Dokument & lagar (1 832 träffar)

KU-anmälan 2010/11:10 (050-387-2011/12) av Peter Hultqvist (S)

PETER HULTQVIST Riksdagsledamot (S) 2011-10-21 Dnr 050-387-2011/12 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av ministerstyre av försvarsdepartementet Under tre dagar i vecka 38 samlades ca 120 personer i Skövde för att delta i Arméinspektörens utbildningsfältövning 2011. Under dagarna varvades föreläsningar

2011-10-21

KU-anmälan 2010/11:10 (050-387-2011/12) av Peter Hultqvist (S) (pdf, 124 kB)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:681 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 26 september Svar på fråga 2010/11:681 Fängslade bloggare i Egypten Utrikesminister Carl Bildt Abir Al-Sahlani har tagit upp den fängslade egyptiske bloggaren Maikel Nabil och frågat mig hur jag avser att agera för att de som öppet kritiserar den egyptiska militären eller regimen inte ska fängslas. Utvecklingen

Svarsdatum: 2011-09-26 Frågeställare: Abir Al-Sahlani (C)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:680 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 14 september Svar på fråga 2010/11:680 Utbyggnad av riksväg 40 Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd Hans Olsson har frågat mig när jag avser att ge besked om byggstart för riksväg 40 mellan Dållebo och Hester. Sträckan Dållebo–Hester på riksväg 40 ingår i den nationella trafikslagsövergripande

Svarsdatum: 2011-09-14 Frågeställare: Hans Olsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:679 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 14 september Svar på fråga 2010/11:679 Hinderbelysning ett hinder för vindkraftsutbyggnad Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd Hannah Bergstedt har frågat närings- och energiministern vilka åtgärder hon avser att vidta för att frågan om hinderbelysning inte ska bli ett hinder för vindkraftsutbyggnaden.

Svarsdatum: 2011-09-14 Frågeställare: Hannah Bergstedt (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:678 besvarad av Statsrådet Peter Norman

den 14 september Svar på fråga 2010/11:678 Den datorstyrda handeln på börsen och pensionerna Statsrådet Peter Norman Christina Oskarsson har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta i Sverige och lyfta inom EU med anledning av börsrobotarnas verksamhet och dess konsekvenser för småspararna och

Svarsdatum: 2011-09-14 Frågeställare: Christina Oskarsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:677 besvarad av Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth

den 14 september Svar på fråga 2010/11:677 Åtgärder mot skador inom motocrossen Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth Solveig Zander har frågat mig vad jag tänker göra för att barn ska kunna delta i en sport och fritidsaktivitet de gillar utan att allvarliga skador inträffar. Regeringen

Svarsdatum: 2011-09-14 Frågeställare: Solveig Zander (C)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:676 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 14 september Svar på frågorna 2010/11:675 Månadsvisa kontrolluppgifter 2010/11:676 Personal- eller närvaroliggare Finansminister Anders Borg Peter Persson har frågat mig dels om jag avser att ta initiativ till att ett lagförslag läggs fram för riksdagen beträffande månadsvisa kontrolluppgifter,

Svarsdatum: 2011-09-14 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:675 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 14 september Svar på frågorna 2010/11:675 Månadsvisa kontrolluppgifter 2010/11:676 Personal- eller närvaroliggare Finansminister Anders Borg Peter Persson har frågat mig dels om jag avser att ta initiativ till att ett lagförslag läggs fram för riksdagen beträffande månadsvisa kontrolluppgifter,

Svarsdatum: 2011-09-14 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:674 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 14 september Svar på fråga 2010/11:674 Arvet efter Pinochetdiktaturen Utrikesminister Carl Bildt Amineh Kakabaveh har frågat mig vad jag avser att göra för att stödja den chilenska demokratin vad gäller krav på ett demokratiskt och rättvist utbildningssystem i enlighet med vad FN stadgar. Chile

Svarsdatum: 2011-09-14 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:673 besvarad av Närings- och energiminister Maud Olofsson

den 14 september Svar på fråga 2010/11:673 Regeringens vallöfte om solvärme Närings- och energiminister Maud Olofsson Jens Holm har frågat mig vad jag avser att göra för att regeringen ska leva upp till sitt vallöfte om ytterligare insatser för solvärme. Regeringen har definierat ett mål för andelen

Svarsdatum: 2011-09-14 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:672 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 14 september Svar på fråga 2010/11:672 Framtiden för Järnvägsmuseet i Ängelholm Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd Kerstin Engle har frågat mig vilka initiativ jag ämnar ta för att trygga verksamheterna vid Järnvägsmuseet i Ängelholm. Våra myndigheter har främst i uppdrag att driva sin kärnverksamhet.

