Dokument & lagar (5 998 träffar)

Motion 2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. MP Klimatet kan inte vänta Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett sista datum för försäljning av fossila drivmedel 2030 och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: CU MJU NU SkU TU UU 2018/19:FiU6 2018/19:MJU1

Motion 2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) (docx, 89 kB) Motion 2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) (pdf, 125 kB)

Motion 2018/19:2518 av Helena Lindahl och Linda Ylivainio (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2518 av Helena Lindahl och Linda Ylivainio båda C Förverkligande av Norrbotniabanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska inleda diskussioner med berörda regioner och intressenter och skyndsamt hitta finansieringslösningar


Utskottsberedning: TU 2018/19:FiU6

Motion 2018/19:2518 av Helena Lindahl och Linda Ylivainio (båda C) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2518 av Helena Lindahl och Linda Ylivainio (båda C) (pdf, 88 kB)

Motion 2018/19:2507 av Peter Helander (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2507 av Peter Helander C Investeringar i Dalabanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningar för investeringar utmed Dalabanan för att åstadkomma kortare restid och regionförstoring och tillkännager


Utskottsberedning: TU 2018/19:FiU6

Motion 2018/19:2507 av Peter Helander (C) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2507 av Peter Helander (C) (pdf, 86 kB)

Motion 2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. KD Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten behöver ta över ansvaret för sjukvården och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: AU CU SfU UbU 2018/19:FiU3 2018/19:JuU10 2018/19:SoU1 2018/19:SoU10 2018/19:SoU11 2018/19:SoU12 2018/19:SoU13 2018/19:SoU7 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9 2018/19:UbU1

Motion 2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) (docx, 429 kB) Motion 2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) (pdf, 731 kB)

Motion 2018/19:2377 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2377 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD Utgiftsområde 21 Energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skattereduktionen för mikroproducenter


Utskottsberedning: SkU 2018/19:FiU1 2018/19:NU3

Motion 2018/19:2377 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 78 kB) Motion 2018/19:2377 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 108 kB)

Motion 2018/19:2991 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2991 av Ebba Busch Thor m.fl. KD Reformer för vård, jobb och trygghet Kristdemokraternas budgetmotion för 2019 Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 1.Reformer och resurser för välfärd och trygghet 2.Bedömning av det ekonomiska läget 3. Ansvar för svensk ekonomi och hållbara offentliga


Utskottsberedning: 2018/19:FiU1

Motion 2018/19:2991 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) (docx, 327 kB) Motion 2018/19:2991 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) (pdf, 722 kB)

Motion 2018/19:2988 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2988 av Jan Björklund m.fl. L Liberalernas budgetmotion 2019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av


Utskottsberedning: 2018/19:FiU1

Motion 2018/19:2988 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 417 kB) Motion 2018/19:2988 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 790 kB)

Motion 2018/19:2979 av Mats Persson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2979 av Mats Persson m.fl. L Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Inom finansmarknadspolitiken


Utskottsberedning: 2018/19:FiU2

Motion 2018/19:2979 av Mats Persson m.fl. (L) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:2979 av Mats Persson m.fl. (L) (pdf, 96 kB)

Motion 2018/19:2951 av Mats Persson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2951 av Mats Persson m.fl. L Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Liberalerna värnar den offentliga servicen


Utskottsberedning: 2018/19:FiU3

Motion 2018/19:2951 av Mats Persson m.fl. (L) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:2951 av Mats Persson m.fl. (L) (pdf, 97 kB)

Motion 2018/19:2950 av Mats Persson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2950 av Mats Persson m.fl. L Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Det offentligas utgifter för statsskulden minskar tack vare


Utskottsberedning: 2018/19:FiU4

Motion 2018/19:2950 av Mats Persson m.fl. (L) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2950 av Mats Persson m.fl. (L) (pdf, 89 kB)

Motion 2018/19:2949 av Mats Persson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2949 av Mats Persson m.fl. L Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering I en tid av växande populism och nationalism


Utskottsberedning: 2018/19:FiU5

Motion 2018/19:2949 av Mats Persson m.fl. (L) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2949 av Mats Persson m.fl. (L) (pdf, 84 kB)

Motion 2018/19:2944 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2944 av Elisabeth Svantesson m.fl. M Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Anslagsanvisning Tabell


Utskottsberedning: 2018/19:FiU2

Motion 2018/19:2944 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2944 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 85 kB)

Motion 2018/19:2940 av Rebecka Le Moine (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2940 av Rebecka Le Moine MP Nationellt centrum för solidarisk ekonomi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta ett nationellt centrum för solidarisk ekonomi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: CU FiU SkU 2018/19:FiU6

Motion 2018/19:2940 av Rebecka Le Moine (MP) (docx, 81 kB) Motion 2018/19:2940 av Rebecka Le Moine (MP) (pdf, 129 kB)

Motion 2018/19:2938 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2938 av Elisabeth Svantesson m.fl. M Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Förslag till anslagsfördelning Tabell


Utskottsberedning: 2018/19:FiU3

Motion 2018/19:2938 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2938 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 91 kB)

Motion 2018/19:2934 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:2934 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson båda M Sverige ska hålla ihop reformer för ökad tillväxt och ett återupprättat samhällskontrakt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2018/19:FiU1

Motion 2018/19:2934 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M) (docx, 259 kB) Motion 2018/19:2934 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M) (pdf, 587 kB)

Motion 2018/19:2900 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2900 av Jessica Rosencrantz m.fl. M Sverige ska vara ett digitalt föregångsland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återuppta trepartssamtalen mellan staten och arbetsmarknadens parter i syfte att hitta en modell för kompetensutveckling


Utskottsberedning: AU FiU FöU KU NU SkU UbU 2018/19:SoU8 2018/19:TU4

Motion 2018/19:2900 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (docx, 100 kB) Motion 2018/19:2900 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (pdf, 195 kB)

Motion 2018/19:2898 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2898 av Jakob Forssmed m.fl. KD Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Tabeller Tabell 1 Kristdemokraternas förslag till anslag


Utskottsberedning: 2018/19:FiU3

Motion 2018/19:2898 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:2898 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) (pdf, 112 kB)

Motion 2018/19:2897 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2897 av Jakob Forssmed m.fl. KD Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Sammanfattning Samhällsekonomi och finansförvaltningen är av stor vikt för att skapa förutsättningar för ett gott samhälle, goda uppväxtvillkor och en fungerande arbetsmarknad. I denna motion föreslår


Utskottsberedning: 2018/19:FiU2

Motion 2018/19:2897 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:2897 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) (pdf, 121 kB)

Motion 2018/19:2815 av Pål Jonson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2815 av Pål Jonson M Bankers närvaro i landsbygdskommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över bankers närvaro i landsbygdskommuner och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bristen på riskvilligt kapital och banker utgör


Utskottsberedning: FiU

Motion 2018/19:2815 av Pål Jonson (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2815 av Pål Jonson (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:2738 av Annica Hjerling m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2738 av Annica Hjerling m.fl. MP Agenda 2030 målstyrning mot en hållbar värld Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en parlamentarisk kommitté bör ersätta Agenda 2030-delegationen då den avslutar sitt arbete i mars 2019, och detta tillkännager


Utskottsberedning: FiU

Motion 2018/19:2738 av Annica Hjerling m.fl. (MP) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:2738 av Annica Hjerling m.fl. (MP) (pdf, 88 kB)