Dokument & lagar (64 585 träffar)

Interpellation 2017/18:18 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2017/18:18 Säkerhetsbrister hos Transportstyrelsen av Hans Wallmark (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Sedan juli 2017 då medierna började rapportera om Transportstyrelsens haveri och de potentiella säkerhetsrisker Sverige utsattes för har ett antal frågor rests. Tyvärr har regeringen många

Inlämnad: 2017-10-05 Svarsdatum: 2017-10-17 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:18 av Hans Wallmark (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Säkerhetsbrister hos Transportstyrelsen

Interpellation 2017/18:17 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2017/18:17 Det säkerhetspolitiska rådets roll och betydelse av Hans Wallmark (M) till Statsminister Stefan Löfven (S) Den 3 mars 2015 besvarade statsminister Stefan Löfven en interpellation jag väckt kring det så kallade säkerhetspolitiska råd han beslutat inrätta i november 2014. Bland annat

Inlämnad: 2017-10-05 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:17 av Hans Wallmark (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2017/18:16 av Magnus Oscarsson (KD)

Interpellation 2017/18:16 Den nya dragningen av E22 av Magnus Oscarsson (KD) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Ianspråktagande av jordbruksmark för bebyggelse eller asfaltering innebär att bördig åkermark försvinner och inte kan återskapas. Trafikleder som ringlar fram över jordbruksbygderna tar en del av vår

Inlämnad: 2017-10-05 Svarsdatum: 2017-10-17 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:16 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Den nya dragningen av E22

Skriftlig fråga 2017/18:72 av Mats Persson (L)

Fråga 2017/18:72 Hamnkonflikten i Göteborg av Mats Persson (L) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Sverige är en liten, öppen ekonomi med ett stort exportberoende. Därför får konflikten i Göteborgs hamn stora negativa konsekvenser för hela det svenska näringslivet, ty när hamnen i

Inlämnad: 2017-10-05 Svarsdatum: 2017-10-18 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:72 av Mats Persson (L) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:71 av Lena Asplund (M)

Fråga 2017/18:71 Visbykorvetterna och operativ förmåga av Lena Asplund (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Regeringen har i dag, enligt medierna, beslutat att Sverige ska ställa upp med två Visbykorvetter till den brittiska snabbinsatsstyrkan Joint Expeditionary Force (JEF). Moderaterna är i grunden

Inlämnad: 2017-10-05 Svarsdatum: 2017-10-18 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2017/18:71 av Lena Asplund (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:70 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:70 Flytt av handläggningen av vapenlicenser till den nya viltmyndigheten av Sten Bergheden (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Polisens arbetsuppgifter är omfattande och många, och det råder stor brist på poliser i Sverige. Många av polisens uppgifter skulle kunna utföras

Inlämnad: 2017-10-05 Svarsdatum: 2017-10-11 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:70 av Sten Bergheden (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:69 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:69 Införandet av alkobommar av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Alkoholpåverkade förare åker dagligen in i vårt land via broar eller hamnar. Det är helt oacceptabelt, och de utgör en stor trafikfara på våra vägar. Detta trots att alkobomsförsöken är avslutade sedan lång tid tillbaka

Inlämnad: 2017-10-05 Svarsdatum: 2017-10-11 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:69 av Sten Bergheden (M) (pdf, 65 kB)

Interpellation 2017/18:19 av Helena Lindahl (C)

Interpellation 2017/18:19 Situationen hos polisen i Region nord av Helena Lindahl (C) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) I södra Lappland i Västerbottens läns inland, närmare bestämt i Sorsele, Storuman, Lycksele, Åsele, Dorotea och Vilhelmina, finns i dag på vardagsnätterna en enda polisbil

Inlämnad: 2017-10-04 Svarsdatum: 2017-10-27 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:19 av Helena Lindahl (C) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2017/18:15 av Magnus Oscarsson (KD)

Interpellation 2017/18:15 Klassning av jordbruket som miljöfarlig verksamhet av Magnus Oscarsson (KD) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Regeringen talar ofta och gärna om livsmedelsstrategin för Sverige. Det är naturligtvis bra att livsmedelsförsörjningen uppmärksammas. Samtidigt reagerar många jordbrukare

