Dokument & lagar (63 246 träffar)

Interpellation 2016/17:541 av Daniel Riazat (V)

Interpellation 2016/17:541 Elevers individuella inflytande av Daniel Riazat (V) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) Skolans och elevernas relationer ter sig på många olika sätt. Precis som i andra samhällsgrupper, som studenter eller arbetstagare, ska därför elever ha ett antal rättigheter. Elevers rätt

Inlämnad: 2017-05-22 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2016/17:541 av Daniel Riazat (V) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2016/17:540 av Daniel Riazat (V)

Interpellation 2016/17:540 Elevföreträdares synliggörande i skollagen av Daniel Riazat (V) till Statsrådet Anna Ekström (S) Under 2015 gick enligt Sveriges Elevkårer 55 procent av gymnasieeleverna på en skola med en elevkår. 27 procent av eleverna var medlemmar i en elevkår, och på de skolor där elevkårer finns

Inlämnad: 2017-05-22 Besvarare: Statsrådet Anna Ekström (S)

Interpellation 2016/17:540 av Daniel Riazat (V) (pdf, 70 kB)

Interpellation 2016/17:539 av Daniel Riazat (V)

Interpellation 2016/17:539 Avgiftsfri skola för alla av Daniel Riazat (V) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) I dag har skolorna rätt att ta ut enstaka obetydliga kostnader från vårdnadshavare för till exempel teaterbesök, och avgift för kollektivtrafik eller andra utflykter som barnen förväntas delta

Inlämnad: 2017-05-22 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2016/17:539 av Daniel Riazat (V) (pdf, 68 kB)

Interpellation 2016/17:538 av Ann-Britt Åsebol (M)

Interpellation 2016/17:538 Polisens öppettider i sommar av Ann-Britt Åsebol (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) På webbsidan för polisen i Dalarna står att läsa följande: "Polismyndigheten behöver begränsa öppettiderna och även stänga ner vissa receptioner på sina polisstationer i Dalarna under sommaren. Anledningen

Inlämnad: 2017-05-22 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:538 av Ann-Britt Åsebol (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2016/17:535 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2016/17:535 Förslaget om förändrade 3:12-regler av Jörgen Warborn (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Regelrådets uppdrag är att granska kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse för företag. Enligt Regelrådets årsrapport 2016 remitterade

Inlämnad: 2017-05-22 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:535 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1421 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/03629/D Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på skriftlig fråga 2016/17:1421 av Mattias Jonsson (S) God tillgång till telefoni Mattias Jonsson har frågat mig hur jag och regeringen kommer att säkerställa att alla människor har fortsatt god tillgång till

Svarsdatum: 2017-05-23 Frågeställare: Mattias Jonsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1421 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1420 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2017/03630/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1420 av Sofia Fölster (M) Besöksnäringens förutsättningar Sofia Fölster har frågat mig vilka konkreta initiativ jag avser att lägga fram för att stärka och minska regelbördan för besöksnäringen i

Svarsdatum: 2017-05-23 Frågeställare: Sofia Fölster (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1420 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1409 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/03590/PBB Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1409 av Cassandra Sundin (SD) Tätortsnära friluftsliv Cassandra Sundin har frågat mig om jag och regeringen anser att det är av vikt att i planerna för nya bostadsområden lägga in tätortsnära

Svarsdatum: 2017-05-23 Frågeställare: Cassandra Sundin (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1409 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1397 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2017/02348/GV Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1397 av Boriana Åberg (M) Information om friskolor Boriana Åberg har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att alla landets kommuner ska följa lagen när det gäller skyldigheten att informera

Svarsdatum: 2017-05-23 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1397 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1385 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Svar på fråga 2016/17:1385 av Gunilla Svantorp (S) om Fredsmonumentet vid Morokulien Gunilla Svantorp har frågat mig om jag anser att fredsmonumentet vid Morokulien ska ses som en nationell angelägenhet och hur jag då avser att verka för att en renovering kan finansieras och komma till stånd. Jag vill först och främst

Svarsdatum: 2017-05-23 Frågeställare: Gunilla Svantorp (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1385 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1466 av Håkan Svenneling (V)

