Dokument & lagar (229 931 träffar)

Motion 2018/19:457 av Annika Hirvonen Falk och Rasmus Ling (båda MP)

Motion till riksdagen 2018/19:457 av Annika Hirvonen Falk och Rasmus Ling båda MP Nordiska personnummer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nordiska personnummer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Våra svenska personnummer börjar ta slut. Inom en överskådlig

2018-11-19

Motion 2018/19:457 av Annika Hirvonen Falk och Rasmus Ling (båda MP) (docx, 83 kB) Motion 2018/19:457 av Annika Hirvonen Falk och Rasmus Ling (båda MP) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:456 av Annika Hirvonen Falk (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:456 av Annika Hirvonen Falk MP Miljövänligare utrikesresor för riksdagens ledamöter och utskott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utskottens utrikes långresor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

2018-11-19

Motion 2018/19:456 av Annika Hirvonen Falk (MP) (docx, 87 kB) Motion 2018/19:456 av Annika Hirvonen Falk (MP) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:455 av Annika Hirvonen Falk (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:455 av Annika Hirvonen Falk MP Ökade möjligheter för studenter att vara förtroendevalda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade möjligheter för studenter att delta i demokratiarbetet och tillkännager detta för regeringen. Motivering En

2018-11-19

Motion 2018/19:455 av Annika Hirvonen Falk (MP) (docx, 82 kB) Motion 2018/19:455 av Annika Hirvonen Falk (MP) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:454 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:454 av Markus Wiechel SD Ökad användning av avfall och restprodukter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stryka tillståndskravet på kompostering och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

2018-11-19

Motion 2018/19:454 av Markus Wiechel (SD) (docx, 84 kB) Motion 2018/19:454 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:453 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:453 av Markus Wiechel SD Åtgärder för en effektivare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till ökade kostnader för obebyggd mark och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som

2018-11-19

Motion 2018/19:453 av Markus Wiechel (SD) (docx, 86 kB) Motion 2018/19:453 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 88 kB)

Motion 2018/19:452 av Markus Wiechel och Johnny Skalin (båda SD)

Motion till riksdagen 2018/19:452 av Markus Wiechel och Johnny Skalin båda SD Åtgärder för att förhindra rökning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införandet av dold tobaksförsäljning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

2018-11-19

Motion 2018/19:452 av Markus Wiechel och Johnny Skalin (båda SD) (docx, 88 kB) Motion 2018/19:452 av Markus Wiechel och Johnny Skalin (båda SD) (pdf, 86 kB)

Motion 2018/19:451 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:451 av Markus Wiechel SD Utökad möjlighet att använda sig av elfordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en statlig satsning på infrastruktur för elbilar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i

2018-11-19

Motion 2018/19:451 av Markus Wiechel (SD) (docx, 88 kB) Motion 2018/19:451 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 88 kB)

Motion 2018/19:450 av Markus Wiechel och Sara Seppälä (båda SD)

Motion till riksdagen 2018/19:450 av Markus Wiechel och Sara Seppälä båda SD Utreda omfattningen av produkter som framkommit genom slavarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda omfattningen av bolag vars produkter framkommit som ett resultat av slavarbete

2018-11-19

Motion 2018/19:450 av Markus Wiechel och Sara Seppälä (båda SD) (docx, 86 kB) Motion 2018/19:450 av Markus Wiechel och Sara Seppälä (båda SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:449 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:449 av Markus Wiechel SD Uthyrning av bostäder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skattefrihet vid delvis uthyrning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uthyrning av bostadsrätt

2018-11-19

Motion 2018/19:449 av Markus Wiechel (SD) (docx, 87 kB) Motion 2018/19:449 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:448 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:448 av Markus Wiechel SD Medborgarskapets betydelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökat symbolvärde i medborgarskapet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade krav för svenskt

2018-11-19

Motion 2018/19:448 av Markus Wiechel (SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:448 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:447 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:447 av Markus Wiechel SD Ungas möjlighet till en egen bostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bolån riktade till unga och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om småhusrörelsen och tillkännager

2018-11-19

Motion 2018/19:447 av Markus Wiechel (SD) (docx, 87 kB) Motion 2018/19:447 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:446 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:446 av Markus Wiechel SD Stärkt nationalkänsla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka den svenska nationalkänslan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Sveriges nationalsång

2018-11-19

Motion 2018/19:446 av Markus Wiechel (SD) (docx, 83 kB) Motion 2018/19:446 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:445 av Markus Wiechel och Sara Seppälä (båda SD)

Motion till riksdagen 2018/19:445 av Markus Wiechel och Sara Seppälä båda SD Stärkt demokrati och förbättrad representation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla partier med representation i en folkvald församling också bör ges närvarorätt i dess nämnder, utskott

2018-11-19

Motion 2018/19:445 av Markus Wiechel och Sara Seppälä (båda SD) (docx, 89 kB) Motion 2018/19:445 av Markus Wiechel och Sara Seppälä (båda SD) (pdf, 86 kB)

Motion 2018/19:444 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:444 av Markus Wiechel m.fl. SD Smidigare, miljövänligare och säkrare trafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta högersvängar vid rödljus och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

2018-11-19

Motion 2018/19:444 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:444 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 89 kB)

Motion 2018/19:443 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD)

Motion till riksdagen 2018/19:443 av Markus Wiechel och Lars Andersson båda SD Slopat skattestöd till trossamfund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa samtliga kommunala bidrag till trossamfund som inte är kopplade till att bevara kulturarvet och tillkännager

2018-11-19

Motion 2018/19:443 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:443 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD) (pdf, 84 kB)

Motion 2018/19:442 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:442 av Markus Wiechel SD Skärpta krav för bl.a. trubbnosdjur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det finns behov av en hårdare reglering för vissa avelsdjur och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom

2018-11-19

Motion 2018/19:442 av Markus Wiechel (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:442 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:441 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:441 av Markus Wiechel m.fl. SD Rättsväsendets åtkomst till hälso- och sjukvårdsuppgifter rörande krigs- eller terrorbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge polisen åtkomst till hälso- och sjukvårdsuppgifter i de fall det kan handla

2018-11-19

Motion 2018/19:441 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:441 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:440 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD)

Motion till riksdagen 2018/19:440 av Markus Wiechel och Richard Jomshof båda SD Muslimska brödraskapet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda Muslimska brödraskapets etablering i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som

2018-11-19

Motion 2018/19:440 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:440 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD) (pdf, 95 kB)

Motion 2018/19:439 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:439 av Markus Wiechel m.fl. SD Krav på uppehållsrätt från Försäkringskassan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagstifta om krav på uppehållsrätt för utbetalning av stöd från Försäkringskassan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen

2018-11-19

Motion 2018/19:439 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:439 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:438 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:438 av Markus Wiechel SD Kontroll av och förbud mot konfessionella friskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett stopp för konfessionella friskolor i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

2018-11-19

Motion 2018/19:438 av Markus Wiechel (SD) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:438 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 85 kB)