Dokument & lagar (51 579 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:707 av Jeff Ahl (SD)

Fråga 2016/17:707 Sexuella ofredanden på festivaler av Jeff Ahl (SD) till Statsrådet Anders Ygeman (S) I SVT Nyheter påstås inrikesministern ha sagt att sexuellt ofredande på festivaler var vanligare förekommande förr. Därför vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman: Vad har statsrådet för statistiskt underlag för den analysen?

Inlämnad: 2017-01-19 Svarsdatum: 2017-02-01 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:707 av Jeff Ahl (SD) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:706 av Ellen Juntti (M)

Fråga 2016/17:706 Straffrabatt för unga lagöverträdare av Ellen Juntti (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Nyligen tillsatte regeringen en utredning som ska se över nya påföljder för unga lagöverträdare. Detta för att visa en tydlig reaktion från samhällets sida när unga personer begår

Inlämnad: 2017-01-19 Svarsdatum: 2017-02-01 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:706 av Ellen Juntti (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:705 av Hillevi Larsson (S)

Fråga 2016/17:705 Besittningsskyddet vid brand i bostaden av Hillevi Larsson (S) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Hyresgäster som inte själva orsakat brand i sin lägenhet kan trots detta mista besittningsskyddet. De drabbas dubbelt, först av branden och sedan genom att riskera att mista

Inlämnad: 2017-01-19 Svarsdatum: 2017-02-01 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:705 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:704 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:704 Bristen på utredare för Barnahus av Tina Ghasemi (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) När minderåriga barn utsätts för brott i nära relationer, såsom misshandel eller sexuella övergrepp, hanteras det av så kallade barnahus. Polis och åklagare samverkar med socialtjänst och andra berörda parter

Inlämnad: 2017-01-19 Svarsdatum: 2017-02-01 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:704 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:703 av Per Klarberg (SD)

Fråga 2016/17:703 Trafikverkets kostnadsberäkning för ERTMS av Per Klarberg (SD) till Statsrådet Anna Johansson (S) I danska tidningar kan man i dagarna läsa om den oro som finns rörande ERTMS-implementeringen i landet. Röster höjs, precis som här, varnande för betydligt högre kostnader samt minskad nytta från

Inlämnad: 2017-01-19 Svarsdatum: 2017-02-01 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:703 av Per Klarberg (SD) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:702 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:702 Tulltjänstemäns möjlighet att utföra sitt arbete av Sten Bergheden (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Smugglingen av illegala skjutvapen till Sverige är ett stort problem, och varken polisen eller tullen har i dag möjlighet att helt stoppa införseln. Tullverket har enligt lokaltidningen

Inlämnad: 2017-01-19 Svarsdatum: 2017-02-01 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:702 av Sten Bergheden (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:701 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2016/17:701 Nolltolerans mot barnäktenskap av Markus Wiechel (SD) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Att gifta bort barn vid mycket ung ålder, ibland barn som inte ens nått puberteten, är vanligt i flera delar av världen, inte minst i Sydasien och Afrika (söder om Sahara) men också i Mellanöstern, Nordafrika

Inlämnad: 2017-01-20 Svarsdatum: 2017-02-01 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:701 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:700 av Daniel Bäckström (C)

Fråga 2016/17:700 Skogsstyrelsens kontor på landsbygden av Daniel Bäckström (C) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Ett av Landsbygdskommitténs förslag var att landsbygden ska ha tillgång till statlig service. Trots betänkandet som regeringen ställer sig bakom fortsätter flera myndighetskontor att läggas ned på

Inlämnad: 2017-01-20 Svarsdatum: 2017-02-01 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:700 av Daniel Bäckström (C) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:699 av Gunilla Nordgren (M)

Fråga 2016/17:699 Migrationsverkets anvisningar av asylsökande vid uppsagda asylboenden av Gunilla Nordgren (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Migrationsverket säger för närvarande upp ett antal upphandlade asylboenden och flyttar människor till sina egna anläggningar. Förflyttningen

Inlämnad: 2017-01-20 Svarsdatum: 2017-02-01 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:699 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:698 av Christer Nylander (L)

Fråga 2016/17:698 Byggande på fornlämningar i Falsterbo av Christer Nylander (L) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Den så kallade Skånemarknaden var under lång tid en viktig ekonomiskt nav för Östersjöregionen. Området kring nuvarande Falsterbo var särskilt viktigt för sillhandeln. Fornlämningarna

