Dokument & lagar (64 044 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1731 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2017/06054/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1731 av Gunilla Nordgren (M) Falsklarm i Stockholms län Gunilla Nordgren har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att falsklarm undviks och att medborgarna ges snabb, korrekt och tillförlitlig

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Gunilla Nordgren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1731 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 31 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1728 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1728 av Cecilia Widegren (M) En ökning av antalet särskilt utsatta områden Cecilia Widegren har frågat mig vilken analys jag och regeringen gör av att antalet särskilt utsatta områden har ökat under de senaste två åren och vilka nya konkreta åtgärder jag anser bör vidtas för att utsatthet, utanförskap

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1728 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1726 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

Dnr U2017/03035/GV Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1726 av Markus Wiechel (SD) om CSN-bidrag till studier i salafism/wahhabism Markus Wiechel har frågat utbildningsministern om han anser att det är acceptabelt att svenska skattemedel går till

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1726 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1723 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1723 av Caroline Szyber (KD) om säker identifiering Caroline Szyber har frågat justitie- och migrationsminister Morgan Johansson hur han verkar för att främja framtagandet av rutiner för säker identifiering hos berörda myndigheter i enlighet med förslaget till förordning om användning av SIS (Schengen

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Caroline Szyber (KD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1723 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1708 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2017/05914/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1708 av Lotta Olsson (M) Åtgärder mot drunkningsolyckor Lotta Olsson har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att antalet drunkningsolyckor åter ska minska. Sverige är i flera avseenden ett

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1708 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1706 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1706 av Betty Malmberg (M) Nedlagda våldtäktsanmälningar Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att analysera bakgrunden till den stora mängden våldtäktsärenden som varje dag läggs ned samt, framför allt, hur andelen ska kunna minskas. Förutsättningarna för lagföring

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1706 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1705 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2017/05877/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1705 av Sten Bergheden (M) SOS Alarms avtal med Sjöräddningssällskapet Sten Bergheden har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Sjöräddningssällskapets avgifter till SOS Alarm inte ska höjas, så

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1705 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1702 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1702 av Carl-Oskar Bohlin (M) Seriestölder Carl-Oskar Bohlin har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att stärka den befintliga polisiära verksamhet som finns vid Sveriges utflödeshamnar och för att se över möjligheterna att stärka de legala förutsättningarna för att effektivt

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Carl-Oskar Bohlin (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1702 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1679 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2017/ 05705/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1679 av Tobias Billström (M) om Sjöräddningssällskapet Tobias Billström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa en hög sjösäkerhet för det fall att avtalsförhandlingarna med SOS

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Tobias Billström (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1679 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1667 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1667 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Polisens bemanning Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig hur polisens bemanning ser ut under en vanlig vecka och vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka tryggheten och och förbättra polisens bemanning under sommarmånaderna. Polismyndighetens

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1667 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1753 av Nina Lundström (L)

Fråga 2016/17:1753 Trängselskatt och integritetsskyddet vid brott mot föreskrifter av Nina Lundström (L) till Statsrådet Anna Johansson (S) Trängselskatter tas ut för svenskregistrerade bilar som körs in och ut ur Stockholms och Göteborgs innerstäder dagtid på vardagar. Vissa bilar är undantagna från skattskyldighet.

Inlämnad: 2017-07-20 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1753 av Nina Lundström (L) (pdf, 70 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1752 av Sofia Damm (KD)

Fråga 2016/17:1752 Fängslandet av människorättsförsvarare i Turkiet av Sofia Damm (KD) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Vi kan konstatera hur Turkiet går i en alltmer auktoritär riktning. Det är viktigt att följa utvecklingen i detta viktiga land, bron mellan Europa och Mellanöstern. Turkiet är en strategisk

Inlämnad: 2017-07-20 Svarsdatum: 2017-08-03 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1752 av Sofia Damm (KD) (pdf, 82 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1751 av Gunilla Nordgren (M)

Fråga 2016/17:1751 Modernisering av konkurslagen med skärpt identitetskontroll av Gunilla Nordgren (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Tyvärr blir id-kapningar allt vanligare. Personer som drabbas av detta stöter på många problem som det krävs mycket jobb för att lösa. Innan dess kan

Inlämnad: 2017-07-20 Svarsdatum: 2017-08-10 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1751 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1718 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/03966/FS Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1718 av Penilla Gunther (KD) Utredningen om donations- och transplantationsfrågor Penilla Gunther har frågat mig hur jag avser att gå vidare med utredningen om donations- och transplantationsfrågor för att

Svarsdatum: 2017-07-19 Frågeställare: Penilla Gunther (KD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1718 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1716 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/03961/FS Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1716 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Skåne som försöksregion för gårdsförsäljning Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig om jag avser att ta initiativ för att göra Höganäs och Skåne till försöksregion

Svarsdatum: 2017-07-19 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1716 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1707 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/03932/FS Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1707 av Cecilia Widegren (M) Språkkrav på hälso- och sjukvården Cecilia Widegren har frågat mig vilken analys jag och regeringen gör av huruvida en hårdare skärpning än i andra länder av de språkliga kraven

Svarsdatum: 2017-07-19 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1707 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 40 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1750 av Laila Naraghi (S)

Fråga 2016/17:1750 Myndigheters regionalpolitiska uppdrag av Laila Naraghi (S) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Sveriges välstånd är byggt på innovativa och framgångsrika exportföretag som gång på gång klarat av att förnya och ställa om produktion och produkter i takt med att marknaderna förändrats. Den svenska

Inlämnad: 2017-07-19 Svarsdatum: 2017-08-15 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1750 av Laila Naraghi (S) (pdf, 107 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1749 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2016/17:1749 Transportstyrelsens agerande som inneburit att säkerhetsklassad information hamnat i fel händer av Hans Wallmark (M) till Statsminister Stefan Löfven (S) I mars 2015 besvarade statsministern en av mig väckt interpellation om det av honom själv inrättade så kallade säkerhetspolitiska rådet på

Inlämnad: 2017-07-19 Svarsdatum: 2017-08-02 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1749 av Hans Wallmark (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1748 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2016/17:1748 Rysslands illegala annektering av delar av Georgien, Sydossetien och Abchazien av Margareta Cederfelt (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Ryssland har under en längre tid illegalt annekterat delar av Georgien, Sydossetien och Abchazien. Annekteringen är sällan omnämnd i Sverige men

Inlämnad: 2017-07-19 Svarsdatum: 2017-08-02 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1748 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1747 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2016/17:1747 Hatbrott mot HBTQ-personer av Margareta Cederfelt (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Svensk lagstiftning är mycket tydlig och anger tydligt att trakasserier och misshandel av personer med anledning av deras sexuella läggning är att rubricera som hatbrott. Trots detta

Inlämnad: 2017-07-19 Svarsdatum: 2017-08-02 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1747 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 77 kB)