Dokument & lagar (3 279 träffar)

Kommittéberättelse :UD

Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige Beteckning : UD Departement : Utrikesdepartementet Senast ändrad : 2010-09-07 Status : Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal : Sammansättning Ordförande:

2017-02-22

Kommittéberättelse 2016:Ju24 utredningen, se dir. 2016:113

Utredningen om en modern reglering av godstransporter till sjöss (Ju 2016:24) Beteckning : Ju 2016:24 Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-02-06 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:113 Lokal :

2016-12-22

Kommittéberättelse 2016:Ju23 utredningen, se dir. 2016:115

Utredningen om ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner (Ju 2016:23) Beteckning : Ju 2016:23 Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-01-03 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-22 Direktiv för

2016-12-22

Kommittéberättelse 2016:JuJ uppdraget, se PM dnr Ju2016/09219/LP

Överväga nya påföljdsinslag för unga lagöverträdare (Ju 2016:J) Beteckning : Ju 2016:J Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-01-03 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-21 Direktiv för uppdraget, se PM dnr Ju2016/09219/LP Lokal :

2016-12-21

Kommittéberättelse 2016:Ku06 kommittén, se dir. 2016:111

Kommittén Radio och tv i allmänhetens tjänst (Ku 2016:06) Beteckning : Ku 2016:06 Departement : Kulturdepartementet Senast ändrad : 2017-01-18 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-20 Direktiv för kommittén, se dir. 2016:111 Lokal : Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast 30 september 2017. Sammansättning Rapporter

2016-12-20

Kommittéberättelse 2016:S14 utredningen, se dir. 2016:109

Utredningen om Gröna obligationer (Fi 2016:14) Beteckning : S 2016:14 Departement : Socialdepartementet Senast ändrad : 2016-12-27 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-14 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:109 Lokal : Utredningen beräknas avsluta sitt

2016-12-14

Kommittéberättelse 2016:Fi14 utredningen, se dir. 2016:109

Utredningen om Gröna obligationer (Fi 2016:14) Beteckning : Fi 2016:14 Departement : Finansdepartementet Senast ändrad : 2017-01-04 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-14 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:109 Lokal : Utredningen beräknas avsluta sitt

2016-12-14

Kommittéberättelse 2016:S10 utredningen, se dir. 2016:108

Utredningen om inrättandet av en jämställdhetsmyndighet (S 2016:10) Beteckning : S 2016:10 Departement : Socialdepartementet Senast ändrad : 2016-12-19 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-14 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:108 Lokal : Utredningen

2016-12-14

Kommittéberättelse 2016:Fö02 utredningen, se dir. 2016:110

Utredningen Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov (Fö 2016:02) Beteckning : Fö 2016:02 Departement : Försvarsdepartementet Senast ändrad : 2017-02-08 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-14 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:110 Lokal : Utredningen

2016-12-14

Kommittéberättelse 2016:S09 utredningen, se dir. 2016:104

Utredningen om stärkt rättssäkerhet och effektiv handläggning i ärenden och mål om socialförsäkring (S 2016:09) Beteckning : S 2016:09 Departement : Socialdepartementet Senast ändrad : 2017-01-04 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-08 Direktiv för utredningen,

2016-12-08

Kommittéberättelse 2016:Ku05 utredningen, se dir. 2016:102

Utredningen om stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner (Ku 2016:05) Beteckning : Ku 2016:05 Departement : Kulturdepartementet Senast ändrad : 2017-01-13 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-01 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:102 Lokal :

2016-12-01

Kommittéberättelse 2016:Fö01 utredningen, se dir. 2016:103

Utredningen Behandlingen av personuppgifter om totalförsvarspliktiga (Fö 2016:01) Beteckning : Fö 2016:01 Departement : Försvarsdepartementet Senast ändrad : 2017-01-10 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-01 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:103 Lokal :

2016-12-01

Kommittéberättelse 2016:Ju22 utredningen, se dir. 2016:100

Utredningen om en utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion (Ju 2016:22) Beteckning : Ju 2016:22 Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2016-12-29 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-11-24 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:100 Lokal :

2016-11-24

Kommittéberättelse 2016:Fi13 utredningen, se dir. 2016:98

Utredningen om rättsliga förutsättningar för en digitalt samverkande förvaltning (Fi 2016:13) Beteckning : Fi 2016:13 Departement : Finansdepartementet Senast ändrad : 2017-01-04 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-11-24 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:98 Lokal :

2016-11-24

Kommittéberättelse 2016:S08 utredningen, se dir. 2016:99

Utredningen om ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (S 2016:08) Beteckning : S 2016:08 Departement : Socialdepartementet Senast ändrad : 2016-12-05 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-11-24 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:99 Lokal :

2016-11-24

Kommittéberättelse 2016:S07 utredningen, se dir. 2016:95

Utredningen om finansiering, subvention och prissättning av läkemedel (S 2016:07) Beteckning : S 2016:07 Departement : Socialdepartementet Senast ändrad : 2017-01-10 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-11-17 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:95 Lokal :

2016-11-17

Kommittéberättelse 2016:Ku04 utredningen, se dir. 2016:93

Utredningen om konstnärernas villkor (Ku 2016:04) Beteckning : Ku 2016:04 Departement : Kulturdepartementet Senast ändrad : 2017-01-13 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-11-17 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:93 Lokal : Garnisonen, Karlavägen 104, 103

2016-11-17

Kommittéberättelse 2016:Ju21 utredningen, se dir. 2016:92

Utredningen om möjligheten att bevilja uppehållstillstånd när ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas eller har preskriberats (Ju 2016:21) Beteckning : Ju 2016:21 Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-01-12 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande

2016-11-03

Kommittéberättelse 2016:Fi12 utredningen, se dir. 2016:91

Utredningen om Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (Fi 2016:12) Beteckning : Fi 2016:12 Departement : Finansdepartementet Senast ändrad : 2016-11-24 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-11-03 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:91 Lokal :

2016-11-03

Kommittéberättelse 2016:JuI uppdraget, se PM dnr. Ju2016/07750/LP

Utformningen av straffbestämmelsen om mord (Ju 2016:I) Beteckning : Ju 2016:I Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2016-12-01 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-10-28 Direktiv för uppdraget, se PM dnr. Ju2016/07750/LP Lokal : Uppdraget

2016-10-28