Dokument & lagar (155 821 träffar)

Motion 2017/18:3946 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3946 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) med anledning av prop. 2017/18:45 En ny organisation för etikprövning av forskning som avser människor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att följa upp och utvärdera arbetet med och


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:3946 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:3946 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:3947 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3947 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, KD) med anledning av prop. 2017/18:55 Ökad insyn i partiers finansiering – ett utbyggt regelverk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att enskilda medlemmars samtycke ska krävas för att organisationer


Utskottsberedning: 2017/18:KU19

Motion 2017/18:3947 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, KD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3947 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, KD) (pdf, 73 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490064

Rådspromemoria 2017-12-11 Miljö- och energidepartementet Rådets möte den 18 december 2017 Information om dagordningspunkt Nummer: 3 a) Rubrik: Förordningen för ett styrningssystem för Energiunionen Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Antagande av allmän inriktning Dokumentbeteckning: Dokument


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490064 (pdf, 58 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490063

Rådspromemoria 2017-12-11 Miljö- och energidepartementet Rådets möte (TTE) den 18 december 2017 Information om dagordningspunkt Nummer: 3 (c) och (d) Rubrik: Förslag till reviderad elhandelsförordning, respektive reviderat elmarknadsdirektiv. Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Överenskommelse


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490063 (pdf, 66 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490062

Rådspromemoria 2017-12-11 Miljö- och energidepartementet Rådets möte den 18 december 2017 Information om dagordningspunkt Nummer: 3 b) Rubrik: Förslag till reviderat direktiv för förnybar energi Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Antagande av allmän inriktning Dokumentbeteckning: Dokument


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490062 (pdf, 59 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490061

Kommenterad dagordning rådet 2017-12-11 Miljö- och energidepartementet Internationella sekretariatet Rådets möte (energiministrarna) den 18 december 2017 1Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen 2 A-punkter 3Ren energi-paketet (första läsningen) a)Förslag till Europaparlamentets


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490061 (pdf, 119 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490060


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Motion 2017/18:3944 av Emma Henriksson m.fl. (KD, C, M, L)

Motion till riksdagen 2017/18:3944 av Emma Henriksson m.fl. (KD, C, M, L) med anledning av prop. 2017/18:40 En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa patientsäkerheten i samtliga regioner vid koncentreringen


Utskottsberedning: 2017/18:SoU18

Motion 2017/18:3944 av Emma Henriksson m.fl. (KD, C, M, L) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3944 av Emma Henriksson m.fl. (KD, C, M, L) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:3943 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3943 av Karin Rågsjö m.fl. (V) med anledning av prop. 2017/18:40 En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården 1        Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den högspecialiserade vården bör regleras på både en nationell


Utskottsberedning: 2017/18:SoU18

Motion 2017/18:3943 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3943 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (pdf, 79 kB)

Motion 2017/18:3942 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3942 av Per Ramhorn m.fl. (SD) med anledning av prop. 2017/18:40 En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör vara möjligt att omfördela tillstånd och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:SoU18

Motion 2017/18:3942 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3942 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:3945 av Olle Felten m.fl. (SD, -)

Motion till riksdagen 2017/18:3945 av Olle Felten m.fl. (SD, -) med anledning av prop. 2017/18:55 Ökad insyn i finansiering av partier – ett utbyggt regelverk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera väsentliga delar av propositionens förslag och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:KU19

Motion 2017/18:3945 av Olle Felten m.fl. (SD, -) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3945 av Olle Felten m.fl. (SD, -) (pdf, 77 kB)

Motion 2017/18:3941 av Nina Lundström m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3941 av Nina Lundström m.fl. (L) med anledning av skr. 2017/18:47 Hur Sverige blir bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter – en skrivelse om politikens inriktning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en digital


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3941 av Nina Lundström m.fl. (L) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3941 av Nina Lundström m.fl. (L) (pdf, 77 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC9D

Slutlig Kommenterad dagordning rådet 2017-12-04 Näringsdepartementet Rådets möte (jordbruksministrarna) den 11–12 december 2017 Kommenterad dagordning Ansvarigt statsråd: Sven-Erik Bucht Icke lagstiftande verksamhet 3. Förordning om TAC:er och kvoter i Atlanten och Nordsjön 2018 (Kommissionens


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC9D (pdf, 228 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC9C

Kommenterad dagordning rådet 2017-12-04 Statsrådsberedningen Allmänna rådets möte den 12 december 2017 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen Lagstiftande verksamhet (Ev.) A-punkter Icke lagstiftande verksamhet (Ev.) A-punkter Förberedelser inför Europeiska rådet den 14-15 december


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC9C (docx, 57 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC9B

Kommenterad dagordning rådet 2017-12-04 Statsrådsberedningen Allmänna rådets (art. 50) möte den 12 december 2017 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet (Ev.) A-punkter Förberedelser inför Europeiska rådet (artikel 50) den 15 december 2017 - Förhandlingar


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC9B (docx, 58 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC9A

Kommenterad dagordning Minister rådet 2017-12 - 01 Utrikesdepartementet Europakorrespondentenheten Utrikesministrarnas och biståndsministrarnas möte den 11 december 2017 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen A-punkter Irak Diskussionspunkt Ansvarigt statsråd: Margot


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC9A (docx, 67 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC99

Kommenterad dagordning R ådet för utrikesfrågor (handel) 2017-04-24 2017-11-27 Utrikesdepartementet Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad (UD HI) Rådets för utrikesfrågor (handel) i Buenos Aires vid WTO:s elfte ministerkonferens den 10december Kommenterad dagordning Godkännande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC99 (docx, 64 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC98

Godkännande av dagordningen (ev.) Godkännande av A-punkter a) Icke-lagstiftning b) Lagstiftning Icke lagstiftande verksamhet Möte mellan utrikesministrarna Irak - Diskussion Mellanöstern: Den senaste utvecklingen i regionen - Diskussion Gemensamt möte mellan utrikesministrarna/biståndsministrarna Afrika


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC9E

Slutlig Rådspromemoria 2017-12-04 Näringsdepartementet Rådets möte jordbruk och fiske den 11–12 december 2017 Dagordningspunkt 4 Rubrik: Meddelande från kommissionen om framtiden för livsmedel och jordbruk - Föredragning av kommissionen och diskussion Dokument: COM (2017) 713 final Tidigare


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC9E (pdf, 164 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC97

Godkännande av dagordningen (ev.) Godkännande av A-punkter Icke lagstiftande verksamhet Världshandelsorganisationens elfte ministerkonferens (Buenos Aires den 10?13 december 2017) Rådets slutsatser vid inledningen av Världshandelsorganisationens elfte ministerkonferens - Antagande Rådets slutsatser vid avslutandet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information