Dokument & lagar (66 270 träffar)

Interpellation 2017/18:381 av Christina Höj Larsen (V)

Interpellation 2017/18:381 Självmord bland barn och unga i asylprocessen av Christina Höj Larsen (V) till Statsrådet Heléne Fritzon (S) Allt fler ensamkommande unga begår självmord i samband med avvisningsbeslut. Det går dock inte att veta helt säkert hur många det rör sig om då dödsorsak inte registreras vid

Inlämnad: 2018-02-14 Svarsdatum: 2018-03-06 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Interpellation 2017/18:381 av Christina Höj Larsen (V) (pdf, 94 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:793 av Pål Jonson (M)

Fråga 2017/18:793 Olovlig vistelse av Pål Jonson (M) till Statsrådet Heléne Fritzon (S) Enligt 20 kap. 1 utlänningslagen ska en utlänning som uppsåtligen eller av oaktsamhet uppehåller sig i Sverige utan föreskrivet tillstånd och utan att utlänningen har ansökt om ett sådant tillstånd eller en förundersökningsledare

Inlämnad: 2018-02-14 Svarsdatum: 2018-02-28 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:793 av Pål Jonson (M) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:791 av Anders Åkesson (C)

Fråga 2017/18:791 Trafikverkets långa handläggningstider av Anders Åkesson (C) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Trots att det finns utmaningar med digitaliseringen är den någonting fantastiskt som kommer att göra att Sverige blir ett bättre land att leva i – det vill säga om man bor på rätt adress. Den pågående

Inlämnad: 2018-02-15 Svarsdatum: 2018-02-28 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:791 av Anders Åkesson (C) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:790 av Anders Åkesson (C)

Fråga 2017/18:790 Förbättrade möjligheter till digitalisering i hela landet av Anders Åkesson (C) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Nyligen har regeringen fastställt en ny och mycket ambitiös bredbandsstrategi. Den kan bli bra och bidra till att göra Sverige att blir ett bättre land att leva i – det vill säga

Inlämnad: 2018-02-15 Svarsdatum: 2018-02-28 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:790 av Anders Åkesson (C) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:787 av Roger Haddad (L)

Fråga 2017/18:787 Brister inom äldreomsorgen av Roger Haddad (L) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Den senaste veckan har tidningen VLT återkommande beskrivit den mycket oroande utvecklingen inom äldreomsorgen i Västerås och hur enskilda äldre behandlas. Kvalitetsbristerna är mycket allvarliga. Det handlar om allt

Inlämnad: 2018-02-15 Svarsdatum: 2018-02-28 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2017/18:787 av Roger Haddad (L) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:786 av Christer Nylander (L)

Fråga 2017/18:786 Bättre balans mellan musikplattformar och upphovspersoner av Christer Nylander (L) till Statsrådet Heléne Fritzon (S) Sverige är en musiknation. Några av de främsta musikskaparna i världen kommer från eller har olika kopplingar till Sverige. En grundläggande förutsättning för att vi ska kunna

Inlämnad: 2018-02-15 Svarsdatum: 2018-02-28 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:786 av Christer Nylander (L) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:785 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2017/18:785 En självständig utvärderings- och uppföljningsinstans inom totalförsvarets område av Hans Wallmark (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att granska hur försvaret hanterar sin budget. Till Sveriges Radio säger försvarsministern: ”Man kan ha

Inlämnad: 2018-02-15 Svarsdatum: 2018-02-28 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2017/18:785 av Hans Wallmark (M) (pdf, 102 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:784 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:784 Droger i skolan av Sten Bergheden (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Att droger och droghandel förekommer på våra skolor runt om i landet är mycket allvarligt och helt oacceptabelt.  Skolan måste vara en miljö för våra ungdomar där föräldrar, elever och personal

Inlämnad: 2018-02-15 Svarsdatum: 2018-02-28 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:784 av Sten Bergheden (M) (pdf, 72 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:783 av Annika Eclund (KD)

Fråga 2017/18:783 Utbildningsplatser på teologisk högskola av Annika Eclund (KD) till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) Johannelunds teologiska högskola är en enskild utbildningsanordnare. Avtalet med staten skrevs 1993, och antalet studieplatser ändrades senast 2003, alltså för 15 år sedan. Trots en

