Dokument & lagar (525 träffar)

KU-anmälan 2014/15:23 (1705-2014/15) av Per Bill (M)

PER BILL Riksdagsledamot M 2015-01-27 Dnr 1705-2014/15 Statsministerns möjlighet att påverka vilka som blir statsråd I Expressen den 5 oktober 2014 stod följande: Samarbetet med Miljöpartiet under förhandlingarna om regeringens sammansättning har enligt källor till Expressen flutit på bra. Löfven, Fridolin och Romson

2015-01-27

KU-anmälan 2014/15:23 (1705-2014/15) av Per Bill (M) (pdf, 90 kB)

KU-anmälan 2014/15:22 (1525-2014/15) av Eskil Erlandsson (C)

ESKIL ERLANDSSON Riksdagsledamot C 2015-01-09 Dnr 1525-2014/15 Begäran om granskning av klimat- och miljöministerns uttalanden i samband med Naturvårdsverkets beslut om delegering av beslutsrätten av licensjakt Bakgrund Enligt 24 a andra stycket jaktförordningen får Naturvårdsverket överlämna till länsstyrelserna

2015-01-09

KU-anmälan 2014/15:22 (1525-2014/15) av Eskil Erlandsson (C) (pdf, 102 kB)

KU-anmälan 2014/15:21 (1517-2014/15) av Sofia Arkelsten (M)

SOFIA ARKELSTEN Riksdagsledamot M 2015-01-09 Dnr 1517-2014/15 Vid en lunch den 21 november 2014 med Svensk-amerikanska handelskammaren på restaurang Aquavit på Manhattan presenterade Stefan Löfven nyheten att regeringen ska öppna ett generalkonsulat i New York se Svenska Dagbladet 2014-11-21 Generalkonsulatet i

2015-01-09

KU-anmälan 2014/15:21 (1517-2014/15) av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 139 kB)

KU-anmälan 2014/15:20 (1498-2014/15) av Gustaf Hoffstedt (M)

GUSTAF HOFFSTEDT Riksdagsledamot M 2015-01-08 Dnr 1498-2014/15 Begäran om granskning av regeringens kontakter med Naturvårdsverket om kalkbrytningen på Gotland Enligt miljöbalken 17 kap. 5 1 st ska en myndighet eller kommun som inom sitt verksamhetsområde får kännedom om en verksamhet som avses i 3 underrätta regeringen

2015-01-08

KU-anmälan 2014/15:20 (1498-2014/15) av Gustaf Hoffstedt (M) (pdf, 114 kB)

KU-anmälan 2014/15:19 (1487-2014/15) av Jessica Rosencrantz (M)

JESSICA ROSENCRANTZ Riksdagsledamot M 2015-01-07 Dnr 1487-2014/15 Granskning av regeringens frysning av projekt E4 Förbifart Stockholm I budgetpropositionen för 2015 går det att läsa Om Stockholms läns landsting och Stockholms stad önskar förhandla med regeringen om användningen av trängselskatter eller finansieringen

2015-01-07

KU-anmälan 2014/15:19 (1487-2014/15) av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 172 kB)

KU-anmälan 2014/15:18 (1423-2014/15) av Edward Riedl (M)

EDWARD RIEDL Riksdagsledamot M 2014-12-22 Dnr 1423-2014/15 Granskning av regeringens beslut att tillsätta en förhandlingsperson för Bromma flygplats I budgetpropositionen 2014/15:1 aviserade regeringen att En statlig förhandlingsperson kommer att utses för att samordna kontakter med kommuner som kan bygga fler bostäder

2014-12-22

KU-anmälan 2014/15:18 (1423-2014/15) av Edward Riedl (M) (pdf, 100 kB)

KU-anmälan 2014/15:17 (1205-2014/15) av Jessica Rosencrantz (M)

JESSICA ROSENCRANTZ Riksdagsledamot M 2014-12-09 Dnr 1205-2014/15 Begäran av granskning av infrastrukturministerns agerande angående fjärde järnvägspaketet Åtgärder på EU-nivå är nödvändiga för att utveckla sammanhållna och effektivt fungerande marknader för järnvägstransporter i Europa. Marknadsöppning för persontrafik