Inlämnad: 2017-10-04 Svarsdatum: 2017-10-19 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2017/18:15 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 90 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Klassning av jordbruket som miljöfarlig verksamhet

Svar på skriftlig fråga 2017/18:45 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:27 av Birgitta Ohlsson (L) Gripanden i Katalonien och fråga 2017/18:45 av Betty Malmberg (M) Utvecklingen i Katalonien Birgitta Ohlsson har frågat mig på vilket sätt jag avser att kritisera den spanska statens gripanden samt beslagtagande

Svarsdatum: 2017-10-04 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:45 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 52 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:44 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/01630/I Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:44 Språkutbildning för nyanlända kvinnor av Jessika Roswall (M) Jessika Roswall har frågat mig om jag och regeringen kommer att vidta åtgärder för att nyanlända kvinnor, oavsett bosättningsort,

Svarsdatum: 2017-10-04 Frågeställare: Jessika Roswall (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:44 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:42 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/02338/Ke Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:42 av Jens Holm (V) Förbud mot glyfosat Jens Holm har frågat mig om jag avser att verka för att EU förbjuder glyfosat för både yrkesmässig och privat användning. Användningen av kemiska växtskyddsmedel

Svarsdatum: 2017-10-04 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:42 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:41 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:41 av Birgitta Ohlsson (L) Bistånd till regimnära organisation i Belarus Birgitta Ohlsson har frågat mig hur jag ämnar agera för att stoppa att regimnära organisationer i Belarus tar del av det svenska biståndet. Jag vill börja med

Svarsdatum: 2017-10-04 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:41 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:40 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05970/SUBT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:40 av Lars Mejern Larsson (S) Långa köer för att ta körkort Lars Mejern Larsson har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att minska köerna vid uppkörning. Jag svarade nyligen på en liknande

Svarsdatum: 2017-10-04 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:40 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:39 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:39 av Amineh Kakabaveh (V) Fängslandet av Ahmadreza Djalali Amineh Kakabaveh har frågat mig om jag avser verka för att Sverige kräver att Islamiska republiken Iran friger Ahmadreza Djalali om det inte kan bevisas att han är skyldig. Regeringen

Svarsdatum: 2017-10-04 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:39 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (doc, 55 kB) Svar på skriftlig fråga 2017/18:39 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 28 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:38 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/03718/E1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:38 av Lars Beckman (M) Prognosskillnader i fråga om arbetslösheten Lars Beckman har frågat arbetsmarknads- och etableringsministern varför regeringens arbetslöshetsprognos för 2018 är lägre än Konjunkturinstitutets

Svarsdatum: 2017-10-04 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:38 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:37 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/05213/FS S2017/05272/FS S2017/05273/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:28 av Tina Acketoft (L) Systembolagets verksamhetsfrämmande opinionsbildning, på fråga 2017/18:32 av Sten Bergheden (M) Systembolagets uppdrag, samt på fråga 2017/18:37 av Cecilia Widegren

Svarsdatum: 2017-10-04 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:37 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:32 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/05213/FS S2017/05272/FS S2017/05273/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:28 av Tina Acketoft (L) Systembolagets verksamhetsfrämmande opinionsbildning, på fråga 2017/18:32 av Sten Bergheden (M) Systembolagets uppdrag, samt på fråga 2017/18:37 av Cecilia Widegren

Svarsdatum: 2017-10-04 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:32 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:30 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/01787/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:30 av Jessica Rosencrantz (M) Bristen på arbetskraft i åkeribranschen Jessica Rosencrantz har frågat mig vad jag planerar att göra för att åtgärda bristen på arbetskraft inom åkeribranschen.

Svarsdatum: 2017-10-04 Frågeställare: Jessica Rosencrantz (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:30 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:28 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/05213/FS S2017/05272/FS S2017/05273/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:28 av Tina Acketoft (L) Systembolagets verksamhetsfrämmande opinionsbildning, på fråga 2017/18:32 av Sten Bergheden (M) Systembolagets uppdrag, samt på fråga 2017/18:37 av Cecilia Widegren

Svarsdatum: 2017-10-04 Frågeställare: Tina Acketoft (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:28 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 45 kB)