Dokument & lagar (5 231 träffar)

Motion 2017/18:3910 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3910 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) med anledning av prop. 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti. Motivering Regeringen har föreslagit


Utskottsberedning: 2017/18:UbU10

Motion 2017/18:3910 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3910 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:3909 av Emma Wallrup m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3909 av Emma Wallrup m.fl. (V) med anledning av skr. 2017/18:13 Riksrevisionens rapport om Trafikverkets underhåll av vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att förbättra metodiken


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3909 av Emma Wallrup m.fl. (V) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3909 av Emma Wallrup m.fl. (V) (pdf, 68 kB)

Motion 2017/18:3908 av Olle Felten och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3908 av Olle Felten och David Lång (båda SD) med anledning av prop. 2017/18:16 Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg samt deklarationstidpunkt i vissa fall Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även sjöfart som går mellan


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3908 av Olle Felten och David Lång (båda SD) (docx, 410 kB) Motion 2017/18:3908 av Olle Felten och David Lång (båda SD) (pdf, 425 kB)

Motion 2017/18:3907 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3907 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) med anledning av prop. 2017/18:5 Bättre förutsättningar för fondsparande och hållbara val Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget i de delar som avser krav på att tillhandahållande av hållbarhetsinformation


Utskottsberedning: 2017/18:FiU16

Motion 2017/18:3907 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3907 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2017/18:3906 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3906 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) med anledning av prop. 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti. Motivering Syftet med


Utskottsberedning: 2017/18:UbU10

Motion 2017/18:3906 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:3906 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2017/18:3571 av Daniel Riazat m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3571 av Daniel Riazat m.fl. (V) med anledning av prop. 2017/18:17 Politisk information i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör uppmana berörda myndigheter att inför uppdatering av stödmaterial föra dialog


Utskottsberedning: 2017/18:UbU6

Motion 2017/18:3571 av Daniel Riazat m.fl. (V) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:3571 av Daniel Riazat m.fl. (V) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:2555 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:2555 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) med anledning av prop. 2017/18:9 Skolstart vid sex års ålder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2017/18:9 Skolstart vid sex års ålder. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen


Utskottsberedning: 2017/18:UbU7

Motion 2017/18:2555 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:2555 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 99 kB)

Motion 2017/18:2804 av Aron Modig m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:2804 av Aron Modig m.fl. (KD) med anledning av prop. 2017/18:10 Vissa socialförsäkringsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ytterligare förändringar av reglerna för överföring av premiepensionsrätt och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:SfU12

Motion 2017/18:2804 av Aron Modig m.fl. (KD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2804 av Aron Modig m.fl. (KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2017/18:2535 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2535 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) med anledning av prop. 2017/18:2 Höständringsbudget för 2017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade anslag enligt regeringens förslag med de ändringar som framgår av tabell 1.1 i


Utskottsberedning: 2017/18:FiU11

Motion 2017/18:2535 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 67 kB) Motion 2017/18:2535 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 121 kB)

Motion 2017/18:2557 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L)

Motion till riksdagen 2017/18:2557 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) Med anledning av prop. 2017/18:11 Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att obetald påminnelseavgift inte


Utskottsberedning: 2017/18:CU4

Motion 2017/18:2557 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:2557 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:685 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:685 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) med anledning av prop. 2017/18:14 Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utvecklade nationella prov och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:UbU5

Motion 2017/18:685 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:685 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:553 av Daniel Riazat m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:553 av Daniel Riazat m.fl. (V) med anledning av prop. 2017/18:14 Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala 1   Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att resultat på nationella prov särskilt ska beaktas vid betygsättning. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2017/18:UbU5

Motion 2017/18:553 av Daniel Riazat m.fl. (V) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:553 av Daniel Riazat m.fl. (V) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:477 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:477 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) med anledning av prop. 2017/18:14 Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de nationella proven ska rättas centralt och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:UbU5

Motion 2017/18:477 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:477 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2017/18:476 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:476 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) med anledning av prop. 2017/18:17 Politisk information i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga regeringens förslag om politisk information i skolan och


Utskottsberedning: 2017/18:UbU6

Motion 2017/18:476 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:476 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:475 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:475 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) Med anledning av prop. 2017/18:9 Skolstart vid sex års ålder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ny läroplan för förskoleklassen med vissa kunskapsmål och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:UbU7

Motion 2017/18:475 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:475 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (pdf, 60 kB)

Motion 2017/18:355 av Sofia Damm m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:355 av Sofia Damm m.fl. (KD) med anledning av skr. 2016/17:196 Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Natos betydelse för internationell krishantering och


Utskottsberedning: 2017/18:UU8

Motion 2017/18:355 av Sofia Damm m.fl. (KD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:355 av Sofia Damm m.fl. (KD) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:354 av Karin Enström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:354 av Karin Enström m.fl. (M) med anledning av skr. 2016/17:196 Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Natos betydelse för internationell krishantering och


Utskottsberedning: 2017/18:UU8

Motion 2017/18:354 av Karin Enström m.fl. (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:354 av Karin Enström m.fl. (M) (pdf, 79 kB)

Motion 2017/18:343 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:343 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V) med anledning av prop. 2016/17:210 Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan 1   Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition


Utskottsberedning: 2017/18:UU6

Motion 2017/18:343 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:343 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:323 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:323 av Björn Söder m.fl. (SD) med anledning av skr. 2016/17:196 Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken och


Utskottsberedning: 2017/18:UU8

Motion 2017/18:323 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:323 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:352 av Aron Modig m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:352 av Aron Modig m.fl. (KD) med anledning av prop. 2016/17:216 Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underhållsstödet bör utformas så att


Utskottsberedning: 2017/18:SfU9

Motion 2017/18:352 av Aron Modig m.fl. (KD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:352 av Aron Modig m.fl. (KD) (pdf, 75 kB)