Inlämnad: 2017-01-17 Svarsdatum: 2017-02-01 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:698 av Christer Nylander (L) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:697 av Maria Stockhaus (M)

Fråga 2016/17:697 Skolinspektionens rapport om skolor i Borås av Maria Stockhaus (M) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) I Skolinspektionens rapport om skolorna i Borås stad framkommer en mycket oroväckande och ytterst bisarr observation. I rapporten återfinns följande citat: ”… visar också att flera

Inlämnad: 2017-01-20 Svarsdatum: 2017-02-01 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:697 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:696 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2016/17:696 Elevers stödbehov av Alexandra Anstrell (M) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) Vår skollag är mycket tydlig med att alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Det är därför mycket oroande att Skolinspektionen i en rapport om Borås skolor konstaterar

Inlämnad: 2017-01-20 Svarsdatum: 2017-02-01 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:696 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:695 av Karin Rågsjö (V)

Fråga 2016/17:695 Förlossningsvården – Sollefteå av Karin Rågsjö (V) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Vänsterpartiet har tillsammans med regeringen genomfört viktiga och välkomna satsningar på den i många avseenden eftersatta hälso- och sjukvården till kvinnor. I detta ryms en efterlängtad satsning på förlossningsvården

Inlämnad: 2017-01-20 Svarsdatum: 2017-02-01 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:695 av Karin Rågsjö (V) (pdf, 82 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:693 av Daniel Riazat (V)

Fråga 2016/17:693 Friskolors ansvar vid elevers frånvaro av Daniel Riazat (V) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) Varje dag är det barn som av olika anledningar inte går till skolan trots att vi har skolplikt. Den 9 januari tog Gustav Fridolin emot utredningen Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och

Inlämnad: 2017-01-20 Svarsdatum: 2017-02-01 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:693 av Daniel Riazat (V) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:692 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:692 Indragna läkarlegitimationer av Cecilia Widegren (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Nordisk samverkan har en lång historia. En ömsesidig respekt för enskilda olikheter, men samtidigt krafttag för att tillsammans lösa gemensamma utmaningar. De nordiska länderna har ett samarbete som innebär

Inlämnad: 2017-01-20 Svarsdatum: 2017-02-01 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:692 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:694 av Ulla Andersson (V)

Fråga 2016/17:694 SJ:s betaltjänster av Ulla Andersson (V) till Statsrådet Anna Johansson (S) Förra året lanserade SJ en ny hemsida. I samband med det avskaffades möjligheten att betala med internetbanken. SJ hänvisar i stället till kortköp på hemsidan, sina biljettautomater och återförsäljare såsom 7-Eleven och

Inlämnad: 2017-01-20 Svarsdatum: 2017-02-01 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2016/17:694 av Ulla Andersson (V) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:691 av Lars-Arne Staxäng (M)

Fråga 2016/17:691 Helårsbedömning för 2017 från Nationellt centrum för terrorhotbedömning av Lars-Arne Staxäng (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) har den 18 januari publicerat sin helårsbedömning för 2017. I denna rapport konstaterar NCT

Inlämnad: 2017-01-19 Svarsdatum: 2017-02-01 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:691 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:690 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2016/17:690 Skatter i entreprenörskapsutredningen av Maria Malmer Stenergard (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) I oktober förra året överlämnades slutbetänkandet Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet . Syftet med utredningen är gott – att utveckla det svenska innovations- och entreprenörskapsklimatet.

Inlämnad: 2017-01-19 Svarsdatum: 2017-02-01 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:690 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:689 av Maria Stockhaus (M)

Fråga 2016/17:689 Digital strategi för svensk skola av Maria Stockhaus (M) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) Den 4 april respektive 26 april lämnade Skolverket över förslag på digitala strategier för svensk skola (4 april för- och grundskola, 26 april gymnasieskola och vuxenutbildning). I förra

Inlämnad: 2017-01-19 Svarsdatum: 2017-02-01 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:689 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:688 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2016/17:688 Trafikpolisen av Thomas Finnborg (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Färre trafikpoliser leder till sämre trafiksäkerhet. På senaste tiden har var fjärde trafikpolis försvunnit. Detta har lett till färre kontroller av rattfyllerister och drogpåverkade förare. Utandningsproverna har minskat

Inlämnad: 2017-01-19 Svarsdatum: 2017-02-01 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:688 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 88 kB)