Dokument & lagar (147 891 träffar)

Motion 2017/18:55 av Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:55 av Lars-Axel Nordell (KD) Alkobommar vid svenska hamnar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa automatiska nykterhetskontroller vid de svenska hamnarna. och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksdagen

2017-09-18

Motion 2017/18:55 av Lars-Axel Nordell (KD) (docx, 74 kB) Motion 2017/18:55 av Lars-Axel Nordell (KD) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:54 av Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:54 av Lars-Axel Nordell (KD) En vägsträcka av E18 som el-väg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att planera för att den resterande motorvägssträckan Västerås-Köping ska ingå i det nationella arbetet för att utveckla EL-vägen och

2017-09-18

Motion 2017/18:54 av Lars-Axel Nordell (KD) (docx, 73 kB) Motion 2017/18:54 av Lars-Axel Nordell (KD) (pdf, 61 kB)

Motion 2017/18:53 av Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:53 av Lars-Axel Nordell (KD) Förbättra sjösäkerheten på Hjälmaren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur sjösäkerheten på Hjälmaren kan förbättras och tillkännager detta för regeringen. Motivering Hjälmaren är

2017-09-18

Motion 2017/18:53 av Lars-Axel Nordell (KD) (docx, 74 kB) Motion 2017/18:53 av Lars-Axel Nordell (KD) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:52 av Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:52 av Lars-Axel Nordell (KD) Tillgången till tolktjänst i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten tar ansvar för att snarast möjligt rätta till den uppenbara regionala snedfördelningen i statsbidraget till teckenspråkstolkning

2017-09-18

Motion 2017/18:52 av Lars-Axel Nordell (KD) (docx, 71 kB) Motion 2017/18:52 av Lars-Axel Nordell (KD) (pdf, 62 kB)

Motion 2017/18:51 av Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:51 av Lars-Axel Nordell (KD) Tystnadsplikten för tolkar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda behovet av en samlad lagstiftning i syfte att tydliggöra och förstärka tystnadsplikten för tolkar och tillkännager detta för

2017-09-18

Motion 2017/18:51 av Lars-Axel Nordell (KD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:51 av Lars-Axel Nordell (KD) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:50 av Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:50 av Lars-Axel Nordell (KD) Förbud mot eftersupning för säkrare trafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagstifta kring s.k. eftersupning enligt norsk modell och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det förekommer

2017-09-18

Motion 2017/18:50 av Lars-Axel Nordell (KD) (docx, 73 kB) Motion 2017/18:50 av Lars-Axel Nordell (KD) (pdf, 59 kB)

Motion 2017/18:49 av Sofia Fölster (M)

Motion till riksdagen 2017/18:49 av Sofia Fölster (M) Ringled runt huvudstaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att projektet Östlig förbindelse är prioriterat och bör återupptas snarast och tillkännager detta för regeringen. Motivering Med en befolkningsökning

2017-09-15

Motion 2017/18:49 av Sofia Fölster (M) (docx, 71 kB) Motion 2017/18:49 av Sofia Fölster (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2017/18:48 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2017/18:48 av Robert Hannah (L) Vi måste sluta ta emot män som hatar kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att icke-svenska medborgare som begår brott riktade mot kvinnor alltid ska prövas mot utvisning och tillkännager detta för

2017-09-15

Motion 2017/18:48 av Robert Hannah (L) (docx, 71 kB) Motion 2017/18:48 av Robert Hannah (L) (pdf, 58 kB)

Motion 2017/18:47 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2017/18:47 av Robert Hannah (L) Bekämpa de kriminella nätverken och rekrytering till gäng Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fler närvarande poliser ska finnas i de särskilt utsatta områdena och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen

2017-09-15

Motion 2017/18:47 av Robert Hannah (L) (docx, 71 kB) Motion 2017/18:47 av Robert Hannah (L) (pdf, 60 kB)

Motion 2017/18:46 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2017/18:46 av Robert Hannah (L) Förbjud spel och lotteri på kredit till skuldsatta Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att helt förbjuda spel och lotteri på kredit till skuldsatta och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer

