Dokument & lagar (63 245 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:1402 av Lars Beckman (M)

Fråga 2016/17:1402 Skäl till Torbjörn Törnqvists avgång av Lars Beckman (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) I en intervju med Torbjörn Törnqvist i Dagens industri den 10 maj 2017 kan man läsa att den tidigare svenske honorärkonsuln i Genève petades mot sin vilja från sitt uppdrag som honorärkonsul. Den

Inlämnad: 2017-05-12 Svarsdatum: 2017-05-29 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1402 av Lars Beckman (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1394 av Jörgen Warborn (M)

Fråga 2016/17:1394 Bankers huvudkontor i Sverige av Jörgen Warborn (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Finansminister Magdalena Andersson har tidigare uttalat sig positivt om att Nordea överväger att flytta sitt huvudkontor bort från Sverige. Mätt i börsvärde ligger Nordea i den översta toppen bland

Inlämnad: 2017-05-12 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1394 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1392 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2016/17:1392 Kontinuitet i sjukvården av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) Patienter som behöver kontinuitet vid sitt sjuk- och hälsobesök ska stå i fokus när politiken målstyr verksamheterna. Sverige har blivit ett land där stafettläkare i dag är en etablerad

Inlämnad: 2017-05-11 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1392 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1390 av Jessica Rosencrantz (M)

Fråga 2016/17:1390 Moms för bilpool av Jessica Rosencrantz (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Bildelning blir alltmer populärt, vilket är positivt från såväl en ekonomisk som en miljömässig utgångspunkt. En bilpool kan ersätta upp till 15 vanliga bilar. Det minskar både trängsel och utsläpp. Tyvärr

Inlämnad: 2017-05-11 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1390 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1389 av Lars Mejern Larsson (S)

Fråga 2016/17:1389 Operatörernas ansvar när det gäller kollektivtrafik av Lars Mejern Larsson (S) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Regeringen har som målsättning att öka resandet med kollektivtrafik. Ett led i detta var beslutet om ett nytt regelverk för kollektivtrafikresenärer som trädde

Inlämnad: 2017-05-11 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1389 av Lars Mejern Larsson (S) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1388 av Gunilla Nordgren (M)

Fråga 2016/17:1388 Slopandet av id-kontrollerna av Gunilla Nordgren (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Jag ställde en muntlig fråga till ministern den 11 maj. Min fråga handlade om huruvida ministern var beredd att hjälpa kommunerna om slopandet av id-kontrollerna skulle medföra ett

Inlämnad: 2017-05-11 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1388 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1387 av Ellen Juntti (M)

Fråga 2016/17:1387 Kriminalvårdens transporter av frihetsberövade av Ellen Juntti (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Nyligen behandlade justitieutskottet och riksdagen propositionen Transporter av frihetsberövade (prop. 2016/17:57) som syftade till att Kriminalvården skulle överta

Inlämnad: 2017-05-11 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1387 av Ellen Juntti (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1382 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Fråga 2016/17:1382 Åtgärder mot försök att påverka kommande riksdagsval av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) I Sverige hålls val till riksdagen vart fjärde år. Således är det dags för valrörelse och att gå till vallokalerna under 2018. Ett flertal andra länder

Inlämnad: 2017-05-11 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1382 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (pdf, 69 kB)

Interpellation 2016/17:517 av Sofia Fölster (M)

Interpellation 2016/17:517 Surrogatmoderskap i Sverige av Sofia Fölster (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) På senare tid har medierna uppmärksammat att många par som har svårt att få barn åker utomlands för att ta hjälp av en surrogatmoder. De tvingas då ofta betala hundratusentals kronor bara för att bli föräldrar.

