Dokument & lagar (62 434 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:1067 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1067 Miljösmarta hastighetsbeslut av Cecilia Widegren (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Att kunna färdas över landsbygden innebär för unga människor en ökad frihet. Det är inte alltid kollektivtrafiken räcker till utanför tätorter. Därför är ungas tillgång till komplement till dessa färdmedel

Inlämnad: 2017-03-15 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1067 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 82 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1057 av Ellen Juntti (M)

Fråga 2016/17:1057 Regeringens översyn av barnpornografibrottet av Ellen Juntti (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Jag har tidigare ställt en fråga till statsrådet Anders Ygeman angående barnpornografibrottet. I svar på fråga 2016/17:804 framgår det att regeringen har initierat en översyn

Inlämnad: 2017-03-15 Svarsdatum: 2017-03-24 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1057 av Ellen Juntti (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1056 av Ellen Juntti (M)

Fråga 2016/17:1056 Polisens arbete mot brott i sociala medier av Ellen Juntti (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Det blir allt vanligare att vuxna tar kontakt med barn i sociala medier för ett sexuellt syfte. Det finns flera exempel då ägare till dessa plattformar har lämnat information till polisen om personer

Inlämnad: 2017-03-15 Svarsdatum: 2017-03-22 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1056 av Ellen Juntti (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1055 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Fråga 2016/17:1055 Tidsåtgång för att få svenskt personnummer av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) I dagsläget kan det ta åtta veckor för den som har arbetskraftsinvandrat att få svenskt personnummer. Väntan på beslut att få personnummer från Skatteverket är tid och resurser

Inlämnad: 2017-03-15 Svarsdatum: 2017-03-22 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1055 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1054 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1054 Säkra vägar för motorcyklar av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Enligt statistik från Sveriges Motorcyklister dödades 37 personer i olyckor med motorcykel förra året. De flesta svenska vägar är byggda och anpassade för personbilar. Vissa konstruktioner som är till för att

Inlämnad: 2017-03-15 Svarsdatum: 2017-03-22 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1054 av Sten Bergheden (M) (pdf, 67 kB)

Interpellation 2016/17:371 av Larry Söder (KD)

Interpellation 2016/17:371 Företrädaransvaret av Larry Söder (KD) till Finansminister Magdalena Andersson (S) I slutet av februari dömdes en person, Johan, av Högsta förvaltningsdomstolen till att betala för sin kompis skattefusk. Johan var styrelseledamot i ett budföretag och Johans kompis som ägde bolaget blåste

Inlämnad: 2017-03-14 Svarsdatum: 2017-03-24 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:371 av Larry Söder (KD) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2016/17:370 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2016/17:370 Effekter av flygskatten av Jessica Rosencrantz (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Regeringen har som ambition att införa en flygskatt i Sverige under 2018. Skatten förväntas inbringa ungefär 1,8 miljarder kronor till staten och tilltaget motiveras med att flyget ska stå för

Inlämnad: 2017-03-14 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:370 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2016/17:369 av Roger Haddad (L)

Interpellation 2016/17:369 IS-återvändare av Roger Haddad (L) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Liberalerna har under lång tid lyft frågan om höjda och skärpta straff för personer som begår terroristbrott. Vi har också drivit frågan om lokala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism

Inlämnad: 2017-03-14 Svarsdatum: 2017-03-28 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2016/17:369 av Roger Haddad (L) (pdf, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1027 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/01846/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1027 av Erik Ottoson (M) Vinterunderhållet på statliga vägar Erik Ottoson har frågat mig vad jag och regeringen avser att vidta för åtgärder för att återupprätta en fullt fungerande och väldimensionerad snöröjning

Svarsdatum: 2017-03-14 Frågeställare: Erik Ottoson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1027 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1018 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1018 av Beatrice Ask (M) Situationen på Nationellt forensiskt centrum Beatrice Ask har frågat mig vilka initiativ jag tänker ta för att säkerställa att handläggningstiderna vid Nationellt forensiskt centrum kraftigt minskas. Ärendetillströmningen till Nationellt forensiskt centrum (NFC) vid

