Dokument & lagar (1 719 träffar)

Motion 2017/18:3447 av Fredrik Schulte (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3447 av Fredrik Schulte (M) Regelverk för arbetskraftsinvandring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kravet på kollektivavtalsenliga villkor för beviljandet och förnyelsen av arbetstillstånd bör ersättas med ett generellt krav


Utskottsberedning: SfU 2017/18:SfU7
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , 1 bifall, 4 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3447 av Fredrik Schulte (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3447 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:3394 av Aron Modig m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3394 av Aron Modig m.fl. (KD) Utgiftsområde 8 Migration Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering 1 Inledning 1.1 Kristdemokraternas utgångspunkter 2 Asylprocessen och mottagandet 2.1 Asylprogram – obligatorisk SFI och samhällsorientering 2.2


Utskottsberedning: SfU SkU 2017/18:CU8 2017/18:KU1 2017/18:SfU4 2017/18:SfU7 2017/18:SoU1
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): , 1 bifall, 40 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3394 av Aron Modig m.fl. (KD) (docx, 98 kB) Motion 2017/18:3394 av Aron Modig m.fl. (KD) (pdf, 192 kB)

Motion 2017/18:3181 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3181 av Johan Forssell m.fl. (M) Arbetskraftsinvandringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra kravet på utannonseringen av en tjänst vid arbetskraftsinvandring så att lagen bli mer anpassad efter dagens arbetsmarknad,


Utskottsberedning: SfU SkU 2017/18:SfU7
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , 1 bifall, 11 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3181 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:3181 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 85 kB)

Motion 2017/18:3180 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3180 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) Slå vakt om arbetskraftsinvandringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att förbättra förutsättningarna för arbetskraftsinvandring med särskild inriktning på yrken där det


Utskottsberedning: SfU 2017/18:SfU4 2017/18:SfU7
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , 1 bifall, 4 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3180 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3180 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:3165 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3165 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) Rättssäkra regler för arbetskraftsinvandrare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över kravet på gemenskapsföreträde för att ta hänsyn till moderna utannonseringsmöjligheter och tillkännager


Utskottsberedning: SfU 2017/18:SfU7
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , 1 bifall, 4 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3165 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3165 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:3122 av Marta Obminska (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3122 av Marta Obminska (M) Arbetskraftsinvandring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över reglerna för arbetskraftsinvandring och tillkännager detta för regeringen. Motivering Få frågor har de senaste


Utskottsberedning: 2017/18:SfU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:3122 av Marta Obminska (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3122 av Marta Obminska (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2017/18:3575 av Robert Hannah m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3575 av Robert Hannah m.fl. (L) Utvärdering av bestämmelsen om sjöfylleri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utvärdering av bestämmelsen om sjöfylleri, med bibehållande av de alkoholpolitiska ambitionerna bakom dagens bestämmelse,


Utskottsberedning: 2017/18:CU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:3575 av Robert Hannah m.fl. (L) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3575 av Robert Hannah m.fl. (L) (pdf, 68 kB)

Motion 2017/18:3476 av Johan Hedin (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3476 av Johan Hedin (C) Sjöfylleri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera lagstiftningen om sjöfylleri och tillkännager detta för regeringen. Motivering För många är båtlivet en viktig del av semester och avkoppling.


Utskottsberedning: 2017/18:CU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:3476 av Johan Hedin (C) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3476 av Johan Hedin (C) (pdf, 57 kB)

Motion 2017/18:3214 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3214 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) Vattenrättsliga frågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vattentjänstlagen vad gäller uppdatering av verksamhetsområden, va-anslutning och betalning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:CU13 2017/18:CU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , 1 bifall, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3214 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3214 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2017/18:2816 av Fredrik Malm m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:2816 av Fredrik Malm m.fl. (L) Arbetskraftsinvandring – en fråga om svensk konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetskraftsinvandring handlar om Sveriges tillväxt och konkurrenskraft och tillkännager detta för


