Dokument & lagar (2 864 träffar)

Motion 2017/18:3745 av Sofia Damm m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3745 av Sofia Damm m.fl. (KD) Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2017/18:FöU3 2017/18:UU1 2017/18:UU11 2017/18:UU8
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 4 avslag, 18 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3745 av Sofia Damm m.fl. (KD) (docx, 78 kB) Motion 2017/18:3745 av Sofia Damm m.fl. (KD) (pdf, 129 kB)

Motion 2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) En ansvarsfull internationell agenda Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Sammanfattning EU-samarbetet Ett handlingskraftigt och öppet EU som står upp för liberala värden EU i olika hastigheter EU som global handelsaktör Ett


Utskottsberedning: FöU NU SfU UU 2017/18:FöU1 2017/18:FöU3 2017/18:FöU4 2017/18:KU36 2017/18:KU38 2017/18:UU11 2017/18:UU2 2017/18:UU8
Riksdagsbeslut (46 yrkanden): 10 avslag, 36 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 84 kB) Motion 2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 151 kB)

Motion 2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M) Säkerhetspolitik för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges försvarsutgifter ska öka och närma sig 2 procent av BNP och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2017/18:FöU1 2017/18:FöU4 2017/18:FöU8 2017/18:UU11 2017/18:UU2 2017/18:UU8
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 6 avslag, 16 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 89 kB) Motion 2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 169 kB)

Motion 2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) Transporter för jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket bör analysera sitt arbetssätt i syfte att uppmuntra produktivitetshöjningar och innovation och tillkännager


Utskottsberedning: FöU SkU TU 2017/18:FiU1 2017/18:FöU4 2017/18:JuU1 2017/18:JuU13 2017/18:TU1 2017/18:TU5 2017/18:TU6
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 4 avslag, 44 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (pdf, 136 kB)

Motion 2017/18:3393 av Birger Lahti m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3393 av Birger Lahti m.fl. (V) En hållbar och långsiktig energipolitik 1   Innehåll 1 Innehåll 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Ett förnybart energisystem 3.1 Energiöverenskommelsen 4 Forskning 5 Energieffektivisering 5.1 Bostadssektorn 5.2 Industrin 5.3


Utskottsberedning: MJU NU 2017/18:CU13 2017/18:FöU6 2017/18:NU10 2017/18:NU4 2017/18:NU9
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 1 avslag, 25 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3393 av Birger Lahti m.fl. (V) (docx, 89 kB) Motion 2017/18:3393 av Birger Lahti m.fl. (V) (pdf, 173 kB)

Motion 2017/18:3893 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:3893 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M) Skredrisken i Götaälvdalen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skredsäkerhet i Götaälvdalen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Dalgången kring


Utskottsberedning: FöU

Motion 2017/18:3893 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3893 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:3864 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3864 av Hans Wallmark m.fl. (M) Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2017/18:FöU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:3864 av Hans Wallmark m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:3864 av Hans Wallmark m.fl. (M) (pdf, 85 kB)

Motion 2017/18:3829 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3829 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2017/18:FöU1 2017/18:FöU3 2017/18:UU11 2017/18:UU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 4 avslag, 4 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3829 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 71 kB) Motion 2017/18:3829 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 119 kB)

Motion 2017/18:3827 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3827 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) Försvar och säkerhetspolitisk inriktning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om säkerhetspolitisk inriktning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: UbU 2017/18:FöU1 2017/18:FöU3 2017/18:FöU4 2017/18:FöU6 2017/18:FöU8 2017/18:UU11
Riksdagsbeslut (45 yrkanden): 9 avslag, 36 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3827 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 91 kB) Motion 2017/18:3827 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 174 kB)

Motion 2017/18:3826 av Stig Henriksson och Amineh Kakabaveh (båda V)

Motion till riksdagen 2017/18:3826 av Stig Henriksson och Amineh Kakabaveh (båda V) Svensk försvarsindustri 1        Innehåll 1Innehåll 2Förslag till riksdagsbeslut 3Svensk försvarsindustri 3.1Bakgrund 4Hur svensk är industrin egentligen? 4.1Ägande 4.2Produktion och service 5Svensk vapenexport 5.1Förbudet


