Dokument & lagar (146 867 träffar)

Motion 2016/17:170 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:170 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) Bild- och formkonstnärers villkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda hur enprocentsregeln kan spela en större roll i framtida byggnationer och investeringar samt vilka


Utskottsberedning: KrU

Motion 2016/17:170 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:170 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 67 kB)

Motion 2016/17:167 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:167 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) Konsumentvägledning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett förslag som innebär att kommunerna ska vara skyldiga att tillhandahålla konsumentvägledning och tillkännager


Utskottsberedning: CU

Motion 2016/17:167 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:167 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 80 kB)

Motion 2016/17:1072 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:1072 av Jan Björklund m.fl. (L) Svenskt medlemskap i Nato Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ökade säkerhetspolitiska hotet från Ryssland måste få konsekvenser för Sveriges säkerhetspolitiska vägval och tillkännager detta


Utskottsberedning: UU

Motion 2016/17:1072 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:1072 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 88 kB)

Motion 2016/17:1067 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:1067 av Jan Björklund m.fl. (L) Ryssland Ukraina Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta sanktioner mot Ryssland och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stoppa


Utskottsberedning: UU

Motion 2016/17:1067 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:1067 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 82 kB)

Motion 2016/17:1083 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:1083 av Jan Björklund m.fl. (L) Förstatliga skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om statlig skola och tillkännager detta för regeringen. Motivering För att ge alla elever en bra skolgång bör staten ta tillbaka ansvaret


Utskottsberedning: UbU

Motion 2016/17:1083 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1083 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 68 kB)

Motion 2016/17:1988 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:1988 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) För en likvärdig skola Innehåll Förslag till riksdagsbeslut För en likvärdig skola Vinstdrivande friskolor Förändra det fria skolvalet i grundskolan Nyanlända och flerspråkiga elever Nya regler för placering av elever i kommunala


Utskottsberedning: UbU

Motion 2016/17:1988 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 64 kB) Motion 2016/17:1988 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 90 kB)

Motion 2016/17:47 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:47 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) En starkare arbetsrätt för ökad trygghet i anställningen 1 Innehåll 1 Innehåll 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Trygghet i anställningen ger en bättre arbetsmarknad för alla 4 Minska de otrygga anställningarna 4.1 Objektiva


Utskottsberedning: 2016/17:AU7 2016/17:FiU25

Motion 2016/17:47 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 73 kB) Motion 2016/17:47 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 114 kB)

Motion 2016/17:3494 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3494 av Annie Lööf m.fl. (C) Nytt ledarskap för Sverige 1. Sammanfattning Sverige behöver ett nytt ledarskap. Trots att vi befinner oss i en högkonjunktur, där fler jobb borde växa fram och sysselsättningen stiga, ökar tudelningen i samhället. Tudelningen finns mellan unga


Utskottsberedning: 2016/17:FiU1
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3494 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 1082 kB) Motion 2016/17:3494 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 1538 kB)

Motion 2016/17:3419 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3419 av Jan Björklund m.fl. (L) Liberala reformer för framtiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet


Utskottsberedning: 2016/17:FiU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3419 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 567 kB) Motion 2016/17:3419 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 982 kB)

Motion 2016/17:3350 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3350 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) Plan för ett starkare Sverige – Moderaternas budgetmotion 2017 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Sverige behöver en ny reformagenda 1. Utsikter för svensk ekonomi a. Långsam internationell


Utskottsberedning: 2016/17:FiU1
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3350 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (docx, 595 kB) Motion 2016/17:3350 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (pdf, 637 kB)

Motion 2016/17:3320 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3320 av Andreas Carlson m.fl. (KD) Tillit och trygghet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i avsnitt 5–21 i m otionen. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet


Utskottsberedning: 2016/17:FiU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3320 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 497 kB) Motion 2016/17:3320 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 736 kB)

Motion 2016/17:1081 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:1081 av Jan Björklund m.fl. (L) Liberal politik för färre och enklare regler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om principen ”en regel in – en regel ut” och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: KU

Motion 2016/17:1081 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:1081 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 90 kB)

Motion 2016/17:1736 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:1736 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) Bra bostäder åt alla 1 Innehåll 1 Innehåll 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Bostad är en social rättighet 4 Bryt bostadssegregationen 5 Bygg bort bostadsbristen 5.1 Investeringsstöd för hyresrätter med rimliga


Utskottsberedning: MJU 2016/17:CU1 2016/17:CU14 2016/17:CU15
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 1 avslag, 26 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:1736 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 97 kB) Motion 2016/17:1736 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 186 kB)

Motion 2016/17:3384 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3384 av Andreas Carlson m.fl. (KD) Migration och integration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som a nförs i motionen om vikten av att värna asylrätten och tillkännager detta för regeringen . Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: SfU SoU UbU 2016/17:SfU4
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 2 avslag, 7 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3384 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 89 kB) Motion 2016/17:3384 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 170 kB)

Motion 2016/17:1065 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:1065 av Jan Björklund m.fl. (L) En liberal och human migrationspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att EU:s gemensamma asylpolitik måste stärkas och att Sverige måste spela en aktiv roll i förhandlingar och tillkännager


Utskottsberedning: SfU 2016/17:SfU4
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 8 avslag, 11 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:1065 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 66 kB) Motion 2016/17:1065 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 93 kB)

Motion 2016/17:1066 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:1066 av Jan Björklund m.fl. (L) Bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige genom sin utrikes- och biståndspolitik i än högre grad än i dag ska stötta demokratiseringsprocesser och enskilda demokratiaktivister och


Utskottsberedning: UU 2016/17:UU2
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 7 avslag, 5 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:1066 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 67 kB) Motion 2016/17:1066 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 103 kB)

Motion 2016/17:48 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:48 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) Ett starkare FN 1 Innehåll 1 Innehåll 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 4 Sverige i FN 4.1 FN-strategi 4.2 Ett mer enat FN 4.3 Ett starkare civilsamhälle i FN 4.4 Fler svenskar i FN 4.5 Ett


Utskottsberedning: UU 2016/17:UU2
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 1 avslag, 27 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:48 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 83 kB) Motion 2016/17:48 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 134 kB)

Motion 2016/17:3409 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3409 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) En ansvarsfull invandringspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera hjälp i närområdena genom ökade anslag till UNHCR samt utvalda kompletterande hjälporganisationer och tillkännager


Utskottsberedning: KU UbU 2016/17:JuU18 2016/17:SfU4 2016/17:SfU6 2016/17:UU2
Riksdagsbeslut (57 yrkanden): 11 avslag, 46 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3409 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (docx, 81 kB) Motion 2016/17:3409 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (pdf, 140 kB)

Motion 2016/17:3387 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3387 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) Plan för ett starkare Sverige – kraftfulla åtgärder mot terrorism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kraftfulla polisiära insatser för att motverka parallella samhällen och otrygghet i områden


Utskottsberedning: KU SfU UU 2016/17:JuU1 2016/17:JuU16 2016/17:JuU17 2016/17:JuU18 2016/17:TU6 2016/17:UU2
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall, 23 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3387 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (docx, 78 kB) Motion 2016/17:3387 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (pdf, 133 kB)

Motion 2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) Plan för ett starkare Sverige – reformer för fler bostäder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förstärkt översiktsplanering och borttagande av detaljplanekravet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: UbU 2016/17:CU1 2016/17:CU14 2016/17:CU15 2016/17:FiU1 2016/17:FiU25 2016/17:MJU9 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall, 31 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (docx, 80 kB) Motion 2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (pdf, 133 kB)