Dokument & lagar (67 914 träffar)

Protokoll 2016/17:58

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:58 Fredagen den 20 januari Kl. 09.00–12.58 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:222 Till riksdagen Interpellation 2016/17: 222

2017-01-20

Protokoll 2016/17:58 (pdf, 552 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:691 av Lars-Arne Staxäng (M)

Fråga 2016/17:691 Helårsbedömning för 2017 från Nationellt centrum för terrorhotbedömning av Lars-Arne Staxäng (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) har den 18 januari publicerat sin helårsbedömning för 2017. I denna rapport konstaterar NCT

Inlämnad: 2017-01-19 Svarsdatum: 2017-02-01 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:691 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:690 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2016/17:690 Skatter i entreprenörskapsutredningen av Maria Malmer Stenergard (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) I oktober förra året överlämnades slutbetänkandet Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet . Syftet med utredningen är gott – att utveckla det svenska innovations- och entreprenörskapsklimatet.

Inlämnad: 2017-01-19 Svarsdatum: 2017-02-01 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:690 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:689 av Maria Stockhaus (M)

Fråga 2016/17:689 Digital strategi för svensk skola av Maria Stockhaus (M) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) Den 4 april respektive 26 april lämnade Skolverket över förslag på digitala strategier för svensk skola (4 april för- och grundskola, 26 april gymnasieskola och vuxenutbildning). I förra

Inlämnad: 2017-01-19 Svarsdatum: 2017-02-01 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:689 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:688 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2016/17:688 Trafikpolisen av Thomas Finnborg (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Färre trafikpoliser leder till sämre trafiksäkerhet. På senaste tiden har var fjärde trafikpolis försvunnit. Detta har lett till färre kontroller av rattfyllerister och drogpåverkade förare. Utandningsproverna har minskat

Inlämnad: 2017-01-19 Svarsdatum: 2017-02-01 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:688 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:687 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2016/17:687 Socialtjänsten av Boriana Åberg (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Det råder stor brist på socionomer i landet. Enligt en undersökning gjord av tidningen Dagens Samhälle har minst 1 440 socialsekreterare sagt upp sig från sina jobb under 2016. I kommunerna läggs tunga arbetsuppgifter på nyutexaminerade

Inlämnad: 2017-01-19 Svarsdatum: 2017-02-01 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:687 av Boriana Åberg (M) (pdf, 66 kB)

Protokoll 2016/17:57

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:57 Torsdagen den 19 januari Kl. 14.00–15.12 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Frågestund Anf. 1 TALMANNEN: Jag vill hälsa statsråden välkomna. Frågor besvaras i dag av arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson, statsrådet

2017-01-19

Protokoll 2016/17:57 (pdf, 352 kB)

Interpellation 2016/17:237 av Alexandra Anstrell (M)

Interpellation 2016/17:237 Friskvårdsbidrag för ridning och golf av Alexandra Anstrell (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Enligt Skatteverket gäller inte friskvårdssubventioner på sporter som kräver dyr utrustning, till exempel ridning men också exempelvis golf. Ishockey är däremot subventionerat.

Inlämnad: 2017-01-17 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:237 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:686 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2016/17:686 Godkännande av genmodifierade grödor av Åsa Coenraads (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) EU:s ministerråd ska inom kort fatta beslut om godkännande av genmodifierade grödor. Samtliga medlemsstater utom Tyskland, Frankrike och Sverige har intagit en ståndpunkt. Alla beslut som regeringen ska

Inlämnad: 2017-01-19 Svarsdatum: 2017-02-01 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:686 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:685 av Ellen Juntti (M)

Fråga 2016/17:685 Utländska stöldligor av Ellen Juntti (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) I en rapport från 2015 skriver polisen att en stor del av mängdbrotten i Sverige begås av mobila kriminella nätverk, företrädesvis från Östeuropa och Baltikum. De begår bostadsinbrott i Sverige

Inlämnad: 2017-01-18 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:685 av Ellen Juntti (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:684 av Ellen Juntti (M)

