Dokument & lagar (29 604 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:252 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

N2019/00717/BB Närings departementet Finansmarknads- och bostadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:252 av Momodou Malcolm Jallow V Ombildning av allmännyttiga hyresrätter Momodou Malcolm Jallow har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att förhindra att allmännyttiga hyresrätter, i Stockholm och

Svarsdatum: 2019-02-22 Frågeställare: Momodou Malcolm Jallow (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:252 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:240 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

N2019/00705/SUBT Näringsdepartementet Finansmarknads- och bostadsminister Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:240 av Lars Beckman M Öppna geodata Lars Beckman har frågat mig om regeringen kommer med ett besked i vårpropositionen om långfristig finansiering av öppna geodata. Regeringen har i budgetpropositionerna för

Svarsdatum: 2019-02-22 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:240 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:227 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2018/19:227 av Hampus Hagman KD It-driftssäkerhet i Sveriges skärgårdsområden Hampus Hagman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa it-driftssäkerhet i Sveriges skärgårdsområden, såsom i Göteborgs södra skärgård Vårt samhälle är idag beroende av att det finns tillförlitliga elektroniska

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Hampus Hagman (KD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:227 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:224 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/ 00464/GV Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:224 av Lotta Olsson M Brist på kompetens i energisektorn Lotta Olsson har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkra tillgången till elektriker i en tid med ökad efterfrågan. Brist på arbetskraft med

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:224 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:223 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/00454/S3, Fi2019/00468/S3, Fi2019/00469/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:211 av Hampus Hagman KD Skatteverket, fråga 2018/19:222 av Cecilia Widegren M Skatteverket och delningsekonomin och fråga 2018/19:223 av Cecilia Widegren M Skatteverkets arbete med att bekämpa skattefusk

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:223 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:222 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/00454/S3, Fi2019/00468/S3, Fi2019/00469/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:211 av Hampus Hagman KD Skatteverket, fråga 2018/19:222 av Cecilia Widegren M Skatteverket och delningsekonomin och fråga 2018/19:223 av Cecilia Widegren M Skatteverkets arbete med att bekämpa skattefusk

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:222 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:221 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2019/00650/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:221 av Margareta Cederfelt M Underhåll av järnvägsnätet Margareta Cederfelt har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att öka säkerheten i järnvägsnätet och därmed minska risken för allvarliga

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:221 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:220 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:220 av Yasmine Posio V Rättegångar mot katalanska självständighetsförespråkare Yasmine Posio har frågat mig om jag har för avsikt att ta några initiativ för att säkerställa att de åtalade katalanska politikerna får rättvisa och opartiska rättegångar

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Yasmine Posio (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:220 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:219 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

M2019/ 00 375 Ee Miljö- och energidepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:219 av Cecilie Tenfjord Toftby M En ny energikommission Cecilie Tenfjord Toftby har frågat mig om jag avser att ta initiativ till en ny energikommission för att lösa de utmaningar vi ser redan

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:219 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:218 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

M2019/00374/Ee Miljö- och energidepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:218 av Cecilie Tenfjord Toftby M Elförsörjning som riksintresse Cecilie Tenfjord Toftby har frågat mig om jag kommer att verka för att elproduktionen definieras som ett riksintresse. Inledningsvis

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:218 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:216 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2018/19:216 av Margareta Cederfelt M Åtgärder för att öka tryggheten för Sveriges bönder Margareta Cederfelt har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att stölderna riktade mot Sveriges bönder ska minska. Sverige ska vara ett tryggt land att leva i för alla, oavsett verksamhet och

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:216 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:215 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/00456 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:215 av Hampus Hagman M Tullverket Hampus Hagman har frågat mig när jag och regeringen avser att lägga fram lagstiftning som ger Tullverkets personal befogenhet att stoppa och genomsöka fordon för att stoppa utförsel av stöldgods.

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Hampus Hagman (KD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:215 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:213 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/00455/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:213 av Margareta Cederfelt M Förutsägbara boendekostnader Margareta Cederfelt har frågat finansmarknads- och bostadsministern vad han och regeringen avser göra för att människor ska kunna bo kvar i sina bostäder och inte behöva

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:213 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:212 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2018/19:212 av Johan Forssell M Polismyndighetens förslag Johan Forsell har frågat justitie- och migrationsministern om han avser att genomföra de förslag som Polismyndigheten och rikspolischefen efterlyser i sin promemoria. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. I

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:212 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:211 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/00454/S3, Fi2019/00468/S3, Fi2019/00469/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:211 av Hampus Hagman KD Skatteverket, fråga 2018/19:222 av Cecilia Widegren M Skatteverket och delningsekonomin och fråga 2018/19:223 av Cecilia Widegren M Skatteverkets arbete med att bekämpa skattefusk

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Hampus Hagman (KD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:211 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:210 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Ku2019/00237 KL Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:210 av Margareta Cederfeldt M Ökad säkerhet vid de statliga museerna Margareta Cederfeldt har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att öka säkerheten vid de statliga museerna och när dessa åtgärder

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:210 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:209 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M 2019/ 00358/R Miljö- och energidepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsminister Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:209 av Elin Segerlind V En vassare miljölagstiftning för minskade klimatutsläpp Elin Segerlind har frågat mig om jag har för avsikt att i närtid ta initiativ till att vässa miljöbalken

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Elin Segerlind (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:209 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:205 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2019/00637/SUN Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:205 av Betty Malmberg M Forskningsmedel till Vinnova Betty Malmberg har frågat mig om de forskningsmedel som anslogs till Verket för innovationssystem i den av riksdagen beslutade M-KD-budgeten kommer att påverkas negativt i

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:205 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:204 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/00453/GV Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:204 av Roger Haddad L Felaktigt placerade elever i särskolan Roger Haddad har frågat mig vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att felplacerade elever i särskolan ska få en ny chans till utbildning och att samhället

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:204 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:203 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M2019/00357/Ke Miljö- och energidepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsminister Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:203 av Betty Malmberg M Forskningsmedel till Formas Betty Malmberg har frågat mig om de forskningsmedel som anslogs till Formas i den av riksdagen beslutade M-KD-budgeten kommer att

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:203 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 84 kB)