Dokument & lagar (159 588 träffar)

Motion 2017/18:3358 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3358 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Digitalisering av skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en strategi för skolans digitalisering och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2017/18:UbU17 2017/18:UbU18

Motion 2017/18:3358 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3358 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:3357 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3357 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Universitet och högskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att resultatet av Ledningsutredningens rekommendationer ska utvärderas under 2018 och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16

Motion 2017/18:3357 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:3357 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 96 kB)

Motion 2017/18:3356 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3356 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Forskning och innovation för mer kunskap och fler jobb i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en ny indelning av lärosätena och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:SfU17 2017/18:SkU8 2017/18:UbU16 2017/18:UbU17

Motion 2017/18:3356 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:3356 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 88 kB)

Motion 2017/18:3355 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3355 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Kränkande behandling, frånvaro och psykisk ohälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka samverkan mellan skola, socialtjänst, BUP, elevhälsa och föräldrar för att förhindra


Utskottsberedning: 2017/18:UbU1 2017/18:UbU14 2017/18:UbU19 2017/18:UbU20
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 1 avslag, 8 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3355 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3355 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 77 kB)

Motion 2017/18:3353 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3353 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M En bättre lärarutbildning och fler skickliga lärare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lärarnas tidsanvändning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16 2017/18:UbU19

Motion 2017/18:3353 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3353 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 79 kB)

Motion 2017/18:3333 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3333 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD) Utbildning om arbetsrätt och arbetsmarknadens villkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur ökade kunskaper om arbetsrätt och arbetsmarknadens villkor på bästa sätt


Utskottsberedning: 2017/18:UbU20

Motion 2017/18:3333 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3333 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:3299 av Krister Örnfjäder och Johan Andersson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:3299 av Krister Örnfjäder och Johan Andersson (båda S) Vuxenutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av den kommunala yrkesinriktade vuxenutbildningen för att klara arbetsmarknadens behov och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2017/18:UbU15

Motion 2017/18:3299 av Krister Örnfjäder och Johan Andersson (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3299 av Krister Örnfjäder och Johan Andersson (båda S) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:3228 av Michael Svensson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3228 av Michael Svensson (M) Bygg testreaktorn Electra Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge tillstånd för byggandet av testreaktorn Electra vid Oskarshamns kärnkraftverk och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2017/18:UbU17

Motion 2017/18:3228 av Michael Svensson (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3228 av Michael Svensson (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2017/18:3200 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3200 av Saila Quicklund (M) Entreprenörskap i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja entreprenörskap redan i grundskolan och i större omfattning än i dag och tillkännager detta för regeringen. Motivering ”Entreprenörskap


Utskottsberedning: 2017/18:UbU20

Motion 2017/18:3200 av Saila Quicklund (M) (docx, 53 kB) Motion 2017/18:3200 av Saila Quicklund (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh (V) Hedersförtryck, utbildningsinsatser och samhällsorientering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla nyanlända flyktingar inte bara ska få lära sig svenska i sfi-undervisningen utan tidigt också


Utskottsberedning: 2017/18:AU10 2017/18:AU7 2017/18:JuU1 2017/18:KrU3 2017/18:SoU9 2017/18:UbU16 2017/18:UbU20
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): , 1 bifall, 10 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh (V) (docx, 68 kB) Motion 2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh (V) (pdf, 102 kB)

Motion 2017/18:3170 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3170 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) Sex- och samlevnadsundervisning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sex- och samlevnadsundervisning som obligatorisk del av lärarutbildningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:UbU15 2017/18:UbU16 2017/18:UbU20

Motion 2017/18:3170 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3170 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2017/18:3168 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3168 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) Avskaffande av fribelopp för studiemedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa fribeloppet avseende lånedelen i studiemedlen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fribeloppets


Utskottsberedning: 2017/18:UbU11

Motion 2017/18:3168 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3168 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (pdf, 57 kB)

Motion 2017/18:3167 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3167 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) Fri tentamensrätt vid högskolor och universitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införande av en fri tentamensrätt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Reformeringen av


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16

Motion 2017/18:3167 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3167 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2017/18:3141 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3141 av Saila Quicklund (M) Elevhälsa i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förslaget om förstärkt elevhälsa och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fysisk inaktivitet blir mer förekommande bland


Utskottsberedning: 2017/18:UbU19

Motion 2017/18:3141 av Saila Quicklund (M) (docx, 53 kB) Motion 2017/18:3141 av Saila Quicklund (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2017/18:3137 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3137 av Saila Quicklund (M) Barnomsorg på obekväm arbetstid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om barnomsorg på obekväm arbetstid och tillkännager detta för regeringen. Motivering  Förskolan spelar en viktig roll i arbetslinjen,


Utskottsberedning: 2017/18:UbU13

Motion 2017/18:3137 av Saila Quicklund (M) (docx, 52 kB) Motion 2017/18:3137 av Saila Quicklund (M) (pdf, 58 kB)

Motion 2017/18:3127 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3127 av Beatrice Ask m.fl. (M) Plikt att förhindra radikalisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett förtydligat ansvar för skolhuvudmän och andra som arbetar med barn och unga att främja demokratiska värderingar och motverka


Utskottsberedning: 2017/18:UbU20

Motion 2017/18:3127 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3127 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 96 kB)

Motion 2017/18:3116 av Marta Obminska (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3116 av Marta Obminska (M) Obligatorisk utbildning i hedersrelaterat förtryck och våld på socionomutbildningarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om obligatorisk utbildning i hedersrelaterat förtryck och våld på socionomutbildningarna


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16

Motion 2017/18:3116 av Marta Obminska (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3116 av Marta Obminska (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:3112 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3112 av Saila Quicklund (M) Utbildningscentrum för högre utbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utbildningscentrum för högre utbildning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Landsbygdkommittén föreslår


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16

Motion 2017/18:3112 av Saila Quicklund (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3112 av Saila Quicklund (M) (pdf, 56 kB)

Motion 2017/18:3111 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3111 av Saila Quicklund (M) Anpassning av utbildningar för de lokala arbetsmarknaderna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra utbildningarna mer relevanta för de lokala arbetsmarknaderna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Målet


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16

Motion 2017/18:3111 av Saila Quicklund (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3111 av Saila Quicklund (M) (pdf, 57 kB)

Motion 2017/18:3103 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:3103 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M) Främja företagande och entreprenörskap i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om företagande och entreprenörskap vid utformningen av all utbildning och tillkännager detta för


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:3103 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M) (docx, 51 kB) Motion 2017/18:3103 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M) (pdf, 62 kB)