Dokument & lagar (3 530 träffar)

Motion 2018/19:2994 av Robert Hannah m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2994 av Robert Hannah m.fl. L Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik enligt förslaget


Utskottsberedning: 2018/19:CU1

Motion 2018/19:2994 av Robert Hannah m.fl. (L) (docx, 79 kB) Motion 2018/19:2994 av Robert Hannah m.fl. (L) (pdf, 120 kB)

Motion 2018/19:2948 av Mats Green m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2948 av Mats Green m.fl. M Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Sammanfattning Sverige är i stort behov av bostadspolitiska reformer. Behovet av viktiga reformer har under den senaste mandatperioden fått stå tillbaka för en återgång till


Utskottsberedning: 2018/19:CU1

Motion 2018/19:2948 av Mats Green m.fl. (M) (docx, 145 kB) Motion 2018/19:2948 av Mats Green m.fl. (M) (pdf, 150 kB)

Motion 2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. KD Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Kristdemokraternas bostadspolitik Ett samhälle som håller ihop Egenmakt över boendet En funktionell bostadsmarknad


Utskottsberedning: FöU KrU MJU NU SkU TU UbU 2018/19:CU1 2018/19:JuU10 2018/19:SfU3 2018/19:SoU1 2018/19:SoU11

Motion 2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) (docx, 142 kB) Motion 2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) (pdf, 300 kB)

Motion 2018/19:2838 av Ola Johansson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2838 av Ola Johansson m.fl. C Starkare skydd och rättigheter för individer Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om barns rätt till båda sina föräldrar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: CU KU

Motion 2018/19:2838 av Ola Johansson m.fl. (C) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:2838 av Ola Johansson m.fl. (C) (pdf, 91 kB)

Motion 2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2831 av Mats Green m.fl. M Fler bostäder och ökat byggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genom regleringsbrev och instruktioner ombesörja att myndigheterna bidrar till att fler bostäder byggs och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: CU FiU KrU MJU NU SfU SkU TU

Motion 2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) (docx, 92 kB) Motion 2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) (pdf, 155 kB)

Motion 2018/19:2830 av Mats Green m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2830 av Mats Green m.fl. M Konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra budget- och skuldrådgivningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa åtgärder


Utskottsberedning: CU FiU JuU

Motion 2018/19:2830 av Mats Green m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:2830 av Mats Green m.fl. (M) (pdf, 104 kB)

Motion 2018/19:2828 av Mats Green m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2828 av Mats Green m.fl. M Familjerätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra reglerade surrogatmoderskap i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga


Utskottsberedning: CU 2018/19:SoU8

Motion 2018/19:2828 av Mats Green m.fl. (M) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:2828 av Mats Green m.fl. (M) (pdf, 110 kB)

Motion 2018/19:2786 av Åsa Coenraads (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2786 av Åsa Coenraads M Strandskydd i Västmanland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över plan- och bygglagen för att underlätta sjönära byggande och tillkännager detta för regeringen. Motivering Strandskyddet är ett generellt skydd


Utskottsberedning: CU

Motion 2018/19:2786 av Åsa Coenraads (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2786 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:2779 av Emma Hult m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2779 av Emma Hult m.fl. MP En hållbar bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nytt mål för bostadspolitiken som innebär att 450 000 nya bostäder byggs till 2025 och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: CU KrU SfU SkU TU 2018/19:SoU9

Motion 2018/19:2779 av Emma Hult m.fl. (MP) (docx, 81 kB) Motion 2018/19:2779 av Emma Hult m.fl. (MP) (pdf, 128 kB)

Motion 2018/19:2771 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2771 av Sten Bergheden M Förenkla för enskilda väghållare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över Lantmäteriets ansvarsområde i syfte att underlätta för de enskilda väghållarna att själva enklare kunna ändra andelstalen på ett rättssäkert


Utskottsberedning: CU

Motion 2018/19:2771 av Sten Bergheden (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2771 av Sten Bergheden (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:2765 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2765 av Mikael Oscarsson KD Åtgärder mot utländska stöldligor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stänga dörren till missbruk av samordningsnummer genom att införa förbud i lagstiftningen mot att kunna ha mer än ett fordon när man har


Utskottsberedning: CU SfU 2018/19:JuU10

Motion 2018/19:2765 av Mikael Oscarsson (KD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2765 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:2691 av Henrik Vinge (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2691 av Henrik Vinge SD Obligatorisk märkning av djurtestade produkter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa en obligatorisk märkning av djurtestade kosmetikaprodukter och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: CU

Motion 2018/19:2691 av Henrik Vinge (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2691 av Henrik Vinge (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:2662 av Patrik Björck m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2662 av Patrik Björck m.fl. S Förändring av andelstal för enskilda vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lägga fram en lagstiftning som innebär en förenkling och dessutom att kostnaderna sänks vid hantering av ändring av andelstal


Utskottsberedning: CU

Motion 2018/19:2662 av Patrik Björck m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2662 av Patrik Björck m.fl. (S) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:2644 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2644 av Saila Quicklund M Lagändringar i föräldrabalken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagändring i föräldrabalken i vad som avser rätten att vara vårdnadshavare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: CU

Motion 2018/19:2644 av Saila Quicklund (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2644 av Saila Quicklund (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:2630 av Ola Johansson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2630 av Ola Johansson m.fl. C Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik enligt förslaget


Utskottsberedning: 2018/19:CU1

Motion 2018/19:2630 av Ola Johansson m.fl. (C) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:2630 av Ola Johansson m.fl. (C) (pdf, 115 kB)

Motion 2018/19:2591 av Robert Hannah m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2591 av Robert Hannah m.fl. L Liberal familjerätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagstiftning som möjliggör altruistiskt värdmödraskap i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: CU 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9

Motion 2018/19:2591 av Robert Hannah m.fl. (L) (docx, 84 kB) Motion 2018/19:2591 av Robert Hannah m.fl. (L) (pdf, 131 kB)

Motion 2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. L Liberal bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en strategi för omvandlingar i utsatta områden dominerade av hyresrätter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: CU KrU MJU SkU 2018/19:SoU9

Motion 2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 103 kB) Motion 2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 194 kB)

Motion 2018/19:2584 av Ida Drougge (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2584 av Ida Drougge M Kommunalt självbestämmande i fråga om strandskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överlåta till kommunerna att i översiktsplaner, planprogram och detaljplaner själva styra och besluta om strandskydd och tillkännager


Utskottsberedning: CU

Motion 2018/19:2584 av Ida Drougge (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2584 av Ida Drougge (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:2558 av Ulrika Heie (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2558 av Ulrika Heie C Arvode vigselförrättare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regler och ersättning för vigselförrättare förordnade av länsstyrelserna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Allt fler par vänder


Utskottsberedning: CU

Motion 2018/19:2558 av Ulrika Heie (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2558 av Ulrika Heie (C) (pdf, 66 kB)

Motion 2018/19:2548 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2548 av Rickard Nordin C En modern föräldraskapslagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att faderskap ska berättiga till vårdnad om inte annat beslutats i domstol och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: CU

Motion 2018/19:2548 av Rickard Nordin (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2548 av Rickard Nordin (C) (pdf, 74 kB)