Dokument & lagar (2 113 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:779 besvarad av Elisabeth Svantesson (M), arbetsmarknadsminister

Dnr A2014/3132/A Arbetsmarknadsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:779 av Anders Karlsson (S) Flykten från A-kassan Anders Karlsson har frågat mig vilka initiativ jag vill ta utifrån de uppgifter A-kassornas samorganisation och inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen lämnat. Som Anders Karlsson

Svarsdatum: 2014-09-16 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:779 besvarad av Elisabeth Svantesson (M), arbetsmarknadsminister (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:778 besvarad av Annie Lööf (C), näringsminister

Svarsdatum: 2014-09-16 Frågeställare: Per-Johan Emtell (MP)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:778 besvarad av Annie Lööf (C), näringsminister (pdf, 52 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:777 besvarad av Lena Ek (C), miljöminister

Svarsdatum: 2014-09-16 Frågeställare: Gustav Fridolin (MP)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:777 besvarad av Lena Ek (C), miljöminister (pdf, 76 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:780 besvarad av Anders Borg (M), finansminister

Dnr Fi2014/2959 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:780 av Peter Persson (S) Vinstgivande skattestöd Peter Persson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av att företaget Hemfrid som säljer hushållsnäratjänster plockar ut vinst. Jag kan inte

Svarsdatum: 2014-09-12 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:780 besvarad av Anders Borg (M), finansminister (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:776 besvarad av Eskil Erlandsson (C), landsbygdsminister

Dnr L2014/2195/POL Landsbygdsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:776 av Krister Örnfjäder (S) Ansvarig enhet eller myndighet för arbetsgrupper inom EU Krister Örnfjäder har frågat mig om jag tänker öka det svenska engagemanget genom att utse regeringsrepresentanter och ansvarig

Svarsdatum: 2014-09-12 Frågeställare: Krister Örnfjäder (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:776 besvarad av Eskil Erlandsson (C), landsbygdsminister (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:775 besvarad av Ewa Björling (M), statsråd

Fi2014/2989 Finansdepartementet Finansmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:775 av Krister Örnfjäder (S) Biståndsbudgeten Krister Örnfjäder har frågat handelsministern vilka åtgärder hon och regeringen vidtagit eller tänker vidta för att få en bättre användning av ej utnyttjade medel. Arbetet

Svarsdatum: 2014-09-12 Frågeställare: Krister Örnfjäder (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:775 besvarad av Ewa Björling (M), statsråd (docx, 40 kB)

KU-anmälan 2013/14:7 (2814-2013/14) av Jörgen Hellman (S)

JÖRGEN HELLMAN Riksdagsledamot (S) Stockholm 2014-09-09 Begäran om granskning av finansmarknadsminister Peter Norman angående fråga om jäv i samband med regeringsbeslut Enligt uppgifter i media har finansmarknadsminister Peter Norman skickat sms till en av Lantbrukarnas Riksförbunds (LRF) lobbyister

2014-09-11

KU-anmälan 2013/14:7 (2814-2013/14) av Jörgen Hellman (S) (pdf, 104 kB)

KU-anmälan 2013/14:6 (2806-2013/14) av Lise Nordin (MP)

Stockholm 2014-09-10 Konstitutionsutskottet Begäran om granskning av regeringens styrning av Vattenfall i frågan om nya kolgruvor i Brandenburg, Tyskland Det har nyligen framkommit att Vattenfall deltar i processer som syftar till att öppna tre nya dagbrott för brunkol i delstaten Brandenburg, Tyskland.

2014-09-10

KU-anmälan 2013/14:6 (2806-2013/14) av Lise Nordin (MP) (pdf, 113 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:774 besvarad av Maria Larsson (KD), statsråd

Dnr S2014/6299/FST Socialdepartementet Barn- och äldreministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:774 av Johan Löfstrand (S) Riskkapitalbolag inom äldreomsorgen Johan Löfstrand har frågat mig om jag avser att vidta några generella åtgärder med anledning av beskrivna förhållanden gällande ett namngivet

Svarsdatum: 2014-09-10 Frågeställare: Johan Löfstrand (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:774 besvarad av Maria Larsson (KD), statsråd (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:773 besvarad av Lena Ek (C), miljöminister

Dnr M2014/1885/Nm Miljödepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:773 av Eva Sonidsson (S) Fiskodlingar i världsarvet Höga kusten Eva Sonidsson har frågat mig om jag avser att skärpa regelverket för fisk-odlingar i syfte att minska deras miljöpåverkan. Liknande frågor, även då

Svarsdatum: 2014-09-10 Frågeställare: Eva Sonidsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:773 besvarad av Lena Ek (C), miljöminister (doc, 53 kB) Svar på skriftlig fråga 2013/14:773 besvarad av Lena Ek (C), miljöminister (docx, 29 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:771 besvarad av Peter Norman (M), statsråd

