Dokument & lagar (122 träffar)

Kommittéberättelse M 1999:03 kommittén, se dir. 1999:109, dir. 2001:25, dir. 2002:37 och dir. 2003:61

Miljöbalkskommittén M 1999:03 Beteckning M 1999:03 Departement Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Senast ändrad 2006-03-20 Status Avslutad 2005 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-12-22 Direktiv för kommittén, se dir. 1999:109, dir. 2001:25, dir. 2002:37 och dir. 2003:61 Lokal Uppdraget

1999-12-22

Kommittéberättelse UD 1999:A

Arbetsgruppen för översyn av vissa frågor avseende instansordning m.m. inom utlänningsrättens och medborgarskapsrättens områden UD 1999:A Beteckning UD 1999:A Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2002-02-28 Status Avslutad 2001 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-12-22 Direktiv för

1999-12-22

Kommittéberättelse UD 1999:03 utredningen, se dir. 1999:69

Utredningen om det statliga exportfrämjandet genom Sveriges exportråd UD 1999:03 Beteckning UD 1999:03 Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2001-02-27 Status Avslutad 2000 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-12-21 Direktiv för utredningen, se dir. 1999:69 Lokal Uppdraget är därmed

1999-12-21

Kommittéberättelse N 1999:16 utredningen, se dir. 1999:106

Utredningen om förutsättningarna för att införa ett system för individuell kompetensutveckling N 1999:16 Beteckning N 1999:16 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2002-03-07 Status Avslutad 2001 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-12-20 Direktiv för utredningen, se dir. 1999:106 Lokal

1999-12-20

Kommittéberättelse Fi 1999:02 utredningen, se dir. 1998:107

Resurseffektivitetsutredningen Fi 1999:02 Beteckning Fi 1999:02 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2002-03-06 Status Avslutad 2001 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-12-17 Direktiv för utredningen, se dir. 1998:107 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

1999-12-17

Kommittéberättelse U 1999:11 utredningen, se dir. 1999:107

Utredningen om vägledningen i skolväsendet U 1999:11 Beteckning U 1999:11 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2002-03-06 Status Avslutad 2001 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-12-16 Direktiv för utredningen, se dir. 1999:107 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

1999-12-16

Kommittéberättelse U 1999:10 utredningen, se dir. 1999:101

Utredning om en rymdhögskola i Kiruna U 1999:10 Beteckning U 1999:10 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2001-03-05 Status Avslutad 2000 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-12-16 Direktiv för utredningen, se dir. 1999:101 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild

1999-12-16

Kommittéberättelse U 1999:09 utredningen, se dir. 1999:100

Utredning om rekrytering av utländska studenter till Sverige U 1999:09 Beteckning U 1999:09 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2001-03-05 Status Avslutad 2000 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-12-16 Direktiv för utredningen, se dir. 1999:100 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

1999-12-16

Kommittéberättelse Jo 1999:01 utredningen, se dir. 1998:104

Utredningen Jo 1999:01 om alternativmedicinsk behandling av djur Beteckning Jo 1999:01 Departement Jordbruksdepartementet Senast ändrad 2002-03-07 Status Avslutad 2001 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-12-10 Direktiv för utredningen, se dir. 1998:104 Lokal Regeringskansliets utredningsavdelning,

1999-12-10

Kommittéberättelse UD 1999:04

Utvecklingspolitiska utredningen UD 1999:04 Beteckning UD 1999:04 Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2003-02-21 Status Avslutad 2002 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-12-09 Direktiv för Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Ordförande: Lööw, Maj-Lis, fr.o.m. 2000-03-01

1999-12-09

Kommittéberättelse M 1999:01 utredningen, se dir. 1999:104

Utredningen M 1999:01 om samordning av det fortsatta arbetet med slutförvaring av kvicksilver Beteckning M 1999:01 Departement Miljödepartementet Senast ändrad 2002-03-07 Status Avslutad 2001 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-12-09 Direktiv för utredningen, se dir. 1999:104 Lokal Uppdraget

1999-12-09

Kommittéberättelse U 1999:H

Expertgrupp för ökad måluppfyllelse och elever i behov av särskilt stöd U 1999:H Beteckning U 1999:H Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2001-09-06 Status Avslutad 2001 B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-12-06 Direktiv för Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

1999-12-06

Kommittéberättelse Fö 1999:07 utredningen, se dir. 1999:97 och dir. 2001:19

Gränsövervakningsutredningen Fö 1999:07 Beteckning Fö 1999:07 Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2003-02-27 Status Avslutad 2002 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-12-02 Direktiv för utredningen, se dir. 1999:97 och dir. 2001:19 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

1999-12-02

Kommittéberättelse M 1999:02 utredningen, se dir. 1999:102 och dir. 2000:75

Utredningen om radon i bostäder M 1999:02 Beteckning M 1999:02 Departement Miljödepartementet Senast ändrad 2002-03-07 Status Avslutad 2001 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-12-02 Direktiv för utredningen, se dir. 1999:102 och dir. 2000:75 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

1999-12-02

Kommittéberättelse N 1999:15 utredningen, se dir. 1999:93 och dir. 2000:109.

Utredningen om ekonomiska bestämmelser för enskilda vägar m.m. N 1999:15 Beteckning N 1999:15 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2002-03-07 Status Avslutad 2001 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-11-18 Direktiv för utredningen, se dir. 1999:93 och dir. 2000:109. Lokal Uppdraget är

1999-11-18

Kommittéberättelse N 1999:13 utredningen, se dir. 1999:92

Utredningen med uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för Europeiska socialfondens mål 3 och gemenskapsiniativet Equal för programperdioden 2000-2006, m.m. N 1999:13 Beteckning N 1999:13 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2000-03-14 Status Avslutad 1999 Tillkallade enligt

1999-11-18

Kommittéberättelse U 1999:08 delegationen, se dir. 1999:90, dir. 2003:173 och dir. 2005:38

Delegationen för utbildning utan timplan i grundskolan U 1999:08 Beteckning U 1999:08 Departement Utbildnings- och kulturdepartementet Senast ändrad 2006-03-13 Status Avslutad 2005 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-11-18 Direktiv för delegationen, se dir. 1999:90, dir. 2003:173 och dir. 2005:38

1999-11-18

Kommittéberättelse U 1999:07 utredningen, se dir. 1999:91.

Utredningen om en gemensam myndighet för den statliga specialskolan U 1999:07 Beteckning U 1999:07 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2001-03-05 Status Avslutad 2000 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-11-18 Direktiv för utredningen, se dir. 1999:91. Lokal Uppdraget är därmed

1999-11-18

Kommittéberättelse Fö 1999:06 utredningen, se dir. 1999:95 och dir 2000:25.

Frivilligorganisationsutredningen Fö 1999:06 Beteckning Fö 1999:06 Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2002-03-01 Status Avslutad 2001 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-11-18 Direktiv för utredningen, se dir. 1999:95 och dir 2000:25. Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

1999-11-18

Kommittéberättelse Fö 1999:03 utredningen, se dir. 1999:94, dir. 2001:30, dir. 2001:77 och dir. 2001:112

Utredningen Fö 1999:03 om översyn av räddningstjänstlagen m.m. Beteckning Fö 1999:03 Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2003-02-27 Status Avslutad 2002 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-11-18 Direktiv för utredningen, se dir. 1999:94, dir. 2001:30, dir. 2001:77 och dir. 2001:112

1999-11-18