Dokument & lagar (8 112 träffar)

Motion 2017/18:3897 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3897 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Utgiftsområde 21 Energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att satsa på energiforskning


Utskottsberedning: 2017/18:NU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3897 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:3897 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 84 kB)

Motion 2017/18:3882 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3882 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en satsning på Rise


Utskottsberedning: 2017/18:NU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2017/18:3882 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3882 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 92 kB)

Motion 2017/18:3861 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3861 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Utgiftsområde 19 Regional tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Vi vill att hela Sverige ska leva. Hela Sveriges


Utskottsberedning: 2017/18:NU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3861 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3861 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 80 kB)

Motion 2017/18:3858 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3858 av Betty Malmberg (M) Klimatneutral energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att målet för svensk energiproduktion bör vara att uppnå klimatneutralitet, dvs. att inte bidra till växthuseffekten, och tillkännager detta för


Utskottsberedning: NU

Motion 2017/18:3858 av Betty Malmberg (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3858 av Betty Malmberg (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:3817 av Maria Weimer m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3817 av Maria Weimer m.fl. (L) Utgiftsområde 21 Energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Liberal energipolitik fokuserar på en säker, effektiv elproduktion med


Utskottsberedning: 2017/18:NU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3817 av Maria Weimer m.fl. (L) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:3817 av Maria Weimer m.fl. (L) (pdf, 90 kB)

Motion 2017/18:3815 av Said Abdu m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3815 av Said Abdu m.fl. (L) Utgiftsområde 19 Regional tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Utgångspunkten för oss som liberaler är värnandet om


Utskottsberedning: 2017/18:NU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3815 av Said Abdu m.fl. (L) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3815 av Said Abdu m.fl. (L) (pdf, 87 kB)

Motion 2017/18:3797 av Said Abdu m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3797 av Said Abdu m.fl. (L) Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Liberalerna vill att det ska löna sig att driva företag och ta risker.


Utskottsberedning: 2017/18:NU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3797 av Said Abdu m.fl. (L) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3797 av Said Abdu m.fl. (L) (pdf, 94 kB)

Motion 2017/18:3788 av Helena Lindahl m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3788 av Helena Lindahl m.fl. (C) Företagande för fler jobb i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att öka möjligheten till lärlingsjobb som även småföretag kan erbjuda och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: NU TU 2017/18:AU4 2017/18:AU7 2017/18:AU9 2017/18:FiU25 2017/18:FiU34 2017/18:KU37 2017/18:NU1 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 3 avslag, 21 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3788 av Helena Lindahl m.fl. (C) (docx, 74 kB) Motion 2017/18:3788 av Helena Lindahl m.fl. (C) (pdf, 121 kB)

Motion 2017/18:3748 av Penilla Gunther m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3748 av Penilla Gunther m.fl. (KD) Utgiftsområde 21 Energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige aktivt ska arbeta


Utskottsberedning: FöU MJU TU 2017/18:CU13 2017/18:FiU1 2017/18:KrU7 2017/18:MJU14 2017/18:NU3 2017/18:NU9 2017/18:SkU11 2017/18:UU11
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 2 avslag, 22 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3748 av Penilla Gunther m.fl. (KD) (docx, 93 kB) Motion 2017/18:3748 av Penilla Gunther m.fl. (KD) (pdf, 176 kB)

Motion 2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD) Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av innovationssystemet


Utskottsberedning: 2017/18:CU7 2017/18:FiU34 2017/18:NU1 2017/18:NU4 2017/18:SfU1 2017/18:SkU11 2017/18:SkU8 2017/18:SoU14 2017/18:SoU8 2017/18:SoU9 2017/18:UbU1
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 4 avslag, 30 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD) (docx, 121 kB) Motion 2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD) (pdf, 260 kB)

Motion 2017/18:3744 av Sofia Damm (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3744 av Sofia Damm (KD) Utveckla relationen till Tyskland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen inom ramen för EU-samarbetet bör intensifiera samarbetet med Tyskland och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: KrU NU UbU

Motion 2017/18:3744 av Sofia Damm (KD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3744 av Sofia Damm (KD) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:3741 av Penilla Gunther m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3741 av Penilla Gunther m.fl. (KD) Utgiftsområde 19 Regional tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: UbU 2017/18:AU4 2017/18:CU15 2017/18:FiU22 2017/18:KrU3 2017/18:NU2 2017/18:TU4 2017/18:TU6
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 2 avslag, 19 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3741 av Penilla Gunther m.fl. (KD) (docx, 79 kB) Motion 2017/18:3741 av Penilla Gunther m.fl. (KD) (pdf, 150 kB)

Motion 2017/18:3727 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3727 av Per Åsling (C) Stärk Jämtlands läns konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vid en större översyn av skattesystemet utreda hur skatteintäkter från fastighetsskatten kan regionaliseras och tillkännager detta


Utskottsberedning: NU TU 2017/18:JuU1 2017/18:SkU9
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall, 5 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3727 av Per Åsling (C) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3727 av Per Åsling (C) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:3723 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3723 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) Minskad skatteadministration, regelförenklingar och konsekvensanalyser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att före den 1 juli 2018 meddela riksdagen vad regeringen avser göra för att öka


Utskottsberedning: NU SkU

Motion 2017/18:3723 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3723 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:3708 av Rickard Nordin m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3708 av Rickard Nordin m.fl. (C) Utgiftsområde 21 Energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Den parlamentariska miljömålsberedningen har föreslagit att Sverige år


Utskottsberedning: 2017/18:NU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3708 av Rickard Nordin m.fl. (C) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:3708 av Rickard Nordin m.fl. (C) (pdf, 96 kB)

Motion 2017/18:3700 av Peter Helander m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3700 av Peter Helander m.fl. (C) Utgiftsområde 19 Regional tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt förslaget i tabell 1. Motivering Oavsett var man bor – på landsbygden, i mindre orter, i städernas


Utskottsberedning: 2017/18:NU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3700 av Peter Helander m.fl. (C) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3700 av Peter Helander m.fl. (C) (pdf, 92 kB)

Motion 2017/18:3698 av Helena Lindahl m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3698 av Helena Lindahl m.fl. (C) Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Den svenska jobbskaparpotentialen finns i de små och växande


Utskottsberedning: 2017/18:NU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3698 av Helena Lindahl m.fl. (C) (docx, 66 kB) Motion 2017/18:3698 av Helena Lindahl m.fl. (C) (pdf, 105 kB)

Motion 2017/18:3657 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3657 av Mikael Oscarsson (KD) Tydligare regler på elmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nätavgifterna på elmarknaden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Innan den svenska elmarknaden avreglerades för


Utskottsberedning: 2017/18:NU9

Motion 2017/18:3657 av Mikael Oscarsson (KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3657 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 61 kB)

Motion 2017/18:3621 av Larry Söder (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3621 av Larry Söder (KD) Inför näringslivsbokslut i varje kommun Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att starta en utredning i syfte att undersöka möjligheten att varje kommun åläggs att genomföra ett näringslivsbokslut en gång


Utskottsberedning: NU

Motion 2017/18:3621 av Larry Söder (KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3621 av Larry Söder (KD) (pdf, 56 kB)

Motion 2017/18:3613 av Said Abdu m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3613 av Said Abdu m.fl. (L) Fri företagsamhet för ökad tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ny modern företagspolitik i en global ekonomi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: NU 2017/18:FiU34 2017/18:SfU1 2017/18:SkU9
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 1 avslag, 4 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3613 av Said Abdu m.fl. (L) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:3613 av Said Abdu m.fl. (L) (pdf, 77 kB)