Dokument & lagar (73 230 träffar)

Interpellation 2016/17:596 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2016/17:596 Kompetensförsörjning inom företagshälsovården av Lotta Finstorp (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Företagshälsovården spelar en avgörande roll i arbetet med att skapa trygga och säkra arbetsplatser, förebygga sjukfrånvaro och åstadkomma en effektiv

Inlämnad: 2017-08-17 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:596 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1756 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Åtgärder mot bilmålvakter [konvertering pågår]

Svarsdatum: 2017-08-18 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1756 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (doc, 56 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1754 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Upprustning av Kinnekullebanan [konvertering pågår]

Svarsdatum: 2017-08-18 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1754 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (doc, 56 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1753 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Trängselskatt och integritetsskyddet vid brott mot föreskrifter [konvertering pågår]

Svarsdatum: 2017-08-18 Frågeställare: Nina Lundström (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1753 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (doc, 56 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1743 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dumpade bilar [konvertering pågår]

Svarsdatum: 2017-08-18 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1743 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (doc, 56 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1740 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/01069/SUND Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1740 av Hans Wallmark (M) Försvarsministerns åtgärder med anledning av icke-säkerhetsklassade personers tillgång till hemlig information hos Transportstyrelsen Hans Wallmark har frågat mig vilka åtgärder jag

Svarsdatum: 2017-08-18 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1740 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1739 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Försvarsministerns information med anledning av att icke-säkerhetsklassade personer i utlandet haft tillgång till hemlig information från Transportstyrelsen [konvertering pågår]

Svarsdatum: 2017-08-18 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1739 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (doc, 56 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1738 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Inrikesministerns åtgärder med anledning av att icke-säkerhetsklassade personer i utlandet haft tillgång till hemlig information från Transportstyrelsen [konvertering pågår]

Svarsdatum: 2017-08-18 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1738 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (doc, 56 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1737 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Inrikesministerns information med anledning av icke-säkerhetsklassade personers tillgång till hemlig information hos Transportstyrelsen [konvertering pågår]

Svarsdatum: 2017-08-18 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1737 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (doc, 56 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1736 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Infrastrukturministerns åtgärder med anledning av att icke-säkerhetsklassade personer i utlandet haft tillgång till hemlig information från Transportstyrelsen [konvertering pågår]

Svarsdatum: 2017-08-18 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1736 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (doc, 56 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1735 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Icke-säkerhetsklassade utländska personers tillgång till hemlig information från Transportstyrelsen [konvertering pågår]

Svarsdatum: 2017-08-18 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1735 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (doc, 56 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1822 av Nina Lundström (L)

Fråga 2016/17:1822 Problem med posthanteringen av Nina Lundström (L) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Vissa samhällstjänster klassas som basal infrastruktur. Posten sorteras under denna kategori och är avgörande för företagare och de flesta enskilda runt om i hela landet. Oavsett om någon väntar på ett sjukintyg

Inlämnad: 2017-08-17 Svarsdatum: 2017-09-01 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1822 av Nina Lundström (L) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1821 av Nina Lundström (L)

Fråga 2016/17:1821 Magnettåg som alternativ till höghastighetståg av Nina Lundström (L) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Regeringen har aviserat fortsatt satsning på höghastighetståg trots den dyra prislappen på minst 230 miljarder kronor. Projektet saknar realistisk finansiering och är dessutom en satsning

Inlämnad: 2017-08-17 Svarsdatum: 2017-09-01 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1821 av Nina Lundström (L) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1820 av Nina Lundström (L)

Fråga 2016/17:1820 Hamnkonflikten som hotar transportförsörjningen av Nina Lundström (L) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Transportpolitiken handlar om att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Detta anger regeringen

Inlämnad: 2017-08-17 Svarsdatum: 2017-09-01 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1820 av Nina Lundström (L) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1819 av Ewa Thalén Finné (M)

Fråga 2016/17:1819 Bristen på studentbostäder av Ewa Thalén Finné (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Nu efter sommaren drar studierna igång igen för många förväntansfulla studenter vid landets universitet och högskolor. Men för många studenter som kommit in på sitt livs drömutbildning väntar en dyster och

Inlämnad: 2017-08-17 Svarsdatum: 2017-09-01 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1819 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1779 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2017/05002/KSR Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1779 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Viktig arbetskraft för utveckling och tillväxt Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig vad jag avser att göra för att skapa förutsättningar för jobb

Svarsdatum: 2017-08-17 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1779 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1768 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1768 av Hans Wallmark (M) Minnesanteckningarna från regeringens säkerhetspolitiska råd Hans Wallmark har frågat statsministern om han har för avsikt att göra de minnesanteckningar som förts i det säkerhetspolitiska rådet mellan mars 2016

Svarsdatum: 2017-08-17 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1768 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1763 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1763 av Hans Wallmark (M) Situationen i Venezuela och fråga 2016/17:1777 av Christian Holm Barenfeld (M) Situationen i Venezuela Christian Holm Barenfeld har frågat mig på vilket sätt regeringen och jag har agerat bilateralt och inom

Svarsdatum: 2017-08-17 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1763 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 46 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1818 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2016/17:1818 Dawit Isaak av Margareta Cederfelt (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Den svenske journalisten Dawit Isaak har nu varit fängslad i Eritrea i 16 år. Detta är naturligtvis inte acceptabelt ur något perspektiv. EU-parlamentet kräver nu att Eritrea ska frige Dawit Isaak och fördömer

Inlämnad: 2017-07-28 Svarsdatum: 2017-08-31 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1818 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1817 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2016/17:1817 Nedläggningen av Findus i Bjuv av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) I mars 2016 meddelade Findus att man avsåg att lägga ned sin verksamhet i Bjuv och omlokalisera till Tyskland. Ca 650 arbetstillfällen i Bjuv har sedan dess gått förlorade på grund av nedläggningen.

Inlämnad: 2017-08-14 Svarsdatum: 2017-08-31 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1817 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 78 kB)