Dokument & lagar (1 träffar)

Kallelse och föredragningslista 2002/03:33a EU-nämndens sammanträde 2003-06-24

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2002/03:33 a Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2003-06-24 kl. 00.00 Plats: ingen OBS Ej sammanträde Meddelande från kansliet Nästa sammanträde äger rum fredagen den 11 juli kl.10.00 ekofinDärefter sammanträder nämnden fredagen den 18 juli kl. 10.00 allmänna frågor och

2003-06-24