Dokument & lagar (64 585 träffar)

KU-anmälning 2017/18:16 (246-2017/18) av MIKAEL OSCARSSON (KD)

MIKAEL OSCARSSON Riksdagsledamot (KD) 2017-10-09 Dnr 246-2017/18 Anmälan till KU Regeringen har 1 september i år förlängt ett avtal gällande centrala delar av sitt eget IT-system med en leverantör, trots att det saknas ett säkerhetsskyddsavtal mellan leverantören och regeringen. Detta avslöjas av Dagens Nyheter

2017-10-09

KU-anmälning 2017/18:16 (246-2017/18) av MIKAEL OSCARSSON (KD) (pdf, 46 kB)

KU-anmälning 2017/18:15 (105-2017/18) av Hans Hoff (S)

HANS HOFF Riksdagsledamot (S) 2017-09-21 Dnr 105-2017/18 Granskning av den tidigare regeringens ansvar för bristande säkerhetsrutiner och rutinmässiga avsteg från säkerhetsföreskrifter i samband med Transportstyrelsens IT-verksamhet I januari 2011 överlämnar Riksrevisionen en utredning om myndigheternas outsourcing

2017-09-21

KU-anmälning 2017/18:15 (105-2017/18) av Hans Hoff (S) (docx, 17 kB) KU-anmälning 2017/18:15 (105-2017/18) av Hans Hoff (S) (pdf, 129 kB)

KU-anmälning 2016/17:17 (85-2016/17) av Edward Riedl (M)

EDWARD RIEDL Riksdagsledamot (M) 2016-09-23 Dnr 85-2016/17 Regeringens direktiv till Trafikverket inför den nationella transportinfrastrukturplanen 2018 - 2029 Infrastrukturminister Anna Johansson har genom uttalanden i media gett sken av att det inte finns någon risk för att infrastrukturprojekt,

2016-09-23

KU-anmälning 2016/17:17 (85-2016/17) av Edward Riedl (M) (pdf, 70 kB)

KU-anmälning 2016/17:18 (300-2016/17) av Jens Holm (V)

Jens Holm Riksdagsledamot (V) 2016-10-14 Dnr 300-2016/17 Till konstitutionsutskottet Begäran om granskning av statsråd Sven- Erik Buchts agerande i samband med EU-nämndens sammanträde 7 oktober 2016 Den 7 oktober höll EU-nämnden sammanträde för att samråda inför möte i rådet (Jordbruk och fiske) 10

2016-10-14

KU-anmälning 2016/17:18 (300-2016/17) av Jens Holm (V) (pdf, 79 kB)

KU-anmälning 2016/17:16 (33-2016/17) av Jonas Millard (SD) och Fredrik Eriksson (SD)

JONAS MILLARD och FREDRIK ERIKSSON Riksdagsledamöter (SD) 2016-09-15 Dnr 33-2016/17 Hemställan om granskning av stadsrådet Morgan Johansson I en intervju med tidningen Expressen uttalade Rikspolischefen Dan Eliasson bland annat att han inte gillade Jimmie Åkessons politik och att myndighetschefer också

2016-09-15

KU-anmälning 2016/17:16 (33-2016/17) av Jonas Millard (SD) och Fredrik Eriksson (SD) (pdf, 52 kB)

KU-anmälning 2016/17:34 (1132-2016/17) av Cecilia Magnusson (M)

CECILIA MAGNUSSON Riksdagsledamot (M) 2017-01-27 Dnr 1132-2016/17 Granskning av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnkes brist på agerande i Europeiska unionens ministerråd Regeringens hantering av EU-politiken har sedan hösten 2014 präglats av flera brister som fått upprepad kritik från KU

2017-01-27

KU-anmälning 2016/17:34 (1132-2016/17) av Cecilia Magnusson (M) (pdf, 89 kB)

KU-anmälning 2016/17:33 (1131-2016/17) av Ulrika Karlsson (M)

ULRIKA KARLSSON Riksdagsledamot (M) 2017-01-27 Dnr 1131-2016/17 Granskning av migrationsminister Morgan Johanssons bristande samråd med riksdagens EU-nämnd angående svensk ståndpunkt rörande kommissionens meddelande "En reform av det gemensamma asylsystemet och ökade möjligheter till laglig inresa till

2017-01-27

KU-anmälning 2016/17:33 (1131-2016/17) av Ulrika Karlsson (M) (pdf, 174 kB)

KU-anmälning 2016/17:32 (1130-2016/17) av Ulla Andersson (V)

ULLA ANDERSSON Riksdagsledamot (V) 2017-01-27 Dnr 1130-2016/17 Till Konstitutionsutskottet Begäran av granskning av den tidigare finansminister Anders Borgs relation till skogsbolaget Holmen Den tidigare finansministern Anders Borg har delgivits misstanke om mutbrott med anledning av att han under

2017-01-27

KU-anmälning 2016/17:32 (1130-2016/17) av Ulla Andersson (V) (pdf, 61 kB)

KU-anmälning 2016/17:31 (1125-2016/17) av Anti Avsan (M)

ANTI AVSAN Riksdagsledamot (M) 2017-01-27 Dnr 1125-2016/17 Till: Riksdagens konstitutionsutskott Inrikesministerns uttalanden om datalagring Bakgrund Efter att EU-domstolen i april 2014 hade ogiltig­förklarade "datalagringsdirektivet" genom den så kallade "Digital Rights-domen" upphörde Tele2

2017-01-27

KU-anmälning 2016/17:31 (1125-2016/17) av Anti Avsan (M) (pdf, 335 kB)

KU-anmälning 2016/17:30 (1123-2016/17) av Cecilia Magnusson (M)

