Dokument & lagar (71 392 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:27 Tisdag 2017-03-28 kl. 12:20

Föredragningslista Skatteutskottet 2016/17:27 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:27 Datum och tid : 2017-03-28 12:20 Plats : Skandiasalen 1. Aktuella EU-frågor Information (gemensamt med finansutskottet) Finansminister Magdalena Andersson Nästa sammanträde Torsdagen den 30 mars 2017 kl. 10.30 Bilagor

2017-03-28 12:20:00

Utskottsmöte 2016/17:28 Tisdag 2017-03-28 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2016/17:28 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:28 Datum och tid : 2017-03-28 11:00 Plats : Skandiasalen 1. Föredragning om IMF:s och Världsbankens årsmöten Information (tillsammans med Finansutskottet) Det världsekonomiska läget samt policyfrågor IMF

2017-03-28 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:32 Tisdag 2017-03-28 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:32 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:32 Datum och tid : 2017-03-28 11:00 Plats : RÖ 4-50 1. Information från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Presentation av rapporten Lag utan genomslag, 2017:2. (Information 15 min + tid för frågor och svar) 2.

2017-03-28 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:24 Tisdag 2017-03-28 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2016/17:24 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:24 Datum och tid : 2017-03-28 11:00 Plats : RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Riksrevisionen Riksrevisor Ingvar Mattsson, projektledare Monica Rupprech Hjort och enhetschef Lena Björck, Riksrevisionen,

2017-03-28 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:24 Tisdag 2017-03-28 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2016/17:24 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:24 Datum och tid : 2017-03-28 11:00 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Justering av protokollen 2016/17:22 av den 21 mars 2017 och 2016/17:23 av den 23 mars 2017 2. Mediefrågor (KrU7) Justering Skrivningsförslag Föredragande:

2017-03-28 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:35 Tisdag 2017-03-28 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:35 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:35 Datum och tid : 2017-03-28 11:00 Plats : RÖ7-08 1. Förebyggande av våldsbejakande extremism (KU23) Information Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke kommer kl. 11:00 Beredning

2017-03-28 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:28 Torsdag 2017-03-23 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2016/17:28 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:28 Datum och tid : 2017-03-23 11:00 Plats : RÖ 5-32 1. Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor (FöU10) Justering Prop. 2016/17:92 och motioner Föredragande: ML 2. Anmälan till

2017-03-23 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:28 Torsdag 2017-03-23 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2016/17:28 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:28 Datum och tid : 2017-03-23 10:30 Plats : RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. EU-frågor på det migrationspolitiska området Återrapportering Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet 3.

2017-03-23 10:30:00

Utskottsmöte 2016/17:34 Torsdag 2017-03-23 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:34 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:34 Datum och tid : 2017-03-23 10:30 Plats : RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Riksrevisionens rapport om internationella jämförelser av inkomstskillnader (FiU39) Justering Skr. 2016/17:65 Föredragande:

2017-03-23 10:30:00

Utskottsmöte 2016/17:30 Torsdag 2017-03-23 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2016/17:30 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:30 Datum och tid : 2017-03-23 10:00 Plats : RÖ 4-30 1. Justering av protokoll Protokoll 2016/17:29 2. Anmälningar Dnr 1553-2016/17 3. Inkomna EU-dokument Lista över inkomna EU-dokument 4. Kunskap

2017-03-23 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:27 Torsdag 2017-03-23 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:27 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:27 Datum och tid : 2017-03-23 10:00 Plats : RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:26 2. Trafiksäkerhet (TU11) Justering Prop. 2016/17:83 och motioner Föredragande: CÅ 3. Kompetenskrav

2017-03-23 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:26 Torsdag 2017-03-23 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2016/17:26 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:26 Datum och tid : 2017-03-23 10:00 Plats : RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Inkomstskatt (SkU22) Justering Motioner Föredragande: Åkerrén 4. Anmälan om kammardebatt om Inkomstskatt

2017-03-23 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:23 Torsdag 2017-03-23 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2016/17:23 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:23 Datum och tid : 2017-03-23 10:00 Plats : RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Handelspolitik (NU13) Justering Motioner Föredragande: CR, AF 3. Energipolitik (NU14) Justering Motioner Föredragande:

2017-03-23 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:28 Torsdag 2017-03-23 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:28 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:28 Datum och tid : 2017-03-23 10:00 Plats : RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Djurskydd (MJU12) Justering Motioner Föredragande: NL 3. Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer

2017-03-23 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:23 Torsdag 2017-03-23 kl. 10:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2016/17:23 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:23 Datum och tid : 2017-03-23 10:00 Plats : Förstakammarsalen Offentlig utfrågning om framtidens public service - Program - Deltagarlista (delas vid utfrågningen) Bilagor

2017-03-23 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:20 Torsdag 2017-03-23 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:20 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:20 Datum och tid : 2017-03-23 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Information inför RIF-rådet den 27-28 mars 2017 2. Justering av protokoll 3. Kriminalvårdsfrågor (JuU19) Justering Motioner Föredragande: MK 4.

2017-03-23 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:21 Torsdag 2017-03-23 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:21 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:21 Datum och tid : 2017-03-23 10:00 Plats : RÖ 5-38 1. Arbetsmiljö och arbetstid (AU10) Beredning Skr. 2016/17:82 och motioner Föredragande: IH 2. Annual Convention for Inclusive Growth Fråga om

2017-03-23 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:27 Torsdag 2017-03-23 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2016/17:27 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:27 Datum och tid : 2017-03-23 09:30 Plats : RÖ 5-30 1. Justering av protokoll Protokoll 2016/17:26 2. Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd (UU11) Fortsatt beredning Skrivelse

2017-03-23 09:30:00

Utskottsmöte 2016/17:31 Torsdag 2017-03-23 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:31 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:31 Datum och tid : 2017-03-23 09:30 Plats : RÖ 4-50 1. Information från 1177 Vårdguiden Information om verksamheten och aktuella frågor. (Information 15 min + tid för frågor och svar) 2. Information från

2017-03-23 09:30:00

Utskottsmöte 2016/17:34 Torsdag 2017-03-23 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:34 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:34 Datum och tid : 2017-03-23 09:00 Plats : RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Valfrågor (KU22) Justering Motioner Föredragande: LW 4. Minoritetsfrågor (KU16)

2017-03-23 09:00:00