Dokument & lagar (3 367 träffar)

Kommittéberättelse UD

Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige Beteckning : UD Departement : Utrikesdepartementet Senast ändrad : 2010-09-07 Status : Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal : Sammansättning Ordförande:

2017-10-22

Kommittéberättelse U 2017:09 utredningen, se dir. 2017:104

Utredningen effektiva och ändamålsenliga tolktjänster (U 2017:09) Beteckning : U 2017:09 Departement : Utbildningsdepartementet Senast ändrad : 2017-10-20 Status : Pågående Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-10-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:104 Lokal : Utredningen

2017-10-19

Kommittéberättelse Ku 2017:D uppdraget, se dnr Ku2017/02103/DISK

Uppdrag att ta fram en ny stödordning för säkerhetshöjande åtgärder i det civila samhället (Ku 2017:D) Beteckning : Ku 2017:D Departement : Kulturdepartementet Senast ändrad : 2017-10-16 Status : Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-10-09 Direktiv för uppdraget, se dnr

2017-10-09

Kommittéberättelse N 2017:A uppdraget, se dnr N2017/05965/PBB

Uppdrag att ta fram en nationell strategi för fysisk planering och bostadsförsörjning samt förslag om ett nationellt forum för fysisk planering (N 2017:A) Beteckning : N 2017:A Departement : Näringsdepartementet Senast ändrad : 2017-09-28 Status : Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande

2017-09-26

Kommittéberättelse Ju 2017:N uppdraget, se dnr Ju2017/07406/LP

Polisens tillgång till underrättelser från signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (Ju 2017:N) Beteckning : Ju 2017:N Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-10-05 Status : Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-09-21 Direktiv för uppdraget, se

2017-09-21

Kommittéberättelse M 2017:07 utredningen, se dir. 2017:96

Utredningen om översyn av vattenförvaltningens organisation (M 2017:07) Beteckning : M 2017:07 Departement : Miljö- och energidepartementet Senast ändrad : 2017-10-02 Status : Pågående Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-09-14 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:96 Lokal : Utredningen

2017-09-14

Kommittéberättelse Ju 2017:M uppdraget, se dnr Ju2017/07137/LP

Utreda genomförandet av terrorismdirektivets brottsofferbestämmelser (Ju 2017:M) Beteckning : Ju 2017:M Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-09-08 Status : Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-09-08 Direktiv för uppdraget, se dnr Ju2017/07137/LP Lokal :

2017-09-08

Kommittéberättelse A 2017:04 utredningen, se dir. 2017:94

Utredningen om inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap (A 2017:04) Beteckning : A 2017:04 Departement : Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad : 2017-09-29 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-09-07 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:94 Lokal : Utredningen

2017-09-07

Kommittéberättelse Ku 2017:C uppdraget, se dnr. Ku2016/02210/DISK

Uppdrag att utreda frågan om säkerhetshöjande åtgärder vid Sametingets offentliga sammanträden (Ku 2017:C) Beteckning : Ku 2017:C Departement : Kulturdepartementet Senast ändrad : 2017-09-05 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-08-29 Direktiv för uppdraget,

2017-08-29

Kommittéberättelse Ju 2017:L uppdraget, se dnr Ju2017/06688/LP

Ytterligare insater för att förebygga brottslighet i socialt utsatta områden (Ju 2017:L) Beteckning : Ju 2017:L Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-08-23 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-08-18 Direktiv för uppdraget, se dnr Ju2017/06688/LP Lokal :

2017-08-18

Kommittéberättelse Ju 2017:12 utredningen, se dir. 2017:90

Utredningen om åtgärder för att minska bedrägeribrottsligheten - skärpta krav och rutiner för svenska identitetshandlingar (Ju 2017:12) Beteckning : Ju 2017:12 Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-10-20 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-08-17 Direktiv

2017-08-17

Kommittéberättelse Fi 2017:06 utredningen, se dir. 2017:79

Utredningen om regeringens analys- och utvärderingsresurser (Fi 2017:06) Beteckning : Fi 2017:06 Departement : Finansdepartementet Senast ändrad : 2017-10-05 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-07-27 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:79 Lokal : Utredningen

2017-07-27

Kommittéberättelse U 2017:08 utredningen, se dir. 2017:86

Utredningen Specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar för framtidens hälso- och sjukvård (U 2017:08) Beteckning : U 2017:08 Departement : Utbildningsdepartementet Senast ändrad : 2017-09-14 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-07-20 Direktiv

2017-07-20

Kommittéberättelse U 2017:07 utredningen, se dir. 2017:88

Utredningen Bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås (U 2017:07) Beteckning : U 2017:07 Departement : Utbildningsdepartementet Senast ändrad : 2017-09-29 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-07-20 Direktiv

2017-07-20

Kommittéberättelse Fö 2017:A uppdraget, se dnr Fö2017/01016/MFLI

Översyn av förordningen om medinflytande för totalförsvarspliktiga (Fö 2017:A) Beteckning : Fö 2017:A Departement : Försvarsdepartementet Senast ändrad : 2017-08-17 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-07-10 Direktiv för uppdraget, se dnr Fö2017/01016/MFLI Lokal :

2017-07-10

Kommittéberättelse Ju 2017:K uppdraget, se dnr Ju2017/05974/LP

Mer ändamålsenliga bestämmelser om resning i brottmål (Ju 2017:K) Beteckning : Ju 2017:K Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-09-07 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-07-07 Direktiv för uppdraget, se dnr Ju2017/05974/LP Lokal : Uppdraget

2017-07-07

Kommittéberättelse U 2017:06 utredningen, se dir. 2017:80

Utredningen om åtgärder för att öka tryggheten för studerande vid sjukdom och främja effektivare studier (U 2017:06) Beteckning : U 2017:06 Departement : Utbildningsdepartementet Senast ändrad : 2017-09-15 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-07-06 Direktiv för utredningen,

2017-07-06

Kommittéberättelse M 2017:05 utredningen, se dir. 201:76

Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet (M 2017:05) Beteckning : M 2017:05 Departement : Miljö- och energidepartementet Senast ändrad : 2017-10-13 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-29 Direktiv för utredningen, se dir. 201:76 Lokal : Utredningen beräknas

2017-06-29

Kommittéberättelse M 2017:04 utredningen, se dir. 2017:77

Utredningen om hinder för energieffektivisering och småskalig elproduktion och lagring för mindre aktörer (M 2017:04) Beteckning : M 2017:04 Departement : Miljö- och energidepartementet Senast ändrad : 2017-10-05 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-29 Direktiv för

2017-06-29

Kommittéberättelse Ku 2017:B delegationen, se dir. 2010

Uppdrag att utreda om det är lämpligt med en reglering i sametingslagen av ekonomiska förmåner, inklusive pension (Ku 2017:B) Beteckning : Ku 2017:B Departement : Kulturdepartementet Senast ändrad : 2017-07-04 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-26 Direktiv

2017-06-26