Dokument & lagar (592 träffar)

utskottsdokument 2016/17:19

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 1 9 DATUM 2017-02-02 TID 10.26–10.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:18. § 2 Granskningsärende 2 0

2017-02-02

utskottsdokument 2016/17:18

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 1 8 DATUM 2017-01-31 TID 12.10–12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:17. § 2 Anmälningar Kanslichefen

2017-01-31

utskottsdokument 2016/17:17

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 1 7 DATUM 2017-01-26 TID 09.20–09.46 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:16. § 2 Anmälningar Kanslichefen

2017-01-26

utskottsdokument 2016/17:16

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 1 6 DATUM 2017-01-24 TID 11.53–11.54 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:15. § 2 Granskningsärende 1–2

2017-01-24

utskottsdokument 2016/17:15

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 1 5 DATUM 2017-01-19 TID 09.44–10.08 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:14. § 2 Granskningsärende 1–2

2017-01-19

utskottsdokument 2016/17:14

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 1 4 DATUM 2017-01-12 TID 10.01–10.06 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:13. § 2 Granskningsärende 7 – Förs varsministerns

2017-01-12

utskottsdokument 2016/17:13

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 1 3 DATUM 2016-12-15 TID 09.00–09.05 11.20–11.46 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regerings ärendenas handläggning (KU10) Utskottet

2016-12-15

utskottsdokument 2016/17:12

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 1 2 DATUM 2016-12-13 TID 11.38–11.53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:11. § 2 Anmälningar Kanslichefen

2016-12-13

utskottsdokument 2016/17:11

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 11 DATUM 2016-12-06 TID 11.28–11.46 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:10. § 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde

2016-12-06

utskottsdokument 2016/17:10

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 10 DATUM 2016-12-01 TID 09.44–10.18 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:9. § 2 Proportionalitetsbedömning vid inskränkningar

2016-12-01

utskottsdokument 2016/17:9

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 9 DATUM 2016-11-29 TID 11.19–11.56 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:8. § 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde

2016-11-29

utskottsdokument 2016/17:8

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 8 DATUM 2016-11-22 TID 11.23–12.14 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:7. § 2 Regeringsprotokollen Utskottet

2016-11-22

utskottsdokument 2016/17:7

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 7 DATUM 2016-11-10 TID 9.51–9.53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:6. § 2 Styrning av vissa myndigheter under

2016-11-10

utskottsdokument 2016/17:6

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 6 DATUM 2016-11-08 TID 12.10–12.14 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:5. § 2 Styrning av vissa myndigheter

2016-11-08

utskottsdokument 2016/17:5

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 5 DATUM 2016-10-27 TID 10.14–10.27 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:4. § 2 Anmälan Kanslichefen anmälde att

2016-10-27

utskottsdokument 2016/17:4

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 4 DATUM 2016-10-25 TID 12.23–12.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:3. § 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde

2016-10-25

utskottsdokument 2016/17:3

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 3 DATUM 2016-10-11 TID 12.05–12.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:2. § 2 Regeringens sammansättning och

2016-10-11

utskottsdokument 2016/17:2

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 2 DATUM 2016-09-29 TID 10.02–10.23 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:1. § 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde

2016-09-29

utskottsdokument 2016/17:1

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 1 DATUM 2016-09-15 TID 11.20–11.27 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Extra föredragande Ordföranden hälsade utredningsråd Kalina Lindahl från riksdagens utredningstjänst välkommen. Kalina

2016-09-15

utskottsdokument 2015/16:52

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 5 /1 6 : 5 2 DATUM 2016-06-16 TID 10.30–10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:51. § 2 Granskning hösten 2016 Utskottet

2016-06-16