Dokument & lagar (69 218 träffar)

Skriftlig fråga 2017/18:1554 av Catharina Bråkenhielm (S)

Fråga 2017/18:1554 Ändrade regler vid båtfynd av Catharina Bråkenhielm S till Statsrådet Heléne Fritzon S Med dagens lagstiftning får den som hittat en övergiven båt äganderätt till densamma efter tre månader, förutsatt att inte den ursprunglige ägaren hittats. Detta är en alltför snäv tidsram. Många båtar är inte registrerade,

Inlämnad: 2018-06-21 Svarsdatum: 2018-07-09 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1554 av Catharina Bråkenhielm (S) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1553 av Rickard Nordin (C)

Fråga 2017/18:1553 Lokaler för civilsamhället av Rickard Nordin C till Försvarsminister Peter Hultqvist S I Eksjö finns en lokal med scen som ägs av regementet, Göta Ingenjörsregemente Ing 2. I över 25 år har denna scen använts av både militären och civilsamhället utan att det uppstått problem eller konflikter. Samarbetet

Inlämnad: 2018-06-21 Svarsdatum: 2018-07-09 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1553 av Rickard Nordin (C) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1552 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Fråga 2017/18:1552 Långa väntetider för mål i förvaltningsrätten av Carina Ståhl Herrstedt SD till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Under 2013 kom det in nästan 32 000 överklaganden till förvaltningsrätten om socialförsäkringsmål, vilket nästan är en tredjedel av samtliga överklaganden som förvaltningsrätterna

Inlämnad: 2018-06-20 Svarsdatum: 2018-07-09 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1552 av Carina Ståhl Herrstedt (SD) (pdf, 122 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1551 av Jeannette Escanilla (V)

Fråga 2017/18:1551 Ship to Gaza av Jeannette Escanilla V till Utrikesminister Margot Wallström S I juli i år åker tre båtar mot Gaza med syfte att bryta den illegala blockad av Gaza som Israel genomför. Flottiljen kommer inte bara med förnödenheter utan även med hopp och solidaritet till folket i Gaza. Ship to Gaza Sverige

Inlämnad: 2018-06-21 Svarsdatum: 2018-07-09 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1551 av Jeannette Escanilla (V) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1550 av Christina Örnebjär (L)

Fråga 2017/18:1550 Narkotikapolisföreningens önskemål om en ny inriktning på narkotikapolitiken av Christina Örnebjär L till Socialminister Annika Strandhäll S Det tunga missbruket är lika utbrett i Sverige som i övriga Europa, och bland ungdomar ligger vi ungefär i mitten. Narkotikadödligheten i Sverige är näst högst

Inlämnad: 2018-06-21 Svarsdatum: 2018-07-09 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1550 av Christina Örnebjär (L) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1549 av Maria Weimer (L)

Fråga 2017/18:1549 Stöd till barn och unga vid den amerikanska gränsen av Maria Weimer L till Utrikesminister Margot Wallström S Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free.Den största migrationsströmmen i världen går från Mexiko till USA. Just nu förfasas hela Sverige och världen av konsekvenserna

Inlämnad: 2018-06-21 Svarsdatum: 2018-07-09 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1549 av Maria Weimer (L) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1548 av Christina Örnebjär (L)

Fråga 2017/18:1548 Skyddsvakters befogenheter av Christina Örnebjär L till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S I Sverige vaktas skyddsobjekt, bland annat riksdagens och regeringens lokaler, av skyddsvakter. Bevakningen av ett skyddsobjekt lyder under skyddslagen, eller lagen 1990:217 om skydd för samhällsviktiga

Inlämnad: 2018-06-21 Svarsdatum: 2018-07-09 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1548 av Christina Örnebjär (L) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1547 av Lars Mejern Larsson (S)