Fråga 2016/17:1466 Analysen av CETA av Håkan Svenneling (V) till Statsrådet Ann Linde (S) Jag har tidigare ställt ett antal frågor till statsrådet gällande CETA, handelsavtalet mellan EU och Kanada. Avtalet har mött hård kritik, både från forskare, jurister och, inte minst, miljörörelsen. Det har uttryckts oro

Inlämnad: 2017-05-22 Svarsdatum: 2017-05-31 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1466 av Håkan Svenneling (V) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1465 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2016/17:1465 Ytterligare höjning av resolutionsavgiften av Maria Malmer Stenergard (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Regeringen har föreslagit en höjning av resolutionsavgiften med omkring 6 miljarder kronor när avgiften slår igenom fullt ut. Höjningen aviseras trots att svenska banker redan

Inlämnad: 2017-05-23 Svarsdatum: 2017-05-31 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1465 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1464 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2016/17:1464 Minskade intäkter till följd av Nordeas flytt av Maria Malmer Stenergard (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Fredagen den 19 maj 2017 kom uppgifter i medierna om att Nordea, den svenska bankmarknadens största aktör, avser att flytta sitt huvudkontor från Sverige. Nordea har under

Inlämnad: 2017-05-23 Svarsdatum: 2017-05-31 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1464 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1463 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2016/17:1463 Fordonsbeskattning av Lotta Finstorp (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Vi moderater har, liksom regeringen, lagt fram ett förslag om ett nytt bonus–malus-system som är tänkt att ersätta den så kallade supermiljöbilspremien. Regeringens förslag är bra på det viset att det innehåller

Inlämnad: 2017-05-22 Svarsdatum: 2017-05-31 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1463 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1462 av Håkan Svenneling (V)

Fråga 2016/17:1462 Remittering av frihandelsavtalet CETA av Håkan Svenneling (V) till Statsrådet Ann Linde (S) Frihandelsavtalet CETA är ämnat att underlätta handel mellan Kanada och EU men har kritiserats hårt, bland annat för att det riskerar att underminera arbetstagares rättigheter, slå mot välfärden och inte

Inlämnad: 2017-05-22 Svarsdatum: 2017-05-31 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1462 av Håkan Svenneling (V) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1460 av Hans Rothenberg (M)

Fråga 2016/17:1460 Leveranstiden för nya registreringsskyltar av Hans Rothenberg (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Nyregistreringen av personbilar har de senaste åren ökat relativt stadigt i Sverige. Det är i huvudsak positivt att vi får en modernare, säkrare och mer miljövänlig fordonspark. Det som kan minska

Inlämnad: 2017-05-22 Svarsdatum: 2017-05-31 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1460 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2016/17:537 av Markus Wiechel (SD)

Interpellation 2016/17:537 Stöd till Somaliland av Markus Wiechel (SD) till Utrikesminister Margot Wallström (S) I skrivande stund, torsdagen den 18 maj, firar Somaliland 26 år som självständig nation. Ett stolt folk firar ett land som trots 13 år av demokrati, fredliga maktskiften, stabilitet och en förhållandevis

Inlämnad: 2017-05-22 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2016/17:537 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2016/17:536 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2016/17:536 Företagens regelkostnader av Jörgen Warborn (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Hela 3,6 miljarder ökade företagens rent administrativa kostnader under 2016, på grund av nya eller förändrade regler. Det är kostnader som drabbar både företagen och konsumenterna.

Inlämnad: 2017-05-22 Svarsdatum: 2017-06-02 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:536 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1461 av Rickard Nordin (C)

Fråga 2016/17:1461 Framtiden för svensk biogasproduktion av Rickard Nordin (C) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Biogas är ett viktigt bränsle inom både industrin och transportsektorn. Det är ett typexempel på den cirkulära bioekonomin och ett smart sätt att minska våra klimatutsläpp på. Då krävs också styrmedel

Inlämnad: 2017-05-22 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1461 av Rickard Nordin (C) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1459 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:1459 Omlokaliseringen av E-hälsomyndigheten av Jenny Petersson (M) till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) Jag har tidigare ställt frågor om analyser, underlag och kompetensförsörjning till ansvarigt statsråd i samband med E-hälsomyndighetens flytt från Stockholm till Kalmar. Svaren från

Inlämnad: 2017-05-18 Svarsdatum: 2017-05-31 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1459 av Jenny Petersson (M) (pdf, 79 kB)