Dokument & lagar (210 554 träffar)

Interpellation 2016/17:465 av Stig Henriksson (V)

Interpellation 2016/17:465 Försvarsmaktens psyopsförband av Stig Henriksson (V) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Redan den kinesiske generalen Sun Zi förklarade på 500-talet före Kristus att den högsta militära förmågan alltid har varit att besegra en motståndare utan strid. Krigskonsten handlar i hög

Inlämnad: 2017-04-21 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2016/17:465 av Stig Henriksson (V) (pdf, 94 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1224 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1224 av Amineh Kakabaveh (V) Situationen i Turkiet Amineh Kakabaveh har frågat mig om jag avser att som stöd till och försvar för en demokratisk utveckling i Turkiet kräva att de fängslade parlamentarikerna och partiordförandena från

Svarsdatum: 2017-04-24 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1224 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1220 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1220 av Tina Acketoft (L) Den omänskliga behandlingen av flyktingar på Balkan Tina Acketoft har frågat hur EU- och handelsministern avser att agera för att stoppa den omänskliga behandlingen av flyktingar på Balkan. Arbetet inom regeringen

Svarsdatum: 2017-04-24 Frågeställare: Tina Acketoft (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1220 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 46 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1217 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1217 av Karin Enström (M) Gasattacken i Syrien Karin Enström har frågat mig vilka initiativ och åtgärder jag avser vidta för att få slut på de brott som gasattacken i Syrien utgör samt ställa de skyldiga inför rätta, med tanke på det

Svarsdatum: 2017-04-24 Frågeställare: Karin Enström (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1217 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1205 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1205 av Birgitta Ohlsson (L) Svältkatastrof i östra Afrika Birgitta Ohlsson har frågat mig om jag mot bakgrund av risken för somaliska liv till följd av svältkatastrofen i regionen avser ta initiativ för att stödja den goda demokratiska

Svarsdatum: 2017-04-24 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1205 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1201 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1201 av Hans Wallmark (M) Rysk atomubåt i Östersjön Hans Wallmark har frågat mig om jag avser ta upp frågan om den ryska atomubåten Dmitrij Donskojs förväntade passage genom Östersjön med min ryska motpart. Jag kan försäkra Hans Wallmark

Svarsdatum: 2017-04-24 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1201 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1200 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1200 av Amir Adan (M) Torkan i Afrika som hotar miljontals barns liv Amir Adan har frågat mig på vilka konkreta sätt Sverige stöder hjälpinsatserna i de delar av Afrika som drabbats av torka. Jag delar Amir Adans oro över de rekordstora

Svarsdatum: 2017-04-24 Frågeställare: Amir Adan (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1200 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 47 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1198 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1198 av Eva-Lena Jansson (S) Övergrepp mot hbt-personer i den ryska delrepubliken Tjetjenien, fråga 2016/17:1204 av Birgitta Ohlsson (L) Tjetjeniens förföljelse av hbtq-personer, fråga 2016/17:1207 av Sofia Damm (KD) Utrensning av homosexuella

Svarsdatum: 2017-04-24 Frågeställare: Eva-Lena Jansson (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1198 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 47 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1194 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1194 av Faradj Koliev (S) Rankningar som diplomatiskt verktyg Faradj Koliev har frågat mig om jag anser att rankningar kan vara en kompletterande påverkansstrategi för att uppnå utrikespolitiska mål, och om jag i så fall är beredd att

Svarsdatum: 2017-04-24 Frågeställare: Faradj Koliev (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1194 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1188 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1188 av Markus Wiechel (SD) Rivalitet mellan olika grupper i Irak och Syrien Markus Wiechel har frågat mig om hur jag och regeringen, inte minst genom Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd, avser agera för att minska rivaliteten mellan

Svarsdatum: 2017-04-24 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1188 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 45 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1260 av Maj Karlsson (V)

Fråga 2016/17:1260 Försörjningsstöd som utbetalas till mannens konto av Maj Karlsson (V) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Försörjningsstöd är ett av få stöd som inte är individuella i vårt välfärdssystem. Detta beror på att försörjningsstödet är tänkt att vara det yttersta skyddsnätet, och hela familjens inkomster