Fråga 2017/18:1547 Nya skatteregler för bärplockare av Lars Mejern Larsson S till Finansminister Magdalena Andersson S Regeringen har aviserat nya skatteregler som ska göra det enklare att komma åt oseriösa aktörer på arbetsmarknaden när det kommer till importerad arbetskraft. Detta är bra och behövligt för en tryggare

Inlämnad: 2018-06-21 Svarsdatum: 2018-07-09 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1547 av Lars Mejern Larsson (S) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1546 av Lars Beckman (M)

Fråga 2017/18:1546 Bristande tillgänglighet till sjukvård i norra Sverige i sommar av Lars Beckman M till Socialminister Annika Strandhäll S Det finns all anledning att vara orolig över sjukvården i norra Sverige i sommar. I Gävleborg har man meddelat att det kommer att ske kraftiga neddragningar i sjukvården, och att tillgängligheten på

Inlämnad: 2018-06-21 Svarsdatum: 2018-07-09 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1546 av Lars Beckman (M) (pdf, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1492 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/03653/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1492 av Robert Hannah L En översyn av informationsplikten för personer som lever med hiv Robert Hannah har frågat mig om jag och regeringen anser att informationsplikten för personer som lever med smittfri hiv uppfyller sitt ändamål,

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1492 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1491 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2018/03 6 42/BSÄ Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1491 av Carl Schlyter MP Telias köp av TV4 och riskerna för konkurrensen och nätneutraliteten Carl Schlyter har frågat mig om jag och regeringen avser att agera på något sätt i samband med Telia Company ABs

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Carl Schlyter (MP)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1491 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1490 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

U2018/ 02709/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1490 av Betty Malmberg M Bedömning av reell kompetens Betty Malmberg har frågat mig om presumtiva studenter inte längre ska ha möjlighet att få sin kompetens bedömd via så kallad reell kompetens.

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1490 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1488 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

M201 8 0 1 789 Nm Miljö- och energidepartementet Miljö mi nistern Till r iksdagen Meddelande om fördröjt svar på fråga 2017/18:1488 av Christian Holm Barenfeld M Vargstammens påverkan på landsbygden Frågan kommer att besvaras onsdagen den 27 juni 2018. Stockholm den 20 juni 2018 Enligt uppdrag Lena Ingvarsson Expeditions- och rättschef

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1488 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 68 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1487 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

M2018/ 01776/Nm M2018/01788/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1480 av Lars Beckman M Vargjakt och 2017/18:1487 av Christian Holm Barenfeld M Antalet vargar i Sverige Lars Beckman har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder så att riksdagens intentioner om

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1487 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1483 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/03612/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1483 av Pål Jonson M Åtgärder för att förhindra bränder vid banvallar Pål Jonson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att minska det stora antalet bränder utmed banvallarna i Sverige. Situationen har

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1483 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1482 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/03618/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1482 av Jenny Petersson M Nationell plan för hepatit C Jenny Petersson har frågat mig vad regeringen och då främst ministern avser att göra i fråga om nationell plan på området, för att försäkra sig om att så många som möjligt får

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1482 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1481 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/03338/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1481 av Pål Jonson M Höjd cybersäkerhet för aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet Pål Jonson har frågat mig om jag och regeringen är villig att utöka antalet aktörer som kan få tillgång till TDV så att

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1481 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1480 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

M2018/ 01776/Nm M2018/01788/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1480 av Lars Beckman M Vargjakt och 2017/18:1487 av Christian Holm Barenfeld M Antalet vargar i Sverige Lars Beckman har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder så att riksdagens intentioner om

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1480 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1479 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/03337/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1479 av Pål Jonson M Nolltolerans mot stölder Pål Jonson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att noll-tolerans ska råda för alla stölder oavsett belopp. Det är en självklar utgångspunkt för

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1479 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1477 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/03340 POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1477 av Pål Jonson M Gemensamma polisstationer i gränsområdena Pål Jonson har frågat mig om jag avser att vidta ytterligare åtgärder för att möjliggöra samgruppering av polisstationer med norsk eller finsk polis

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1477 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 90 kB)