Dokument & lagar (51 963 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:861 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2017/01213/SB Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:861 av Birger Lahti (V) Vattenfalls investeringar i fossil energiproduktion Birger Lahti har frågat mig om jag anser att nämnda investering är i linje med en miljömässig, hållbar energiproduktion och

Svarsdatum: 2017-02-21 Frågeställare: Birger Lahti (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:861 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:853 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2016/17:853 av Lotta Finstorp (M) Valfrihet inom välfärden Lotta Finstorp har frågat mig om jag tänker verka för att fler välfärdsföretag startas. Sverige ska ha en välfärd av högsta kvalitet. Regeringen har därför genomfört stora satsningar på vård, skola och omsorg. I budgetpropositionen för 2017

Svarsdatum: 2017-02-21 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:853 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:832 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2017/01138/SB Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:832 av Emma Wallrup (V) Utlokalisering av SAS Emma Wallrup har frågat mig om jag avser att ta initiativ, utöver dem som tas på EU-nivå, för att försäkra mig om att SAS verksamhet bedrivs med krav på

Svarsdatum: 2017-02-21 Frågeställare: Emma Wallrup (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:832 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:815 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/01054/D Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:815 av Ulla Andersson (V) Nedstängningen av kopparnätet Ulla Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att kopparnätet ska ersättas först i takt med att fullgoda alternativ

Svarsdatum: 2017-02-21 Frågeställare: Ulla Andersson (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:815 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 44 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:902 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2016/17:902 Skatteverkets nya ställningstagande om kapitalvinstbeskattning av bostadsrätter av Maria Malmer Stenergard (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Enligt ett rättsligt ställningstagande som Skatteverket nyligen antagit ska en förändring av en bostadsrätts yta kunna utlösa full kapitalvinstskatt

Inlämnad: 2017-02-21 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:902 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:901 av Fredrik Christensson (C)

Fråga 2016/17:901 Resursfördelningssystemet av Fredrik Christensson (C) till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) Sverige har i dag ett system för att fördela resurserna till högskolor och universitet som inte främjar kvalitet och koppling till arbetsmarknaden. Regeringen valde även att ta bort den inriktning

Inlämnad: 2017-02-21 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:901 av Fredrik Christensson (C) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:900 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2016/17:900 Det digitala utbildningsprotokollet av Boriana Åberg (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Sveriges förarutbildningssystem och människors väg till ett körkort har stor betydelse, både för enskilda och för samhället i stort. Vi vet att ett körkort ökar möjligheterna att få ett arbete, men det

Inlämnad: 2017-02-20 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:900 av Boriana Åberg (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:899 av Lena Asplund (M)

Fråga 2016/17:899 Läkemedelsförsörjning ur ett civilförsvarsperspektiv av Lena Asplund (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Livsmedelsförsörjningen är något som den senaste tiden diskuterats ur ett civilförsvarsperspektiv med anledning av att vi har en relativt låg självförsörjningsgrad i Sverige Det som

Inlämnad: 2017-02-20 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:899 av Lena Asplund (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:898 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2016/17:898 Det nya polishuset i Rinkeby av Beatrice Ask (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Södra Järva har varit utan polishus sedan det gamla evakuerades under 2014. Tanken var att det nya polishuset skulle stå klart 2017 och då inrymma ett större antal poliser än tidigare – uppemot 240 anställda har

Inlämnad: 2017-02-20 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:898 av Beatrice Ask (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:897 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:897 Undvikbara vårdskador och patienternas säkerhet av Cecilia Widegren (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Hälso- och sjukvården i Sverige har bland Europas allra längsta väntetider. Ännu en helt ny rapport från Socialstyrelsen, Öppna jämförelser 2016 – Säker vård , har lagts fram. Den förstärker

Inlämnad: 2017-02-20 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:897 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 97 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:896 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2016/17:896 Öppna nätbaserade kurser (MOOC) i svensk högskola av Betty Malmberg (M) till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) Redan i april 2014 tillsatte alliansregeringen en utredning som bland annat skulle analysera möjligheter och hinder med ett införande av en öppen nätbaserad utbildning i svensk

