Dokument & lagar (29 052 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:225 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2019/00655 BSÄ Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:225 av Lars Beckman M Tågresor för alla Lars Beckman har frågat mig vilka initiativ jag och regeringen avser att vidta för att säkerställa att SJ AB:s nya tåg blir funktionella och tillgängliga för alla. Jag delar uppfattningen

Svarsdatum: 2019-02-19 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:225 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:207 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

U201 9 004 52 UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:207 av Betty Malmberg M Basanslag till universitet och högskolor Betty Malmberg har frågat mig om ökningarna av basanslag till landets lärosäten i den av riksdagen beslutade M-KD-budgeten

Svarsdatum: 2019-02-19 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:207 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:200 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

N2019/00644/BB Näringsdepartementet Finansmarknads- och bostadsminister n Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:200 av Anders Österberg S Ombildningar av hyresrätter i Stockholm Anders Österberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att kompensera den brist på hyresrätter som kommer att uppstå i Stockholm

Svarsdatum: 2019-02-19 Frågeställare: Anders Österberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:200 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:197 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

U2019/ 00455/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:197 av Niels Paarup-Petersen C AI-strategi Niels Paarup-Petersen har frågat energi- och digitaliseringsministern om enbart högskolor och universitet ska inkluderas i Sveriges arbete för att utbilda

Svarsdatum: 2019-02-19 Frågeställare: Niels Paarup-Petersen (C)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:197 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:195 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2019/00615/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:195 av Sofia Westergren M Dödsolyckor vid järnvägen Sofia Westergren har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska antalet dödsolyckor vid järnvägen i Stenungsund. Regeringen anser att Sverige ska ha

Svarsdatum: 2019-02-19 Frågeställare: Sofia Westergren (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:195 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:193 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:193 av Åsa Coenraads M Export av ekoprodukter Åsa Coenraads har frågat mig hur många fler jobb jag anser att det skulle skapas i Sverige om pengarna hade lagts på allmän livsmedelsexport istället för på ekologiska livsmedel. Regeringen fattade

Svarsdatum: 2019-02-19 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:193 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:185 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Svar på fråga 2018/19:185 av Lars Beckman M Metria Lars Beckman har frågat mig när jag bedömer att försäljningsprocessen vad gäller Metria AB kommer att återupptas. Bakgrunden till frågan är inrikesminister Mikael Dambergs tidigare svar där han angav att processen med att avyttra statens aktier i Metria AB har avbrutits

Svarsdatum: 2019-02-19 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:185 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 69 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:172 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/00444 POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:172 av Niels Paarup-Petersen C Avskaffat krav på danstillstånd Niels Paarup-Petersen har frågat mig varför kravet på danstillstånd ännu inte har avskaffats. I september 2017 fick en utredare i uppdrag att biträda Justitiedepartementet

Svarsdatum: 2019-02-19 Frågeställare: Niels Paarup-Petersen (C)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:172 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:171 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/ 00437 POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsminister Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:171 av Lars Beckman M Utvisningar Lars Beckman har frågat mig vad jag avser att göra för att få återvändandet att fungera bättre än tidigare eftersom många personer uppenbarligen befinner sig illegalt i Sverige.

Svarsdatum: 2019-02-18 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:171 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:180 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2019/00561/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:180 av Thomas Morell SD Axelbelastning på drivaxel för EU-dragare Thomas Morell har frågat mig om jag avser att ändra svensk lagtext i likhet med rådets direktiv 96/53/EG av den 25 juli 1996 om största tillåtna dimensioner

Svarsdatum: 2019-02-15 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:180 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:174 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet M Johansson Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:174 av Håkan Svenneling V Export av krigsmateriel till stater som krigar i Jemen Håkan Svenneling har frågat mig om jag avser se till att redan beslutade men ännu inte levererade affärer, till exempel försäljningen av Global Eye till Förenade

Svarsdatum: 2019-02-15 Frågeställare: Håkan Svenneling (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:174 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:164 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till ri ksdagen Svar på fråga 2018/19:164 av Björn Söder SD Svensk väpnad trupp utomlands utan riksdagens mandat Björn Söder har frågat försvarsministern vad som sker om riksdagen säger nej till att förlänga mandatet för utlandsinsatser och Sverige som en följd av detta beslut

Svarsdatum: 2019-02-15 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:164 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:160 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/00429 POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:160 av Åsa Coenraads M Skydd vid tjänsteutövning Åsa Coenraads har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att skydda enskilda tjänstemän att utsättas för hot, trakasserier och brott. En förutsättning för att

Svarsdatum: 2019-02-14 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:160 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 70 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:179 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/00427/POL Ju2019/00428/POL Ju2019/00448/POL Ju2019/00449/POL JU2019/00456/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2018/19:149 av Boriana Åberg M Anställningar inom säkerhetsklassad verksamhet, 2018/19:156 Markus Wiechel SD Misstag vid säkerhetsklassade anställningar,

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:179 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:177 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/00427/POL Ju2019/00428/POL Ju2019/00448/POL Ju2019/00449/POL JU2019/00456/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2018/19:149 av Boriana Åberg M Anställningar inom säkerhetsklassad verksamhet, 2018/19:156 Markus Wiechel SD Misstag vid säkerhetsklassade anställningar,

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:177 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:176 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/00427/POL Ju2019/00428/POL Ju2019/00448/POL Ju2019/00449/POL JU2019/00456/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2018/19:149 av Boriana Åberg M Anställningar inom säkerhetsklassad verksamhet, 2018/19:156 Markus Wiechel SD Misstag vid säkerhetsklassade anställningar,

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:176 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:170 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/00405 S2 Fi2019/00408 S2 Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:148 av Boriana Åberg M Rättvisa förutsättningar i datacenterbranschen och svar på fråga 2018/19:170 av Boriana Åberg M Skatteverkets tolkning och dess påverkan på företag som hyr ut datacenter Boriana Åberg har frågat näringsministern vilka åtgärder

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:170 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:169 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/00407 S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:169 av Boriana Åberg M Ökade befogenheter för tullen Boriana Åberg har frågat mig om jag avser att initiera en lagändring som ger tullen ökade befogenheter att leta efter stöldgods eller att stoppa det innan Polismyndigheten,

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:169 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:168 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/ 00406/SE Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:168 av Boriana Åberg M Konsekvensanalys av kemikalieskatt på skor och kläder Boriana Åberg har frågat mig vilka konsekvensanalyser som gjorts avseende införandet av kemikalieskatt på skor och kläder. Regeringen anser att ekonomiska

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:168 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:167 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2018/19:147 av Jessica Rosencrantz M Industrispionage och fråga 2018/19:167 av Björn Söder SD Skydd av vital infrastruktur Jessica Rosencrantz har frågat mig om det är min mening att Sverige bör införa ett regelverk som möjliggör en laglig väg att stoppa utländska företag från att bygga samhällskritisk digital

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:167 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 87 kB)