Dokument & lagar (8 356 träffar)

Motion 2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh (V) Hedersförtryck, utbildningsinsatser och samhällsorientering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla nyanlända flyktingar inte bara ska få lära sig svenska i sfi-undervisningen utan tidigt också


Utskottsberedning: AU KrU SoU UbU 2017/18:JuU1

Motion 2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh (V) (docx, 68 kB) Motion 2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh (V) (pdf, 102 kB)

Motion 2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) Transporter för jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket bör analysera sitt arbetssätt i syfte att uppmuntra produktivitetshöjningar och innovation och tillkännager


Utskottsberedning: FöU JuU SkU TU 2017/18:FiU1 2017/18:FöU4 2017/18:JuU1 2017/18:TU1 2017/18:TU5

Motion 2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (pdf, 136 kB)

Motion 2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) Utgiftsområde 22 Kommunikationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera


Utskottsberedning: FöU KU NU 2017/18:FiU1 2017/18:JuU1 2017/18:TU1 2017/18:TU5

Motion 2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) (docx, 104 kB) Motion 2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) (pdf, 220 kB)

Motion 2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) Liberal politik för hbt-personers rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppdatering av hbt-strategin och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: AU CU KrU SfU SoU UbU UU 2017/18:AU1 2017/18:JuU1 2017/18:SoU1 2017/18:UU2

Motion 2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 74 kB) Motion 2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 134 kB)

Motion 2017/18:3215 av Olof Lavesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3215 av Olof Lavesson m.fl. (M) Reformer för en bättre hbtq-politik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagstiftningen om hatbrott och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: AU CU JuU KrU KU SfU SoU 2017/18:JuU1 2017/18:UbU1 2017/18:UU2

Motion 2017/18:3215 av Olof Lavesson m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2017/18:3215 av Olof Lavesson m.fl. (M) (pdf, 133 kB)

Motion 2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M) En långsiktigt hållbar migrationspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en långsiktigt hållbar migrationspolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: JuU SfU SoU 2017/18:JuU7

Motion 2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 78 kB) Motion 2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 122 kB)

Motion 2017/18:3899 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3899 av Andreas Carlson m.fl. (KD) Polisen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arbetsvillkor och lön för poliser i yttre tjänst och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2017/18:JuU1

Motion 2017/18:3899 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 80 kB) Motion 2017/18:3899 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 145 kB)

Motion 2017/18:3898 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3898 av Andreas Carlson m.fl. (KD) Terrorism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka det lokala förebyggande arbetet mot rekrytering och radikalisering och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: JuU KU UU

Motion 2017/18:3898 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 67 kB) Motion 2017/18:3898 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 105 kB)

Motion 2017/18:3881 av Linda Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3881 av Linda Snecker m.fl. (V) Hatbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör vidta åtgärder som syftar till att hatbrott ska kunna registreras på ett tydligare sätt vid polisanmälan, exempelvis genom att hatbrott


Utskottsberedning: KU 2017/18:JuU1

Motion 2017/18:3881 av Linda Snecker m.fl. (V) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:3881 av Linda Snecker m.fl. (V) (pdf, 96 kB)

Motion 2017/18:3880 av Maria Stockhaus (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3880 av Maria Stockhaus (M) Skärpta straff för våld i nära relationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att straffet för våldsbrott bör skärpas och att det behövs ytterligare utbildningsinsatser kring våld i nära relationer,


Utskottsberedning: JuU

Motion 2017/18:3880 av Maria Stockhaus (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3880 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2017/18:3867 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3867 av Andreas Carlson m.fl. (KD) Tydliga reaktioner mot brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ringa stöld och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta straff för


Utskottsberedning: JuU

Motion 2017/18:3867 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 72 kB) Motion 2017/18:3867 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 107 kB)

Motion 2017/18:3850 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3850 av Andreas Carlson m.fl. (KD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Anslagsförslag 2018 för utgiftsområde 4 Rättsväsendet Tusental


Utskottsberedning: 2017/18:JuU1

Motion 2017/18:3850 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 69 kB) Motion 2017/18:3850 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 110 kB)

Motion 2017/18:3849 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3849 av Andreas Carlson m.fl. (KD) Brottsoffer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att ta brott av unga mot unga på allvar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2017/18:JuU1

Motion 2017/18:3849 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 75 kB) Motion 2017/18:3849 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 123 kB)

Motion 2017/18:3837 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3837 av Andreas Carlson m.fl. (KD) Kriminalvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återuppta den nedlagda utredningen En flexibel och effektiv kriminalvård (dir. 2014:99) och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: JuU

Motion 2017/18:3837 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 67 kB) Motion 2017/18:3837 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 95 kB)

Motion 2017/18:3825 av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3825 av Roger Haddad m.fl. (L) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Liberalerna presenterar här en bred satsning för att kraftigt


Utskottsberedning: 2017/18:JuU1

Motion 2017/18:3825 av Roger Haddad m.fl. (L) (docx, 67 kB) Motion 2017/18:3825 av Roger Haddad m.fl. (L) (pdf, 106 kB)

Motion 2017/18:3782 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3782 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) En reformerad flagglag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa straffsanktioner för brott mot flagglagen och för flaggskändning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: JuU KU

Motion 2017/18:3782 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3782 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:3780 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3780 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) Mynningsladdare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att mynningsladdade vapen som är kopior på historiska vapen ska befrias från licenskrav och tillkännager detta för regeringen. Motivering Gällande


Utskottsberedning: JuU

Motion 2017/18:3780 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3780 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:3771 av Tomas Tobé m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3771 av Tomas Tobé m.fl. (M) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade resurser till


Utskottsberedning: 2017/18:JuU1

Motion 2017/18:3771 av Tomas Tobé m.fl. (M) (docx, 66 kB) Motion 2017/18:3771 av Tomas Tobé m.fl. (M) (pdf, 88 kB)

Motion 2017/18:3751 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3751 av Andreas Carlson m.fl. (KD) Vänd trenden – återupprätta välfärdslöftet i utanförskapsområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att vända trenden i utsatta områden och återupprätta välfärdslöftet och tillkännager


Utskottsberedning: JuU 2017/18:UbU1

Motion 2017/18:3751 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 68 kB) Motion 2017/18:3751 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 101 kB)

Motion 2017/18:3743 av Sofia Damm (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3743 av Sofia Damm (KD) Ett tryggare Malmö och Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omfördela mer resurser till Polisregion syd och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: JuU SkU

Motion 2017/18:3743 av Sofia Damm (KD) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3743 av Sofia Damm (KD) (pdf, 70 kB)