Dokument & lagar (151 761 träffar)

Motion 2017/18:3335 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3335 av Markus Wiechel m.fl. (SD) Fredsprocessen i Israel–Palestina Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör återkalla sitt erkännande av Palestina och förklara det ogiltigt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: UU

Motion 2017/18:3335 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3335 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2017/18:3334 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3334 av Markus Wiechel m.fl. (SD) Erkännande av folkmordet i Irak och Syrien Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen med anledning av resolution 2091 bör erkänna Islamiska statens terrorkampanj i Irak och Syrien under


Utskottsberedning: UU

Motion 2017/18:3334 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3334 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:3330 av Amineh Kakabaveh (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3330 av Amineh Kakabaveh (V) Kurdistans självbestämmanderätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör understödja de strävanden till ett demokratiskt styre som finns i provinsen Rojava, vilka kan tjäna som modell för


Utskottsberedning: NU UU

Motion 2017/18:3330 av Amineh Kakabaveh (V) (docx, 69 kB) Motion 2017/18:3330 av Amineh Kakabaveh (V) (pdf, 109 kB)

Motion 2017/18:3265 av Erik Bengtzboe och Carl-Oskar Bohlin (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:3265 av Erik Bengtzboe och Carl-Oskar Bohlin (båda M) Svenskt Natomedlemskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör ansöka om medlemskap i Nato och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fred och säkerhet


Utskottsberedning: UU

Motion 2017/18:3265 av Erik Bengtzboe och Carl-Oskar Bohlin (båda M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3265 av Erik Bengtzboe och Carl-Oskar Bohlin (båda M) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:3240 av Karin Enström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3240 av Karin Enström m.fl. (M) EU-samarbetet nu och i framtiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att EU-samarbetet ska användas för att hitta lösningar på gränsöverskridande problem och om att problem som bäst hanteras på nationell


Utskottsberedning: KU MJU NU UU 2017/18:FiU20 2017/18:FiU5 2017/18:JuU13

Motion 2017/18:3240 av Karin Enström m.fl. (M) (docx, 74 kB) Motion 2017/18:3240 av Karin Enström m.fl. (M) (pdf, 130 kB)

Motion 2017/18:3239 av Karin Enström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3239 av Karin Enström m.fl. (M) Frihet, fred och utveckling i världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inriktningen av utrikespolitiken och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: NU UU 2017/18:UU2 2017/18:UU8
Riksdagsbeslut (42 yrkanden): 2 avslag, 40 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3239 av Karin Enström m.fl. (M) (docx, 114 kB) Motion 2017/18:3239 av Karin Enström m.fl. (M) (pdf, 271 kB)

Motion 2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L) Sveriges roll i Europeiska unionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Sveriges roll i EU:s reformarbete och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: AU KU NU SfU TU UU 2017/18:FiU20 2017/18:FiU5 2017/18:JuU13 2017/18:JuU15 2017/18:KU38 2017/18:SoU13

Motion 2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 67 kB) Motion 2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 95 kB)

Motion 2017/18:3164 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3164 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) Åtgärder för att utrota barnäktenskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ställa tydligare krav på att biståndet mer kraftfullt ska bidra till resultat vad gäller mottagarlandets arbete


Utskottsberedning: 2017/18:UU2

Motion 2017/18:3164 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3164 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:3163 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3163 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) Säkra aborter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om säkra aborter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många länder som accepterar vissa sexuella och reproduktiva rättigheter


Utskottsberedning: 2017/18:UU2

Motion 2017/18:3163 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3163 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2017/18:3162 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3162 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) Kampen mot könsstympning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ställa tydligare krav på att biståndet mer kraftfullt ska bidra till resultat vad gäller mottagarlandets arbete med att bekämpa


Utskottsberedning: 2017/18:UU2

Motion 2017/18:3162 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3162 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:3156 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3156 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) Stockholm Statement of Commitment – Skydda, värna och stärka mänskliga rättigheter, SRHR och ökad jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förmedla deklarationen Stockholm Statement


Utskottsberedning: UU 2017/18:UU2

Motion 2017/18:3156 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3156 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:3155 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3155 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) Kampen mot mödradödlighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ställa tydligare krav på hur biståndet mer kraftfullt ska bidra till resultat vad gäller mottagarlandets arbete för att bekämpa


Utskottsberedning: 2017/18:UU2

Motion 2017/18:3155 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3155 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:3073 av Olof Lavesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3073 av Olof Lavesson m.fl. (M) En nationell Öresundsagenda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om framtagandet av en nationell Öresundsagenda för att intensifiera arbetet med att skapa ökade förutsättningar för en fortsatt integration


Utskottsberedning: UU

Motion 2017/18:3073 av Olof Lavesson m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3073 av Olof Lavesson m.fl. (M) (pdf, 77 kB)

Motion 2017/18:3017 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3017 av Jabar Amin m.fl. (MP) Fasa ut avräkningarna från biståndet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avräkningarna från biståndet för att bekosta det inhemska flyktingmottagandet bör fasas ut successivt så att de försvinner


Utskottsberedning: 2017/18:UU2

Motion 2017/18:3017 av Jabar Amin m.fl. (MP) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3017 av Jabar Amin m.fl. (MP) (pdf, 62 kB)

Motion 2017/18:3009 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3009 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) En stärkt politik för EU:s östliga partnerskap  Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska arbeta för en ambitiös strategi för hur det östliga partnerskapet ska utvecklas, ta


Utskottsberedning: UU

Motion 2017/18:3009 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:3009 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 98 kB)

Motion 2017/18:3008 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3008 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) Frihandel för tillväxt, utveckling, fred och frihet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska fortsätta att stå upp för frihandel, fortsätta att riva handelshinder och samtidigt


Utskottsberedning: NU 2017/18:UU2

Motion 2017/18:3008 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3008 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 94 kB)

Motion 2017/18:2981 av Sofia Fölster (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2981 av Sofia Fölster (M) Medlemskap i Nato Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige skyndsamt bör ansöka om medlemskap i Nato och tillkännager detta för regeringen. Motivering I en orolig värld där säkerhetsläget


Utskottsberedning: UU

Motion 2017/18:2981 av Sofia Fölster (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2981 av Sofia Fölster (M) (pdf, 58 kB)

Motion 2017/18:2973 av Sofia Fölster (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2973 av Sofia Fölster (M) Delta militärt i kampen mot Isil/Daish Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska göra mer, även militärt, för att bekämpa Isil/Daish och tillkännager detta för regeringen. Motivering I


Utskottsberedning: UU

Motion 2017/18:2973 av Sofia Fölster (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2973 av Sofia Fölster (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2017/18:2960 av Valter Mutt m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2960 av Valter Mutt m.fl. (MP) Uppsägning av värdlandsavtal med Nato och lagstiftning mot kärnvapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt skriva under FN:s konvention om globalt förbud mot kärnvapen och tillkännager


Utskottsberedning: UU

Motion 2017/18:2960 av Valter Mutt m.fl. (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2960 av Valter Mutt m.fl. (MP) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:2945 av Annika Lillemets m.fl. (MP, V)

Motion till riksdagen 2017/18:2945 av Annika Lillemets m.fl. (MP, V) Sanktioner mot regimen i Saudiarabien Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör driva på inom EU och FN för riktade sanktioner mot personer i Saudiarabiens ledning och tillkännager


Utskottsberedning: UU

Motion 2017/18:2945 av Annika Lillemets m.fl. (MP, V) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2945 av Annika Lillemets m.fl. (MP, V) (pdf, 72 kB)