Inlämnad: 2017-05-11 Svarsdatum: 2017-06-02 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:517 av Sofia Fölster (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2016/17:516 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2016/17:516 Den ökande arbetslösheten av Lotta Finstorp (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Enligt Arbetsförmedlingens egen statistik så ökar arbetslösheten i Sverige, vilket inte har skett sedan 2013 och är en oroande utveckling. Regeringen har haft goda möjligheter

Inlämnad: 2017-05-11 Svarsdatum: 2017-06-02 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:516 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 66 kB)

Interpellation 2016/17:514 av Lotta Johnsson Fornarve (V)

Interpellation 2016/17:514 Sveriges agerande i säkerhetsrådet i Västsaharafrågan av Lotta Johnsson Fornarve (V) till Utrikesminister Margot Wallström (S) FN:s säkerhetsråd röstade nyligen igenom resolution 2351 om konflikten runt Västsahara. I resolutionen ges stöd för att försöka återuppta förhandlingarna mellan

Inlämnad: 2017-05-11 Svarsdatum: 2017-06-26 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2016/17:514 av Lotta Johnsson Fornarve (V) (pdf, 83 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1391 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2016/17:1391 Internationella studenter av Betty Malmberg (M) till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) I fjol fick högskolan i Jönköping betala tillbaka studieavgiften för runt hundra utländska studenter. Skälet var att Migrationsverket inte hade hunnit hantera deras ansökningar i tid och kunnat utfärda

Inlämnad: 2017-05-11 Svarsdatum: 2017-06-02 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1391 av Betty Malmberg (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1386 av Caroline Szyber (KD)

Fråga 2016/17:1386 Hinder för villabebyggelse av Caroline Szyber (KD) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) I början av maj månad uppdaterade SCB statistiken för nyproduktion av småhus och flerbostadshus. Det mönster som varit tydligt en tid bekräftades. Även om vi kan se en liten uppgång så klarar inte produktionen

Inlämnad: 2017-05-11 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1386 av Caroline Szyber (KD) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1385 av Gunilla Svantorp (S)

Fråga 2016/17:1385 Fredsmonumentet vid Morokulien av Gunilla Svantorp (S) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) År 1910 beslutades vid den nordiska fredskonferensen i Stockholm att man skulle samla in medel för att bygga ett fredsmonument på gränsen mellan Sverige och Norge, till minne av den

Inlämnad: 2017-05-11 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1385 av Gunilla Svantorp (S) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1384 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2016/17:1384 Hamnstrejken i Göteborg av Lars Hjälmered (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Göteborgs hamn är Sveriges största hamn. Hamnen är lokal men har en nationell betydelse. En stor del av den svenska importen och exporten passerar genom Göteborg. Exempelvis går ungefär sex

Inlämnad: 2017-05-11 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1384 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1383 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Fråga 2016/17:1383 Nollvisionen för självmord av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) Alliansregeringen presenterade en nollvision för självmord för nio år sedan. Tyvärr visar den senaste statistiken från Karolinska Institutet att det skedde fler självmord under 2015

Inlämnad: 2017-05-11 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1383 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1381 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2016/17:1381 Det utlovade undantaget från trängselskatt i stadsdelen Backa i Göteborg av Lars Hjälmered (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) För några år sedan infördes trängselskatt i Göteborg. Utformningen av systemet och placeringen av betalstationer blev milt uttryckt problematisk för boende

Inlämnad: 2017-05-11 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1381 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 98 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1380 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:1380 Nya föreskrifter för djurhållning utan vetenskapligt råd av Sofia Arkelsten (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Jordbruksverket ser över föreskrifter för djurhållning, L100, motiverat med den nya livsmedelsstrategin. Bland annat blir föreskrifterna djurslagsspecifika. Dessa förändringar är

Inlämnad: 2017-05-10 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1380 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1379 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:1379 Sveriges framtid som välfärdsnation av Jenny Petersson (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) I höstas föreslog utredaren Ilmar Reepalu ett vinsttak för privata välfärdsföretag. Han fick också ett tilläggsdirektiv om att titta på hur olika kvalitetsmått kan förbättra vård, skola och omsorg.

Inlämnad: 2017-05-10 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1379 av Jenny Petersson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1378 av Amir Adan (M)

Fråga 2016/17:1378 Fokus på kvalitet i välfärden av Amir Adan (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Det måste gå att ställa kvalitetskrav i sjukvård och skola för att förbättra välfärden. Men när Ilmar Reepalu presenterade sista delen i sin välfärdsutredning fanns inga konkreta förslag på kvalitetsmått. Detta

Inlämnad: 2017-05-10 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1378 av Amir Adan (M) (pdf, 76 kB)