2014-12-09

KU-anmälan 2014/15:17 (1205-2014/15) av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 88 kB)

KU-anmälan 2014/15:16 (1178-2014/15) av Tuve Skånberg (KD)

TUVE SKÅNBERG Riksdagsledamot KD 2014-12-05 Dnr 1178-2014/15 Anmälan till KU för granskning av vice statsministerns uttalande om utlyst extra val som regeringen tagitVid frågestunden i riksdagen 4 december kl. 14-15 refererade vice statsministern Åsa Romson till statsminister Stefans Löfvens besked onsdagskvällen

2014-12-05

KU-anmälan 2014/15:16 (1178-2014/15) av Tuve Skånberg (KD) (pdf, 69 kB)

KU-anmälan 2014/15:15 (994-2014/15) av Bengt Eliasson och Mathias Sundin (båda FP)

BENGT ELIASSON och MATHIAS SUNDIN Riksdagsledamöter FP 2014-11-25 Dnr 994-2014/15 Beredningen av lagförslag om slopat krav på vårdvalssystem i primärvården Regeringen har i prop. 2014/15:15 lagt fram förslag om att landstingen inte längre ska vara skyldiga att ha vårdvalssystem inom primärvården. Förslaget innebär

2014-11-25

KU-anmälan 2014/15:15 (994-2014/15) av Bengt Eliasson och Mathias Sundin (båda FP) (pdf, 97 kB)

KU-anmälan 2014/15:14 (853-2014/15) av Emma Henriksson (KD)

EMMA HENRIKSSON Riksdagsledamot KD 2014-11-13 Dnr 853-2014/15 Begäran om granskning av huruvida regeringen iakttagit beredningskravet Regeringen har i proposition 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården lagt förslag som berör åliggande för kommuner och landsting. Enligt Regeringsformen 8

2014-11-13

KU-anmälan 2014/15:14 (853-2014/15) av Emma Henriksson (KD) (pdf, 171 kB)

KU-anmälan 2014/15:13 (787-2014/15) av Maria Abrahamsson (M)

MARIA ABRAHAMSSON Riksdagsledamot M 2014-11-06 Dnr 787-2014/15 Begäran om granskning av huruvida regeringen iakttagit beredningskravet i 7 kap. 2 regeringsformen Torsdagen den 23 oktober överlämnade regeringen sin budgetproposition för 2015 till riksdagen. När det gäller utgiftsområde 16, anslag 10.3.13 3:13 Särskilda

2014-11-06

KU-anmälan 2014/15:13 (787-2014/15) av Maria Abrahamsson (M) (pdf, 157 kB)

KU-anmälan 2014/15:12 (775-2014/15) av Ulrika Karlsson (M) i Uppsala

ULRIKA KARLSSON i Uppsala Riksdagsledamot M 2014-11-04 Dnr 775-2014/15 Begäran om granskning av om utrikesminister Margot Wallström handlat i strid med beslut i EU-nämnden. Regeringsformen RF 10 kap. 10 slår fast att regeringen fortlöpande ska informera riksdagen och samråda med EU-nämnden om vad som sker inom ramen

2014-11-04

KU-anmälan 2014/15:12 (775-2014/15) av Ulrika Karlsson (M) i Uppsala (pdf, 75 kB)

KU-anmälan 2014/15:11 (569-2014/15) av Mathias Sundin (FP)

Mathias Sundin Riksdagsledamot FP 2014-10-22 Dnr 569-2014/15 Begäran om granskning av regeringens anställning av statssekreterare Regeringen har anställt Yvonne Ruwaida till statssekreterare hos klimat- och miljöminister Åsa Romson. Enligt ett pressmeddelande från Miljödepartementet den 14 oktober 2014 kommer Yvonne

2014-10-23

KU-anmälan 2014/15:11 (569-2014/15) av Mathias Sundin (FP) (pdf, 205 kB)

KU-anmälan 2014/15:10 (562-2014/15) av Kent Ekeroth (SD, Julia Kronlid (SD) och Johnny Skalin (SD)

