Dokument & lagar (26 träffar)

Motion 2011/12:SD283 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:SD283 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) Särskilda åtgärder mot organiserad brottslighet SD283 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en ny lag om Deltagande i Kriminell Organisation (DIKO). Riksdagen tillkännager

2012-03-06

Motion 2011/12:SD283 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (doc, 78 kB)

Motion 2010/11:V31 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:V31 av Lars Ohly m.fl. (V) Behovet av förändringar i utlänningslagen och utlänningsförordningen (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt) V031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till förändringar

2011-05-18

Motion 2010/11:V31 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:N5 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:N5 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) Högre säkerhet i svenska kärnreaktorer (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt) MP100 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de


Utskottsberedning: 2010/11:NU26
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2010/11:N5 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) (doc, 119 kB)

Motion 2008/09:s33022 av Thomas Östros m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:s33022 av Thomas Östros m.fl. (s) Statliga bonusdirektiv (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt) s33022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen omgående måste begränsa möjligheten till

2009-03-05

Motion 2008/09:s33022 av Thomas Östros m.fl. (s) (doc, 44 kB)

Motion 2008/09:C9 av Lars Lindblad m.fl. (m, c, fp)

Motion till riksdagen 2008/09:C9 av Lars Lindblad m.fl. (m, c, fp) En könsneutral äktenskapslagstiftning (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt) m930 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar, med avslag på regeringens förslag i proposition 2008/09:80 Äktenskapsfrågor


Utskottsberedning: 2008/09:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2008/09:C9 av Lars Lindblad m.fl. (m, c, fp) (doc, 221 kB)

Motion 2008/09:Fi9 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi9 av Lars Ohly m.fl. (v) Ytterligare åtgärder mot lågkonjunkturen (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt) v026 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Motivering 3 4 Turbulensen på de finansiella


Utskottsberedning: 2008/09:FiU12
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2008/09:Fi9 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 150 kB)

Motion 2008/09:Fi8 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi8 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) Behov av stimulansåtgärder i rådande konjunkturnedgång (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt) Sammanfattning Sammanfattning Med anledning av den snabbt och kraftigt försämrade konjunkturutvecklingen


Utskottsberedning: 2008/09:FiU12
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:Fi8 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 175 kB)

Motion 2008/09:Fi7 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi7 av Mona Sahlin m.fl. (s) Stimulanspaket mot jobbkrisen (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt) s33020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområden för 2008 enligt specifikation i tabell 1.2. Riksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:FiU12
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2008/09:Fi7 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 107 kB)

Motion 2004/05:So38 av Maria Larsson m.fl. (kd, m, fp, c)

Motion till riksdagen 2004/05:So38 av Maria Larsson m.fl. (kd, m, fp, c) Nya regler för detaljhandel med läkemedel (väckt enligt 3 kap. 13 § RO med anledning av händelse av större vikt) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring, i enlighet med vad som anförs i motionen, av lydelsen 4 § lagen (1996:1152)


Utskottsberedning: 2005/06:NU4 2005/06:SoU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2004/05:N12 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2004/05:N12 av Peter Eriksson m.fl. (mp) Stärkt konsumentskydd på elmarknaden och tidsbegränsning för nätförstärkande åtgärder med anledning av orkanen Gudrun (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2004/05:NU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2004/05:MJ9 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2004/05:MJ9 av Peter Eriksson m.fl. (mp) Orkanen Gudrun (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av en modern krisberedskap. Riksdagen


Utskottsberedning: 2004/05:BoU8 2004/05:FiU21 2004/05:FöU8 2004/05:MJU9 2004/05:NU14 2004/05:SkU19 2004/05:TU17 2005/06:FöU9 2005/06:SkU17
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 24 avslag, 1 bifall,

Motion 2004/05:MJ6 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 25 2Inledning 26 3Förslag till riksdagsbeslut 26 4Låt Skogsstyrelsen genomföra skoglig haveriutredning 27 5Få ut virket ur skogen 28 5.1Använd militär överskottskapacitet 28 5.2Ge dispenser för virkestransporter 29 5.3Effektivitet i virkestransporterna


Utskottsberedning: 2004/05:AU6 2004/05:FiU21 2004/05:FöU8 2004/05:MJU9 2004/05:NU14 2004/05:SfU10 2004/05:SkU23 2004/05:TU17 2005/06:FöU5 2005/06:FöU9 2005/06:SkU17
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 24 avslag, 1 bifall,

Motion 2004/05:MJ5 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:MJ5 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) Åtgärder med anledning av stormen i Sydsverige (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen


Utskottsberedning: 2004/05:FöU8 2004/05:LU15 2004/05:MJU9 2004/05:NU14 2004/05:SfU10 2004/05:SkU28 2004/05:TU17 2005/06:FöU12 2005/06:FöU9 2005/06:SkU17 2005/06:SoU6
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 30 avslag, 2 bifall,

Motion 2004/05:Fö39 av Göran Lennmarker m.fl. (m, fp, kd, c)

Motion till riksdagen 2004/05:Fö39 av Göran Lennmarker m.fl. (m, fp, kd, c) Krishanteringsberedskap på nationell nivå (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att


Utskottsberedning: 2004/05:FöU11
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2004/05:MJ7 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:MJ7 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) Stormen över södra Sverige (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt) 1 Sammanfattning Orkanen Gudrun som svepte in över södra Sverige har i sin väg orsakat förödelse av en dignitet vi inte tidigare sett


Utskottsberedning: 2004/05:AU6 2004/05:BoU8 2004/05:FiU21 2004/05:MJU9 2004/05:NU14 2004/05:SfU10 2004/05:TU17 2005/06:SkU17
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2004/05:MJ8 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2004/05:MJ8 av Maud Olofsson m.fl. (c) Insatser för skogsbruket i södra Sverige (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om insatser för att minska


Utskottsberedning: 2004/05:BoU8 2004/05:FiU21 2004/05:FöU8 2004/05:MJU9 2004/05:TU17 2005/06:SkU17 2005/06:SoU6
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2003/04:N6 av Maria Larsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2003/04:N6 av Maria Larsson m.fl. (kd) Granskning av Systembolaget AB och VS Vin och Sprit AB (väckt enligt 3 kap. 15 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om


Utskottsberedning: 2003/04:NU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:N5 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2003/04:N5 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) Granskning av Systembolaget AB och alkoholbranschen (väckt enligt 3 kap. 15 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om tillsättande


Utskottsberedning: 2003/04:NU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:U10 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2002/03:U10 av Maud Olofsson m.fl. (c) EU:s utrikes- och säkerhetspolitik (väckt enligt 3 kap. 15 § RO med anledning av händelse av större vikt) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en förstärkning av EU:s utrikes- och säkerhetspolitiska


Utskottsberedning: 2002/03:KUU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:U3 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2002/03:U3 av Ulla Hoffmann m.fl. (v) Omedelbart förestående brott mot FN-stadgans våldsförbud (väckt enligt 3 kap. 15 § RO med anledning av händelse av större vikt) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen i FN bör verka för att ett militärt angrepp mot Irak utan stöd av


Utskottsberedning: 2002/03:UU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Paginering