Dokument & lagar (62 806 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1150 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Svar på fråga 2016/17:1150–1152 av Boriana Åberg (M) Myndigheters samordning, Myndigheters behov av en extern samordnare respektive Den statliga delegationen mot segregation Boriana Åberg har i tre separata frågor, som jag här svarar på samlat, frågat mig om (i) jag anser att svenska myndigheter behöver extern samordning

Svarsdatum: 2017-04-05 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1150 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1149 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1149 av Lars-Arne Staxäng (M) Åtgärder mot illegala vapen i Sverige Lars-Arne Staxäng har frågat mig vilka åtgärder och initiativ jag och regeringen har vidtagit eller avser att vidta för att motverka dels förekomsten av illegala vapen i Sverige, dels de kriminella grupperingarna i samhället. Polismyndigheten

Svarsdatum: 2017-04-05 Frågeställare: Lars-Arne Staxäng (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1149 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1148 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/00727/ARM Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1148 En utvärdering av RSO-verksamheten av Fredrik Christensson (C) Fredrik Christensson har frågat mig om jag kommer att initiera en utvärdering av RSO-verksamheten. Skyddsombuden

Svarsdatum: 2017-04-05 Frågeställare: Fredrik Christensson (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1148 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1147 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Svar på fråga 2016/17:1147 av Anders Hansson (M) Fornfyndshanteringen i södra Sverige Anders Hansson har frågat mig om jag kommer att ta några initiativ till en annan fördelning i de statliga anslagen för fornfyndshantering, så att Lunds universitets historiska museum (LUHM) kan få ett direkt anslag från Kulturdepartementet

Svarsdatum: 2017-04-05 Frågeställare: Anders Hansson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1147 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1146 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2017/01986/FST Socialdepartementet Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1146 av Ann-Britt Åsebol (M) Äldres behov av bra mat Ann-Britt Åsebol har frågat mig hur jag och regeringen säkerställer att de offentligfinansierade verksamheter som möter våra äldre ger

Svarsdatum: 2017-04-05 Frågeställare: Ann-Britt Åsebol (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1146 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1145 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/03028/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1145 av Amir Adan (M) Hot och våld mot blåljuspersonal Amir Adan har frågat inrikesministern om hur han och regeringen kommer att agera konkret för att säkerställa att hot och våld mot blåljuspersonal

Svarsdatum: 2017-04-05 Frågeställare: Amir Adan (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1145 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1144 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01978/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1144 av Cecilia Widegren (M) Utfasning av faxen Cecilia Widegren har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta för att skynda på digitaliseringen i vården och förbättra den nationella

Svarsdatum: 2017-04-05 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1144 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1142 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1142 av Tina Acketoft (L) Polens demokrati Tina Acketoft har frågat utrikesministern på vilket sätt hon avser agera för att stötta kommissionär Timmermans i frågan om rättsstatsutvecklingen i Polen. Arbetet inom regeringen är så fördelat

Svarsdatum: 2017-04-05 Frågeställare: Tina Acketoft (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1142 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1139 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/02427/EUI Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1139 av Jens Holm (V) Samarbetet med Kina om havre Jens Holm har frågat mig hur det går med samarbetet med Kina om havre och havreprodukter. Regeringen överlämnade prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för

Svarsdatum: 2017-04-05 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1139 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1138 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2017/01494/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1138 av Lotta Finstorp (M) En nationell plan mot mobbning Lotta Finstorp har frågat mig om jag och regeringen avser att ta fram en ny nationell plan för att motverka mobbning. Det går inte att nog understryka

Svarsdatum: 2017-04-05 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1138 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1135 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/01582/SE Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1135 av Ewa Thalén Finné (M) SINK Ewa Thalén Finné har frågat mig om jag delar bedömningen att svenska pensionärer som bor utomlands riskerar att drabbas extra hårt av höjningen av SINK-skatten och vilka åtgärder

Svarsdatum: 2017-04-05 Frågeställare: Ewa Thalén Finné (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1135 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1134 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr: Fi2017/01581/SE Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1134 av Maria Malmer Stenergard (M) Skattesystemets drivkrafter för arbete Maria Malmer Stenergard har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka skattesystemets drivkrafter för arbete. Sedan regeringen

Svarsdatum: 2017-04-05 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1134 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1133 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/01580/SE Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1133 av Ewa Thalén Finné (M) SINK-skatten Ewa Thalén Finné har frågat mig om jag delar bedömningen att den höjda SINK-skatten riskerar att få negativa följder på arbetsmarknaden och integrationen i Öresundsregionen

Svarsdatum: 2017-04-05 Frågeställare: Ewa Thalén Finné (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1133 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1132 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2017/01493/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1132 av Betty Malmberg (M) Kvotering vid lärosäten Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen vidtagit för att tillförsäkra oss att svenska lärosäten framdeles

Svarsdatum: 2017-04-05 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1132 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1130 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01958 Socialdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1130 av Barbro Westerholm (L) Oförsäkrade läkemedel Barbro Westerholm har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att alla läkemedel som säljs i Sverige ska ingå i läkemedelsförsäkringen. Som jag anfört vid tidigare

Svarsdatum: 2017-04-05 Frågeställare: Barbro Westerholm (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1130 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1129 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/02412/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1129 av Nina Lundström (L) Signalsystemet ERTMS och Bombardier Nina Lundström har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att säkerställa att driftsstörningar eller brister i robusthet inte hindrar

Svarsdatum: 2017-04-05 Frågeställare: Nina Lundström (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1129 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1128 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1128 av Birgitta Ohlsson (L) Stöd till demokratiaktivister Birgitta Ohlsson har frågat mig om jag, mot bakgrund av den senaste tidens händelser i landet, är beredd att frysa det svenska bilaterala biståndet till Vitryssland. Inledningsvis

Svarsdatum: 2017-04-05 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1128 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1127 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/02411/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1127 av Maria Andersson Willner (S) Ciderregler Maria Andersson Willner har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att Livsmedelsverkets vägledningar i allmänhet och föreskriften och

Svarsdatum: 2017-04-05 Frågeställare: Maria Andersson Willner (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1127 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1125 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/02951/POL Dnr Ju2017/02965/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1125 av Cecilia Widegren (M) Rättssäker prövning för alla samt på fråga 2016/17:1126 av Cecilia Widegren (M) Tillvaratagande av allas arbetskraft Cecilia Widegren har frågat

Svarsdatum: 2017-04-05 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1125 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1124 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr Ju2017/02964/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1124 av Lars Hjälmered (M) Arbetskraftsinvandring och spetskompetens till Sverige Lars Hjälmered har frågat arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson vilka samhällsekonomiska effekter

Svarsdatum: 2017-04-05 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1124 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 39 kB)