Inlämnad: 2017-04-21 Svarsdatum: 2017-05-03 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1260 av Maj Karlsson (V) (pdf, 79 kB)

Motion 2016/17:3716 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L)

Motion till riksdagen 2016/17:3716 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) med anledning av prop. 2016/17:167 Driftsformer för universitetssjukhus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2016/17:167 Driftsformer för universitetssjukhus. Motivering Ingen i svensk sjukvårdspolitik har föreslagit


Utskottsberedning: 2016/17:SoU21

Motion 2016/17:3716 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3716 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) (pdf, 77 kB)

Motion 2016/17:3715 av Emma Henriksson m.fl. (KD, C, M, L)

Motion till riksdagen 2016/17:3715 av Emma Henriksson m.fl. (KD, C, M, L) med anledning av prop. 2016/17:166 Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2016/17:166 Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad


Utskottsberedning: 2016/17:SoU22

Motion 2016/17:3715 av Emma Henriksson m.fl. (KD, C, M, L) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3715 av Emma Henriksson m.fl. (KD, C, M, L) (pdf, 71 kB)

Motion 2016/17:3719 av Paula Bieler och Sven-Olof Sällström (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3719 av Paula Bieler och Sven-Olof Sällström (båda SD) Med anledning av prop. 2016/17:175 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2016/17:175 Ett nytt regelverk för nyanlända


Utskottsberedning: AU

Motion 2016/17:3719 av Paula Bieler och Sven-Olof Sällström (båda SD) (docx, 67 kB) Motion 2016/17:3719 av Paula Bieler och Sven-Olof Sällström (båda SD) (pdf, 87 kB)

Motion 2016/17:3714 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:3714 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) med anledning av prop. 2016/17:175 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagen om ansvar för etableringsinsatser


Utskottsberedning: AU

Motion 2016/17:3714 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (docx, 64 kB) Motion 2016/17:3714 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (pdf, 79 kB)

Motion 2016/17:3718 av Paula Bieler m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3718 av Paula Bieler m.fl. (SD) med anledning av skrivelse 2016/17:176 Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa behovsprövning vid arbetskraftsinvandring och tillkännager

2017-04-21

Motion 2016/17:3718 av Paula Bieler m.fl. (SD) (docx, 77 kB) Motion 2016/17:3718 av Paula Bieler m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2016/17:3717 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3717 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av regeringens skrivelse 2016/17:176 Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör vidta ytterligare åtgärder

2017-04-21

Motion 2016/17:3717 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 78 kB) Motion 2016/17:3717 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 67 kB)

Interpellation 2016/17:464 av Robert Hannah (L)

Interpellation 2016/17:464 Minoriteternas rättigheter i Irak och inom det kurdiska självstyret av Robert Hannah (L) till Utrikesminister Margot Wallström (S) World Council of Churches rapport T he Protection Needs of Minorities from Syria and Iraq beskriver en extremt svår situation för Syriens och Iraks

Inlämnad: 2017-04-20 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2016/17:464 av Robert Hannah (L) (pdf, 102 kB)

Interpellation 2016/17:463 av Robert Hannah (L)

Interpellation 2016/17:463 Folkmordet 1915 av Robert Hannah (L) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Under valrörelsen 2014 lovade Stefan Löfven att han som statsminister skulle erkänna folkmordet 1915/seyfo om han blev statsminister. När Socialdemokraterna kom i regeringsställning begravdes frågan genom

Inlämnad: 2017-04-20 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2016/17:463 av Robert Hannah (L) (pdf, 76 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1202 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/02635/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1202 av Gunilla Nordgren (M) Extra kostnader i samband med id-kontroller Gunilla Nordgren har frågat mig hur långt regeringen har kommit i sin beredning av kompensation för extra kostnader i samband med id-kontroller

Svarsdatum: 2017-04-21 Frågeställare: Gunilla Nordgren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1202 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 37 kB)