Dokument & lagar (155 730 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48E338

Rådets möte (TTE Telekom) den 24 oktober 2017 Ansvarigt statsråd: Peter Eriksson Icke lagstiftande verksamhet 4. Implementeringen av DSM-strategin: Uppföljning från Europeiska rådets möte och digitala toppmötet i Tallinn (29 september 2017) Politisk diskussion Ansvarigt statsråd: Ann Linde Förslagets


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48E338 (docx, 70 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48E337

Rådets möte (arbetsmarknads- och socialministrarna) den 23 oktober 2017 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar (Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen) (ev.) godkännande av A-punktslistan Förslag till Europaparlamentets


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48E337 (docx, 75 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48E331

Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar ev.) Godkännande av A-punktslistan Icke lagstiftande verksamhet (ev.) Godkännande av A-punktslistan Genomförande av strategin för den digitala inre marknaden: Uppföljning av Europeiska rådets möte och det digitala toppmötet i Tallinn (den 29 september


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48E330

Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar (ev.) Godkännande av A-punktslistan Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (första


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Motion 2017/18:3910 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3910 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) med anledning av prop. 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti. Motivering Regeringen har föreslagit


Utskottsberedning: 2017/18:UbU10

Motion 2017/18:3910 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3910 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:3909 av Emma Wallrup m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3909 av Emma Wallrup m.fl. (V) med anledning av skr. 2017/18:13 Riksrevisionens rapport om Trafikverkets underhåll av vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att förbättra metodiken


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3909 av Emma Wallrup m.fl. (V) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3909 av Emma Wallrup m.fl. (V) (pdf, 68 kB)

Motion 2017/18:3908 av Olle Felten och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3908 av Olle Felten och David Lång (båda SD) med anledning av prop. 2017/18:16 Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg samt deklarationstidpunkt i vissa fall Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även sjöfart som går mellan


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3908 av Olle Felten och David Lång (båda SD) (docx, 410 kB) Motion 2017/18:3908 av Olle Felten och David Lång (båda SD) (pdf, 425 kB)

Motion 2017/18:3907 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3907 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) med anledning av prop. 2017/18:5 Bättre förutsättningar för fondsparande och hållbara val Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget i de delar som avser krav på att tillhandahållande av hållbarhetsinformation


Utskottsberedning: 2017/18:FiU16

Motion 2017/18:3907 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3907 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2017/18:3906 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3906 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) med anledning av prop. 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti. Motivering Syftet med


Utskottsberedning: 2017/18:UbU10

Motion 2017/18:3906 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:3906 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2017/18:3905 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3905 av Betty Malmberg (M) Fortkörning förbi vägarbeten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att höja bötesbeloppet vid fortkörning förbi pågående vägarbeten och tillkännager detta för regeringen. Motivering För


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3905 av Betty Malmberg (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3905 av Betty Malmberg (M) (pdf, 56 kB)

Motion 2017/18:3904

Motion till riksdagen 2017/18:3904 Motionen utgår.

2017-10-09

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48DB6B

Allmänna rådets möte den 17 oktober 2017 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar A-punkter Icke lagstiftande verksamhet (ev.) A-punkter Förberedelser inför Europeiska rådet den 19-20 oktober 2017 - Utkast till rådsslutsatser Diskussionspunkt Vid mötet i Allmänna


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48DB6B (docx, 59 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48DB6A

Allmänna rådets (art. 50) möte den 17 oktober 2017 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet (Ev.) A-punkter Förberedelser inför Europeiska rådet (artikel 50) den 20 oktober 2017 - Förhandlingar till följd av Storbritanniens anmälan i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget Diskussionspunkt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48DB6A (docx, 58 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48DB69

Utrikesministrarnas möte den 16 oktober 2017 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen A-punkter Iran Diskussionspunkt och ev. beslutspunkt Ansvarigt statsråd: Margot Wallström Förslagets innehåll: Rådet förväntas ha en diskussion om EU:s hållning gentemot Iran. Förslag till svensk ståndpunkt:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48DB69 (docx, 66 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48DB68

Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet Godkännande av A-punktslistan Iran Nordkorea Mänskliga rättigheter Turkiet Övriga frågor


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48DB67

Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar Godkännande av A-punktslistan Icke lagstiftande verksamhet (ev.) Godkännande av A-punktslistan Förberedelser inför Europeiska rådet den 19 oktober 2017 - Utkast till slutsatser Den årliga rättsstatsdialogen - Diskussion Övriga frågor


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48DB66

Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet (ev.) Godkännande av A-punktslistan Förberedelser inför Europeiska rådet (artikel 50) (den 20 oktober 2017) - Förhandlingar till följd av Förenade kungarikets anmälan i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget Övriga frågor I anslutning till allmänna


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Motion 2017/18:3903 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3903 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) Insatser för Östersjön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att intensifiera arbetet med att återställa Östersjön mot bakgrund av de senaste decenniernas hårda miljöbelastning och


Utskottsberedning: 2017/18:MJU1

Motion 2017/18:3903 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3903 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2017/18:3902 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3902 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) En ändamålsenlig kemikaliepolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en revidering av artikel 114 i Lissabonfördraget och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: MJU SkU

Motion 2017/18:3902 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3902 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2017/18:3857 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3857 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Sammanfattning Alla har rätt till bra kunskaper men ingen ska ha rätt att utsätta elever för en dålig skola. Därför lägger vi fram flera förslag för att stärka läraryrket, utöka


Utskottsberedning: FiU 2017/18:UbU1

Motion 2017/18:3857 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2017/18:3857 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 117 kB)