Dokument & lagar (71 937 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:28 Tisdag 2017-05-16 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:28 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:28 Datum och tid : 2017-05-16 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Besök av generaldirektör Annika Öster, Brottsoffermyndigheten 2. Justering av protokoll 3. Utökad samverkan mellan domstolar (JuU26) Justering Proposition

2017-05-16 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:25 Tisdag 2017-05-02 kl. 11:30

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:25 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:25 Datum och tid : 2017-05-02 11:30 Plats : Försvarets radioanstalt, Lovön 1. Information från Försvarets radioanstalt (FRA) 2. Nästa sammanträde Torsdagen den 4 maj 2017 kl. 10.00. Bilagor PM

2017-05-02 11:30:00

Utskottsmöte 2016/17:36 Tisdag 2017-05-02 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2016/17:36 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:36 Datum och tid : 2017-05-02 11:00 Plats : RÖ 4-30 1. Information om skollagsfrågor Statsrådet Gustav Fridolin m.fl., Utbildningsdepartementet 2. Information om gymnasiets naturbruksprogram Statssekreteraren

2017-05-02 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:6 Tisdag 2017-05-02 kl. 11:00

Föredragningslista Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2016/17:6 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:6 Datum och tid : 2017-05-02 11:00 Plats : RÖ 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop Upprop av ledamöter och suppleanter i utskottet 3. Val av ordförande 4. Val av vice ordförande 5.

2017-05-02 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:33 Tisdag 2017-05-02 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:33 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:33 Datum och tid : 2017-05-02 11:00 Plats : RÖ 7-23 1 . Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:32 2. Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (TU6y) Justering Proposition 2016/17:146 och motioner Föredragande:

2017-05-02 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:28 Tisdag 2017-05-02 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2016/17:28 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:28 Datum och tid : 2017-05-02 11:00 Plats : Andrakammarsalen Näringsutskottet håller offentlig utfrågning om framtidens innovations- och entreprenörskapsklimat. Bilagor

2017-05-02 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:34 Tisdag 2017-05-02 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:34 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:34 Datum och tid : 2017-05-02 11:00 Plats : RÖ 7-26 1. Uppvaktning av Sveriges konsumenter Uppvaktning med anledning av prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige 2. Ändring i lagen om

2017-05-02 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:44 Tisdag 2017-05-02 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:44 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:44 Datum och tid : 2017-05-02 11:00 Plats : RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Behandlingen av riksdagens skrivelser (KU21) Fortsatt beredning Skr. 2016/17:75

2017-05-02 11:00:00

Interpellation 2016/17:484 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2016/17:484 Anmälningsplikt för åtelkamera av Jesper Skalberg Karlsson (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Vildsvinsstammen breder ut sig kraftigt i Sverige – och detta för med sig stora skador till följd av bök och återbök. För lantbrukare kan det handla om att man förlorar

Inlämnad: 2017-04-27 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:484 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2016/17:483 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2016/17:483 Omlokalisering av myndigheter av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Regeringen har tidigare aviserat att man avser att omlokalisera statliga myndigheter och därmed flytta ut statliga jobb från Stockholmsregionen till andra delar av landet. Även den parlamentariska

Inlämnad: 2017-04-27 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2016/17:483 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 81 kB)

Interpellation 2016/17:481 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2016/17:481 Regeringens arbetslöshetsmål av Jesper Skalberg Karlsson (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Den svenska arbetslösheten ligger idag på 6,6 procent (SCB), säsongsrensat och utjämnat, vilket kan översättas till ungefär 354 000 personer. Regeringen har samtidigt

Inlämnad: 2017-04-27 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:481 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 81 kB)

Interpellation 2016/17:479 av Isabella Hökmark (M)

Interpellation 2016/17:479 Effekterna av fri entré-reformen av Isabella Hökmark (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Myndigheten för Kulturanalys har, i sin rapport om besöksutvecklingen för de centrala museerna 2016, utvärderat konsekvenserna av införandet av fri entré på vissa centrala

Inlämnad: 2017-04-27 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2016/17:479 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 67 kB)

Interpellation 2016/17:478 av Jeff Ahl (SD)

Interpellation 2016/17:478 Uppräkning av skatt på bränslen av Jeff Ahl (SD) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Regeringen beslutade att höja bensin- och dieselskatten med KPI plus 2 procent från årsskiftet 2016/17. Detta innebär att de som är beroende av sin bil, framför allt på landsbygden, får det ekonomiskt

Inlämnad: 2017-04-26 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2016/17:478 av Jeff Ahl (SD) (pdf, 69 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1304 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:1304 Förbud mot neonikotinoider av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) EU-kommissionen har nyligen lagt fram ett förslag om förbud mot neonikotinoider. Enligt förslaget ska förbudet även innefatta grödor som inte drar åt sig pollinerande insekter, som exempelvis sockerbetor.

Inlämnad: 2017-04-27 Svarsdatum: 2017-05-10 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1304 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1303 av Birgitta Ohlsson (L)

Fråga 2016/17:1303 Arbetet med att få Gui Minhai frisläppt av Birgitta Ohlsson (L) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Den svenske förläggaren Gui Minhai sitter sedan ett och ett halvt år tillbaka fängslad i Kina för att ha gett ut regimkritisk litteratur. Han har förvägrats sina konsulära rättigheter och

Inlämnad: 2017-04-27 Svarsdatum: 2017-05-10 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1303 av Birgitta Ohlsson (L) (pdf, 69 kB)

Utskottsmöte 2016/17:34 Torsdag 2017-04-27 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2016/17:34 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:34 Datum och tid : 2017-04-27 10:30 Plats : RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå (SfU19) Justering Prop.

2017-04-27 10:30:00

Utskottsmöte 2016/17:41 Torsdag 2017-04-27 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:41 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:41 Datum och tid : 2017-04-27 10:30 Plats : RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Arbetsrättsliga villkor vid upphandling (FiU31) Justering Prop. 2016/17:163 Tidigare behandlat 6 april Föredragande:

2017-04-27 10:30:00

Utskottsmöte 2016/17:35 Torsdag 2017-04-27 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2016/17:35 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:35 Datum och tid : 2017-04-27 10:00 Plats : RÖ 4-30 1. Information från Skolverket om skollagsfrågor, placering av elev vid skolenhet Chefsjuristen Jonas Nordström och juristen Lina Abrahamsson Kanslikommentar

2017-04-27 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:32 Torsdag 2017-04-27 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:32 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:32 Datum och tid : 2017-04-27 10:00 Plats : RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:31 2 . Riksdagens skrivelser till regeringen (TU4y) Justering Skrivelse 2016/17:75 Föredragande:

2017-04-27 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:31 Torsdag 2017-04-27 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2016/17:31 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:31 Datum och tid : 2017-04-27 10:00 Plats : RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (SkU5y) Justering Skr. 2016/17:75 Föredragande:

2017-04-27 10:00:00