jag kan redogöra för varför den nya skatten saknar brytpunkt, trots att det får till följd att effekterna av skatten blir

Svarsdatum: 2017-12-08 Frågeställare: Edward Riedl (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:349 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:345 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

PAGE 2 Dnr 2017/04560/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:345 av Lars Mejern Larsson (S) Digitalmoms Lars Mejern Larsson har frågat kultur-och demokratiminister Alice Bah Kuhnke vilka initiativ hon har tagit för att få till en ändring i mervärdesskattedirektivet

Svarsdatum: 2017-12-08 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:345 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:328 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

PAGE 2 Dnr Fi2017/04448/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:328 av Cecilia Widegren (M) Allvarlig kritik mot Kronofogden Cecilia Widegren har frågat mig vad jag och regeringen avser att vidta för åtgärder för att stärka rättssäkerheten och förbättra kvaliteten

Svarsdatum: 2017-12-08 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:328 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 36 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:443 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2017/18:443 Beskattning av långsiktigt sparande av Cecilia Widegren (M) till Socialminister Annika Strandhäll (S) Regeringen vill inte att svenskar ska spara. Det är den signal som regeringen tydligt sänder. Från och med årsskiftet kommer långsiktiga sparformer, som investeringssparkonton och kapitalförsäkringar,

Inlämnad: 2017-12-06 Svarsdatum: 2017-12-22 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:443 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:442 av Lars Beckman (M)

Fråga 2017/18:442 Sjöfyllerilagen av Lars Beckman (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Riksdagen har avgett ett tillkännagivande om att sjöfyllerilagen ska utvärderas. Sjöfyllerilagen har varit på plats i sin nuvarande form sedan 2010. Bakgrunden till tillkännagivandet är att det nu finns

Inlämnad: 2017-12-07 Svarsdatum: 2017-12-22 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:442 av Lars Beckman (M) (pdf, 65 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:441 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2017/18:441 Bilmålvakter av Boriana Åberg (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Problemet med så kallade bilmålvakter är fortfarande stort, trots den lagskärpning som gjordes 2014. En bilmålvakt är en person utan några ekonomiska medel som står registrerad som ägare till hundratals, ibland till och med

Inlämnad: 2017-12-07 Svarsdatum: 2017-12-22 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:441 av Boriana Åberg (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:440 av John Widegren (M)

Fråga 2017/18:440 Allmän jakttid för skarv av John Widegren (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Skarven har de senaste åren ökat lavinartat och är i dag den vanligaste fågeln i vissa områden. Skarven lever på många sätt i konflikt med människan inte bara i kust- och skärgårdslandskapet utan även i många

Inlämnad: 2017-12-07 Svarsdatum: 2017-12-22 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:440 av John Widegren (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:439 av Christina Höj Larsen (V)

Fråga 2017/18:439 Utländska identitetshandlingar av Christina Höj Larsen (V) till Statsrådet Heléne Fritzon (S) Vänsterpartiet anser att det är mycket problematiskt när utländska handlingar som är av stor vikt för exempelvis familjeåterförening, medborgarskap och uppehållstillstånd inte godkänns av svenska myndigheter

Inlämnad: 2017-12-07 Svarsdatum: 2017-12-22 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:439 av Christina Höj Larsen (V) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:438 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2017/18:438 Postnords arbete inför julen av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) När julen närmar sig ökar trycket på posthanteringen. Det är förståeligt. Många människor skickar såväl julhälsningar som julklappar, och allt fler handlar på internet inför

Inlämnad: 2017-12-07 Svarsdatum: 2017-12-22 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2017/18:438 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:436 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Fråga 2017/18:436 En polishögskola i Borås av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Den 5 december 2017 kom beskedet om att den ena av två nya polisutbildningar ska förläggas till Malmö. Det är ett välkommet besked för hela Sverige att vi nu får fler utbildningsplatser

Inlämnad: 2017-12-07 Svarsdatum: 2017-12-22 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:436 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:435 av Mikael Eskilandersson (SD)

