Dokument & lagar (149 478 träffar)

Motion 2016/17:3746 av Linda Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:3746 av Linda Snecker m.fl. (V) med anledning av Regeringens proposition 2016/17:186 Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår Regeringens proposition 2016/17:186 Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad

2017-05-23

Motion 2016/17:3746 av Linda Snecker m.fl. (V) (docx, 79 kB) Motion 2016/17:3746 av Linda Snecker m.fl. (V) (pdf, 74 kB)

Föredragningslista 2016/17:114

Föredragningslista 2016/17 : 114 Fredagen den 19 maj 2017 Kl. 09.00 Interpellationssvar Avsägelse 1 Carin Jämtin (S) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 29 maj Anmälan om fördröjt svar på interpellation 2 2016/17:504 av Jens Holm (V) Havskonferensen och fiskeavtalen Anmälan om granskningsrapport Ansvarigt

2017-05-19

Föredragningslista 2016/17:114 (docx, 38 kB) Föredragningslista 2016/17:114 (pdf, 103 kB)

Motion 2016/17:3744 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3744 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, KD) med anledning av prop. 2016/17:182 Kameraövervakningslagen och möjligheten att använda drönare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag som


Utskottsberedning: 2016/17:JuU31

Motion 2016/17:3744 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, KD) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3744 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, KD) (pdf, 75 kB)

Motion 2016/17:3742 av Adam Marttinen (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3742 av Adam Marttinen (SD) med anledning av prop. 2016/17:182 Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen besl utar att kameraövervakningslagen (2013:460) ändras i enlighet med vad som anges i motionen. Motivering Efter


Utskottsberedning: 2016/17:JuU31

Motion 2016/17:3742 av Adam Marttinen (SD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3742 av Adam Marttinen (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2016/17:3745 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3745 av Ulf Kristersson m.fl. (M) med anledning av skr. 2016/17:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att incitamenten att gå från bidrag till arbete bör skärpas för att stärka den kommunala


Utskottsberedning: FiU

Motion 2016/17:3745 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3745 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2016/17:3743 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3743 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) med anledning av proposition 2016/17:187 Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2016/17:187 Avtal om ändring av avtalet mellan

2017-05-18

Motion 2016/17:3743 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 77 kB) Motion 2016/17:3743 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Föredragningslista 2016/17:113

Föredragningslista 2016/17 : 113 Torsdagen den 18 maj 2017 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Statsministerns frågestund 16.00 Votering Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdena torsdagen den 27 och fredagen den 28 april Anmälan om ändrad partibeteckning 2 Patrick Reslow

2017-05-18

Föredragningslista 2016/17:113 (docx, 34 kB) Föredragningslista 2016/17:113 (pdf, 114 kB)

Föredragningslista 2016/17:112

Föredragningslista 2016/17 : 112 Onsdagen den 17 maj 2017 Kl. 09.00 Val Arbetsplenum 16.00 Votering Val av justitieombudsman 1 Konstitutionsutskottet har föreslagit att Cecilia Renfors omväljs som justitieombudsman fr.o.m. den 1 september Avsägelse 2 Åsa Romson (MP) som ledamot i riksdagen

2017-05-17

Föredragningslista 2016/17:112 (docx, 34 kB) Föredragningslista 2016/17:112 (pdf, 102 kB)

Föredragningslista 2016/17:111

Föredragningslista 2016/17 : 111 Tisdagen den 16 maj 2017 Kl. 13.00 Arbetsplenum (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00) Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdena tisdagen den 25 och onsdagen den 26 april Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 2 Julia

2017-05-16

Föredragningslista 2016/17:111 (docx, 39 kB) Föredragningslista 2016/17:111 (pdf, 91 kB)

Föredragningslista 2016/17:110

Föredragningslista 2016/17 : 110 Fredagen den 12 maj 2017 Kl. 09.00 Aktuell debatt Interpellationssvar 1 Aktuell debatt om klimatförändringar Ärenden för hänvisning till utskott Förslag Proposition 2 2016/17:187 Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om gemensam elcertifikatsmarknad NU Skrivelse 3 2016/17:184

2017-05-12

Föredragningslista 2016/17:110 (docx, 39 kB) Föredragningslista 2016/17:110 (pdf, 120 kB)