Svarsdatum: 2017-03-14 Frågeställare: Beatrice Ask (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1018 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1017 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/01804/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1017 av Emma Wallrup (V) Utredning om särskilda persontransporter Emma Wallrup har frågat mig när jag bedömer att en utredare kommer att utses för samordning av särskilda persontransporter. Regeringen

Svarsdatum: 2017-03-14 Frågeställare: Emma Wallrup (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1017 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 30 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1010 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/01776/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1010 av Cecilia Widegren (M) A-traktorer Cecilia Widegren har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till högre hastighetsbegränsningar för A-traktorer och epatraktorer i kombination med moderniserade

Svarsdatum: 2017-03-14 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1010 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1009 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/01770/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1009 av Lars Beckman (M) Utbyggnad av E4 mellan Gävle och Söderhamn Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att utöka filerna på E4:an mellan Gävle och Söderhamn. Den 11 oktober

Svarsdatum: 2017-03-14 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1009 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 47 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1001 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/01764/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1001 av Lars Beckman (M) Byggstartsbeslut i Gävle hamn Lars Beckman har frågat mig när det kommer ett byggstartsbeslut från mig och regeringen. Beredning av regeringens byggstartsbeslut pågår inom Regeringskansliet.

Svarsdatum: 2017-03-14 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1001 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 32 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:997 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/01762/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:997 av Eva Lohman (M) Utbyggnad av E4 mellan Hudiksvall och Sundsvall Eva Lohman har frågat mig hur jag avser att agera för att möjliggöra en utbyggnad av E4 Hudiksvall–Sundsvall till fyrfilig väg. På sträckan

Svarsdatum: 2017-03-14 Frågeställare: Eva Lohman (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:997 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:990 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:990 av Ellen Juntti (M) Utnyttjandet av minderåriga för kriminell verksamhet Ellen Juntti har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att förhindra att minderåriga utnyttjas för brottslig verksamhet. Liksom Ellen Juntti och moderaterna tycker även jag att det är oerhört tragiskt och förkastligt

Svarsdatum: 2017-03-14 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:990 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:969 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:969 av Pål Jonson (M) Hemvärnet som stöd till polisen Pål Jonson har frågat mig om jag är villig att se över möjligheten att polisen ska kunna använda hemvärnet i större utsträckning än vad som är fallet i dag. Hemvärnet ingår i Försvarsmakten och den lagstiftning som gäller rörande Försvarsmaktens

Svarsdatum: 2017-03-14 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:969 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1052 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2016/17:1052 Möjligheten att frikoppla Sveriges internet av Lotta Finstorp (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Försvarets radioanstalt har redovisat att de upptäcker ca 10 000 så kallade cyberaktiviteter mot svenska mål från utländska stater varje månad. Det ska samtidigt finnas ett mycket stort mörkertal

Inlämnad: 2017-03-14 Svarsdatum: 2017-03-22 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1052 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1051 av Lars Mejern Larsson (S)

Fråga 2016/17:1051 Vattendirektivet av Lars Mejern Larsson (S) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Vid en träff med LRF och företrädare för de små vattenkraftsägarna i Värmland–Dalsland fick jag veta mer om hur implementeringen av vattendirektivet har påverkat vattenkraften. Värmlands Folkblad rapporterar den

Inlämnad: 2017-03-14 Svarsdatum: 2017-03-22 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1051 av Lars Mejern Larsson (S) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1050 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:1050 Insatser för barn med funktionsnedsättning av Jenny Petersson (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Att bli förälder till ett barn innebär en stor förändring, att bli förälder till ett barn med funktionsnedsättning innebär ytterligare en dimension. Lyckligtvis har samhällets syn på personer

Inlämnad: 2017-03-14 Svarsdatum: 2017-03-22 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1050 av Jenny Petersson (M) (pdf, 95 kB)