Dokument & lagar (147 891 träffar)

Motion 2017/18:15 av Robert Stenkvist (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:15 av Robert Stenkvist (SD) Alternativa drivmedel i utbildningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka andelen fordonstekniska utbildningar med inriktning på alternativa drivmedel och tillkännager detta för regeringen. Om

2017-09-12

Motion 2017/18:15 av Robert Stenkvist (SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:15 av Robert Stenkvist (SD) (pdf, 56 kB)

Motion 2017/18:14 av Robert Stenkvist och Mikael Jansson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:14 av Robert Stenkvist och Mikael Jansson (båda SD) Skärp straffen för fornminnesbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att straffen för fornminnesbrott ska skärpas och tillkännager detta för regeringen. Motivering På

2017-09-12

Motion 2017/18:14 av Robert Stenkvist och Mikael Jansson (båda SD) (docx, 52 kB) Motion 2017/18:14 av Robert Stenkvist och Mikael Jansson (båda SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:13 av Robert Stenkvist (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:13 av Robert Stenkvist (SD) Krav på registrering av kontantkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa krav på registrering av kontantkort till mobiltelefoner och tillkännager detta för regeringen. Motivering Marknaden

2017-09-12

Motion 2017/18:13 av Robert Stenkvist (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:13 av Robert Stenkvist (SD) (pdf, 57 kB)

Motion 2017/18:12 av Robert Stenkvist (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:12 av Robert Stenkvist (SD) Nya medel för slussarna i Trollhättan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anslå statliga medel för nya slussar i Göta älv vid Trollhättan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Slussarna

2017-09-12

Motion 2017/18:12 av Robert Stenkvist (SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:12 av Robert Stenkvist (SD) (pdf, 57 kB)

Motion 2017/18:11 av Caroline Szyber (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:11 av Caroline Szyber (KD) Det måste bli lättare att få resning i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att se över behovet av en resningskommission och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det

2017-09-12

Motion 2017/18:11 av Caroline Szyber (KD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:11 av Caroline Szyber (KD) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:10 av Caroline Szyber (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:10 av Caroline Szyber (KD) En svensk författningsdomstol Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en svensk författningsdomstol och tillkännager detta för regeringen. Motivering Demokratin måste ständigt försvaras.

2017-09-12

Motion 2017/18:10 av Caroline Szyber (KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:10 av Caroline Szyber (KD) (pdf, 50 kB)

Motion 2017/18:9 av Caroline Szyber (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:9 av Caroline Szyber (KD) Freda våra akutsjukhus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en särskild straffskärpningsgrund vid angrepp mot viktiga samhällsfunktioner och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sjukhus

2017-09-12

Motion 2017/18:9 av Caroline Szyber (KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:9 av Caroline Szyber (KD) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:8 av Caroline Szyber (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:8 av Caroline Szyber (KD) Taiwans deltagande i ICAO Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka för Taiwans deltagande i ICAO och tillkännager detta för regeringen. Motivering Taiwan är ett exempel på den framgång

2017-09-12

Motion 2017/18:8 av Caroline Szyber (KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:8 av Caroline Szyber (KD) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:7 av Caroline Szyber (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:7 av Caroline Szyber (KD) Ställ krav på säkrare identitetshandlingar vid personlig konkurs Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ställa krav på säkrare identitetshandlingar vid personlig konkurs och tillkännager detta för regeringen. Motivering En

2017-09-12

Motion 2017/18:7 av Caroline Szyber (KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:7 av Caroline Szyber (KD) (pdf, 61 kB)

Motion 2017/18:6 av Caroline Szyber (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:6 av Caroline Szyber (KD) Satsningar för cykling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av samordnade infrastruktursatsningar för cykling och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

2017-09-12

Motion 2017/18:6 av Caroline Szyber (KD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:6 av Caroline Szyber (KD) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:5 av Caroline Szyber (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:5 av Caroline Szyber (KD) Socialförsäkringar för egenföretagare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur socialförsäkringarna kan utformas för att bättre ta hänsyn till egenföretagares situation och tillkännager detta

2017-09-12

Motion 2017/18:5 av Caroline Szyber (KD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:5 av Caroline Szyber (KD) (pdf, 61 kB)

Motion 2017/18:4 av Caroline Szyber (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:4 av Caroline Szyber (KD) Möjliggör ett Ivy League-universitet i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge en privat aktör möjlighet att bedriva delar av Södertörns högskolas utbildning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige

2017-09-12

Motion 2017/18:4 av Caroline Szyber (KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:4 av Caroline Szyber (KD) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:3 av Caroline Szyber (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3 av Caroline Szyber (KD) Investeringsavtal mellan EU och Taiwan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att EU ska ingå ett bilateralt investeringsavtal med Taiwan och tillkännager detta för regeringen. Motivering EU

2017-09-12

Motion 2017/18:3 av Caroline Szyber (KD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3 av Caroline Szyber (KD) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:2 av Caroline Szyber (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:2 av Caroline Szyber (KD) Ändra rösträttsåldern Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ändring i grundlagen så att den som fyller 18 år under det år som allmänna val, val till Europaparlamentet eller folkomröstningar hålls anses

2017-09-12

Motion 2017/18:2 av Caroline Szyber (KD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2 av Caroline Szyber (KD) (pdf, 60 kB)

Motion 2017/18:1 av Caroline Szyber (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:1 av Caroline Szyber (KD) Trängselskatten på Lidingöbron Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om undantag från trängselskatt för att hämta och lämna vid Ropsten och tillkännager detta för regeringen. Motivering På flera platser

2017-09-12

Motion 2017/18:1 av Caroline Szyber (KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1 av Caroline Szyber (KD) (pdf, 66 kB)

Motion 2016/17:3758 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3758 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) med anledning av prop. 2016/17:200 Miljöbedömningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kraven på miljökonsekvensbeskrivningens innehåll endast ska avse sådant som krävs för ett korrekt


Utskottsberedning: 2017/18:MJU5

Motion 2016/17:3758 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3758 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 76 kB)

Motion 2016/17:3757 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:3757 av Jens Holm m.fl. (V) med anledning av prop. 2016/17:200 Miljöbedömningar Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ges i uppdrag att skyndsamt utreda hur undantag från krav på strategisk miljöbedömning och


Utskottsberedning: 2017/18:MJU5

Motion 2016/17:3757 av Jens Holm m.fl. (V) (docx, 55 kB) Motion 2016/17:3757 av Jens Holm m.fl. (V) (pdf, 73 kB)

Motion 2016/17:3756

Motion till riksdagen 2016/17:3756 Motionen utgår.

2017-06-19

Motion 2016/17:3755 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C)

Motion till riksdagen 2016/17:3755 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C) med anledning av skr. 2016/17:194 Riksrevisionens slutrapport om statens styrning på vårdområdet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tydliggöra Socialstyrelsens roll i förhållande till


Utskottsberedning: 2017/18:SoU4

Motion 2016/17:3755 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3755 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C) (pdf, 82 kB)

Motion 2016/17:3754 av Per Ramhorn (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3754 av Per Ramhorn (SD) med anledning av skr. 2016/17:194 Riksrevisionens slutrapport om statens styrning på vårdområdet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tydliggöra Socialstyrelsens roll i förhållande till Sveriges Kommuner


Utskottsberedning: 2017/18:SoU4

Motion 2016/17:3754 av Per Ramhorn (SD) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:3754 av Per Ramhorn (SD) (pdf, 58 kB)