Dokument & lagar (61 434 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:546 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2016/17:546 av Lars-Arne Staxäng (M) Vittnesskyddet Lars-Arne Staxäng har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att stärka det svenska vittnesskyddet. Det är av central betydelse för rättskipningen att parter och vittnen fritt och sanningsenligt kan lämna sina berättelser utan att känna

Svarsdatum: 2017-01-11 Frågeställare: Lars-Arne Staxäng (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:546 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:545 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/09114/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:545 av Lars-Arne Staxäng (M) Straff för människosmuggling Lars-Arne Staxäng har frågat mig om jag avser att ta några initiativ med syfte att skärpa lagstiftningen angående människosmuggling. Människosmuggling

Svarsdatum: 2017-01-11 Frågeställare: Lars-Arne Staxäng (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:545 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:541 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/07823/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:541 av Thomas Finnborg (M) Växande vårdköer Thomas Finnborg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska vårdköerna. Tillgänglighet i vården är en prioriterad fråga

Svarsdatum: 2017-01-11 Frågeställare: Thomas Finnborg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:541 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:540 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/09113/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:540 av Thomas Finnborg (M) Drönarfotografering Thomas Finnborg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att skyndsamt ändra en föråldrad lagstiftning. Frågan ställs mot bakgrund av

Svarsdatum: 2017-01-11 Frågeställare: Thomas Finnborg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:540 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:537 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/07822/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:537 av Hillevi Larsson (S) Ändring av juridisk könstillhörighet Hillevi Larsson har frågat mig om jag kan tänka mig ta initiativ till att separera lagarna om juridisk könstillhörighet och

Svarsdatum: 2017-01-11 Frågeställare: Hillevi Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:537 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:533 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2016/07797/FST Socialdepartementet Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:533 av Kent Härstedt (S) Bolagisering av socialtjänster Kent Härstedt har frågat mig vad jag och regeringen ämnar ta för initiativ för att stoppa bolagiseringen av socialtjänster över landet. Regeringen

Svarsdatum: 2017-01-11 Frågeställare: Kent Härstedt (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:533 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:528 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:528 av Maria Malmer Stenergard (M) Polisens ansvar för medborgarnas trygghet Maria Malmer Stenergard har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att Polismyndigheten kan leva upp till sina uppgifter enligt polislagen och att kommuner inte behöver ta över dessa uppgifter. Det

Svarsdatum: 2017-01-11 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:528 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:522 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:522 av Markus Wiechel (SD) Bistånd till Burma Markus Wiechel har frågat mig om det var riktigt att häva sanktionerna mot Myanmar samt om regeringen avser vidta åtgärder för att svenska skattemedel inte ska gå till utökat förtryck av minoriteter

Svarsdatum: 2017-01-11 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:522 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 44 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:630 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:630 Postleveranser på landsbygden av Cecilia Widegren (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Människor ska kunna bo, leva och arbeta i hela Sverige. Landsbygden, vars gröna sektor växer med rimliga förutsättningar, behöver goda villkor för företagande. Detta är förutsättningar

Inlämnad: 2017-01-11 Svarsdatum: 2017-01-18 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:630 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:629 av Barbro Westerholm (L)

Fråga 2016/17:629 Behandlings- och rehabiliteringsmetoder för PTSD av Barbro Westerholm (L) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Våren 2016 tog riksdagen beslut om socialutskottets betänkande Hälso- och sjukvårdsfrågor (2015/16:SoU7). I det fanns tre tillkännagivanden, varav ett om att regeringen bör ge Forskningsrådet

Inlämnad: 2017-01-11 Svarsdatum: 2017-01-18 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:629 av Barbro Westerholm (L) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:628 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2016/17:628 Utvisningar av dömda brottslingar av Boriana Åberg (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Av de brottslingar som döms till utvisning efter avtjänat straff är det få som faktiskt lämnar landet. Tre av fyra som döms till utvisning släpps på fri fot efter avtjänat straff.

Inlämnad: 2017-01-11 Svarsdatum: 2017-01-18 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:628 av Boriana Åberg (M) (pdf, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:588 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2016/04726/K Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:588 av Lotta Finstorp (M) Ohälsa i offentlig sektor Lotta Finstorp har frågat mig vad som enligt min bedömning ligger bakom arbetsmiljöbristerna i den offentliga sektorn, och vilka åtgärder jag avser att vidta för att

Svarsdatum: 2017-01-10 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:588 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:584 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2016/08129/PBB Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:584 av Elisabeth Svantesson (M) Regellättnader för modulbostäder Elisabeth Svantesson har frågat mig om jag och regeringen avser att agera snabbt för att förslaget om regellättnader för modulbostäder

Svarsdatum: 2017-01-10 Frågeställare: Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:584 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:576 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2016/08096/PBB Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:576 av Ewa Thalén Finné (M) Stopp för kommunala särkrav vid bebyggelse Ewa Thalén Finné har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att lagen mot kommunala särkrav

Svarsdatum: 2017-01-10 Frågeställare: Ewa Thalén Finné (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:576 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:560 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2016/07952/PBB Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:560 av Saila Quicklund (M) Regeringens planer för idrottsanläggningar Saila Quicklund har frågat mig hur jag i samråd med Sveriges kommuner ska verka för att idrotten med dess viktiga folkhälsoperspektiv

Svarsdatum: 2017-01-10 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:560 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:531 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2016/07893/D Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:531 av Jörgen Warborn (M) Bättre konkurrens inom postbranschen Jörgen Warborn har frågat mig om jag och regeringen har för avsikt att ta initiativ till förändringar inom postlagstiftningen, och

Svarsdatum: 2017-01-10 Frågeställare: Jörgen Warborn (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:531 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:523 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2016/07872/D Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:523 av Sten Bergheden (M) Kontantservicen på landsbygden Sten Bergheden har frågat finansministern om hon tänker vidta några åtgärder för att mildra effekterna för landsbygdens folk och företag

Svarsdatum: 2017-01-10 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:523 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:496 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2016/07832/PBB Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:496 av Ewa Thalén Finné (M) Ökad privatbostadsuthyrning Ewa Thalén Finné har frågat finansministern vilka åtgärder hon kommer att vidta inom ramen för sitt ansvarsområde i regeringen för att

Svarsdatum: 2017-01-10 Frågeställare: Ewa Thalén Finné (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:496 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 41 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:626 av Lotta Olsson (M)

Fråga 2016/17:626 Åtgärder med anledning av ökad efterfrågan på svartarbete av Lotta Olsson (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) RUT- och ROT-avdragen har varit framgångsrika reformer som lett till en sund skattekultur i flera hantverks- och serviceyrken. Regeringen har valt att minska möjligheten för

Inlämnad: 2017-01-10 Svarsdatum: 2017-01-18 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:626 av Lotta Olsson (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:625 av Lotta Olsson (M)

Fråga 2016/17:625 Myndigheternas it-säkerhet av Lotta Olsson (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Sedan 1 april 2016 är det lagstadgat att de svenska myndigheterna ska rapportera in it-incidenter till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. MSB:s chef för enheten för samhällets informations- och cybersäkerhet

Inlämnad: 2017-01-10 Svarsdatum: 2017-01-18 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:625 av Lotta Olsson (M) (pdf, 75 kB)