Dokument & lagar (65 499 träffar)

Skriftlig fråga 2017/18:431 av John Widegren (M)

Fråga 2017/18:431 EU:s naturvårdslagstiftning av John Widegren (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) I november röstade EU-parlamentet igenom en förändring av EU:s naturvårdslagstiftning, något som bland annat innebär att EU-kommissionen ska kunna ändra och uppdatera art- och habitatdirektivet. Detta är nödvändigt,

Inlämnad: 2017-12-07 Svarsdatum: 2017-12-21 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:431 av John Widegren (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:430 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2017/18:430 Förenklade skatteregler för småföretagare av Cecilia Widegren (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) I oktober 2014 överlämnade Skatteförenklingsutredningen sitt betänkande Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag . I

Inlämnad: 2017-12-07 Svarsdatum: 2017-12-21 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:430 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:429 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2017/18:429 Enhetligt körkort för utländska bilister av Thomas Finnborg (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) För att ett körkort som är utfärdat i ett land utanför EES också ska vara giltigt i Sverige behöver det enligt dagens lagstiftning uppfylla vissa krav. Det måste naturligtvis fortfarande vara giltigt

Inlämnad: 2017-12-07 Svarsdatum: 2017-12-21 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:429 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:428 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2017/18:428 Nationell handlingsplan mot antisemitism av Thomas Finnborg (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Begreppet antisemitism betyder fördomar och fientlighet mot judar därför att de är judar. Antisemitism har en lång historisk bakgrund med rötter i främlingsfientlighet, ekonomi,

Inlämnad: 2017-12-07 Svarsdatum: 2017-12-21 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:428 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2017/18:267 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2017/18:267 Migrationsverket i Gävleborg av Lars Beckman (M) till Statsrådet Heléne Fritzon (S) Migrationsverket har meddelat att de avser att lämna sina verksamheter i Gävle och Söderhamn i Gävleborg. Det skulle betyda för vårt län – där arbetsmarknadssituationen redan är ansträngd – att vi skulle

Inlämnad: 2017-12-06 Svarsdatum: 2018-01-16 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Interpellation 2017/18:267 av Lars Beckman (M) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2017/18:266 av Jens Holm (V)

Interpellation 2017/18:266 Fossilfria AP-fonder av Jens Holm (V) till Statsrådet Per Bolund (MP) Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga. Sverige har antagit ett klimatpolitiskt ramverk och en klimatlag med relativt högt ställda målsättningar. Regeringen har också som ambition att Sverige ska bli världens

Inlämnad: 2017-12-06 Svarsdatum: 2018-01-16 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Interpellation 2017/18:266 av Jens Holm (V) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2017/18:265 av Jenny Petersson (M)

Interpellation 2017/18:265 Hemlösa barn av Jenny Petersson (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Det är ovärdigt att barn i landet Sverige saknar ett hem och möjlighet till en trygg uppväxt. Det är ett stort svek mot en mycket utsatt grupp barn. Så sent som förra veckan presenterade Stockholms Stadsmission sin årliga

Inlämnad: 2017-12-06 Svarsdatum: 2018-01-23 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2017/18:265 av Jenny Petersson (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2017/18:264 av Jenny Petersson (M)

Interpellation 2017/18:264 Vårdköer och tillgänglighet i svensk sjukvård av Jenny Petersson (M) till Socialminister Annika Strandhäll (S) Svenska patienter upplever sämre tillgänglighet till hälso- och sjukvården än patienter i andra jämförbara länder. Väntetiderna är nu återigen på samma höga nivåer som år 2007.

Inlämnad: 2017-12-06 Svarsdatum: 2018-01-16 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2017/18:264 av Jenny Petersson (M) (pdf, 81 kB)

Interpellation 2017/18:263 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2017/18:263 Fler poliser i Strömsunds kommun av Saila Quicklund (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) ”Det har varit ett bra år. Vi har kunnat jobba med den lokala problembilden med trafik och våld i offentlig miljö. Där har vi gjort väldigt bra resultat och går i mål med

Inlämnad: 2017-12-06 Svarsdatum: 2018-01-30 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:263 av Saila Quicklund (M) (pdf, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:355 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:355 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Brott som begås av djurrättsaktivister Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat mig när och på vilket sätt regeringen och jag är beredd att agera för att hantera problem kopplade till djurrättsaktivism. Näringsidkare måste kunna bedriva sin verksamhet utan att

Svarsdatum: 2017-12-06 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:355 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 70 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:354 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

PAGE 2 Dnr Ju2017/09183/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:354 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Systematiska stölder Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat mig när och på vilket sätt jag avser att återkomma till riksdagen med förslag som tillgodoser

Svarsdatum: 2017-12-06 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:354 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:353 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

PAGE 2 Dnr Fi2017/04509/SFÖ Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:353 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Myndigheters handläggningstider och deras effekt på jobb och tillväxt Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat mig om regeringen har några beräkningar över negativa effekter

Svarsdatum: 2017-12-06 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:353 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:352 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

PAGE 2 Dnr A2017/02266/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:352 av Lars Beckman (M) Matchningsproblematiken på Arbetsförmedlingen Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att komma till rätta med matchningsproblematiken

Svarsdatum: 2017-12-06 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:352 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:351 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

PAGE 2 Dnr Fi2017/04507/B Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:351 av Per Åsling (C) Kontanter som betalningsmedel Per Åsling har frågat mig om vilka åtgärder jag vidtar för att privata företag som utför myndighetsuppgifter inte ska kunna låta

Svarsdatum: 2017-12-06 Frågeställare: Per Åsling (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:351 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:350 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:350 av Håkan Svenneling (V) Handelsministerns resa till Israel och Palestina Håkan Svenneling har frågat mig om vilka åtgärder regeringen vidtar för att underlätta palestiniernas handel samt hur regeringen säkerställer att

Svarsdatum: 2017-12-06 Frågeställare: Håkan Svenneling (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:350 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:347 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

PAGE 1 Dnr N2017/07235/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:347 av Edward Riedl (M) Umeås medfinansiering av Kvarkenprojektet Edward Riedl har frågat mig när regeringen avser att ta ställning till, och besluta om, den ansökan om medfinansiering av den

Svarsdatum: 2017-12-06 Frågeställare: Edward Riedl (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:347 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 31 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:346 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

PAGE 2 Dnr U2017/04780/GV Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:346 av Solveig Zander (C) Elever som nekas reseersättning Solveig Zander har frågat utbildningsministern vilka åtgärder han avser vidta för att möjliggöra för kommunerna att betala

Svarsdatum: 2017-12-06 Frågeställare: Solveig Zander (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:346 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:344 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:344 av Sofia Damm (KD) Slavhandel i Libyen Sofia Damm har frågat mig om hur jag försäkrar mig om att stödet till Libyen går till insatser där mänskliga rättigheter värnas, och hur utsatta människor säkerställs skydd, så att

Svarsdatum: 2017-12-06 Frågeställare: Sofia Damm (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:344 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 54 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:342 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2017/09139/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:342 av Roger Haddad (L) Sänkta antagningskrav till polisutbildningen Roger Haddad har frågat mig vilka av förslagen för ökad kapacitet i antagningsprocessen till polisutbildningen som jag och regeringen

Svarsdatum: 2017-12-06 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:342 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 67 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:341 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:341 av Tina Acketoft (L) Åtgärder för ökat valdeltagande bland utlandssvenskar Tina Acketoft har frågat kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke vilka konkreta åtgärder inför 2018 års val som regeringen avser vidta

Svarsdatum: 2017-12-06 Frågeställare: Tina Acketoft (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:341 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 38 kB)