Fråga 2017/18:435 Digital arvsrätt av Mikael Eskilandersson (SD) till Statsrådet Heléne Fritzon (S) I dag lever människor sitt liv alltmer digitaliserat. Detta kräver att vår lagstiftning också följer med i utvecklingen. En fråga som fått alldeles för lite uppmärksamhet är det digitala arv som vi lämnar efter

Inlämnad: 2017-12-07 Svarsdatum: 2017-12-20 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:435 av Mikael Eskilandersson (SD) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:345 av Lars Mejern Larsson (S)

Fråga 2017/18:345 Digitalmoms av Lars Mejern Larsson (S) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Vi har nog alla hört talas om krisen inom mediesektorn, och det är många åtgärder som måste till. Den lokala journalistiken är oerhört viktig för demokratin. Detta gäller speciellt i Sverige, eftersom

Inlämnad: 2017-11-28 Svarsdatum: 2017-12-08 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:345 av Lars Mejern Larsson (S) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2017/18:270 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2017/18:270 Vinstförbud av Lars Beckman (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) I Gävle kommun tillhandahålls 23 procent av alla platser i grund- och gymnasieskolan av privata företag. 32 procent av alla platser i särskilt boende för äldre tillhandahålls vidare av privata företag. I Region Gävleborg

Inlämnad: 2017-12-07 Svarsdatum: 2018-01-23 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2017/18:270 av Lars Beckman (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2017/18:269 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2017/18:269 Torskbeståndet i Östersjön av Jesper Skalberg Karlsson (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Torsken är en av de vanligaste matfiskarna i Sverige, och den har följaktligen stor ekonomisk betydelse för fisket. Den kan säljas färsk, fryst, torkad eller saltad – och det är få människor

Inlämnad: 2017-12-07 Svarsdatum: 2018-01-16 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2017/18:269 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 81 kB)

Interpellation 2017/18:268 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2017/18:268 Vårdval för alla av Christian Holm Barenfeld (M) till Socialminister Annika Strandhäll (S) Från och med 2018 kommer inte privata reumatologer och specialistläkare i reumatism att få arbeta åt Landstinget i Stockholms län. Detta drabbar ca 1 500 reumatiker som därmed kommer att bli av

Inlämnad: 2017-12-07 Svarsdatum: 2018-01-16 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2017/18:268 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:437 av Karin Enström (M)

Fråga 2017/18:437 Toppmötet mellan EU och AU av Karin Enström (M) till Statsminister Stefan Löfven (S) Statsminister Stefan Löfven deltog den 29–30 november vid ett toppmöte mellan Europeiska unionen och Afrikanska unionen (AU) i Abidjan i Elfenbenskusten. I år har det gått tio år sedan den gemensamma strategin

Inlämnad: 2017-12-07 Svarsdatum: 2017-12-22 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2017/18:437 av Karin Enström (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:434 av Lars Beckman (M)

Fråga 2017/18:434 Olovlig körning av Lars Beckman (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Under åren har det framkommit flera fall av olovlig körning till följd av att körkort har varit utfärdade i ett annat land men inte har varit giltiga i Sverige. I många fall har även personen som varit

Inlämnad: 2017-12-07 Svarsdatum: 2017-12-21 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:434 av Lars Beckman (M) (pdf, 63 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:433 av John Widegren (M)

Fråga 2017/18:433 Lantbrukares utsatthet för brott av John Widegren (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Många lantbrukare är oroliga och rädda för att utsättas för brott. Det har bland annat rapporterats om olaga hot där man krävt att en lantbrukare skulle släppa lös sina djur och bli

Inlämnad: 2017-12-07 Svarsdatum: 2017-12-21 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:433 av John Widegren (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:432 av John Widegren (M)

Fråga 2017/18:432 Afrikansk svinpest av John Widegren (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Under de senaste åren har förekomsten av afrikansk svinpest ökat i Europa. Numera förekommer sjukdomen i Litauen, Polen, Lettland, Estland, Tjeckien och Rumänien. Sjukdomen är extremt smittsam, då den kan spridas både

Inlämnad: 2017-12-07 Svarsdatum: 2017-12-21 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:432 av John Widegren (M) (pdf, 76 kB)