Dokument & lagar (83 979 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:508 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

S2017/07447/JÄM S2017/07379/ JÄM Socialdepartementet Barn- äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:508 av Robert Hannah (L) Malmö kommuns vägran att ge information om bortförda flickor och fråga 2017/18:495 av Markus Wiechel (SD) Skolbarn som blir bortgifta Robert Hannah

Svarsdatum: 2018-01-19 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:508 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:495 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

S2017/07447/JÄM S2017/07379/ JÄM Socialdepartementet Barn- äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:508 av Robert Hannah (L) Malmö kommuns vägran att ge information om bortförda flickor och fråga 2017/18:495 av Markus Wiechel (SD) Skolbarn som blir bortgifta Robert Hannah

Svarsdatum: 2018-01-19 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:495 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 90 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:605 av Ellen Juntti (M)

Fråga 2017/18:605 Ungdomspåföljder av Ellen Juntti (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Moderaterna vill se skärpta påföljder för unga lagöverträdare. Syftet är att unga lagöverträdare ska få en kännbar konsekvens men också att unga tidigt ska få hjälp att lämna sitt kriminella liv bakom

Inlämnad: 2018-01-18 Svarsdatum: 2018-01-31 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:605 av Ellen Juntti (M) (pdf, 99 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:604 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2017/18:604 En ny generaldirektör för MSB av Hans Wallmark (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Helena Lindberg lämnade vårvintern 2017 sitt uppdrag som den första generaldirektören för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att tillträda som riksrevisor. Sedan den

Inlämnad: 2018-01-18 Svarsdatum: 2018-01-31 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:604 av Hans Wallmark (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:603 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2017/18:603 Rätten att överklaga Skogsstyrelsen beslut av Cecilia Widegren (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Ungefär två tredjedelar av Sveriges yta är täckt av skog, och vi har en lång tradition av att ansvarsfullt förvalta den, alltifrån stora skogsbolag till små gårdsfastigheter. Sverige har även

Inlämnad: 2018-01-18 Svarsdatum: 2018-01-31 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:603 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 106 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:602 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2017/18:602 Användning av Försvarsmaktens resurser mot kriminella gäng av Hans Wallmark (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Den 17 januari förmedlades via flera mediekanaler nyheten om att statsminister Stefan Löfven (S) säger att regeringen är beredd att sätta in militären mot kriminella

Inlämnad: 2018-01-18 Svarsdatum: 2018-01-31 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:602 av Hans Wallmark (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:601 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2017/18:601 Försvarsmaktens insatser mot kriminella gäng av Hans Wallmark (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Den 17 januari förmedlades via flera mediekanaler nyheten om att statsminister Stefan Löfven (S) säger att regeringen är beredd att sätta in militären mot kriminella gäng. Det understryks

Inlämnad: 2018-01-18 Svarsdatum: 2018-01-31 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2017/18:601 av Hans Wallmark (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:600 av Caroline Szyber (KD)

Fråga 2017/18:600 Investeringsstödet och statsstödsreglerna av Caroline Szyber (KD) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Regeringens investeringsstöd till bostäder kom efter dess annonsering och budgetering att fördröjas under en långvarig beredningstid innan det tillgängliggjordes för marknaden 2016. Redan under

Inlämnad: 2018-01-18 Svarsdatum: 2018-01-31 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:600 av Caroline Szyber (KD) (pdf, 101 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:599 av Mikael Eskilandersson (SD)

Fråga 2017/18:599 Ett begränsat klientantal för gode män och förvaltare av Mikael Eskilandersson (SD) till Statsrådet Heléne Fritzon (S) Redan den 14 augusti 2013 rapporterade Svenska Dagbladet om en 72-åring, vars gode man hade 60 klienter. Detta föranledde kraftfulla protester från socialdemokrater runt om

Inlämnad: 2018-01-18 Svarsdatum: 2018-01-31 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:599 av Mikael Eskilandersson (SD) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:598 av Jan Ericson (M)

Fråga 2017/18:598 Platsbanken av Jan Ericson (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Under 2017 kostade Arbetsförmedlingens matchningssajt Platsbanken mer än 11 miljoner kronor. Detta är pengar som kommer från Sveriges skattebetalare men trots det görs det inte någon uppföljning av

Inlämnad: 2018-01-18 Svarsdatum: 2018-01-31 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:598 av Jan Ericson (M) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:597 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2017/18:597 Familjeklassificering av narkotika av Camilla Waltersson Grönvall (M) till Socialminister Annika Strandhäll (S) Ungefär två nya så kallade nätdroger upptäcks inom EU varje vecka. Samtidigt inträffar omkring fyra allvarliga drogrelaterade förgiftningsfall varje dag i Sverige, enligt professor

Inlämnad: 2018-01-18 Svarsdatum: 2018-01-31 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:597 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:596 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2017/18:596 Växande vårdköer av Jenny Petersson (M) till Socialminister Annika Strandhäll (S) Svenska patienter upplever sämre tillgänglighet till hälso- och sjukvården än patienter i andra jämförbara länder. Väntetiderna är nu återigen på samma höga nivåer som år 2007. Över 100 000 personer står i vårdköer.

Inlämnad: 2018-01-17 Svarsdatum: 2018-01-31 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:596 av Jenny Petersson (M) (pdf, 88 kB)

Betänkande 2017/18:UU25


Beredning: 2018-04-24 Justering: 2018-05-03

Betänkande 2017/18:UU24


Beredning: 2018-04-24 Justering: 2018-05-07

Betänkande 2017/18:MJU26


Beredning: 2018-05-17 Justering: 2018-06-12

Betänkande 2017/18:MJU23


Beredning: 2018-04-17 Justering: 2018-04-24

Betänkande 2017/18:MJU21


Beredning: 2018-04-10 Justering: 2018-04-19

Betänkande 2017/18:MJU20


Beredning: 2018-04-26 Justering: 2018-05-15

Interpellation 2017/18:327 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2017/18:327 En utvidgning av RUT-avdraget av Christian Holm Barenfeld (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Sänkt skatt innebär fördelar för både arbetstagarna, arbetsgivarna och staten. När fler startar företag, anställer och jobbar så innebär det ökade skatteintäkter för staten. Finansministern

Inlämnad: 2018-01-18 Svarsdatum: 2018-02-02 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2017/18:327 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2017/18:326 av Daniel Bäckström (C)

Interpellation 2017/18:326 Försvarsberedningen och säkerhetspolitiken av Daniel Bäckström (C) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Under Folk och Försvars konferens i Sälen uttryckte utrikesministern att försvarsberedningen, eller ”den där gruppen” i rapporten Motståndskraft om totalförsvarets utveckling,

Inlämnad: 2018-01-17 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2017/18:326 av Daniel Bäckström (C) (pdf, 102 kB)