Dokument & lagar (230 019 träffar)

Motion 2018/19:505 av Joar Forssell och Lina Nordquist (båda L)

Motion till riksdagen 2018/19:505 av Joar Forssell och Lina Nordquist båda L Friare jakt på säl och skarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av villkoren för kustfisket och konsekvenserna av rådande jaktpolitik och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2018-11-19

Motion 2018/19:505 av Joar Forssell och Lina Nordquist (båda L) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:505 av Joar Forssell och Lina Nordquist (båda L) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:504 av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L)

Motion till riksdagen 2018/19:504 av Robert Hannah och Arman Teimouri båda L Hedersförtryck mot svenska hbtq-personer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska tillsätta en utredning som ska utreda omfattningen av det hedersrelaterade våld och förtryck som

2018-11-19

Motion 2018/19:504 av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:504 av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:503 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2018/19:503 av Robert Hannah L Gör det möjligt att studera esperanto i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra studier i esperanto i ämnet moderna språk och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som

2018-11-19

Motion 2018/19:503 av Robert Hannah (L) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:503 av Robert Hannah (L) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:502 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2018/19:502 av Robert Hannah L Begränsa apanage till statschef och tronarvinge Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska apanagets storlek och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta

2018-11-19

Motion 2018/19:502 av Robert Hannah (L) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:502 av Robert Hannah (L) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:501 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L)

Motion till riksdagen 2018/19:501 av Robert Hannah och Juno Blom båda L Folkmordet seyfo i läroplanen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undervisning om seyfo bör skrivas in i den svenska läroplanen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det har nu gått

2018-11-19

Motion 2018/19:501 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:501 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:500 av Roger Haddad (L)

Motion till riksdagen 2018/19:500 av Roger Haddad L Bättre information vid tågförseningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att minimera sårbarheten i denna samhällsviktiga infrastruktur men också agera för att tågen ska gå i tid och tillkännager

2018-11-19

Motion 2018/19:500 av Roger Haddad (L) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:500 av Roger Haddad (L) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:499 av Roger Haddad (L)

Motion till riksdagen 2018/19:499 av Roger Haddad L Dimensioneringen av polisutbildningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se till att skärpa antagningskraven för att bli polis, inte sänka dem ytterligare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Polisutbildningen

2018-11-19

Motion 2018/19:499 av Roger Haddad (L) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:499 av Roger Haddad (L) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:498 av Roger Haddad (L)

Motion till riksdagen 2018/19:498 av Roger Haddad L Ansvaret för Sveriges nationella arbete mot extremism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ansvaret för den nationella samordningen av arbetet mot våldsbejakande extremism bör sortera under Polismyndigheten och tillkännager

2018-11-19

Motion 2018/19:498 av Roger Haddad (L) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:498 av Roger Haddad (L) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:497 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L)

Motion till riksdagen 2018/19:497 av Robert Hannah och Juno Blom båda L Underlätta för fler snubbelstenar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att myndigheten Forum för levande historia ska ges i uppdrag att stödja kommuner som vill upprätta snubbelstenar och tillkännager

2018-11-19

Motion 2018/19:497 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:497 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:496 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2018/19:496 av Robert Hannah L Lägg ned skolor som inte håller måttet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram ny lagstiftning som gör att skolor som inte håller måttet tvingas läggas ned och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2018-11-19

Motion 2018/19:496 av Robert Hannah (L) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:496 av Robert Hannah (L) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:495 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2018/19:495 av Robert Hannah L Informera skolungdomar om islamismens brott mot mänskligheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Forum för levande historia i uppdrag att informera om islamismens brott och tillkännager detta för regeringen.

2018-11-19

Motion 2018/19:495 av Robert Hannah (L) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:495 av Robert Hannah (L) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:494 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2018/19:494 av Robert Hannah L Döp om Arlanda Airport till Raoul Wallenberg Airport Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra namnet på Arlanda Airport till Raoul Wallenberg Airport och tillkännager detta för regeringen. Motivering En person

2018-11-19

Motion 2018/19:494 av Robert Hannah (L) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:494 av Robert Hannah (L) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:493 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2018/19:493 av Robert Hannah L Avskaffa personvalsspärrarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att spärrarna i personvalet till riksdagen bör avskaffas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

2018-11-19

Motion 2018/19:493 av Robert Hannah (L) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:493 av Robert Hannah (L) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:492 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2018/19:492 av Robert Hannah L Överför Diskrimineringsombudsmannens uppgifter till MR-institutionen och diskrimineringsjurister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den nya MR-institutionen ska ta över DO:s främjande uppgifter och tillkännager

2018-11-19

Motion 2018/19:492 av Robert Hannah (L) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:492 av Robert Hannah (L) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:491 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2018/19:491 av Robert Hannah L Värdigt eget boende VEBO för asylsökande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda och ersätta möjligheten för asylsökande till eget boende EBO med värdigt eget boende VEBO och tillkännager detta för regeringen.

2018-11-19

Motion 2018/19:491 av Robert Hannah (L) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:491 av Robert Hannah (L) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:490 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2018/19:490 av Robert Hannah L Vitbok om svenska samhällets brott mot hbt-personer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en vitbok om hur hbt-personer historiskt behandlats i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vitboken

2018-11-19

Motion 2018/19:490 av Robert Hannah (L) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:490 av Robert Hannah (L) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:489 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2018/19:489 av Robert Hannah L Vi måste sluta ta emot män som hatar kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att icke-svenska medborgare som begår brott riktade mot kvinnor alltid ska prövas mot utvisning och tillkännager detta för regeringen.

2018-11-19

Motion 2018/19:489 av Robert Hannah (L) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:489 av Robert Hannah (L) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:488 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L)

Motion till riksdagen 2018/19:488 av Robert Hannah och Juno Blom båda L Uppmärksamma de kvinnliga pionjärerna till demokratins 100-årsdag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram byster, tavlor eller liknande av de fem första kvinnliga riksdagsledamöterna och placera

2018-11-19

Motion 2018/19:488 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:488 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:487 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2018/19:487 av Robert Hannah L Stoppa våldet i förorterna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna våldet i de svenska förorterna som en nationell kris och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

2018-11-19

Motion 2018/19:487 av Robert Hannah (L) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:487 av Robert Hannah (L) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:486 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2018/19:486 av Robert Hannah L Stoppa kriminaliteten på deep web Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska utreda ifall lagstiftning behöver stärkas eller om ny brottslagstiftning behövs för att bekämpa brott på deep web och tillkännager

2018-11-19

Motion 2018/19:486 av Robert Hannah (L) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:486 av Robert Hannah (L) (pdf, 71 kB)