Dokument & lagar (61 434 träffar)

KU-anmälning 2016/17:17 (85-2016/17) av Edward Riedl (M)

EDWARD RIEDL Riksdagsledamot (M) 2016-09-23 Dnr 85-2016/17 Regeringens direktiv till Trafikverket inför den nationella transportinfrastrukturplanen 2018 - 2029 Infrastrukturminister Anna Johansson har genom uttalanden i media gett sken av att det inte finns någon risk för att infrastrukturprojekt,

2016-09-23

KU-anmälning 2016/17:17 (85-2016/17) av Edward Riedl (M) (pdf, 70 kB)

KU-anmälning 2016/17:16 (33-2016/17) av Jonas Millard (SD) och Fredrik Eriksson (SD)

JONAS MILLARD och FREDRIK ERIKSSON Riksdagsledamöter (SD) 2016-09-15 Dnr 33-2016/17 Hemställan om granskning av stadsrådet Morgan Johansson I en intervju med tidningen Expressen uttalade Rikspolischefen Dan Eliasson bland annat att han inte gillade Jimmie Åkessons politik och att myndighetschefer också

2016-09-15

KU-anmälning 2016/17:16 (33-2016/17) av Jonas Millard (SD) och Fredrik Eriksson (SD) (pdf, 52 kB)

KU-anmälning 2016/17:23 (662-2016/17) av Katarina Brännström (M)

KATARINA BRÄNNSTRÖM Riksdagsledamot (M) 2016-11-25 Dnr 662-2016/17 Hemställan om granskning av regeringens senfärdighet att fatta beslut i överklaganden av strandskyddsärenden . Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutade 2014-11-11 om ett utvidgat strandskydd till 200 meter på land runt ett flertal

2016-11-25

KU-anmälning 2016/17:22 (260-2016/17) av Mattias Karlsson (SD)

MATTIAS KARLSSON Riksdagsledamot (SD) 2016-10-26 Dnr 260-2016/17 Hemställan om granskning av statsminister Stefan Löfven Nazismens brott mot mänskligheten får aldrig falla i glömska, och dess gärningar får aldrig förminskas. Detta torde vara en ordning och omständighet som är angelägen för alla att

2016-10-26

KU-anmälning 2016/17:19 (360-2016/17) av Maria Malmer Stenergard (M)

MARIA MALMER STENERGARD Riksdagsledamot (M) 2016-10-20 Dnr 360-2016/17 Begäran om granskning av huruvida regeringen och statsrådet Magdalena Andersson har brustit i sin hantering av begäran om utfående av allmän handling och samråd med EU-nämnden Bakgrund och omständigheter Den 16 juni 2016 anordnade

2016-10-20

KU-anmälning 2016/17:21 (381 2016/17) av Birgitta Ohlsson (L)

BIRGITTA OHLSSON Riksdagsledamot (L) 2016-10-24 Dnr 381-2016/17 Till konstitutionsutskottet Statsministerns användning av ordet diktatur Statsminister Stefan Löfven har inför sitt besök i Saudiarabien vidhållit att han inte avser att beteckna Saudiarabien som en diktatur. Enligt SVT säger han (20/10):

2016-10-24

KU-anmälning 2016/17:20 (371-2016/17) av Jesper Skalberg Karlsson (M)

JESPER SKALBERG KARLSSON Riksdagsledamot (M) 2016-10-21 Dnr 371-2016/17 Till: Riksdagens konstitutionsutskott Begäran om granskning av statsrådet Isabella Lövins agerande i samband med EU-nämndens sammanträde 14 oktober 2016 och efterföljande möten i Luxemburg Den 14 oktober höll EU-nämnden sammanträde

2016-10-21

KU-anmälning 2016/17:18 (300-2016/17) av Jens Holm (V)

Jens Holm Riksdagsledamot (V) 2016-10-14 Dnr 300-2016/17 Till konstitutionsutskottet Begäran om granskning av statsråd Sven- Erik Buchts agerande i samband med EU-nämndens sammanträde 7 oktober 2016 Den 7 oktober höll EU-nämnden sammanträde för att samråda inför möte i rådet (Jordbruk och fiske) 10

2016-10-14

KU-anmälning 2016/17:18 (300-2016/17) av Jens Holm (V) (pdf, 79 kB)

KU-anmälning 2016/17:24 (738-2016/17) av Erik Ottoson (M)

ERIK OTTOSON Riksdagsledamot (M) 2016-12-05 Dnr 738-2016/17 Begäran om granskning av infrastrukturministerns ansvar för oegentligheter kring statssekreterares resor DN uppdagade i sin granskning av infrastrukturminister Anna Johanssons statssekreterare att denne nästan uteslutande reste i business class vid

2016-12-05

KU-anmälning 2016/17:25 (769-2016/17) av Stefan Svanström (KD)

STEFAN SVANSTRÖM Riksdagsledamot (KD) 2016-12-08 Dnr 769-2016/17 Hemställan till Konstitutionsutskottet Begäran om granskning av statsråden Helene Hellmark Knutsson och Mikael Dambergs agerande avseende beslut om statens kommande investering i Nobel Center i Stockholm Den 23 november meddelade statsråden