Fråga 2016/17:684 Ökning av sexualbrotten av Ellen Juntti (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Nyligen presenterade Brå statistik över anmälda brott under 2016. Sexualbrotten har ökat mycket kraftigt jämfört med 2015. Antalet anmälda våldtäkter har ökat med 13 procent och antalet anmälda sexuella ofredanden

Inlämnad: 2017-01-18 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:684 av Ellen Juntti (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:683 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:683 Sysselsättningsfasens avveckling av Jenny Petersson (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) I en skriftlig fråga, 2016/17:606, till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) frågar jag: ”Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att

Inlämnad: 2017-01-18 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:683 av Jenny Petersson (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:681 av Peter Persson (S)

Fråga 2016/17:681 Apoteksmarknaden av Peter Persson (S) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Förändringar för apoteksnäringen och den växande läkemedelsindustrin hade diskuterats och utretts från 1946. År 1969 gjordes en överenskommelse mellan Apotekarsocieteten och staten som innebar att hela apoteksrörelsen förstatligades

Inlämnad: 2017-01-18 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:681 av Peter Persson (S) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:679 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2016/17:679 Välfärdsföretagens avkastning av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Den så kallade Välfärdsutredningen som överlämnade sitt betänkande Ordning och reda i välfärden i november 2016 har föreslagit att välfärdsföretagens maximala avkastning

Inlämnad: 2017-01-17 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2016/17:679 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:678 av Anders Hansson (M)

Fråga 2016/17:678 Lagstiftning om gromning av Anders Hansson (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Internets framväxt har lett till stora möjligheter samtidigt som det gör oss väldigt sårbara. Särskilt barn riskerar, med internets hjälp, att bli lätta måltavlor för brott. Datorer är den

Inlämnad: 2017-01-18 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:678 av Anders Hansson (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:677 av Jamal El-Haj (S)

Fråga 2016/17:677 Hotet från högerextremister av Jamal El-Haj (S) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Högerextremismen är ett om än inte underskattat så ändå mindre uppmärksammat hot än hotet från våldsbejakande islamister. Högerextremismen och vitmaktrörelser i Sverige har en lång lista av våldsdåd bakom sig som

Inlämnad: 2017-01-18 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:677 av Jamal El-Haj (S) (pdf, 83 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:676 av Kristina Yngwe (C)

Fråga 2016/17:676 Svenska biodlare av Kristina Yngwe (C) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Sveriges biodlare har hamnat i kläm till följd av ett krångligt regelverk med höga avgifter. Dilemmat leder till svårigheter att förädla bivax till bisalva eftersom det krävs flera tillstånd för detta. För en biodlare

Inlämnad: 2017-01-17 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:676 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:675 av Mikael Cederbratt (M)

Fråga 2016/17:675 Åtgärder mot rikspolischefen av Mikael Cederbratt (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Svensk polis uppvisar allt sämre resultat. När det gäller att slutföra brottsutredningar pekar siffrorna entydigt nedåt. Antalet ärenden som redovisades för åklagare sjönk från 162 000 år 2015 till 145 000

Inlämnad: 2017-01-18 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:675 av Mikael Cederbratt (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:674 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2016/17:674 Personalförsörjningen inom socialtjänsten av Thomas Finnborg (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Trycket på socialtjänsten har under många år varit starkt. I dag saknas nästan 1 000 socialsekreterare. Det leder till en stark press på kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö. Socialsekreterarens vardag

Inlämnad: 2017-01-18 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:674 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:673 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:673 Avskaffande av reglerna om danstillstånd av Jenny Petersson (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) I Sverige pågår ett illegalt dansande. Detta måste stoppas genom ett avskaffande av danstillståndet. För att dansa på en krog krävs kommunens tillstånd. Om tillstånd saknas men det ändå uppstår rörelser

Inlämnad: 2017-01-18 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:673 av Jenny Petersson (M) (pdf, 76 kB)