Dokument & lagar (66 885 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:950 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/01477 DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:950 av Betty Malmberg M Statliga distriktsveterinärer som snedvrider konkurrensen Betty Malmberg har frågat mig om vilka åtgärder jag kommer att vidta för att Statens jordbruksverk Jordbruksverket framdeles dels ska följa

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:950 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:949 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

M2018/ 00 677 K e Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:949 av Betty Malmberg M Råttor som snabbt förökar sig Betty Malmberg har ställt en fråga till mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att komma till rätta med den stora mängd råttor som sprider sig i våra städer.

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:949 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:947 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:947 av Roger Haddad L Arbetsförmedlingens roll i arbetet mot hedersrelaterat förtryck Roger Haddad har frågat mig om regeringen och jag är beredd att uppdra åt Arbetsförmedlingen att arbeta förebyggande när det gäller frågan om att förhindra hedersrelaterat förtryck. Kunskapen om hedersförtryck och

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:947 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:946 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/00973/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:946 av Anders Hansson M Utökad kontroll i gränsnära områden Anders Hansson har frågat mig varför jag inte ger Tullverket de befogenheter och resurser som krävs för ett effektivt gränsnära arbete mot utländska stöldligor. Att bekämpa

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Anders Hansson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:946 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:945 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

U2018/ 00993/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:945 av Betty Malmberg M Medförande av skolpeng utomlands Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att samtliga kommuner ska agera lika i frågan om att utlandssvenskars barn ska kunna medföra

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:945 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:919 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/ 01456/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:919 av Christian Holm Barenfeld M Förbättrat arbete gällande idrott och hälsa Christian Holm Barenfeld har frågat mig vilka erfarenheter jag tänker ta med mig i arbetet gällande idrott och hälsa från Karlstad kommuns arbete. Det

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:919 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:906 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/01453/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:906 av Jan Ericson M Gårdsförsäljning Jan Ericson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att kunna se över möjligheterna till gårdsförsäljning. Jag menar att en ansvarsfull alkoholpolitik ska utgå från samhällets och

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Jan Ericson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:906 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:905 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Svar på fråga 2017/18:905 av Erik Andersson M Bristen på psykologer Erik Andersson har frågat arbetsmarknads- och etableringsministern vilka åtgärder hon avser vidta för att kunna möta bristen på psykologer. Frågan har överlämnats till mig. Psykisk ohälsa är ett stort och växande samhällsproblem och den vanligaste orsaken

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Erik Andersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:905 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:888 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/01452/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:888 av Camilla Waltersson Grönvall M Löftet om 14 000 fler vårdanställda Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig hur jag och regeringen avser att finansiera löftet om 14 000 fler vårdanställda och hur detta ska följas upp systematiskt.

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:888 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:886 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/ 01492/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:886 av Lena Asplund M om vårdköer och självbestämmande Lena Asplund har frågat statsministern om regeringen sedan statsministerns uttalande i kammaren den 2 februari 2017 ändrat uppfattning avseende att kommentera beslut som fattas

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Lena Asplund (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:886 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 95 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1031 av Ann-Britt Åsebol (M)

Fråga 2017/18:1031 Fusk med assistansen av Ann-Britt Åsebol M till Statsrådet Lena Hallengren S Antalet brukare har inte förändrats avsevärt de senaste tio åren. Ändå har kostnaderna skenat. Det går att belysa från två håll. Antagligen innebär det att det är fler som blivit sämre och därmed behöver mer hjälp, eller så

Inlämnad: 2018-03-14 Svarsdatum: 2018-03-21 Besvarare: Statsrådet Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1031 av Ann-Britt Åsebol (M) (pdf, 101 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1030 av Amineh Kakabaveh (V)

Fråga 2017/18:1030 Turkiets militära angrepp på staden Afrin av Amineh Kakabaveh V till Utrikesminister Margot Wallström S Folkrättsförbrytaren och presidenten Recep Tayyip Erdoğan i Turkiet, som för krig på främmande makts territorium, har fräckheten att kritisera sina broderländer i Nato för att han inte får stöd av

Inlämnad: 2018-03-14 Svarsdatum: 2018-03-21 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1030 av Amineh Kakabaveh (V) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1029 av Roland Utbult (KD)