Föredragningslista 2016/17:109

Föredragningslista 2016/17 : 109 Torsdagen den 11 maj 2017 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdena torsdagen den 20 och fredagen den 21 april Anmälan om subsidiaritetsprövningar Ansvarigt utskott 2 2016/17:35

2017-05-11

Föredragningslista 2016/17:109 (docx, 35 kB) Föredragningslista 2016/17:109 (pdf, 113 kB)

Motion 2016/17:3741 av Ola Johansson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3741 av Ola Johansson m.fl. (C) med anledning av prop. 2016/17:178 Skärpt ansvar för fartygsvrak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utarbeta ett regelverk som omfattar vrak från fritidsfartyg i fler områden än allmänna farleder


Utskottsberedning: 2016/17:CU18

Motion 2016/17:3741 av Ola Johansson m.fl. (C) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3741 av Ola Johansson m.fl. (C) (pdf, 68 kB)

Föredragningslista 2016/17:108

Föredragningslista 2016/17 : 108 Onsdagen den 10 maj 2017 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Meddelande om aktuell debatt om klimatförändringar 1 Fredagen den 12 maj kl. 09.00 Ärenden för hänvisning till utskott Förslag Propositioner 2 2016/17:183 Ändringar i fiskelagen MJU 3 2016/17:186

2017-05-10

Föredragningslista 2016/17:108 (docx, 39 kB) Föredragningslista 2016/17:108 (pdf, 106 kB)

Föredragningslista 2016/17:107

Föredragningslista 2016/17 : 107 Tisdagen den 9 maj 2017 Kl. 13.00 Interpellationssvar (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00) Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdena tisdagen den 18 och onsdagen den 19 april Meddelande om frågestund 2 Torsdagen den 11 maj

2017-05-09

Föredragningslista 2016/17:107 (docx, 40 kB) Föredragningslista 2016/17:107 (pdf, 121 kB)

Motion 2016/17:3740 av Birger Lahti m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:3740 av Birger Lahti m.fl. (V) med anledning av prop. 2016/17:181 Statligt ägda bolag i omvandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslå r regeringens förslag om att avyttra statens aktier i Metria AB. Riksdagen avslå r regeringens förslag om att avyttra


Utskottsberedning: 2016/17:NU24

Motion 2016/17:3740 av Birger Lahti m.fl. (V) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3740 av Birger Lahti m.fl. (V) (pdf, 70 kB)

Motion 2016/17:3739 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3739 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av prop. 2016/17:181 Statligt ägda bolag i omvandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att försäljningen av Apoteksgruppen i Sverige Holding AB bör genomföras med så


Utskottsberedning: 2016/17:NU24

Motion 2016/17:3739 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3739 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 77 kB)

Föredragningslista 2016/17:106

Föredragningslista 2016/17 : 106 Fredagen den 5 maj 2017 Kl. 09.00 Interpellationssvar Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 1 2016/17:457 av Jesper Skalberg Karlsson (M) Natura 2000 på norra Gotland 2 2016/17:480 av Gunilla Nordgren (M) Migrationsverkets anvisningar Ärenden

2017-05-05

Föredragningslista 2016/17:106 (docx, 39 kB) Föredragningslista 2016/17:106 (pdf, 109 kB)

Motion 2016/17:3738 av Birger Lahti m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:3738 av Birger Lahti m.fl. (V) med anledning av prop. 2016/17:179 Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med


Utskottsberedning: 2016/17:NU20

Motion 2016/17:3738 av Birger Lahti m.fl. (V) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3738 av Birger Lahti m.fl. (V) (pdf, 76 kB)

Föredragningslista 2016/17:105

Föredragningslista 2016/17 : 105 Torsdagen den 4 maj 2017 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Anmälan om ersättare 1 Björn Rubenson (KD) som ersättare fr.o.m. den 3 maj t.o.m. den 1 november under Annika Eclunds (KD) ledighet Avsägelse 2 Larry Söder (KD) som suppleant

2017-05-04

Föredragningslista 2016/17:105 (docx, 40 kB) Föredragningslista 2016/17:105 (pdf, 124 kB)

Motion 2016/17:3733 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3733 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) med anledning av skr. 2016/17:98 Redovisning av skatteutgifter 2017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i kommande skrivelser med redovisning av skatteutgifter bör analysera


Utskottsberedning: 2016/17:SkU32

Motion 2016/17:3733 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3733 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 66 kB)