Inlämnad: 2017-02-20 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:896 av Betty Malmberg (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:895 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2016/17:895 En svensk rymdstrategi av Betty Malmberg (M) till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) Den 1 mars ska riksdagen debattera den europeiska rymdstrategi som har utarbetats. Rymdstrategin är en intressant och viktig plan som spänner över flera områden, till exempel klimat, säkerhetspolitik och

Inlämnad: 2017-02-20 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:895 av Betty Malmberg (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:894 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2016/17:894 Ekologisk odling och faktabaserade beslut av Betty Malmberg (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Nyligen presenterade regeringen en handlingsplan för hur den ska förverkliga målen i den presenterade livsmedelsstrategin. Handlingsplanen är relativt sparsmakad då det gäller att redovisa konkreta

Inlämnad: 2017-02-20 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:894 av Betty Malmberg (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:893 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2016/17:893 Jämställdhetsintegrering i handelspolitiken av Boriana Åberg (M) till Statsrådet Ann Linde (S) När statsrådet nyligen besökte Iran valde hon att bära slöja vid möten med representanter för den iranska staten. Iransk lag kräver att kvinnor bär slöja i offentliga sammanhang. Jag anser dock att det

Inlämnad: 2017-02-20 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2016/17:893 av Boriana Åberg (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:892 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2016/17:892 Regeringens feministiska utrikespolitik av Boriana Åberg (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) När delar av regeringen nyligen besökte Iran bar de kvinnliga deltagarna slöja vid möten med representanter för den iranska staten. Iransk lag kräver att kvinnor bär slöja i offentliga sammanhang.

Inlämnad: 2017-02-20 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:892 av Boriana Åberg (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:891 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2016/17:891 Sveriges deltagande på Natos nästa toppmöte av Hans Wallmark (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Det senaste Natotoppmötet hölls i juli 2016 i Warszawa. Där fick Sverige en framskjuten plats i egenskap av vårt medlemskap i det speciella partnersamarbetet Enhanced Opportunities Program

Inlämnad: 2017-02-20 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:891 av Hans Wallmark (M) (pdf, 82 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:890 av Lena Asplund (M)

Fråga 2016/17:890 FMV:s ansvar för utrustning till de svenska soldaterna i Mali av Lena Asplund (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Enligt uppgifter i medierna så finns det brister vad gäller den personliga utrustning som tillhandahålls de svenska soldater som tjänstgör i FN-insatsen i Mali. Inte minst

Inlämnad: 2017-02-20 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:890 av Lena Asplund (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:889 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:889 Statsminister Stefan Löfvens Iranbesök av Sofia Arkelsten (M) till Statsminister Stefan Löfven (S) Statsminister Stefan Löfven besökte Iran den 11–12 februari tillsammans med en företagsdelegation ledd av EU- och handelsminister Ann Linde. På regeringens hemsida står det följande: Statsministern

Inlämnad: 2017-02-20 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Skriftlig fråga 2016/17:889 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:811 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:811 av Birgitta Ohlsson (L) Biståndsmedel för att stötta CIJA Birgitta Ohlsson har frågat mig om jag är beredd att avsätta biståndsmedel till stöd för CIJA och att stärka CIJA:s samarbete med svenska åklagare. Konflikten i Syrien är

Svarsdatum: 2017-02-20 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:811 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 38 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:888 av Jamal Mouneimne (S)

Fråga 2016/17:888 Kompetens i hela landet av Jamal Mouneimne (S) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Vi i Norrland ser inte att vi får samma tillgång till utbildningar som tjänstepersoner i södra Sverige. Detta skapar en obalans mellan kommunerna och resulterar i att kompetensen i norr inte blir densamma som

Inlämnad: 2017-02-15 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:888 av Jamal Mouneimne (S) (pdf, 76 kB)