Inlämnad: 2018-02-15 Svarsdatum: 2018-02-28 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:783 av Annika Eclund (KD) (pdf, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:761 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2018/01016/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:761 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Utvisning av spetskompetens Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser vidta för att säkerställa

Svarsdatum: 2018-02-15 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:761 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 94 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:756 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2018/01010/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:756 av Johanna Jönsson (C) Utvisning av internationella studenter och forskare Johanna Jönsson har frågat mig vad jag avser att göra för att snabbt få till stånd en förändring

Svarsdatum: 2018-02-15 Frågeställare: Johanna Jönsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:756 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:755 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2018/01009/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:755 av Boriana Åberg (M) Skriftlig bekräftelse vid telefonförsäljning av lotter Boriana Åberg har frågat mig varför lotterier och speltjänster är undantagna från regeringens lagförslag

Svarsdatum: 2018-02-15 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:755 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:742 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:742 av Håkan Svenneling (V) Handelsrelationerna med Iran Håkan Svenneling har frågat mig om jag avser att avsluta eller fortsätta handelsrelationerna med Iran. Regeringen följer utvecklingen i Iran nära. Vi har tydligt markerat att

Svarsdatum: 2018-02-15 Frågeställare: Håkan Svenneling (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:742 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:741 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Fi2018/ 00580 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:741 Utlokalisering av myndigheter av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) har frågat mig vilka konkreta och positiva syften jag anser att man uppnår med den typ av utlokaliseringar av myndigheter

Svarsdatum: 2018-02-15 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:741 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:738 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:738 av Håkan Svenneling (V) Handeln med Filippinerna Håkan Svenneling har frågat mig om jag avser förändra handelsrelationerna med Filippinerna med anledning av president Dutertes agerande. Sveriges engagemang för mänskliga rättigheter

Svarsdatum: 2018-02-15 Frågeställare: Håkan Svenneling (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:738 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:719 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Svar på fråga 2017/18:719 av Sofia Fölster (M) Vinstbegränsning i välfärden Sofia Fölster har frågat närings- och innovationsministern om varför han och regeringen, enligt Sofia Fölsters uppfattning, avser begränsa entreprenörskap och valfrihet i stället för att motverka kvalitetsbristerna i välfärden. Arbetet i regeringen

Svarsdatum: 2018-02-15 Frågeställare: Sofia Fölster (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:719 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 87 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:792 av Maria Weimer (L)

Fråga 2017/18:792 Utrikesministerns uttalande angående Natos försvarsgarantier av Maria Weimer (L) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) I den utrikespolitiska debatten gjorde utrikesminister Margot Wallström ett uttalande om Nato som antydde ett ifrågasättande av hur Nato leds och att Natos försvarsgarantier

Inlämnad: 2018-02-15 Svarsdatum: 2018-02-28 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2017/18:792 av Maria Weimer (L) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:789 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2017/18:789 Uppdaterad nationell cancerstrategi av Camilla Waltersson Grönvall (M) till Socialminister Annika Strandhäll (S) Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen i Sverige och står för drygt 30 procent av all cancersjukdom hos män. År 2012 diagnostiserades nästan 9 000 fall, och i Sverige lever

Inlämnad: 2018-02-15 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:789 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:788 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2017/18:788 Prostatacancer – konkreta åtgärder för att korta vårdköerna av Camilla Waltersson Grönvall (M) till Socialminister Annika Strandhäll (S) För att kunna ge en översiktlig bild av situationen gällande väntetider, möjlighet att få kontaktsjuksköterska samt utredning och behandling har Nationella

Inlämnad: 2018-02-15 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:788 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:782 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:782 Långa väntetider för uppkörning av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Att ta körkort är mycket viktigt för alla, men extra viktigt är det för dem som bor på landsbygden eller i mindre kommuner, där alternativ till bilen ofta saknas helt. Det är i dag för långa köer till

Inlämnad: 2018-02-15 Svarsdatum: 2018-02-28 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:782 av Sten Bergheden (M) (pdf, 86 kB)