Dokument & lagar (147 891 träffar)

Motion 2017/18:35 av Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:35 av Björn Söder (SD) Ändring i riksdagsordningen gällande sammansättningen av krigsdelegationens presidium Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändring i riksdagsordningen gällande sammansättningen av krigsdelegationens presidium

2017-09-14

Motion 2017/18:35 av Björn Söder (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:35 av Björn Söder (SD) (pdf, 58 kB)

Motion 2017/18:34 av Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:34 av Björn Söder (SD) Svensk minnesdag tillägnad kommunismens offer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en svensk minnesdag tillägnad kommunismens offer bör införas, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering Den

2017-09-14

Motion 2017/18:34 av Björn Söder (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:34 av Björn Söder (SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2017/18:33 av Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:33 av Björn Söder (SD) Omförhandling av och folkomröstning om Sveriges medlemskap i EU, ändring i grundlagen och avlägsnande av EU-symbol i riksdagens plenisal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för en

2017-09-14

Motion 2017/18:33 av Björn Söder (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:33 av Björn Söder (SD) (pdf, 61 kB)

Motion 2017/18:32 av Björn Söder och Sven-Olof Sällström (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:32 av Björn Söder och Sven-Olof Sällström (båda SD) Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta gårdsförsäljning av lokalt producerade alkoholhaltiga drycker och tillkännager detta

2017-09-14

Motion 2017/18:32 av Björn Söder och Sven-Olof Sällström (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:32 av Björn Söder och Sven-Olof Sällström (båda SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:31 av Tina Acketoft (L)

Motion till riksdagen 2017/18:31 av Tina Acketoft (L) Smärtbehandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utbildning inom smärta och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett särskilt vårdprogram,

2017-09-14

Motion 2017/18:31 av Tina Acketoft (L) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:31 av Tina Acketoft (L) (pdf, 48 kB)

Motion 2017/18:30 av Tina Acketoft (L)

Motion till riksdagen 2017/18:30 av Tina Acketoft (L) Minerallagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändringar i minerallagen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Länsstyrelsen i Skåne på

2017-09-14

Motion 2017/18:30 av Tina Acketoft (L) (docx, 71 kB) Motion 2017/18:30 av Tina Acketoft (L) (pdf, 58 kB)

Motion 2017/18:29 av Mathias Sundin (L)

Motion till riksdagen 2017/18:29 av Mathias Sundin (L) En svensk till Mars och andra förslag till en svensk rymdstrategi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att dessa mål ska tillföras en svensk rymdstrategi och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige

2017-09-14

Motion 2017/18:29 av Mathias Sundin (L) (docx, 75 kB) Motion 2017/18:29 av Mathias Sundin (L) (pdf, 84 kB)

Motion 2017/18:28 av Mathias Sundin (L)

Motion till riksdagen 2017/18:28 av Mathias Sundin (L) Demokratiernas förbund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör verka för att ett demokratiernas förbund inrättas och tillkännager detta för regeringen. Motivering Världssamfundet som vi

2017-09-14

Motion 2017/18:28 av Mathias Sundin (L) (docx, 72 kB) Motion 2017/18:28 av Mathias Sundin (L) (pdf, 62 kB)

Motion 2017/18:27 av Johan Hultberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:27 av Johan Hultberg (M) Körkort för synskadade Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av körkortslagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering För att få lov att ta och behålla körkort i Sverige måste

2017-09-14

Motion 2017/18:27 av Johan Hultberg (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:27 av Johan Hultberg (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2017/18:26 av Robert Stenkvist och Mikael Jansson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:26 av Robert Stenkvist och Mikael Jansson (båda SD) Bevara och levandegör språket älvdalska Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bevara, levandegöra och erkänna språket älvdalska och tillkännager detta för regeringen. Motivering I

2017-09-13

Motion 2017/18:26 av Robert Stenkvist och Mikael Jansson (båda SD) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:26 av Robert Stenkvist och Mikael Jansson (båda SD) (pdf, 43 kB)

