Dokument & lagar (232 487 träffar)

Motion 2018/19:2535 av Martina Johansson och Niels Paarup-Petersen (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2535 av Martina Johansson och Niels Paarup-Petersen båda C Bredband i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta kommunal medfinansiering vid bredbandsutbyggnad och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2018/19:TU4

Motion 2018/19:2535 av Martina Johansson och Niels Paarup-Petersen (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2535 av Martina Johansson och Niels Paarup-Petersen (båda C) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:2522 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2522 av Per Åsling C Infrastruktursatsningar i Jämtlands län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för ändrade prioriteringar i syfte att åtgärda infrastruktur i Jämtlands län och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2522 av Per Åsling (C) (docx, 92 kB) Motion 2018/19:2522 av Per Åsling (C) (pdf, 102 kB)

Motion 2018/19:2519 av Helena Lindahl och Linda Ylivainio (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2519 av Helena Lindahl och Linda Ylivainio båda C Ökat ekonomiskt stöd för statlig flygtrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till ett permanent ökat ekonomiskt stöd för statlig flygtrafik och tillkännager detta


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2519 av Helena Lindahl och Linda Ylivainio (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2519 av Helena Lindahl och Linda Ylivainio (båda C) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2518 av Helena Lindahl och Linda Ylivainio (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2518 av Helena Lindahl och Linda Ylivainio båda C Förverkligande av Norrbotniabanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska inleda diskussioner med berörda regioner och intressenter och skyndsamt hitta finansieringslösningar


Utskottsberedning: TU 2018/19:FiU6

Motion 2018/19:2518 av Helena Lindahl och Linda Ylivainio (båda C) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2518 av Helena Lindahl och Linda Ylivainio (båda C) (pdf, 88 kB)

Motion 2018/19:2512 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2512 av Rickard Nordin C Krav på vinterdäck för tunga lastbilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa lagkrav på vinterdäck på samtliga hjul för tunga lastbilar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje år när snön


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2512 av Rickard Nordin (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2512 av Rickard Nordin (C) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2507 av Peter Helander (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2507 av Peter Helander C Investeringar i Dalabanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningar för investeringar utmed Dalabanan för att åstadkomma kortare restid och regionförstoring och tillkännager


Utskottsberedning: TU 2018/19:FiU6

Motion 2018/19:2507 av Peter Helander (C) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2507 av Peter Helander (C) (pdf, 86 kB)

Motion 2018/19:2506 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2506 av Peter Helander och Daniel Bäckström båda C Exportindustrin och besöksnäringens behov av transporter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att ta fram beräkningssätt där man tar större hänsyn till landsbygdens exportindustri


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2506 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2506 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C) (pdf, 89 kB)

Motion 2018/19:2499 av Kristina Yngwe (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2499 av Kristina Yngwe C Ombyggnad av E65 för utveckling av Ystads hamn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att förbättra trafiksituationen på Dragongatan i Ystad och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ystad


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2499 av Kristina Yngwe (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2499 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2498 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2498 av Per Åsling C OPS-finansiering av större infrastrukturprojekt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket ska få i uppdrag att identifiera 1015 större OPS-projekt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Anslagen


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2498 av Per Åsling (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2498 av Per Åsling (C) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2470 av Andreas Carlson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2470 av Andreas Carlson KD Utbyggnad av riksväg 40 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bygga ut riksväg 40 på sträckan mellan Jönköping och Ulricehamn för att få en sammanhängande motorväg mellan Stockholm och Göteborg och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2470 av Andreas Carlson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2470 av Andreas Carlson (KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2468 av Andreas Carlson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2468 av Andreas Carlson KD Ombyggnation av riksväg 26/47 och väg 195 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta ombyggnationen av riksväg 26/47 och prioritera och tidigarelägga ombyggnationen av sträckan MullsjöSlättäng, baserat på


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2468 av Andreas Carlson (KD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2468 av Andreas Carlson (KD) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:2465 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2465 av Mikael Oscarsson KD Döp om Arlanda till Raoul Wallenberg Airport Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att döpa om Arlanda till Raoul Wallenberg Airport och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har i Raoul Wallenberg


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2465 av Mikael Oscarsson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2465 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 82 kB)

Motion 2018/19:2427 av Anders Åkesson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2427 av Anders Åkesson m.fl. C En hållbar infrastruktur för hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att starkare incitament för en omställning av alla transporter behövs för att nå målet om 70 procent minskade utsläpp från transportsektorn


Utskottsberedning: CU MJU SkU TU 2018/19:TU1 2018/19:TU4

Motion 2018/19:2427 av Anders Åkesson m.fl. (C) (docx, 85 kB) Motion 2018/19:2427 av Anders Åkesson m.fl. (C) (pdf, 161 kB)

Motion 2018/19:2417 av Peter Helander (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2417 av Peter Helander C Det regionala flygets betydelse för norra och västra Dalarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska arbeta för att säkerställa jobb och företagande i norra och västra Dalarna genom att belägga flyglinjen


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2417 av Peter Helander (C) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2417 av Peter Helander (C) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:2415 av Alireza Akhondi (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2415 av Alireza Akhondi C Fossildrivna bilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fasa ut försäljningen av nytillverkade fossildrivna bilar till 2030 och tillkännager detta för regeringen. Motivering Nyligen föreslog danska regeringen


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2415 av Alireza Akhondi (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2415 av Alireza Akhondi (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:2410 av Lars Thomsson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2410 av Lars Thomsson C Statligt ansvar för reservhamn i Gotlandstrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förutsättningarna för att en reservhamn tillskapas för att tillförsäkra en tillfredsställande tillgänglighet i linjetrafiken till


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2410 av Lars Thomsson (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2410 av Lars Thomsson (C) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:2404 av Eskil Erlandsson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2404 av Eskil Erlandsson C Tyngre och längre fordon vid vägtransporter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ytterligare översyn av trafikförordningen som möjliggör fler tyngre och längre transportfordon på vägnätet och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2404 av Eskil Erlandsson (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2404 av Eskil Erlandsson (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:2402 av Eskil Erlandsson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2402 av Eskil Erlandsson C Enskilda vägnätet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn för att utreda ytterligare förstärkning av stödet till det enskilda vägnätet och tillkännager detta för regeringen. Motivering 43 000


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2402 av Eskil Erlandsson (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2402 av Eskil Erlandsson (C) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:2397 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2397 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson båda C Järnväg GöteborgOslo Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att få dubbelspår på järnvägen hela sträckan i korridoren OsloGöteborgKöpenhamn och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2397 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2397 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:2392 av Annika Qarlsson och Ulrika Heie (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2392 av Annika Qarlsson och Ulrika Heie båda C Sommartid året om Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inte ställa om klockan vår och höst och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2392 av Annika Qarlsson och Ulrika Heie (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2392 av Annika Qarlsson och Ulrika Heie (båda C) (pdf, 74 kB)