Dokument & lagar (10 816 träffar)

Motion 2017/18:3908 av Olle Felten och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3908 av Olle Felten och David Lång (båda SD) med anledning av prop. 2017/18:16 Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg samt deklarationstidpunkt i vissa fall Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även sjöfart som går mellan


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3908 av Olle Felten och David Lång (båda SD) (docx, 410 kB) Motion 2017/18:3908 av Olle Felten och David Lång (båda SD) (pdf, 425 kB)

Motion 2017/18:3875 av Andreas Carlson (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3875 av Andreas Carlson (KD) Avskaffande av reklamskatten för ideella föreningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reklamskatten för ideella föreningar bör avskaffas och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idrotten


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3875 av Andreas Carlson (KD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3875 av Andreas Carlson (KD) (pdf, 59 kB)

Motion 2017/18:3840 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3840 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2017/18:SkU1

Motion 2017/18:3840 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3840 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 80 kB)

Motion 2017/18:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sänka skatten på arbete för alla som jobbar, med tyngdpunkt på låga inkomster, och tillkännager


Utskottsberedning: SkU 2017/18:FiU1

Motion 2017/18:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 82 kB)

Motion 2017/18:3830 av Maria Stockhaus (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3830 av Maria Stockhaus (M) Friskvårdsbidrag för ridning och golf Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om ridning och golf kan inkluderas i friskvårdsavdraget och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3830 av Maria Stockhaus (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3830 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2017/18:3824 av Mathias Sundin m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3824 av Mathias Sundin m.fl. (L) Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Det ska vara lätt för medborgare


Utskottsberedning: 2017/18:SkU1

Motion 2017/18:3824 av Mathias Sundin m.fl. (L) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3824 av Mathias Sundin m.fl. (L) (pdf, 85 kB)

Motion 2017/18:3800 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:3800 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M) Handelsgödselskatt är skadligt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skattenivån på handelsgödsel och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den 25 mars 2015 röstade


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3800 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3800 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M) (pdf, 68 kB)

Motion 2017/18:3786 av Larry Söder m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3786 av Larry Söder m.fl. (KD) Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2017/18:SkU1

Motion 2017/18:3786 av Larry Söder m.fl. (KD) (docx, 68 kB) Motion 2017/18:3786 av Larry Söder m.fl. (KD) (pdf, 122 kB)

Motion 2017/18:3774 av Per Åsling m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3774 av Per Åsling m.fl. (C) Skatter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt se över beskattningen av företag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3774 av Per Åsling m.fl. (C) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3774 av Per Åsling m.fl. (C) (pdf, 78 kB)

Motion 2017/18:3726 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3726 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) Uppföljning av lagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över tullagen i syfte att utreda hur den påverkat kostnaderna för små företag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3726 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3726 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:3725 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3725 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) Företrädaransvar och anstånd i skattemål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utöka uppdraget till Statskontoret och att uppdraget i sin helhet ska redovisas före den 1 april


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3725 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3725 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 75 kB)

Motion 2017/18:3724 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3724 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) Effekter av regeringens skattepolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdra till regeringen att utvärdera effekterna av återinförandet av särskild löneskatt och tillkännager detta


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3724 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3724 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 77 kB)

Motion 2017/18:3722 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3722 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) Synliggörande av och information om skatter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdra åt Ekonomistyrningsverket att utreda hur skatter kan synliggöras och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3722 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3722 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:3721 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3721 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) Stadigvarande bostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett slopande av avdragsförbudet för stadigvarande bostad i mervärdesskattelagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Momsen


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3721 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3721 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:3720 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3720 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) Underlätta UF-företagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda de skattemässiga förutsättningarna för UF-företag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Företagen


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3720 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3720 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:3719 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3719 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) Tullverkets befogenheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att senast den 1 juli 2018 införa en utökad möjlighet för Tullverket att hålla kvar postförsändelser samt om att införa en motsvarande


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3719 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3719 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 68 kB)

Motion 2017/18:3718 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3718 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) Permanent skyddad folkbokföring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör lägga fram förslag på åtgärder för att förstärka skyddet för hotade och förföljda personers


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3718 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3718 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:3705 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3705 av Betty Malmberg (M) Kassaregisterlagen och restauranger Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att följa upp kassaregisterlagens effekter för restaurang- och besöksnäringen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3705 av Betty Malmberg (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3705 av Betty Malmberg (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2017/18:3693 av Per Åsling och Staffan Danielsson (båda C)

Motion till riksdagen 2017/18:3693 av Per Åsling och Staffan Danielsson (båda C) Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1. Motivering Att på ett rättssäkert och


Utskottsberedning: 2017/18:SkU1

Motion 2017/18:3693 av Per Åsling och Staffan Danielsson (båda C) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3693 av Per Åsling och Staffan Danielsson (båda C) (pdf, 96 kB)

Motion 2017/18:3677 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3677 av Camilla Waltersson Grönvall (M) Gör det mer lönsamt att investera i kompetensutveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att göra det lika lönsamt att investera i kompetensutveckling som i maskiner och tillkännager


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3677 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3677 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 63 kB)