Motion 2017/18:25 av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:25 av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD) Rätt till försörjningsstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga socialtjänstlagen så det klart framgår att utlänningar som vistas illegalt i landet inte har rätt till

2017-09-13

Motion 2017/18:25 av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD) (docx, 72 kB) Motion 2017/18:25 av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:24 av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:24 av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD) Utse Granskningsnämnden genom en parlamentarisk grupp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utse Granskningsnämnden för radio och TV genom en parlamentarisk grupp samt skärpa påföljderna

2017-09-13

Motion 2017/18:24 av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:24 av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD) (pdf, 48 kB)

Motion 2017/18:23 av Jeff Ahl (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:23 av Jeff Ahl (SD) En andra chans för kommunala friskolor och fritidshem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur ett rimligt och attraktivt regelverk för kommunala skolor och fritidshem skall se ut och tillkännager

2017-09-13

Motion 2017/18:23 av Jeff Ahl (SD) (docx, 50 kB) Motion 2017/18:23 av Jeff Ahl (SD) (pdf, 41 kB)

Motion 2017/18:22 av Per Ramhorn (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:22 av Per Ramhorn (SD) med anledning av regeringens skrivelse 2016/17:211 Redovisning av fördelning av medel frånAllmänna arvsfonden under budgetåret 2016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Allmänna arvsfonden ska arbeta aktivt

2017-09-13

Motion 2017/18:22 av Per Ramhorn (SD) (docx, 70 kB) Motion 2017/18:22 av Per Ramhorn (SD) (pdf, 56 kB)

Motion 2017/18:21 av Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:21 av Lars-Axel Nordell (KD) Fysisk aktivitet på recept (FaR) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att följa upp hur fysisk aktivitet på recept utvecklats i varje region och landsting och tillkännager

2017-09-12

Motion 2017/18:21 av Lars-Axel Nordell (KD) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:21 av Lars-Axel Nordell (KD) (pdf, 62 kB)

Motion 2017/18:20 av Niclas Malmberg (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:20 av Niclas Malmberg (MP) Reseersättning med miljöstyrning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag om hur dagens bilersättning kan ersättas med en skattefri reseersättning och tillkännager

2017-09-12

Motion 2017/18:20 av Niclas Malmberg (MP) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:20 av Niclas Malmberg (MP) (pdf, 55 kB)

Motion 2017/18:19 av Niclas Malmberg (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:19 av Niclas Malmberg (MP) Skärpt lagstiftning vad gäller rattfylleri och olovlig körning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag om skärpt lagstiftning vad gäller straffet för rattfylleri och

2017-09-12

Motion 2017/18:19 av Niclas Malmberg (MP) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:19 av Niclas Malmberg (MP) (pdf, 59 kB)

Motion 2017/18:18 av Robert Stenkvist (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:18 av Robert Stenkvist (SD) Reformera ungdomsrabatten för brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen inom riksdagsåret bör återkomma med en proposition om reform av systemet för straff- och påföljdsmätning för unga

2017-09-12

Motion 2017/18:18 av Robert Stenkvist (SD) (docx, 52 kB) Motion 2017/18:18 av Robert Stenkvist (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:17 av Robert Stenkvist (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:17 av Robert Stenkvist (SD) Särskild antagningsgrupp till juristprogrammet för sökande med erfarenhet av polisyrket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen under riksdagsåret bör återkomma med en proposition om särskild

2017-09-12

Motion 2017/18:17 av Robert Stenkvist (SD) (docx, 52 kB) Motion 2017/18:17 av Robert Stenkvist (SD) (pdf, 60 kB)

Motion 2017/18:16 av Robert Stenkvist (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:16 av Robert Stenkvist (SD) Utbildning i hedersproblematik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utbildning för skolpersonal i heders- och radikaliseringsproblematik och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi har

2017-09-12

Motion 2017/18:16 av Robert Stenkvist (SD) (docx, 47 kB) Motion 2017/18:16 av Robert Stenkvist (SD) (pdf, 45 kB)