Dokument & lagar (36 054 träffar)

Interpellation 2016/17:334 av Allan Widman (L)

Interpellation 2016/17:334 Fjärrstyrning av F 17G av Allan Widman (L) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Sedan några år tillbaka driver Luftfartsverket tillsammans med SAAB Defence AB ett utvecklingsprojekt som kallas Remote Traffic Services (RTS). Innebörden är att man inte längre behöver ha flygledare

Inlämnad: 2017-02-23 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2016/17:334 av Allan Widman (L) (pdf, 68 kB)

Interpellation 2016/17:333 av Sofia Modigh (KD)

Interpellation 2016/17:333 Arbetsintegrerande sociala företag av Sofia Modigh (KD) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) De arbetsintegrerande sociala företagen (ASF) gör en viktig insats för att få människor som har stora svårigheter att få ett arbete in i arbetsliv och samhälle. En kvinna

Inlämnad: 2017-02-23 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:333 av Sofia Modigh (KD) (pdf, 81 kB)

Interpellation 2016/17:332 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2016/17:332 Åtgärder för att få fram fler lärare av Maria Stockhaus (M) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) En rapport från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) visar att många lärarstudenter hoppar av lärarutbildningen; detta gäller framför allt de som läser till ämneslärare och grundlärarutbildningen

Inlämnad: 2017-02-23 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2016/17:332 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2016/17:331 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2016/17:331 Migrationsverkets handläggningstider av Johan Forssell (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Sverige behöver fler företag som startar, växer och anställer. Det ställer krav på ett konkurrenskraftigt näringsklimat med god tillgång till kvalificerad arbetskraft.

Inlämnad: 2017-02-23 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:331 av Johan Forssell (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2016/17:330 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2016/17:330 Arbetskraftsinvandring av Johan Forssell (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Regeringens utredare om arbetskraftsinvandring presenterade i december sitt betänkande till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Utredningens förslag var tyvärr otillräckliga

Inlämnad: 2017-02-23 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:330 av Johan Forssell (M) (pdf, 75 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:869 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2017/01064/JÄM Socialdepartementet Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svaret är avsett att lämnas senast den 24 februari 2017 Svar på fråga 2016/17:869 av Ewa Thalén Finné (M) Nationellt centrum för kvinnofrid Ewa Thalén Finné har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta

Svarsdatum: 2017-02-24 Frågeställare: Ewa Thalén Finné (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:869 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:864 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:864 av Björn Söder (SD) UNRWA-anställdas antisemitism och våldsbejakande extremism Björn Söder har frågat utrikesministern vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av de uppgifter om påstådd antisemitism och våldsbejakande extremism

Svarsdatum: 2017-02-24 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:864 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:851 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2017/01157/FÖF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:851 av Sten Bergheden (M) Främjande av lastbilsförsäljning Sten Bergheden har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att marknadsföra och stötta försäljningen av fler lastbilar och lastbilstransporter

Svarsdatum: 2017-02-24 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:851 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 32 kB)

Interpellation 2016/17:329 av Rickard Nordin (C)

Interpellation 2016/17:329 Teslas etablering i Europa av Rickard Nordin (C) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Det har under relativt lång tid förekommit uppgifter i medierna att Tesla planerar att etablera sig i Europa. Det handlar dels om en batterifabrik, dels om biltillverkning. Ett av

Inlämnad: 2017-02-23 Svarsdatum: 2017-03-17 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:329 av Rickard Nordin (C) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2016/17:328 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2016/17:328 Digital strategi för svensk skola av Maria Stockhaus (M) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) Den globala utvecklingen, där man arbetar över gränserna med hjälp av digitala hjälpmedel, ställer högre och högre krav på digital kompetens hos anställda. Detta kräver i sin tur en

Inlämnad: 2017-02-22 Svarsdatum: 2017-03-14 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2016/17:328 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 76 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:865 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Dnr Ku2017/00389/MF Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:865 av Björn Söder (SD) Användandet av radio- och tv-avgifter Björn Söder har frågat mig om jag tänker vidta några åtgärder med anledning av uppgiften om att SVT är berett att finansiera en medarbetares

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:865 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:860 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:860 av Birgitta Ohlsson (L) Stödfond till iranska feminister Birgitta Ohlsson har frågat mig om jag är beredd att starta en stödfond till feministiska aktivister i Iran. Jag delar Birgitta Ohlssons oro för de bristande möjligheterna

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:860 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:859 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2017/01033/FST Socialdepartementet Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:859 av Elisabeth Svantesson (M) Delat rum i stödboende Elisabeth Svantesson har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra för att kommuner ska kunna låta unga i åldern 16–20 år dela

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:859 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:858 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2017/01565/POL Justitiedepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:858 av Ewa Thalén Finné (M) Id-kapningar Ewa Thalén Finné har frågat mig om jag kommer att vidta några ytterligare åtgärder för att vända utvecklingen och bromsa antalet id-kapningar. Flera åtgärder har vidtagits för att förbättra

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Ewa Thalén Finné (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:858 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 46 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:856 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17: 856 av Birgitta Ohlsson (L) Stöd till den indonesiska demokratin Birgitta Ohlsson har frågat mig vilka initiativ jag kommer att ta för att säkerställa stödet till den indonesiska demokratin. Indonesien har genomgått en snabb och långtgående

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:856 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:855 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/00387/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:855 av Cecilia Widegren (M) Stöd till den småskaliga vattenkraften Cecilia Widegren har frågat mig om jag avser att ta initiativ till ett mora-torium för omprövningar av småskalig vattenverksamhet som redan

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:855 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:854 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2017/00979/FST Socialdepartementet Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:854 av Johan Forsell (M) Kommunernas ansvar för personer som vistas olovligen i landet Johan Forsell har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag vidtar för att skapa klarhet i vilket ansvar

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:854 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:852 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/00339/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:852 av Elisabeth Svantesson (M) Ökad arbetslöshet bland förgymnasialt utbildade Elisabeth Svantesson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att vända den negativa utvecklingen

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:852 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:850 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/00679/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:850 av Jens Holm (V) Beskattning av plastbärkassar Jens Holm har frågat miljöministern om hon avser verka för att Naturvårdsverket får i uppdrag att föreslå lämplig beskattning av plastbärkassar. Arbetet inom regeringen

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:850 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 52 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:848 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på frågorna 2016/17:848 Besparingar på Polisregion Syd och 2016/17:849 Ekonomisk kompensation för gräns- och id-kontroller av Tobias Billström (M) Tobias Billström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att det ekonomiska underskottet i Polisregion Syd inte leder till neddragningar

Svarsdatum: 2017-02-22 Frågeställare: Tobias Billström (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:848 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)