2017-09-15

Motion 2017/18:46 av Robert Hannah (L) (docx, 73 kB) Motion 2017/18:46 av Robert Hannah (L) (pdf, 57 kB)

Motion 2017/18:45 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:45 av Penilla Gunther (KD) Öppna geodata ger samhällsekonomiska vinster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att finansieringsmodellen utreds för Lantmäteriets geodataförsörjning och tillkännager detta för regeringen. Motivering 2016

2017-09-15

Motion 2017/18:45 av Penilla Gunther (KD) (docx, 70 kB) Motion 2017/18:45 av Penilla Gunther (KD) (pdf, 60 kB)

Motion 2017/18:44 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:44 av Penilla Gunther (KD) Säkerhetsavstånd för cyklister vid omkörning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda säkerhetsavstånd mellan bilist och cyklist och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bland många

2017-09-15

Motion 2017/18:44 av Penilla Gunther (KD) (docx, 70 kB) Motion 2017/18:44 av Penilla Gunther (KD) (pdf, 59 kB)

Motion 2017/18:43 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:43 av Penilla Gunther (KD) Systematiskt arbete för kvinnofrid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Socialstyrelsen ges i uppdrag att samarbeta i högre grad med SKL kring planering och genomförande av arbete kring kvinnofrid

2017-09-15

Motion 2017/18:43 av Penilla Gunther (KD) (docx, 70 kB) Motion 2017/18:43 av Penilla Gunther (KD) (pdf, 59 kB)

Motion 2017/18:42 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:42 av Penilla Gunther (KD) Styrmedel och affärsmodeller för ökad sjöfart inom Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna för styrmedel och prismodeller för ökad sjöfart inom Sverige och tillkännager detta

2017-09-15

Motion 2017/18:42 av Penilla Gunther (KD) (docx, 70 kB) Motion 2017/18:42 av Penilla Gunther (KD) (pdf, 61 kB)

Motion 2017/18:41 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:41 av Penilla Gunther (KD) Pant på engångsgrillar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa pant på engångsgrillar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sommartider innebär grillning, ofta med hjälp av engångsgrillar

2017-09-15

Motion 2017/18:41 av Penilla Gunther (KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:41 av Penilla Gunther (KD) (pdf, 59 kB)

Motion 2017/18:40 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:40 av Penilla Gunther (KD) Nödvattenplaner i kommunerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utarbetandet av lokala dricksvattenförsörjningsplaner liksom nödvattenplaner och översyn av gällande vattenskyddsområden ska göras

2017-09-15

Motion 2017/18:40 av Penilla Gunther (KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:40 av Penilla Gunther (KD) (pdf, 62 kB)

Motion 2017/18:39 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:39 av Penilla Gunther (KD) Miljödifferentierade avgifter för att minska utsläpp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fler möjligheter till miljödifferentierade avgifter vid ankomst till hamn eller flygplats bör utredas och tillkännager

2017-09-15

Motion 2017/18:39 av Penilla Gunther (KD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:39 av Penilla Gunther (KD) (pdf, 60 kB)

Motion 2017/18:38 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:38 av Penilla Gunther (KD) Kartläggning av det svenska skattesystemet för företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kartlägga det svenska skattesystemet för företag och tillkännager detta för regeringen. Motivering En

2017-09-15

Motion 2017/18:38 av Penilla Gunther (KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:38 av Penilla Gunther (KD) (pdf, 60 kB)

Motion 2017/18:37 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:37 av Penilla Gunther (KD) Egenanställningsföretag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera de s.k. egenanställningsföretagens arbetsmiljö och lönesättning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Om man

2017-09-15

Motion 2017/18:37 av Penilla Gunther (KD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:37 av Penilla Gunther (KD) (pdf, 58 kB)

Motion 2017/18:36 av Aron Modig (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:36 av Aron Modig (KD) Lagstifta om säkerhetsavstånd på 1,5 meter vid omkörning av cyklist Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagstifta om ett säkerhetsavstånd på 1,5 meter vid omkörning av cyklister och tillkännager detta

2017-09-14

Motion 2017/18:36 av Aron Modig (KD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:36 av Aron Modig (KD) (pdf, 64 kB)