Fi2014/2822 Finans departementet Finansmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:771 av Siv Holma (V) Ersättningsregler för kringboende vid Malmfältsgruvornas expansion Siv Holma har frågat mig om jag skyndsamt kommer att tillsätta en utredning om mer sociala och acceptabla ersättningsregler,

Svarsdatum: 2014-09-05 Frågeställare: Siv Holma (V)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:771 besvarad av Peter Norman (M), statsråd (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:770 besvarad av Anders Borg (M), finansminister

Dnr N2014/3537/TE Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:770 av Mattias Jonsson (S) Västsvenska paketet Mattias Jonsson har frågat finansministern om han och regeringen står fast vid det västsvenska paketet som är så viktigt för Västsverige för fler jobb, tillväxt,

Svarsdatum: 2014-09-05 Frågeställare: Mattias Jonsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:770 besvarad av Anders Borg (M), finansminister (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:769 besvarad av Peter Norman (M), statsråd

Dnr Fi2014/2819 Finansdepartementet Finansmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:769 av Peter Persson (S) om småföretags finansieringsmöjligheter Peter Persson har frågat mig på vilket sätt jag har tagit upp frågan om bankernas lån och kreditgivning till små företag, med anledning av de nya

Svarsdatum: 2014-09-05 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:769 besvarad av Peter Norman (M), statsråd (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:768 besvarad av Jan Björklund (FP), utbildningsminister

Dnr U2014/4926/UH Utbildningsdepartementet Utbildningsministern och vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:768 av Gunilla Svantorp (S) Universitetens demokratiska roll Gunilla Svantorp har frågat mig med anledning av Karlstads universitets beslut om begränsning av den politiska debatten,

Svarsdatum: 2014-09-05 Frågeställare: Gunilla Svantorp (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:768 besvarad av Jan Björklund (FP), utbildningsminister (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:766 besvarad av Eskil Erlandsson (C), landsbygdsminister

Dnr L2014/2149 Landsbygdsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:766 av Jens Holm (V) Djurskyddskontroller Jens Holm har frågat mig vad jag avser att göra för att antalet djurskyddskontroller ska bli fler och bättre. Jag fäster en mycket stor vikt vid att djurskyddskontrollen

Svarsdatum: 2014-09-05 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:766 besvarad av Eskil Erlandsson (C), landsbygdsminister (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:763 besvarad av Jan Björklund (FP), utbildningsminister

Dnr U2014/4922/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern och vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:763 av Peter Persson (S) Likvärdig läxhjälp för alla Peter Persson har frågat om jag är beredd att vidta åtgärder för att se till att läxhjälpsföretagens marknad upphör och likvärdigheten

Svarsdatum: 2014-09-05 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:763 besvarad av Jan Björklund (FP), utbildningsminister (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:772 besvarad av Tobias Billström (M), statsråd

Dnr Ju2014/5299 Justitiedepartementet Migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:772 av Sara Karlsson (S) Översyn av skyddsbehov Sara Karlsson har frågat mig om jag och regeringen med anledning av den kraftigt försämrade situationen avser att ta initiativ till att skyddsbehovet för yazidikurdiska

Svarsdatum: 2014-09-04 Frågeställare: Sara Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:772 besvarad av Tobias Billström (M), statsråd (docx, 34 kB)

KU-anmälan 2013/14:25 (2765-2013/14) av Peter Rådberg (MP)

Stockholm 2014-09-03 Begäran om granskning av försvarsministerns och utbildningsministerns hantering av försvarssamarbete med Kina Uppgifter har framkommit om att Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) genom ett avtal med kungliga tekniska högskolan (KTH) inlett ett samarbete med den kinesiska staten genom

2014-09-03

KU-anmälan 2013/14:25 (2765-2013/14) av Peter Rådberg (MP) (pdf, 123 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:758 besvarad av Anders Borg (M), finansminister

Dnr Fi2014/2800 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:758 av Anders Karlsson (S) Kassaregister för utländska företagare Anders Karlsson har frågat mig om det föreligger underlag för en kommande proposition kring ett borttagande av det gällande undantaget för certifierade

Svarsdatum: 2014-09-03 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:758 besvarad av Anders Borg (M), finansminister (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:767 besvarad av Carl Bildt (M), utrikesminister

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:767 av Amineh Kakabaveh (V) Kvinnor som rövats bort av Boko Haram och IS Amineh Kakabaveh har frågat mig om vad jag som utrikesminister avser att göra för att de kvinnor som rövats bort och förslavats av Boko Haram och IS ska befrias. När

Svarsdatum: 2014-09-02 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:767 besvarad av Carl Bildt (M), utrikesminister (docx, 40 kB)