Störningar på webbplatsen

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Dokument & lagar (36 742 träffar)

Interpellation 2016/17:538 av Ann-Britt Åsebol (M)

Interpellation 2016/17:538 Polisens öppettider i sommar av Ann-Britt Åsebol (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) På webbsidan för polisen i Dalarna står att läsa följande: "Polismyndigheten behöver begränsa öppettiderna och även stänga ner vissa receptioner på sina polisstationer i Dalarna under sommaren. Anledningen

Inlämnad: 2017-05-22 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:538 av Ann-Britt Åsebol (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2016/17:537 av Markus Wiechel (SD)

Interpellation 2016/17:537 Stöd till Somaliland av Markus Wiechel (SD) till Utrikesminister Margot Wallström (S) I skrivande stund, torsdagen den 18 maj, firar Somaliland 26 år som självständig nation. Ett stolt folk firar ett land som trots 13 år av demokrati, fredliga maktskiften, stabilitet och en förhållandevis

Inlämnad: 2017-05-22 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2016/17:537 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2016/17:536 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2016/17:536 Företagens regelkostnader av Jörgen Warborn (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Hela 3,6 miljarder ökade företagens rent administrativa kostnader under 2016, på grund av nya eller förändrade regler. Det är kostnader som drabbar både företagen och konsumenterna.

Inlämnad: 2017-05-22 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:536 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2016/17:535 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2016/17:535 Förslaget om förändrade 3:12-regler av Jörgen Warborn (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Regelrådets uppdrag är att granska kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse för företag. Enligt Regelrådets årsrapport 2016 remitterade

Inlämnad: 2017-05-22 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:535 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1385 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Svar på fråga 2016/17:1385 av Gunilla Svantorp (S) om Fredsmonumentet vid Morokulien Gunilla Svantorp har frågat mig om jag anser att fredsmonumentet vid Morokulien ska ses som en nationell angelägenhet och hur jag då avser att verka för att en renovering kan finansieras och komma till stånd. Jag vill först och främst

Svarsdatum: 2017-05-23 Frågeställare: Gunilla Svantorp (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1385 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 79 kB)

Interpellation 2016/17:534 av Jan Ericson (M)

Interpellation 2016/17:534 Svenska institutets Twitterkonto av Jan Ericson (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) De senaste dagarna har det uppmärksammats att ett Twitterkonto ägt av Svenska institutet (SI) massblockerat över 14 000 Twitterkonton. Enligt SI baseras blockeringarna på en lista, framtagen

Inlämnad: 2017-05-18 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2016/17:534 av Jan Ericson (M) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2016/17:531 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2016/17:531 Omlokalisering av myndigheter av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Regeringen har tidigare aviserat att man avser att omlokalisera statliga myndigheter och därmed flytta ut statliga jobb från Stockholmsregionen till andra delar av landet. Även den parlamentariska

Inlämnad: 2017-05-19 Svarsdatum: 2017-06-09 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2016/17:531 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 81 kB)

Interpellation 2016/17:530 av Allan Widman (L)

Interpellation 2016/17:530 Hemvärnets ställning av Allan Widman (L) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Hemvärnet, med de nationella skyddsstyrkorna, utgör ca 40 procent av Sveriges samlade militära försvar. De representerar extremt hög tillgänglighet, god lokalkännedom och beprövad kompetens och utgör sammantaget

Inlämnad: 2017-05-19 Svarsdatum: 2017-05-29 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2016/17:530 av Allan Widman (L) (pdf, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1407 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/03565/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1407 av Lars Beckman (M) Väg 717 Lars Beckman har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder och i så fall vilka med anledning av den kostnad som indragningen av aktuell väg från allmänt underhåll medför.

Svarsdatum: 2017-05-19 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1407 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 38 kB)

Interpellation 2016/17:533 av Jenny Petersson (M)

Interpellation 2016/17:533 Regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan av Jenny Petersson (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) I årsredovisningen för staten 2016 gällande anslag där utfallet för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg redovisas står följande:  Utfallet uppgick till 63 371

Inlämnad: 2017-05-18 Svarsdatum: 2017-06-13 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2016/17:533 av Jenny Petersson (M) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2016/17:532 av Annika Qarlsson (C)

Interpellation 2016/17:532 Jämställdhetsmyndigheten av Annika Qarlsson (C) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Regeringen har inlett sitt arbete med att inrätta en ny jämställdhetsmyndighet. Verksamheten ska vara igång från och med den 1 januari 2018. Målet med inrättandet av en ny myndighet är bland annat att arbetet

Inlämnad: 2017-05-18 Svarsdatum: 2017-06-13 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2016/17:532 av Annika Qarlsson (C) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2016/17:529 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2016/17:529 Öppna data av Erik Ottoson (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Inom stat och kommuner i Sverige finns stora mängder information som rätt hanterade kan skapa stora värden för såväl det offentliga som näringsliv och privatpersoner. Jag och statsrådet har tidigare konstaterat att vi

Inlämnad: 2017-05-18 Svarsdatum: 2017-06-09 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2016/17:529 av Erik Ottoson (M) (pdf, 74 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1370 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/03428/PBB Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1370 av Margareta Cederfelt (M) Bostadsbristen i Sverige Margareta Cederfelt har frågat mig om jag omgående kommer att agera för att åtgärda bostadsbristen så att fler människor får möjlighet

Svarsdatum: 2017-05-18 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1370 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 44 kB)

Interpellation 2016/17:527 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2016/17:527 Fyrspår till Uppsala av Mikael Oscarsson (KD) till Statsrådet Anna Johansson (S) I början av maj kördes det första tåget genom dubbelspårtunneln i Gamla Uppsala. Äntligen! var vi många som sa då. Järnvägen mellan Uppsala och Gävle är högt trafikerad. Där går regionaltåg, fjärrtåg och

Inlämnad: 2017-05-17 Svarsdatum: 2017-06-09 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:527 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1376 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/02916/FS Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1376 av Cecilia Widegren (M) Växande vårdköer Cecilia Widegren har frågat mig vilken analys jag gör av att vårdköerna växer, och vilka konkreta prestationsbundna åtgärder jag och regeringen avser att patientmiljarden

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1376 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1375 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/02167/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1375 av Thomas Finnborg (M) Ökade resurser till Tullverket Thomas Finnborg har frågat mig om jag och regeringen kommer att skjuta till mer resurser till Tullverket, och i så fall när. Jag delar din beskrivning att

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Thomas Finnborg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1375 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1374 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/01024/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1374 av Margareta Cederfelt (M) Nyanländas etablering på arbetsmarknaden Margareta Cederfelt har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att underlätta för alla att få ett

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1374 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1373 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/02915/FS Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1373 av Ann-Britt Åsebol (M) Ökande överbeläggningar inom vården Ann-Britt Åsebol har frågat mig hur jag och regeringen skyndsamt kommer att agera för att förebygga överbeläggningar på sjukhusen för att

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Ann-Britt Åsebol (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1373 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1372 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1372 av Roger Haddad (L) Säkerheten vid landets polisstationer Roger Haddad har frågat mig om jag och regeringen kommer att ta initiativ för att tillåta kontroller av besökare som ska in till polisens slutna eller skyddade delar. Inom ramen för befintlig lagstifting finns redan i dag möjlighet

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1372 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 76 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1371 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2017/03433/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1371 av Margareta Cederfelt (M) Näringslivets regelbörda Margareta Cederfelt har frågat mig vilka åtgärder jag är bredd att vidta med anledning av det som hon anför i frågan om näringslivets behov

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1371 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 40 kB)