Dokument & lagar (6 250 träffar)

Motion 2018/19:2966 av Martin Kinnunen (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2966 av Martin Kinnunen SD En smalare public service Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att public service ska finansieras inom ramen för statsbudgeten och inte genom skatt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: KrU

Motion 2018/19:2966 av Martin Kinnunen (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2966 av Martin Kinnunen (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2958 av Christer Nylander m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2958 av Christer Nylander m.fl. L Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Kulturen är intellektets


Utskottsberedning: 2018/19:KrU1

Motion 2018/19:2958 av Christer Nylander m.fl. (L) (docx, 84 kB) Motion 2018/19:2958 av Christer Nylander m.fl. (L) (pdf, 116 kB)

Motion 2018/19:2941 av Rasmus Ling och Jonas Eriksson (båda MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2941 av Rasmus Ling och Jonas Eriksson båda MP Förbjud lotteriförsäljning på kredit Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa undantaget i lotterilagen om lotteriförsäljning på kredit och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: KrU

Motion 2018/19:2941 av Rasmus Ling och Jonas Eriksson (båda MP) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2941 av Rasmus Ling och Jonas Eriksson (båda MP) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:2939 av Lotta Finstorp m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2939 av Lotta Finstorp m.fl. M Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2018/19:KrU1

Motion 2018/19:2939 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (docx, 79 kB) Motion 2018/19:2939 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (pdf, 101 kB)

Motion 2018/19:2926 av Roger Haddad (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2926 av Roger Haddad L Inga statsbidrag till icke-demokratiska organisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inga offentliga bidrag ska betalas ut till odemokratiska organisationer och att åtgärder vidtas för att även regionala och


Utskottsberedning: KrU

Motion 2018/19:2926 av Roger Haddad (L) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2926 av Roger Haddad (L) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:2904 av Roland Utbult m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2904 av Roland Utbult m.fl. KD Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering 1 Inledning vår kultursyn 2 Belysning av den våldsbejakande islamismens brott 3 Bildning 4 Folkhögskola 5 Studieförbund 6 Bibliotek och


Utskottsberedning: KU NU SkU UbU 2018/19:KrU1

Motion 2018/19:2904 av Roland Utbult m.fl. (KD) (docx, 102 kB) Motion 2018/19:2904 av Roland Utbult m.fl. (KD) (pdf, 187 kB)

Motion 2018/19:2863 av Lotta Finstorp m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2863 av Lotta Finstorp m.fl. M Ett starkt och självständigt civilsamhälle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att systematiskt sammanställa och sprida goda exempel på samverkan mellan civilsamhället och offentliga samhällsfunktioner och tillkännager


Utskottsberedning: KrU KU

Motion 2018/19:2863 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:2863 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (pdf, 111 kB)

Motion 2018/19:2862 av Lotta Finstorp m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2862 av Lotta Finstorp m.fl. M Kultur- och mediepolitisk motion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för att minska den politiska styrningen av konsten och kulturens innehåll och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: KrU KU NU SkU 2018/19:KrU1

Motion 2018/19:2862 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (docx, 79 kB) Motion 2018/19:2862 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (pdf, 116 kB)

Motion 2018/19:2823 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2823 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M, C, KD Ålafiske som kulturarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Ålakustens ålafiske som internationellt kulturarv och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ålen är Skånes landskapsfisk och


Utskottsberedning: KrU

Motion 2018/19:2823 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M, C, KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2823 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M, C, KD) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2802 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2802 av Markus Wiechel SD Statligt utredningsstöd inför utbetalningar av skattemedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett statligt utredningsstöd inför utbetalningar av skattemedel till civilsamhället och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: KrU

Motion 2018/19:2802 av Markus Wiechel (SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2802 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2724 av Annika Qarlsson och Mikael Larsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2724 av Annika Qarlsson och Mikael Larsson båda C Sänkt åldersgräns för folkhögskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att folkhögskolorna bör få ta emot elever även innan de fyllt 18 år, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.


Utskottsberedning: KrU

Motion 2018/19:2724 av Annika Qarlsson och Mikael Larsson (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2724 av Annika Qarlsson och Mikael Larsson (båda C) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:2707 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2707 av Peter Helander och Helena Lindahl båda C Nationellt meänkielicentrum till Övertorneå Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att inrätta ett nationellt språkcentrum för meänkieli i Övertorneå och att se över


Utskottsberedning: KrU KU

Motion 2018/19:2707 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2707 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) (pdf, 90 kB)

Motion 2018/19:2690 av Roland Utbult m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2690 av Roland Utbult m.fl. KD Politik för ett stärkt civilsamhälle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att tillräcklig hänsyn tas till civilsamhällets särart i utredningar och regelgivning och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: AU FiU KrU NU SkU 2018/19:KrU1

Motion 2018/19:2690 av Roland Utbult m.fl. (KD) (docx, 80 kB) Motion 2018/19:2690 av Roland Utbult m.fl. (KD) (pdf, 120 kB)

Motion 2018/19:2689 av Pia Steensland m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2689 av Pia Steensland m.fl. KD Förstärkt antidopningsarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att Sveriges antidopningsorganisation blir helt fristående och organisatoriskt oberoende från Riksidrottsförbundet och tillkännager


Utskottsberedning: KrU MJU 2018/19:JuU10 2018/19:SoU8

Motion 2018/19:2689 av Pia Steensland m.fl. (KD) (docx, 78 kB) Motion 2018/19:2689 av Pia Steensland m.fl. (KD) (pdf, 106 kB)

Motion 2018/19:2674 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2674 av Laila Naraghi m.fl. S Minnesmonument över folkmordet i Srebrenica Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett minnesmonument för offren i folkmordet i Srebrenica och krigen på Balkan och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: KrU

Motion 2018/19:2674 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2674 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:2656 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2656 av Saila Quicklund M En fristående antidopningsenhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa en fristående antidopningsenhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under de senaste decennierna har användandet av illegala


Utskottsberedning: KrU

Motion 2018/19:2656 av Saila Quicklund (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2656 av Saila Quicklund (M) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:2654 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2654 av Saila Quicklund M Skapa ett äldrelyft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att skapa ett äldrelyft och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fysisk aktivitet kan förebygga många åldersrelaterade sjukdomar


Utskottsberedning: KrU

Motion 2018/19:2654 av Saila Quicklund (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2654 av Saila Quicklund (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:2647 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2647 av Saila Quicklund M Utbilda idrottsledare i barnrättsperspektivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utbilda idrottsföreningar i barnrättsperspektivet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idrotten gör fantastiska


Utskottsberedning: KrU

Motion 2018/19:2647 av Saila Quicklund (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2647 av Saila Quicklund (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:2631 av Per Lodenius m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2631 av Per Lodenius m.fl. C Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Centerpartiet strävar efter


Utskottsberedning: 2018/19:KrU1

Motion 2018/19:2631 av Per Lodenius m.fl. (C) (docx, 83 kB) Motion 2018/19:2631 av Per Lodenius m.fl. (C) (pdf, 118 kB)

Motion 2018/19:2552 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2552 av Rickard Nordin C Utveckla e-sporten och spelandet i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att likställa e-sport med övrig sport och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: KrU SfU UbU

Motion 2018/19:2552 av Rickard Nordin (C) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:2552 av Rickard Nordin (C) (pdf, 91 kB)