Dokument & lagar (82 607 träffar)

Interpellation 2017/18:50 av Jan Ericson (M)

Interpellation 2017/18:50 Kommunernas hantering av extra statsbidrag för ensamkommande av Jan Ericson (M) till Statsrådet Heléne Fritzon (S) Före sommaren gav regeringen besked om att man skjuter till 195 miljoner som stöd till kommuner där det bor asylsökande ungdomar som fyller 18 år under asylprocessen eller

Inlämnad: 2017-10-23 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Interpellation 2017/18:50 av Jan Ericson (M) (pdf, 83 kB)

Interpellation 2017/18:49 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2017/18:49 Störsändare av Edward Riedl (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Enligt lag är det i Sverige förbjudet att inneha en så kallad störsändare. Undantag finns för bland annat försvarsmakten, polisen, Must med mera. En störsändare är enkelt uttryckt en apparat som stör ut signaler

Inlämnad: 2017-10-20 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2017/18:49 av Edward Riedl (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2017/18:47 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2017/18:47 Mer resurser till tullen av Edward Riedl (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) För att motverka yrkeskriminella ligor i Sverige som varje år stjäl för ett miljardbelopp måste tullen få möjlighet att bidra i större utsträckning. I dag kommer ligor, främst från Polen och Estland,

Inlämnad: 2017-10-20 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2017/18:47 av Edward Riedl (M) (pdf, 64 kB)

Interpellation 2017/18:46 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2017/18:46 Förbud mot utförsel av stöldgods av Edward Riedl (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Utförsel av stöldgods från landet är ett stort problem i Sverige. Varje år drabbas svenskar av tusentals inbrott och stölder där majoriteten begås av yrkeskriminella som sedan

Inlämnad: 2017-10-20 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:46 av Edward Riedl (M) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2017/18:45 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2017/18:45 Skydd för kritisk infrastruktur av Edward Riedl (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) För första gången på över ett år publicerade terrornätverket al-Qaida ett nummer av sin tidning Inspire. Tidningen är gjord för att locka och inspirera anhängare av nätverkets

Inlämnad: 2017-10-20 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:45 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:113 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:113 av Karin Enström (M) Sveriges ambassadör på Island samt fråga 2017/18:116 av Kerstin Lundgren (C) Uttalanden från Sveriges ambassadör på Island Karin Enström har, med hänvisning till en artikel i Svenska Dagbladet den 14 oktober,

Svarsdatum: 2017-10-23 Frågeställare: Karin Enström (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:113 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:111 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:111 av Jan R Andersson (M) Exitstrategin för den svenska styrkan i Irak Jan R Andersson har frågat mig vilken exitstrategi Sverige har för att snabbt föra hem det svenska styrkebidraget i Irak vid ett ytterligare försämrat säkerhetsläge

Svarsdatum: 2017-10-23 Frågeställare: Jan R Andersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:111 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:106 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:106 av Fredrik Malm (L) Sveriges agerande i Kirkukprovinsen Fredrik Malm har frågat mig vad jag och regeringen gör för att strider i Iraks Kirkukprovins omedelbart ska upphöra och samtal inledas mellan parterna, samt hur Sverige agerar

Svarsdatum: 2017-10-23 Frågeställare: Fredrik Malm (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:106 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 41 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:144 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2017/18:144 Höjd fartgräns för EPA-traktorer av Cecilia Widegren (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Ungas framtid är viktig. Att få friheten att röra sig mer självständigt är en viktig förutsättning för att kunna förverkliga sina livsdrömmar. För unga på landsbygden är det oftast en ännu större utmaning.

Inlämnad: 2017-10-23 Svarsdatum: 2017-11-01 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:144 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 93 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:143 av Ellen Juntti (M)

Fråga 2017/18:143 Transporter av frihetsberövade av Ellen Juntti (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Från och med den 1 april i år började nya bestämmelser gälla för transporter av frihetsberövade. Bestämmelserna innebär att Kriminalvården fick rätt att utföra transporter av frihetsberövade

Inlämnad: 2017-10-23 Svarsdatum: 2017-11-01 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:143 av Ellen Juntti (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:142 av Lars-Arne Staxäng (M)

Fråga 2017/18:142 Rån mot elektronikkedjor av Lars-Arne Staxäng (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) SR Ekot rapporterade den 19 oktober att rån mot elektronikkedjor har ökat det senaste året. Detta enligt siffror som arbetsgivarorganisationen Svensk Handel har tagit fram. Enligt Svensk

Inlämnad: 2017-10-23 Svarsdatum: 2017-11-01 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:142 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:141 av Anders Åkesson (C)

Fråga 2017/18:141 Kraftiga kostnadshöjningar för sjöfarten av Anders Åkesson (C) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Tomas Eneroth slår huvudet på spiken i sitt svar på min fråga (2017/18:4) när han konstaterar att ”Sjöfartsverket är ett affärsverk och finansieras huvudsakligen av farledsavgifter och lotsavgifter.

Inlämnad: 2017-10-20 Svarsdatum: 2017-11-01 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:141 av Anders Åkesson (C) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:139 av Yasmine Posio Nilsson (V)

Fråga 2017/18:139 Sveriges roll i södra Kurdistan av Yasmine Posio Nilsson (V) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Vänsterpartiet står upp för kurdernas rättigheter i hela Kurdistan. Det har vi visat genom vår mångåriga kamp för kurdernas rättigheter och frihet från förtryck i Turkiet, genom vårt stöd

Inlämnad: 2017-10-20 Svarsdatum: 2017-11-01 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2017/18:139 av Yasmine Posio Nilsson (V) (pdf, 82 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:138 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2017/18:138 Konsekvenserna av vinsttak i välfärden av Jenny Petersson (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Regeringen är med stöd av Vänsterpartiet överens om att vinsterna i välfärden ska begränsas. Förslaget innebär ett vinsttak för privata välfärdsföretag inom skolan och omsorgen. Om det skulle

Inlämnad: 2017-10-20 Svarsdatum: 2017-11-01 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2017/18:138 av Jenny Petersson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:137 av Anders Åkesson (C)

Fråga 2017/18:137 Vinterdäckskrav på tunga fordon av Anders Åkesson (C) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Regeringen har presenterat ett lagförslag om att utöka dagens krav på vinterdäck på drivaxel till att omfatta samtliga axlar. Ökade insatser för en bättre trafiksäkerhet är givetvis önskvärt. Regeringens

Inlämnad: 2017-10-20 Svarsdatum: 2017-11-01 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:137 av Anders Åkesson (C) (pdf, 79 kB)

Betänkande 2017/18:SoU16


Beredning: 2018-03-22 Justering: 2018-04-19

Betänkande 2017/18:SoU15


Beredning: 2018-03-20 Justering: 2018-04-17

Betänkande 2017/18:SoU14


Beredning: 2018-02-15 Justering: 2018-03-13

Betänkande 2017/18:SoU13


Beredning: 2018-01-30 Justering: 2018-03-08

Betänkande 2017/18:SoU9


Beredning: 2018-03-27 Justering: 2018-04-24