Dokument & lagar (600 träffar)

utskottsdokument 2016/17:27

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 27 DATUM 2017-03-21 TID 12.30–13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:26. § 2 Granskningsärende 1 8

2017-03-21

utskottsdokument 2016/17:26

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 26 DATUM 2017-03-16 TID 09.16–11.16 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:25. § 2 Granskningsärende 16

2017-03-16

utskottsdokument 2016/17:25

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 25 DATUM 2017-03-14 TID 11.15–12.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:24. § 2 Granskningsärende 23

2017-03-14

utskottsdokument 2016/17:24

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 2 4 DATUM 2017-02-28 TID 11.39–11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:23. § 2 Granskningsärende 20

2017-02-28

utskottsdokument 2016/17:23

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 23 DATUM 2017-02-23 TID 09.36–10.24 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:21 och 2016/17:22. § 2 Granskningsärende

2017-02-23

utskottsdokument 2016/17:22

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 22 DATUM 2017-02-21 TID 11.19–12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:20. § 2 Granskningsärende 27

2017-02-21

utskottsdokument 2016/17:21

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 21 DATUM 2017-02-16 TID 09.23–10.42 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Granskningsärende 26 – Regeringens beslut att inte återkalla en anmälan av markområden till Natura 2000-nätverket Utskottet

2017-02-16

utskottsdokument 2016/17:20

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 20 DATUM 2017-02-14 TID 11.40–12.38 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Extra föredragande Ordföranden hälsade föredraganden Christina Ribbhagen från näringsutskottet välkommen. Christina

2017-02-14

utskottsdokument 2016/17:19

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 1 9 DATUM 2017-02-02 TID 10.26–10.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:18. § 2 Granskningsärende 2 0

2017-02-02

utskottsdokument 2016/17:18

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 1 8 DATUM 2017-01-31 TID 12.10–12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:17. § 2 Anmälningar Kanslichefen

2017-01-31

utskottsdokument 2016/17:17

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 1 7 DATUM 2017-01-26 TID 09.20–09.46 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:16. § 2 Anmälningar Kanslichefen

2017-01-26

utskottsdokument 2016/17:16

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 1 6 DATUM 2017-01-24 TID 11.53–11.54 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:15. § 2 Granskningsärende 1–2

2017-01-24

utskottsdokument 2016/17:15

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 1 5 DATUM 2017-01-19 TID 09.44–10.08 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:14. § 2 Granskningsärende 1–2

2017-01-19

utskottsdokument 2016/17:14

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 1 4 DATUM 2017-01-12 TID 10.01–10.06 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:13. § 2 Granskningsärende 7 – Förs varsministerns

2017-01-12

utskottsdokument 2016/17:13

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 1 3 DATUM 2016-12-15 TID 09.00–09.05 11.20–11.46 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regerings ärendenas handläggning (KU10) Utskottet

2016-12-15

utskottsdokument 2016/17:12

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 1 2 DATUM 2016-12-13 TID 11.38–11.53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:11. § 2 Anmälningar Kanslichefen

2016-12-13

utskottsdokument 2016/17:11

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 11 DATUM 2016-12-06 TID 11.28–11.46 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:10. § 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde

2016-12-06

utskottsdokument 2016/17:10

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 10 DATUM 2016-12-01 TID 09.44–10.18 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:9. § 2 Proportionalitetsbedömning vid inskränkningar

2016-12-01

utskottsdokument 2016/17:9

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 9 DATUM 2016-11-29 TID 11.19–11.56 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:8. § 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde

2016-11-29

utskottsdokument 2016/17:8

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 8 DATUM 2016-11-22 TID 11.23–12.14 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:7. § 2 Regeringsprotokollen Utskottet

2016-11-22