Dokument & lagar (36 549 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1250 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Svar på fråga 2016/17:1250 Tandläkarbrist och snabbspår av Amir Adan (M) Amir Adan har frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta för att öka antalet tandläkare i snabbspåren. Jag följer arbetet med snabbspåren mycket noga eftersom det är en prioriterad fråga för regeringen. Snabbspår är en viktig insats för att

Svarsdatum: 2017-04-26 Frågeställare: Amir Adan (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1250 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1249 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2017/02468/FST Socialdepartementet Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1249 av Cecilia Widegren (M) Undernärda äldre Cecilia Widegren har frågat mig vilken analys jag gör av att så många äldre är undernärda inom äldreomsorgen, och vilka nya konkreta åtgärder

Svarsdatum: 2017-04-26 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1249 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1246 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/02931/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1246 av Lars Beckman (M) Datum för däckbyte Lars Beckman har frågat mig om jag är beredd att vidta en översyn av lagstiftningen och datumet rörande vinterdäcksbyte. Enligt trafikförordningen (1998:1276) ska

Svarsdatum: 2017-04-26 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1246 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1245 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1245 av Sten Bergheden (M) Polishögskola i Skaraborg Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att arbeta för att förlägga en polishögskola eller delar av polisutbildningen till Skaraborg. Det är Polismyndighetens ansvar att säkerställa kompetensförsörjningen för polisverksamheten och det kan

Svarsdatum: 2017-04-26 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1245 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 75 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1244 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2016/17:1244 av Roger Haddad (L) Häktet i Kalmar Roger Haddad har frågat mig om jag delar hans uppfattning gällande behovet av ett nytt häkte i Kalmar och vilka åtgärder jag kan vidta för att inom ramen för mitt ansvarsområde i regeringen påskynda Kriminalvårdens besked i frågan. En stor andel av Kriminalvårdens

Svarsdatum: 2017-04-26 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1244 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1243 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/02915/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1243 av Lars-Arne Staxäng (M) Säljakt Lars-Arne Staxäng har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att möjliggöra licensjakt på säl i Bohuslän och i övriga Sverige. Det finns i dag livskraftiga populationer

Svarsdatum: 2017-04-26 Frågeställare: Lars-Arne Staxäng (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1243 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1242 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/02916/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1242 av Jens Holm (V) Fällfångst av lodjur Jens Holm har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att ett permanent förbud mot fällfångst av lodjur vid jakt införs. Mitt uppdrag som landsbygdsminister

Svarsdatum: 2017-04-26 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1242 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1241 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Dnr Fi2017/01823/B Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1241 av Maria Malmer Stenergard (M) Höjd resolutionsavgift Maria Malmer Stenergard har frågat finansministern om det är ministerns ställningstagande att den finansiella stabiliteten stärks

Svarsdatum: 2017-04-26 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1241 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1240 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/02401/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1240 av Sofia Fölster (M) Läskskatt Sofia Fölster har frågat mig om jag avser att verka för att regeringen lägger fram ett förslag till riksdagen om införande av en ny punktskatt på läsk

Svarsdatum: 2017-04-26 Frågeställare: Sofia Fölster (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1240 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 30 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1239 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/02400/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1239 av Jenny Pettersson (M) Hiv och andra smittsamma sjukdomar Jenny Pettersson har frågat mig om när uppdateringen av den nationella strategin mot hiv/aids kan vara klar. Jag vill börja

Svarsdatum: 2017-04-26 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1239 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1236 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/02380/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1236 av Cecilia Widegren (M) En ny uppgraderad cancerstrategi Cecilia Widegren har frågat mig vilken analys jag gör av Cancerfondens uppmaning att Sverige behöver en uppdaterad nationell

Svarsdatum: 2017-04-26 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1236 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1233 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1233 av Amineh Kakabaveh (V) Hushållsslavar Amineh Kakabaveh har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att Sverige i egenskap av såväl enskilt land som medlem i EU och FN lyfta frågan om det utbredda utnyttjandet av kvinnor som

Svarsdatum: 2017-04-26 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1233 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1231 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Dnr Fi2017/01820/FPM Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1231 av Dennis Dioukarev (SD) Flyttavgifter på pensionsförsäkringskapital Dennis Dioukarev har frågat mig om jag tänker vidta några åtgärder för att förändra lagstiftningen i syfte att förkorta

Svarsdatum: 2017-04-26 Frågeställare: Dennis Dioukarev (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1231 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1230 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2017/03596/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1230 av Fredrik Eriksson (SD) Särskilda åtgärder efter terrordådet Fredrik Eriksson har frågat mig om jag och regeringen har för avsikt att vidta några särskilda åtgärder för att stödja och hjälpa

Svarsdatum: 2017-04-26 Frågeställare: Fredrik Eriksson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1230 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 49 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1229 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/02843/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1229 av Fredrik Christensson (C) Säljakt Fredrik Christensson har frågat mig vad jag och regeringen avser vidta för åtgärder för att få en fungerande säljakt och därmed stärka möjligheterna till ett långsiktigt

Svarsdatum: 2017-04-26 Frågeställare: Fredrik Christensson (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1229 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1228 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1228 av Sofia Damm (KD) Vitrysslands parasitlag och Sveriges agerande Sofia Damm har frågat mig på vilket sätt Sverige är fortsatt pådrivande i arbetet med att förbättra situationen i Vitryssland. Jag vill försäkra Sofia Damm om att

Svarsdatum: 2017-04-26 Frågeställare: Sofia Damm (KD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1228 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1222 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2017/03497/POL Ju2017/03498/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till Riksdagen Svar på fråga 2016/17:1222 av Sten Bergheden (M) Verkställande av avvisningsbeslut och fråga 2016/17:1223 av Sten Bergheden (M) Personer som gömmer sig efter utvisningsbeslut Sten Bergheden har frågat

Svarsdatum: 2017-04-26 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1222 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 46 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1197 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2016/17:1197 av Lars Mejern Larsson (S) Organiserad brottslighet Lars Mejern Larsson har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att motverka illegal konkurrens och därmed förhindra organiserad brottslighet. I sin fråga nämner Lars Mejern Larsson specifikt problematiken kring illegala trafikskolor.

Svarsdatum: 2017-04-26 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1197 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1184 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/03239/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1184 av Ida Drougge (M) Lösning på bristen på tolkar Ida Drougge har frågat mig om jag är beredd att vidta generella åtgärder för att verka för en lösning på tolkbristen genom att de afghanska tolkar

Svarsdatum: 2017-04-26 Frågeställare: Ida Drougge (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1184 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1237 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Svar på fråga 2016/17:1237 av Jeff Ahl (SD) Mångkultur Jeff Ahl har frågat statsministern om det är hans ställningstagande att Sverige inte längre är ett mångkulturellt land och att de nyanlända förväntas assimileras in i den svenska kulturen. Frågan har överlämnats till mig. Regeringen tror på ett Sverige som vi

Svarsdatum: 2017-04-25 Frågeställare: Jeff Ahl (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1237 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 77 kB)