Dokument & lagar (64 637 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1651 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/02840/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1651 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Reduktionsplikt i kombination med skattebefrielse höginblandade biobränslen Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat samordnings- och energiministern om statsrådet och regeringen förutser

Svarsdatum: 2017-06-28 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1651 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1649 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2017/03717/FST Socialdepartementet Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1649 av Lars Beckman (M) Personlig assistans Lars Beckman har frågat mig vilka slutsatser jag drar av den rapport som RBU har presenterat? Jag tar löpande del av debatten kring den personliga

Svarsdatum: 2017-06-28 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1649 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1647 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1647 av Birgitta Ohlsson (L) Kinas statsskick Birgitta Ohlsson har frågat statsministern om han anser att Kina är en diktatur, och om han avser att under sitt besök i Kina ta upp frågor som är kopplade till avsaknaden av yttrandefrihet,

Svarsdatum: 2017-06-28 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1647 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1646 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2017/05602/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till Riksdagen Svar på fråga 2016/17:1646 av Cecilia Widegren (M) Personalförsörjningen i räddningstjänsten Cecilia Widegren har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa en nationell strategi för personalförsörjning

Svarsdatum: 2017-06-28 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1646 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1645 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/01292/ARM Dnr A2017/01314/ARM Dnr A2017/01342/ARM Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1602 och 2016/17:1618 av Lars Hjälmered (M) Utredning om fackliga stridsåtgärder och Hamnkonflikten i Göteborg samt fråga 2016/17:1645 av

Svarsdatum: 2017-06-28 Frågeställare: Jessika Roswall (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1645 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1644 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1644 från Tina Ghasemi (M) Hedersrelaterade brott och hur de utreds Tina Ghasemi (M) har frågat mig vad jag och regeringen avser vidta för åtgärder för att hedersrelaterade brott utreds och bevissäkras på liknande sätt som övriga brott. Hedersrelaterat våld och förtryck måste bekämpas. Att stoppa

Svarsdatum: 2017-06-28 Frågeställare: Tina Ghasemi (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1644 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1639 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1639 av Maria Weimer (L) Barnsexhandeln i Indien Maria Weimer har frågat mig vad Sverige gör för att stoppa den barnsexhandel som pågår i Indien. Stärkandet av respekten för kvinnors och flickors mänskliga rättigheter är en central

Svarsdatum: 2017-06-28 Frågeställare: Maria Weimer (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1639 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1637 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2017/02824/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1637 av Betty Malmberg (M) Breddad rekrytering till högskolan Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att minska den sociala snedrekryteringen till högskolan.

Svarsdatum: 2017-06-28 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1637 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1635 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/02780/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1635 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Utredning om flygbränslebyte Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat mig om jag och regeringen avser att, och i så fall med vilka motiv, gå vidare med förslaget om flygskatt, trots

Svarsdatum: 2017-06-28 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1635 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1632 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1632 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för minskat antal våldsbejakande islamister Markus Wiechel har frågat om jag anser att regeringen har agerat felaktigt, och vad jag avser att göra för att stoppa den pågående trenden med ett ökande antal våldsbejakande islamister i Sverige. Målet för terrorismbekämpningen

Svarsdatum: 2017-06-28 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1632 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 72 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1630 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/04325/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1630 av Sten Bergheden (M) Jordbruksverkets handläggningstider Sten Bergheden har frågat mig om det är rimligt att Jordbruksverkets sena utskick och långsamma handläggning gör att lantbrukare nu förlorar pengar,

Svarsdatum: 2017-06-28 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1630 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 50 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1629 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Svar på fråga 2016/17:1629 av Roger Haddad (L) Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism Roger Haddad har frågat mig hur det operativa, praktiska arbetet, ska gå till när ansvaret för arbetet mot våldsbejakande extremism läggs på Brå som i dag arbetar mer övergripande och med statistik, utredningar och

Svarsdatum: 2017-06-28 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1629 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1628 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/02768/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1628 av Sten Bergheden (M) Nya elskatter för pensionärer som bor i egna hus Sten Bergheden har frågat mig om regeringen kommer att kompensera de hushåll som har det tuffast att klara dessa nya elskatter. Frågan

Svarsdatum: 2017-06-28 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1628 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1627 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/ 02767/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1627 av Sten Bergheden (M) Utökad RUT-reform för äldre Sten Bergheden har frågat mig om jag stödjer och tänker arbeta för att genomföra Moderaternas förslag att utvidga RUT-reformen för alla över 70 år genom att

Svarsdatum: 2017-06-28 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1627 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1626 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2017/03677/FST Socialdepartementet Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1626 av Sten Bergheden (M) Äldres rätt att välja sin mat Sten Bergheden har frågat mig vad regeringen tänker göra för att öka valfriheten för våra äldre att kunna välja sin egen mat. Regeringen

Svarsdatum: 2017-06-28 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1626 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1625 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1625 av Sten Bergheden (M) Brottsligheten mot våra äldre Sten Bergheden har frågat mig vad jag tänker göra för att förebygga och bekämpa brottsligheten mot våra äldre som är extra utsatta. Brott mot äldre och funktionshindrade som kommer till Polismyndighetens kännedom utgörs vanligtvis av serierelaterade

Svarsdatum: 2017-06-28 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1625 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1622 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/01326/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1622 av Elisabeth Svantesson (M) Jobb och egen försörjning för nyanlända Elisabeth Svantesson har frågat mig om vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att fler nyanlända

Svarsdatum: 2017-06-28 Frågeställare: Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1622 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1621 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/01325/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1621 av Elisabeth Svantesson (M) Nyanlända som deltar i snabbspår Elisabeth Svantesson har frågat mig om vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att öka andelen nyanlända

Svarsdatum: 2017-06-28 Frågeställare: Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1621 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1620 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1620 av Johan Forsell (M) Polisens kameraövervakning Johan Forsell har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen vidtar för att polisen ska få rätt att bedriva kameraövervakning utan tillståndsplikt. Utredningen om kameraövervakning – brottsbekämpning och integritetsskydd (SOU 2017:55 En

Svarsdatum: 2017-06-28 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1620 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1619 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1619 från Christer Nylander (L) Sexuella övergrepp och ofredanden på festivaler Christer Nylander (L) har frågat mig om vad jag avser göra för att vända utvecklingen med anledning av rapporter om sexuella övergrepp och ofredanden på festivaler. Att någon utsätts för sexuella övergrepp och ofredanden

Svarsdatum: 2017-06-28 Frågeställare: Christer Nylander (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1619 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 80 kB)