KENT EKEROTH, JULIA KRONLID och JOHNNY SKALIN Riksdagsledamöter SD 2014-10-22 Dnr 562-2014/15 Anmälan mot utrikesminister Margot Wallström om information om erkännande av Palestina i EU:s Utrikesråd Den 17 oktober 2014 fattade en majoritet i Riksdagens EU-nämnd ett beslut som innebär att regeringen inte skulle informera

2014-10-22

KU-anmälan 2014/15:10 (562-2014/15) av Kent Ekeroth (SD, Julia Kronlid (SD) och Johnny Skalin (SD) (pdf, 55 kB)

KU-anmälan 2014/15:9 (527-2014/15) av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

JONAS JACOBSSON GJÖRTLER Riksdagsledamot M 2014-10-22 Dnr 527-2014/15 Begäran om granskning av huruvida finansminister Magdalena Andersson brutit mot regeringsformens krav på saklighet På en pressträff den 13 oktober 2014 presenterade finansminister Magdalena Andersson läget i den svenska ekonomin och de offentliga

2014-10-22

KU-anmälan 2014/15:9 (527-2014/15) av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 1176 kB)

KU-anmälan 2014/15:8 (209-2014/15) av Annicka Engblom (M)

ANNICKA ENGBLOM Riksdagsledamot M 2014-10-06 Dnr 209-2014/15 Anmälan av deklarationen om Palestina i regeringsförklaringen I sin regeringsförklaring av den 3 oktober 2014 anförde tillträdande statsminister Stefan Löfven följande: Konflikten mellan Israel och Palestina kan endast lösas genom en tvåstatslösning, framförhandlad

2014-10-06

KU-anmälan 2014/15:8 (209-2014/15) av Annicka Engblom (M) (pdf, 105 kB)

KU-anmälan 2013/14:7 (2814-2013/14) av Jörgen Hellman (S)

JÖRGEN HELLMAN Riksdagsledamot S Stockholm 2014-09-09 Begäran om granskning av finansmarknadsminister Peter Norman angående fråga om jäv i samband med regeringsbeslut Enligt uppgifter i media har finansmarknadsminister Peter Norman skickat sms till en av Lantbrukarnas Riksförbunds LRF lobbyister där innehållet i

2014-09-11

KU-anmälan 2013/14:7 (2814-2013/14) av Jörgen Hellman (S) (pdf, 104 kB)

KU-anmälan 2013/14:6 (2806-2013/14) av Lise Nordin (MP)

Stockholm 2014-09-10 Konstitutionsutskottet Begäran om granskning av regeringens styrning av Vattenfall i frågan om nya kolgruvor i Brandenburg, Tyskland Det har nyligen framkommit att Vattenfall deltar i processer som syftar till att öppna tre nya dagbrott för brunkol i delstaten Brandenburg, Tyskland. Bolaget anmälde

2014-09-10

KU-anmälan 2013/14:6 (2806-2013/14) av Lise Nordin (MP) (pdf, 113 kB)

KU-anmälan 2013/14:25 (2765-2013/14) av Peter Rådberg (MP)

Stockholm 2014-09-03 Begäran om granskning av försvarsministerns och utbildningsministerns hantering av försvarssamarbete med Kina Uppgifter har framkommit om att Totalförsvarets forskningsinstitut FOI genom ett avtal med kungliga tekniska högskolan KTH inlett ett samarbete med den kinesiska staten genom forskningsinstitutet

2014-09-03

KU-anmälan 2013/14:25 (2765-2013/14) av Peter Rådberg (MP) (pdf, 123 kB)

KU-anmälan 2013/14:24 (2369-2013/14) av Marie Granlund (S)

MARIE GRANLUND Riksdagsledamot S Stockholm 2014-06-18 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av statsministerns och regeringens underlåtenhet att samråda med riksdagens EU-nämnd Enligt uppgifter i media har den svenska regeringen genom statsrådsberedningen inför andra medlemsstaters representanter i EU

2014-06-18

KU-anmälan 2013/14:24 (2369-2013/14) av Marie Granlund (S) (pdf, 117 kB)