CECILIA MAGNUSSON Riksdagsledamot (M) 2017-01-27 Dnr 1123-2016/17 Kulturministerns debattartikel om reklamskatten I en debattartikel från slutet av sommaren framhöll kulturminister Alice Bah Kuhnke att regeringen fattat beslut om att reklamskatten ska avvecklas med början år 2017 (DN, "Alice Bah Kuhnke

2017-01-27

KU-anmälning 2016/17:30 (1123-2016/17) av Cecilia Magnusson (M) (pdf, 71 kB)

KU-anmälning 2016/17:29 (1111-2016/17) av Sofia Arkelsten (M)

SOFIA ARKELSTEN Riksdagsledamot (M) 2017-01-26 Dnr 1111-2016/17 Begäran om granskning av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 7 i budgetpropositionen Bakgrund I budgetpropositionen för 2017 utgiftsområde 7 skriver regeringen att "Regeringen delar upp sin resultatredovisning på de sex

2017-01-26

KU-anmälning 2016/17:29 (1111-2016/17) av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 207 kB)

KU-anmälning 2016/17:28 (1097-2016/17) av Olof Lavesson (M)

OLOF LAVESSON Riksdagsledamot (M) 2017-01-25 Dnr 1097-2016/17 Statsrådet Helene Hellmark Knutsson ställningstagande i debatten om SVT produktionen "Kvinnorna på Fröken Fridmans tid" I dagarna har det pågått en offentlig debatt om forskningen bakom SVT-produktionen "Kvinnorna på Fröken Frimans tid". Bland

2017-01-25

KU-anmälning 2016/17:28 (1097-2016/17) av Olof Lavesson (M) (pdf, 105 kB)

KU-anmälning 2016/17:20 (371-2016/17) av Jesper Skalberg Karlsson (M)

JESPER SKALBERG KARLSSON Riksdagsledamot (M) 2016-10-21 Dnr 371-2016/17 Till: Riksdagens konstitutionsutskott Begäran om granskning av statsrådet Isabella Lövins agerande i samband med EU-nämndens sammanträde 14 oktober 2016 och efterföljande möten i Luxemburg Den 14 oktober höll EU-nämnden sammanträde

2016-10-21

KU-anmälning 2016/17:20 (371-2016/17) av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 103 kB)

KU-anmälning 2016/17:19 (360-2016/17) av Maria Malmer Stenergard (M)

MARIA MALMER STENERGARD Riksdagsledamot (M) 2016-10-20 Dnr 360-2016/17 Begäran om granskning av huruvida regeringen och statsrådet Magdalena Andersson har brustit i sin hantering av begäran om utfående av allmän handling och samråd med EU-nämnden Bakgrund och omständigheter Den 16 juni 2016 anordnade

2016-10-20

KU-anmälning 2016/17:19 (360-2016/17) av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 2066 kB)

KU-anmälning 2016/17:22 (260-2016/17) av Mattias Karlsson (SD)

MATTIAS KARLSSON Riksdagsledamot (SD) 2016-10-26 Dnr 260-2016/17 Hemställan om granskning av statsminister Stefan Löfven Nazismens brott mot mänskligheten får aldrig falla i glömska, och dess gärningar får aldrig förminskas. Detta torde vara en ordning och omständighet som är angelägen för alla att

2016-10-26

KU-anmälning 2016/17:22 (260-2016/17) av Mattias Karlsson (SD) (pdf, 144 kB)

KU-anmälning 2016/17:27 (822-2016/17) av Niclas Malmberg (MP)

NICLAS MALMBERG Riksdagsledamot (MP) 2016-12-14 Dnr 822-2016/17 Konstitutionsutskottet Begäran om granskning av tidigare migrationsminister Tobias Billströms uttalande gällande de som arbetat som tolkar i samband med Sveriges militära insats i Afghanistan I juli 2012 begärde 24 personer som arbetat

2016-12-14

KU-anmälning 2016/17:27 (822-2016/17) av Niclas Malmberg (MP) (pdf, 94 kB)

KU-anmälning 2016/17:26 (781-2016/17) av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Jesper Skalberg Karlsson Riksdagsledamot (M) 2016-12-09 Dnr 781-2016/17 Begäran om granskning av statsrådet Per Bolunds (MP) agerande i samband med regeringsbeslut beträffande Natura 2000-anmälan den 11 augusti 2016 Regeringen beslutade den 31 augusti 2015 att till Europeiska kommissionen föreslå att

2016-12-09

KU-anmälning 2016/17:26 (781-2016/17) av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 701 kB)

KU-anmälning 2016/17:25 (769-2016/17) av Stefan Svanström (KD)

STEFAN SVANSTRÖM Riksdagsledamot (KD) 2016-12-08 Dnr 769-2016/17 Hemställan till Konstitutionsutskottet Begäran om granskning av statsråden Helene Hellmark Knutsson och Mikael Dambergs agerande avseende beslut om statens kommande investering i Nobel Center i Stockholm Den 23 november meddelade statsråden

2016-12-08

KU-anmälning 2016/17:25 (769-2016/17) av Stefan Svanström (KD) (pdf, 79 kB)

KU-anmälning 2016/17:24 (738-2016/17) av Erik Ottoson (M)

ERIK OTTOSON Riksdagsledamot (M) 2016-12-05 Dnr 738-2016/17 Begäran om granskning av infrastrukturministerns ansvar för oegentligheter kring statssekreterares resor DN uppdagade i sin granskning av infrastrukturminister Anna Johanssons statssekreterare att denne nästan uteslutande reste i business class vid

2016-12-05

KU-anmälning 2016/17:24 (738-2016/17) av Erik Ottoson (M) (pdf, 80 kB)