Dokument & lagar (35 715 träffar)

Interpellation 2016/17:237 av Alexandra Anstrell (M)

Interpellation 2016/17:237 Friskvårdsbidrag för ridning och golf av Alexandra Anstrell (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Enligt Skatteverket gäller inte friskvårdssubventioner på sporter som kräver dyr utrustning, till exempel ridning men också exempelvis golf. Ishockey är däremot subventionerat.

Inlämnad: 2017-01-17 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:237 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2016/17:236 av Jeff Ahl (SD)

Interpellation 2016/17:236 Tandvårdsavgifter för pensionärer för pensionärer av Jeff Ahl (SD) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Människor som befinner sig illegalt i vårt land erbjuds tandvård för 50 kronor. Samtidigt avkrävs våra fattigpensionärer, av vilka många lever under EU:s fattigdomsgräns, avgifter som

Inlämnad: 2017-01-18 Svarsdatum: 2017-01-31 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2016/17:236 av Jeff Ahl (SD) (pdf, 68 kB)

Interpellation 2016/17:235 av Maria Weimer (L)

Interpellation 2016/17:235 De afghanska tolkarnas rättigheter av Maria Weimer (L) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Mellan 2002 och 2014 deltog Sverige i den fredsfrämjande militära insatsen ISAF (International Security Assistance Force) i Afghanistan. För att kunna genomföra uppdraget anlitade Försvarsmakten

Inlämnad: 2017-01-17 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2016/17:235 av Maria Weimer (L) (pdf, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:629 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/00202/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:629 av Barbro Westerholm (L) Behandlings- och rehabiliteringsmetoder PTSD Barbro Westerholm har frågat mig hur jag och regeringen svarar på riksdagens tillkännagivande om forskning om behandlings-

Svarsdatum: 2017-01-18 Frågeställare: Barbro Westerholm (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:629 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 32 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:628 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/00377/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:628 av Boriana Åberg (M) Utvisningar av dömda brottslingar Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att dömda brottslingar som ska utvisas lämnar landet efter avtjänat

Svarsdatum: 2017-01-18 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:628 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:627 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2016/17:627 av Boriana Åberg (M) Privat näringsverksamhet och jäv Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att se till att anställda hos Migrationsverket inte bedriver näringsverksamhet som gynnas av beslut som de anställda har varit med om att fatta. Lagen om offentlig anställning,

Svarsdatum: 2017-01-18 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:627 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:626 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/00104/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:626 av Lotta Olsson (M) Åtgärder med anledning av ökad efterfrågan på svartarbete Lotta Olsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att motverka svartarbetet och dess olagliga och osunda konkurrens. Arbetet

Svarsdatum: 2017-01-18 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:626 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:623 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/00330/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:623 av Boriana Åberg (M) Våld och trakasserier på allmän plats Boriana Åberg har frågat inrikesministern om han avser att ta initiativ till översyn av lagstiftningen för att möjliggöra tillträdesförbud

Svarsdatum: 2017-01-18 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:623 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:621 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/00325/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:621 av Roger Haddad (L) Utvisning efter avtjänat straff Roger Haddad har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag och regeringen avser vidta för att bättre säkerställa att utvisningar kan verkställas

Svarsdatum: 2017-01-18 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:621 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:619 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/00098/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:619 av Helena Bouveng (M) Övergripande konsekvensanalyser Helena Bouveng har frågat mig om det görs någon övergripande konsekvensanalys av regeringens politik, över hur de planerade skattehöjningarna tillsammans påverkar

Svarsdatum: 2017-01-18 Frågeställare: Helena Bouveng (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:619 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:618 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/00324/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:618 av Laila Naraghi (S) Migrationsverkets rutiner vid mottagandet av asylsökande Laila Naraghi har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att människor ska kunna känna förtroende för

Svarsdatum: 2017-01-18 Frågeställare: Laila Naraghi (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:618 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:617 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Dnr M2017/00053/Kl Miljö- och energidepartementet Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:617 av Jens Holm (V) Nollutsläpp Jens Holm har frågat mig om när jag anser att Sverige senast ska vara fossilfritt och ha uppnått nollutsläpp. Miljömålsberedningen

Svarsdatum: 2017-01-18 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:617 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:615 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/00169/HL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:615 av Jesper Skalberg Karlsson (M) Nedskräpning nära betande djur Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig om det inom Regeringskansliet, eller hos myndigheter som ligger under mitt ansvar, bereds förslag till

Svarsdatum: 2017-01-18 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:615 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:611 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/00118/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:611 av Saila Quicklund (M) Sjukvillkor för nyföretagare Saila Quicklund har frågat mig hur jag avser att agera för att utjämna orättvisorna mellan olika företagsformer när det kommer till beräkning av sjukpenning

Svarsdatum: 2017-01-18 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:611 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:610 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/00238/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:610 av Boriana Åberg (M) Gode män Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder som jag avser att vidta för att de som bestulits av sina gode män ska få upprättelse. Frågan ställs mot bakgrund av

Svarsdatum: 2017-01-18 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:610 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:608 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/00049/E2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:608 av Boriana Åberg (M) Nivån på skatteuttaget Boriana Åberg har frågat mig om jag avser att höja skatterna och, om så är fallet, vilken nivå på skatteuttaget jag anser vara rimligt. Sverige hade 2015 en skattekvot

Svarsdatum: 2017-01-18 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:608 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:605 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/00074/FS Socialdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:605 av Jenny Petersson (M) Tryggt barnafödande i Sverige Jenny Petersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att garantera att alla de kvinnor som ska föda barn i Sverige ska kunna få en trygg och säker förlossning

Svarsdatum: 2017-01-18 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:605 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:604 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/00073/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:604 av Sten Bergheden (M) om TBE-vaccin Sten Bergheden har frågat mig vilka åtgärder som jag avser att vidta för att inkludera TBE-vaccinering i det allmänna vaccinationsprogrammet. Den

Svarsdatum: 2017-01-18 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:604 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:603 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/00072/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:603 av Jenny Petersson (M) Insemination för ensamstående kvinnor Jenny Petersson har frågat mig vilka konkreta nationella åtgärder jag och regeringen avser att vidta i syfte att minska de

Svarsdatum: 2017-01-18 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:603 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:602 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/00071/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:602 av Saila Quicklund (M) Jämlik folkhälsa Saila Quicklund har frågat mig hur jag avser att agera för att förbättra den ojämlika hälsan i landet. Det övergripande nationella målet för

Svarsdatum: 2017-01-18 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:602 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 41 kB)