2016-12-08

KU-anmälning 2016/17:26 (781-2016/17) av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Jesper Skalberg Karlsson Riksdagsledamot (M) 2016-12-09 Dnr 781-2016/17 Begäran om granskning av statsrådet Per Bolunds (MP) agerande i samband med regeringsbeslut beträffande Natura 2000-anmälan den 11 augusti 2016 Regeringen beslutade den 31 augusti 2015 att till Europeiska kommissionen föreslå att

2016-12-09

KU-anmälning 2016/17:27 (822-2016/17) av Niclas Malmberg (MP)

NICLAS MALMBERG Riksdagsledamot (MP) 2016-12-14 Dnr 822-2016/17 Konstitutionsutskottet Begäran om granskning av tidigare migrationsminister Tobias Billströms uttalande gällande de som arbetat som tolkar i samband med Sveriges militära insats i Afghanistan I juli 2012 begärde 24 personer som arbetat

2016-12-14

KU-anmälning 2015/16:51 (1896-2015/16) av Rasmus Ling (MP)

RASMUS LING Riksdagsledamot (MP) 2016-04-06 Dnr 1896-2015/16 Anmälan till konstitutionsutskottet Nordea var fram till 2013 en bank som svenska staten var stor delägare i. Under mandatperioden 2010-2014 sålde svenska staten aktier i Nordea för drygt 60 miljarder kronor, enligt Svenska dagbladet [i] .

2016-04-06

KU-anmälning 2015/16:51 (1896-2015/16) av Rasmus Ling (MP) (pdf, 117 kB)

KU-anmälning 2015/16:46 (1276-2015/16) av Stig Henriksson (V)

STIG HENRIKSSON Riksdagsledamot (V) 2016-01-29 Dnr 1276-2015/16 Till konstitutionsutskottet Begäran om granskning av tidigare utrikesminister Carl Bildts och tidigare försvarsminister Karin Enströms agerande genom att underlåta att informera och överlägga med Utrikesnämnden med anledning av regeringens

2016-01-29

KU-anmälning 2015/16:46 (1276-2015/16) av Stig Henriksson (V) (pdf, 98 kB)

KU-anmälning 2015/16:45 (1275-2015/16) av Hans Hoff (S)

HANS HOFF Riksdagsledamot (S) Stockholm 2016-01-29 Dnr 1275-2015/16 Begäran om granskning av förre statsministern Fredrik Reinfeldt och den förra regeringens hantering av flyktingmottagandet. Det har kommit till min kännedom att moderaternas gruppledare Jessica Polfjärd har begärt att konstitutionsutskottet ska

2016-01-29

KU-anmälning 2015/16:45 (1275-2015/16) av Hans Hoff (S) (pdf, 87 kB)

KU-anmälning 2015/16:42 (1269-2015/16) av Jessica Polfjärd (M)

JESSICA POLFJÄRD Riksdagsledamot (M) 2016-01-29 Dnr 1269-2015/16 Begäran om granskning av statsminister Stefan Löfvens och regeringens förberedelse inför och agerande under den uppkomna flyktingsituationen Förra året kom över 150 000 asylsökande till Sverige, varav fler än 100 000 under den senare

2016-01-29

KU-anmälning 2015/16:42 (1269-2015/16) av Jessica Polfjärd (M) (pdf, 255 kB)

KU-anmälning 2015/16:34 (1238-2015/16) av Ulrika Karlsson (M)

ULRIKA KARLSSON Riksdagsledamot (M) 2016-01-27 Dnr 1238-2015/16 Granskning av inrikesminister Anders Ygemans brist på samråd i EU­nämnden Regeringens hantering av EU-politiken har kantats av bristande intern samordning och usel eller ingen förankring. Den bristfälliga interna samordningen har många

2016-01-27

KU-anmälning 2015/16:34 (1238-2015/16) av Ulrika Karlsson (M) (pdf, 164 kB)

KU-anmälning 2015/16:50 (1673-2015/16) av Johan Hedin (C)

JOHAN HEDIN Riksdagsledamot (C) 2016-03-15 Dnr 1673-2015/16 Begäran om granskning av Försvarsminister Peter Hultgvists inblandning i ärende rörande den militära stiftelsen MHS-Bostäder Bakgrund Allmänna jävsbestämmelser för statsförvaltningen finns i 11 och 12 §§ Förvaltningslagen (1986:223). Även

2016-03-15

KU-anmälning 2015/16:50 (1673-2015/16) av Johan Hedin (C) (pdf, 113 kB)

KU-anmälning 2015/16:49 (1469-2015/16) av Roger Haddad (L)

ROGER HADDAD Riksdagsledamot (L) 2016-02-19 Dnr 1469-2015/16 Begäran om granskning av Helene Hellmark Knutssons beredning av regeringsärende I dag ansvarar Universitetskanslersämbetet för en övergripande extern granskning av kvaliteten på utbildningarna vid universitet och högskolor. Regeringen har

2016-02-19

KU-anmälning 2015/16:27 (1229-2015/16) av Hans Wallmark (M)

HANS WALLMARK Riksdagsledamot (M) 2016-01-27 Dnr 1229-2015/16 Begäran om granskning av dokumentationen av säkerhetspolitiska rådets möten och de uttalanden som statsministern och justitie- och migrationsministern gjort därom I samband med att statsministern tisdag 3 mars 2015 besvarade min interpellation

2016-01-27