Dokument & lagar (212 227 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1918 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/01707/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1918 av Annika Qarlsson (C) Nystartsjobb Annika Qarlsson har frågat mig hur jag säkerställer att extratjänster inte tränger ut nystartsjobben och att de som får dessa jobb med anställningsstöd

Svarsdatum: 2017-09-20 Frågeställare: Annika Qarlsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1918 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1917 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2017/05664/SUN Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1917 av Per Åsling (C) Tillväxtanalys Per Åsling frågat mig hur jag ser på den framtida lokaliseringen av den analys- och utvärderingsresurs som Tillväxtanalys utgör. Jag vill börja med att

Svarsdatum: 2017-09-20 Frågeställare: Per Åsling (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1917 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1912 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05642/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1912 av Jessica Rosencrantz (M) Bilpooler Jessica Rosencrantz har frågat mig hur jag ställer mig till Utredningen om cirkulär ekonomis förslag till definition av bilpool, och när vi kan förvänta oss att jag

Svarsdatum: 2017-09-20 Frågeställare: Jessica Rosencrantz (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1912 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1911 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/01229/RS Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1911 av Andreas Norlén (M) Översyn av beredskapslagstiftning Andreas Norlén har frågat mig vilka åtgärder som vidtagits och kommer att vidtas för att se till att den lagstiftning som styr myndigheternas ansvar

Svarsdatum: 2017-09-20 Frågeställare: Andreas Norlén (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1911 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1910 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/01228/MFI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1910 av Andreas Norlén (M) Skjutövningar över Vättern Andreas Norlén har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att Försvarsmakten ska överväga alternativa lokaliseringar av det flygskjutmål som idag

Svarsdatum: 2017-09-20 Frågeställare: Andreas Norlén (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1910 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1908 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2017/03577/GV U2017/03579/GV Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1902 av Isabella Hökmark (M) Nedläggningshot för fristående skolor och fråga 2016/17:1908 av Isabella Hökmark (M) Konsekvensutredning av Reepalus förslag Isabella Hökmark har i fråga

Svarsdatum: 2017-09-20 Frågeställare: Isabella Hökmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1908 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1902 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2017/03577/GV U2017/03579/GV Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1902 av Isabella Hökmark (M) Nedläggningshot för fristående skolor och fråga 2016/17:1908 av Isabella Hökmark (M) Konsekvensutredning av Reepalus förslag Isabella Hökmark har i fråga

Svarsdatum: 2017-09-20 Frågeställare: Isabella Hökmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1902 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:9 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/02233/Me Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:9 av Johan Andersson (S) Försvarets utökade skjutningar över Vättern Johan Andersson har frågat mig hur den fortsatta processen ser ut när det gäller överklagandet av miljöprövningen av ovanstående verksamhet

Svarsdatum: 2017-09-20 Frågeställare: Johan Andersson (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:9 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 50 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:4 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05746/SUBT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:4 av Anders Åkesson (C) Kraftiga kostnadshöjningar för sjöfarten Anders Åkesson har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen avser att agera för att kostnadshöjningarna inte ska leda till en överflyttning

Svarsdatum: 2017-09-20 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:4 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 31 kB)

Motion 2017/18:115 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:115 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) med anledning av proposition 2016/17:208, några frågor om offentlighet och sekretess Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen i den delen den avser sekretess rörande verksamhet med att kontrollera och intyga

2017-09-19

Motion 2017/18:115 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (docx, 74 kB) Motion 2017/18:115 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:114 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:114 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) med anledning av prop. 2016/17:212 Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister 1   Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bestämmelsen

2017-09-19

Motion 2017/18:114 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (docx, 77 kB) Motion 2017/18:114 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (pdf, 79 kB)

Motion 2017/18:113 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:113 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) med anledning av proposition 2016/17:208 Några frågor om offentlighet och sekretess Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att införa en ny sekretessbestämmelse i verksamheten med att kontrollera och intyga stödförklaringar

2017-09-19

Motion 2017/18:113 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (docx, 73 kB) Motion 2017/18:113 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:112 av Jimmy Ståhl (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:112 av Jimmy Ståhl (SD) Alkometer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det enbart får säljas certifierade alkomätare och tillkännager detta för regeringen. Motivering För att långsiktigt nå nollvisionen måste man arbeta

2017-09-19

Motion 2017/18:112 av Jimmy Ståhl (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:112 av Jimmy Ståhl (SD) (pdf, 57 kB)

Motion 2017/18:111 av Jimmy Ståhl (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:111 av Jimmy Ståhl (SD) Attefallshus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket för attefallshus och tillkännager detta för regeringen. Motivering En friggebod är en total byggnadsyta på max 15m2 som inte

2017-09-19

Motion 2017/18:111 av Jimmy Ståhl (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:111 av Jimmy Ståhl (SD) (pdf, 61 kB)

Motion 2017/18:110 av Jimmy Ståhl (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:110 av Jimmy Ståhl (SD) Fastighetsskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett borttagande av vinstskatt vid småhusförsäljning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Rekordmånga kommuner säger att de

2017-09-19

Motion 2017/18:110 av Jimmy Ståhl (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:110 av Jimmy Ståhl (SD) (pdf, 59 kB)

Motion 2017/18:109 av Jimmy Ståhl (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:109 av Jimmy Ståhl (SD) Västlänken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett alternativ till Västlänken och tillkännager detta för regeringen. Motivering Västlänken upplevs som ett politiskt prestigebygge, ett bygge

2017-09-19

Motion 2017/18:109 av Jimmy Ståhl (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:109 av Jimmy Ståhl (SD) (pdf, 61 kB)

Motion 2017/18:108 av Jimmy Ståhl (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:108 av Jimmy Ståhl (SD) Parkeringsbot Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda utfärdandet av felparkeringsavgifter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Enligt Lag (1976:206) om felparkeringsavgift, är

2017-09-19

Motion 2017/18:108 av Jimmy Ståhl (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:108 av Jimmy Ståhl (SD) (pdf, 58 kB)

Motion 2017/18:107 av Jimmy Ståhl (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:107 av Jimmy Ståhl (SD) Nationella id-kort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra nationella id-kort som standard bland id-kort och tillkännager detta för regeringen. Motivering När du åker utomlands behöver du någon

2017-09-19

Motion 2017/18:107 av Jimmy Ståhl (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:107 av Jimmy Ståhl (SD) (pdf, 58 kB)

Motion 2017/18:106 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:106 av Jan Lindholm (MP) Barnkonventionen till lag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att fortsätta arbetet med att göra barnkonventionen till svensk lag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den

2017-09-19

Motion 2017/18:106 av Jan Lindholm (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:106 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:105 av Rasmus Ling och Janine Alm Ericson (båda MP)

Motion till riksdagen 2017/18:105 av Rasmus Ling och Janine Alm Ericson (båda MP) Nattågstrafik på europeiska kontinenten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för en sammanhållen nattågstrafik i Europa och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att

2017-09-19

Motion 2017/18:105 av Rasmus Ling och Janine Alm Ericson (båda MP) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:105 av Rasmus Ling och Janine Alm Ericson (båda MP) (pdf, 66 kB)