Utskottsberedning: SfU UbU 2017/18:SfU4 2017/18:SfU7
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): , 1 bifall, 6 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:2816 av Fredrik Malm m.fl. (L) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2816 av Fredrik Malm m.fl. (L) (pdf, 74 kB)

Motion 2017/18:2831 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2831 av Jan Ericson (M) Utvärdering av sjöfyllerilagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utvärdering av sjöfyllerilagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sjöfyllerilagen, dvs. den lagskärpning som trädde


Utskottsberedning: 2017/18:CU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:2831 av Jan Ericson (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2831 av Jan Ericson (M) (pdf, 54 kB)

Motion 2017/18:2314 av Anti Avsan och Isabella Hökmark (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:2314 av Anti Avsan och Isabella Hökmark (båda M) Avskaffande av promilleregeln vid sjöfylleri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa promillegränsen vid enkelt sjöfylleri och tillkännager detta för regeringen. Motivering Innan


Utskottsberedning: 2017/18:CU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:2314 av Anti Avsan och Isabella Hökmark (båda M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2314 av Anti Avsan och Isabella Hökmark (båda M) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:2236 av Finn Bengtsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2236 av Finn Bengtsson m.fl. (M) Kritik mot sjöfyllerilagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en grundlig översyn av den s.k. sjöfyllerilagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den så kallade sjöfyllerilagen


Utskottsberedning: 2017/18:CU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:2236 av Finn Bengtsson m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:2236 av Finn Bengtsson m.fl. (M) (pdf, 77 kB)

Motion 2017/18:2170 av Maria Stockhaus (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2170 av Maria Stockhaus (M) Utvärdering av sjöfyllerilagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en utvärdering av sjöfyllerilagen bör göras för att visa om lagen haft någon effekt och hur mycket resurser som krävts av polis


Utskottsberedning: 2017/18:CU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:2170 av Maria Stockhaus (M) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2170 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 58 kB)

Motion 2017/18:1940 av Christian Holm Barenfeld (M)

Motion till riksdagen 2017/18:1940 av Christian Holm Barenfeld (M) Arbetstillstånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arbetstillstånd och möjligheten att arbeta i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att nya personer kommer till


Utskottsberedning: 2017/18:SfU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:1940 av Christian Holm Barenfeld (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1940 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2017/18:1438 av Lotta Finstorp (M)

Motion till riksdagen 2017/18:1438 av Lotta Finstorp (M) Översyn av sjöfyllerilagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lagstiftningen om sjöfylleri och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den 1 juni 2010 infördes den så kallade


Utskottsberedning: 2017/18:CU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:1438 av Lotta Finstorp (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1438 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 57 kB)

Motion 2017/18:1030 av Désirée Pethrus (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:1030 av Désirée Pethrus (KD) Företagens behov av arbetskraftsinvandring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snabbt ta fram en lagstiftning så att arbetskraftsinvandrare inte utvisas på grund av mindre, administrativa missar,


Utskottsberedning: AU 2017/18:SfU4 2017/18:SfU7
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , 1 bifall, 4 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:1030 av Désirée Pethrus (KD) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:1030 av Désirée Pethrus (KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:324 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:324 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) med anledning av prop. 2016/17:217 Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet – ILUC Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör återkomma med en heltäckande analys


Utskottsberedning: 2017/18:MJU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 1 avslag, 3 bifall,

Motion 2017/18:324 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:324 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 87 kB)

Motion 2017/18:342 av Désirée Pethrus (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:342 av Désirée Pethrus (KD) med anledning av prop. 2016/17:220 Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera effekterna av proposition 2016/17:220 Utvidgat


Utskottsberedning: 2017/18:AU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:342 av Désirée Pethrus (KD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:342 av Désirée Pethrus (KD) (pdf, 62 kB)

Motion 2017/18:247 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2017/18:247 av Edward Riedl (M) Översyn av lagstiftningen om sjöfylleri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av bestämmelserna om sjöfylleri i sjölagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering År 2010


Utskottsberedning: 2017/18:CU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:247 av Edward Riedl (M) (docx, 53 kB) Motion 2017/18:247 av Edward Riedl (M) (pdf, 52 kB)