Fråga 2017/18:1029 Framtiden för Svenska Spel och den svenska spelmarknaden av Roland Utbult KD till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Svensk spelpolitik har varit framgångsrik, men den har urholkats i takt med att de utlandsbaserade och i Sverige oreglerade bolagen blivit fler. Den föreslagna övergången till en licensmarknad

Inlämnad: 2018-03-14 Svarsdatum: 2018-03-21 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1029 av Roland Utbult (KD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1028 av Nina Lundström (L)

Fråga 2017/18:1028 Svenskproducerat biobränsle för flyget av Nina Lundström L till Statsrådet Isabella Lövin MP Forskare vid Luleå tekniska universitet har i samarbete med bland annat IVL Svenska Miljöinstitutet, hittat en lösning som innebär bioflygbränsle tillverkat av skogsrester. Dagens bränsle i Sverige kan i en

Inlämnad: 2018-03-14 Svarsdatum: 2018-03-21 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:1028 av Nina Lundström (L) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1027 av Nina Lundström (L)

Fråga 2017/18:1027 Tilläggsavgifter på giltig biljett i kollektivtrafik av Nina Lundström L till Statsrådet Tomas Eneroth S Riksdagen anser att en väl fungerande kollektivtrafik behövs för att klara både arbetspendling och resor på fritiden och för att minska transportsektorns klimatpåverkan. Målsättningen är att kraftigt

Inlämnad: 2018-03-14 Svarsdatum: 2018-03-21 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1027 av Nina Lundström (L) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1026 av Anders Hansson (M)

Fråga 2017/18:1026 Påföljder för vapensmuggling av Anders Hansson M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Vid årsskiftet skärptes glädjande nog påföljderna för grovt vapenbrott. Minimipåföljden höjdes då till två års fängelse. Samtidigt höjdes maxpåföljden från tidigare fyra års fängelse till fem års fängelse.

Inlämnad: 2018-03-14 Svarsdatum: 2018-03-21 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1026 av Anders Hansson (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1025 av Anders Hansson (M)

Fråga 2017/18:1025 Tjänstemannastatus på räddningstjänstpersonal av Anders Hansson M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Rapporteringen om våld och hot mot tjänstemän ökar tyvärr. Poliser utsätts för stenkastning, glåpord, hot och ibland våld när de är på plats för att upprätthålla svensk lag eller skydda

Inlämnad: 2018-03-14 Svarsdatum: 2018-03-21 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1025 av Anders Hansson (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1024 av Anders Hansson (M)

Fråga 2017/18:1024 Sandsugning i Öresund av Anders Hansson M till Miljöminister Karolina Skog MP Öresund är en väldigt speciell livsmiljö för marint liv bland annat genom sina speciella strömförhållanden, sin bottentopografi och övergången från saltvatten till bräckvatten. I Sverige är sandsugning i Öresund förbjudet

Inlämnad: 2018-03-14 Svarsdatum: 2018-03-21 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:1024 av Anders Hansson (M) (pdf, 85 kB)

Interpellation 2017/18:431 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2017/18:431 Myggbekämpning av Lars Beckman M till Miljöminister Karolina Skog MP Hur ska regeringen få stopp på myggproblematiken vid nedre Dalälven Delar av nedre Dalälven har i perioder besvärats av översvämningsmygg som drabbar boende och besökare i området. Enligt ett skriftligt svar från regeringen

Inlämnad: 2018-03-13 Svarsdatum: 2018-03-26 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2017/18:431 av Lars Beckman (M) (pdf, 89 kB)

Interpellation 2017/18:430 av Staffan Danielsson (C)

Interpellation 2017/18:430 Djurskyddslag med rättssäkerhet av Staffan Danielsson C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Sverige har en stark djurskyddslag för att säkerställa att djuren har det bra, vare sig de finns i stall och lagårdar eller som husdjur i hemmen. Detta är bra och nödvändigt. Men lagar måste respektera

Inlämnad: 2018-03-13 Svarsdatum: 2018-04-20 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2017/18:430 av Staffan Danielsson (C) (pdf, 111 kB)