Utskottsberedning: 2017/18:FöU3 2017/18:UU11

Motion 2017/18:3826 av Stig Henriksson och Amineh Kakabaveh (båda V) (docx, 66 kB) Motion 2017/18:3826 av Stig Henriksson och Amineh Kakabaveh (båda V) (pdf, 99 kB)

Motion 2017/18:3802 av Allan Widman m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3802 av Allan Widman m.fl. (L) Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Vi lever i en


Utskottsberedning: 2017/18:FöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3802 av Allan Widman m.fl. (L) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3802 av Allan Widman m.fl. (L) (pdf, 94 kB)

Motion 2017/18:3799 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3799 av Betty Malmberg (M) Livsmedelstrygghet i händelse av kris Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige i händelse av kris måste ha högre beredskap att försörja befolkningen med livsmedel under längre tid än i dag, och


Utskottsberedning: FöU

Motion 2017/18:3799 av Betty Malmberg (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3799 av Betty Malmberg (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:3765 av Daniel Bäckström m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3765 av Daniel Bäckström m.fl. (C) Försvar och samhällets säkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att svensk försvarsförmåga ska utvecklas så att hela landet kan försvaras genom ökad tillgänglighet och förbättrad operativ


Utskottsberedning: 2017/18:FöU3 2017/18:FöU4 2017/18:FöU8 2017/18:JuU1
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 1 avslag, 22 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3765 av Daniel Bäckström m.fl. (C) (docx, 69 kB) Motion 2017/18:3765 av Daniel Bäckström m.fl. (C) (pdf, 117 kB)

Motion 2017/18:3690 av Daniel Bäckström m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3690 av Daniel Bäckström m.fl. (C) Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1. Motivering Sverige bygger säkerhet


Utskottsberedning: 2017/18:FöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3690 av Daniel Bäckström m.fl. (C) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:3690 av Daniel Bäckström m.fl. (C) (pdf, 102 kB)

Motion 2017/18:3679 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:3679 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M) Riskbedömning av höga vattennivåer i Vänern och höga vattenflöden i Göta älv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över riskerna vid höga vattennivåer i Vänern


Utskottsberedning: FöU

Motion 2017/18:3679 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3679 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M) (pdf, 71 kB)

Motion 2017/18:3629 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3629 av Jan Björklund m.fl. (L) Upprätthåll Sveriges flygförsvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att antalet stridsflygplan ska förbli minst 100 och att möjligheten till 160 stridsflygplan ska studeras och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:FöU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:3629 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3629 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 77 kB)

Motion 2017/18:3491 av Daniel Bäckström och Per Åsling (båda C)

Motion till riksdagen 2017/18:3491 av Daniel Bäckström och Per Åsling (båda C) Sportskyttar och jägare i totalförsvaret Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur Sveriges sportskyttar och jägare med sin kompetens kan bidra till totalförsvaret och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:FöU6

Motion 2017/18:3491 av Daniel Bäckström och Per Åsling (båda C) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3491 av Daniel Bäckström och Per Åsling (båda C) (pdf, 62 kB)

Motion 2017/18:3434 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3434 av Jesper Skalberg Karlsson (M) Försvara Gotland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla och stärka det samlade militära försvaret på Gotland med fokus på att utveckla en fullt mekaniserad bataljon och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:FöU3

Motion 2017/18:3434 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3434 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:3368 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3368 av Jan Lindholm (MP) Moratorium för 5G Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett moratorium för 5G och tillkännager detta för regeringen. Motivering 5G kommer att mångfaldiga antalet sändarantenner. De kommer att sättas


Utskottsberedning: FöU

Motion 2017/18:3368 av Jan Lindholm (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3368 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:3341 av Caroline Szyber (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3341 av Caroline Szyber (KD) Brandskydd i särskilda boenden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om brandskydd och sprinklersystem i särskilda boenden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje år dör cirka 110 människor


Utskottsberedning: FöU

Motion 2017/18:3341 av Caroline Szyber (KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3341 av Caroline Szyber (KD) (pdf, 60 kB)