Svarsdatum: 2011-09-14 Frågeställare: Kerstin Engle (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:670 besvarad av Landsbygdsminister Eskil Erlandsson

den 14 september Svar på fråga 2010/11:670 Hundavelsverksamheten i Sollefteå Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Eva Sonidsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att ett uppdrag lämnas till de myndigheter som använder tjänstehundar att analysera och utvärdera de

Svarsdatum: 2011-09-14 Frågeställare: Eva Sonidsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:669 besvarad av Landsbygdsminister Eskil Erlandsson

den 14 september Svar på fråga 2010/11:669 Kontroll av djurtransporter Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Jens Holm har frågat mig vad jag kommer att göra för att antalet kontroller av djurtransporter ska bli fler och förbättras. Regeringen har för i år tillfört länsstyrelserna 25 miljoner kronor

Svarsdatum: 2011-09-14 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:668 besvarad av Landsbygdsminister Eskil Erlandsson

den 14 september Svar på fråga 2010/11:668 Försäljning av egenproducerade ägg på lokal marknad Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Tina Ehn har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att förtydliga reglerna över vad som kan anses gälla i den nationella lagstiftningen avseende lokal

Svarsdatum: 2011-09-14 Frågeställare: Tina Ehn (MP)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:666 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 13 september Svar på fråga 2010/11:666 Uttagsskatten mot vindkooperativ Finansminister Anders Borg Jens Holm har, mot bakgrund av uttalanden som centerpartiledaren Maud Olofsson gjorde i SVT:s Aktuellt den 29 augusti 2011, frågat närings- och energiministern om en översyn av uttagsskatten

Svarsdatum: 2011-09-13 Frågeställare: Jens Holm (V)

Skriftlig fråga 2010/11:682 av Olofsson, Eva (V)

den 13 september Fråga 2010/11:682 Högkostnadsskyddet av Eva Olofsson (V) till socialminister Göran Hägglund (KD) Regeringen föreslår en höjning av högkostnadsskyddet, dels för sjukvårdsbesök inom öppenvården från 900 kronor till 1 100 kronor, dels för läkemedel från 1 800 kronor till 2 200

Inlämnad: 2011-09-13 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:671 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 12 september Svar på fråga 2010/11:671 Människohandel i samband med bärplockning Justitieminister Beatrice Ask Johan Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att inför kommande bärsäsonger stoppa misstänkt människohandel vad avser utländsk arbetskraft som luras till Sverige

Svarsdatum: 2011-09-12 Frågeställare: Johan Andersson (S)

Skriftlig fråga 2010/11:681 av Al-Sahlani, Abir (C)

den 9 september Fråga 2010/11:681 Fängslade bloggare i Egypten av Abir Al-Sahlani (C) till utrikesminister Carl Bildt (M) Maikel Nabil, en egyptisk bloggare, arresterades den 28 mars 2011 anklagad för att ha påståtts förtala de väpnade styrkorna. 13 dagar senare dömdes han till tre års

Inlämnad: 2011-09-09 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2010/11:680 av Olsson, Hans (S)

den 9 september Fråga 2010/11:680 Utbyggnad av riksväg 40 av Hans Olsson (S) till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M) Tack vare en successiv utbyggnad till mötesfri väg har vägstandarden på större delen av riksväg 40 mellan Göteborg och Jönköping förbättrats kraftigt. Dock återstår

Inlämnad: 2011-09-09 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2010/11:679 av Bergstedt, Hannah (S)

den 9 september Fråga 2010/11:679 Hinderbelysning ett hinder för vindkraftsutbyggnad av Hannah Bergstedt (S) till närings- och energiminister Maud Olofsson (C) I Markbygden i Piteå kommun arbetas med uppbyggnaden av en av norra Europas största vindkraftsparker och berör med sin omfattning

Inlämnad: 2011-09-09 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)